Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Jatkuva uudistuminen

Kirjoitettu 28.05.14
Esseen kirjoittaja: Tomi Tajakka
Kirjapisteet: 3
Kirja: Jatkuva uudistuminen - Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen
Kirjan kirjoittaja: Pentti Sydänmaanlakka
Kategoriat: 3.4. Uusia tuulia ja haasteita yrittämiseen, 7. Innovointi, 7.1. Luovan ajattelun työkalut, 7.3. Innovatiivisen yrityksen kehittäminen, 7.4. Tulevaisuuden mahdollisuudet, 7.5 Innovoinnin klassikot

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Valitsin Petri Sydänmaanlakan kirjan Jatkuva uudistuminen, koska halusin lukea jotain luovuuteen ja luovaan toimintaan liittyvää. Kirja käsittelee ehkäpä vielä enemmän luovuuden ja inovatiivisuuden johtamista, mutta siitä löytyy myös hyvää sisältöä yksilön luovuuteen ja luovuuden ja innovatiivisuuden ymmärtämiseen. Kesän aikana suunnitelmissa on uudistaa kahta jo olemassa olevaa projektia. Promootiolekan ansaintamallia ja toimintatapaa sekä Tiimiakatemia official brand storen toimintaa. Näihin molempiin tarvitaan sinisen meren tajuamista, Medici-ilmiöstä tuttua yhdistelyä ja erityisesti luovuutta.

 

Luovuus

Luovuuutta on tavallaan vaikea määritellä yhdellä tavalla, koska se on hyvin yksilöllistä. Mielestäni luovuudelle ja luovan tilan savuttamiselle hyvin tärkeää on aika. Luovuus vaatii joutilaisuutta. Joutilaisuudella tässä tarkoitetaan sitä, että ei laiskotella, vaan annetaan itselle ja omille aivoille aikaa havainnoida, herätä ja virittyä oikeanlaiseen tilaan. Kirjassa luovuutta määritellään seuraavalla tavalla.

 

”Luovuus on kyky nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa niistä jotain uutta, omaperäistä ja toimivaa. Luovuus on ihmettelyä ja kyseenalaistamista sekä uudenlaista käytännön toimintaa. Luovuuden kolmen i:n teorian mukaisesti luovuus on kyky ihmetellä, innostua ja innovoida. Luovuus on kyseenalaistavaa ja uutta etsivää ajattelua ja siihen tarvitaan voimakas sisäinen motivaatio.”

 

Tästä lainauksesta löytyykin kirjan ehkäpä ensimmäin tärkeä havainto, joka on syytä viedä käytäntöön, kun synnytämme promootiotoimintaa ja asiakkaamme julkaisusuunitelmaa uudstaan. Synnytyksessä mukanaolevien ihmisten täytyy olla motivoituneita. Mielestäni tämä on lähtökohta oikeasti luovalle toiminnalle. Täytyy olla halu uudistaa, uudistua ja nähdä asioita uudella tavalla. Luomisen ei aina tarvitse liittyä aivan uuteen ideaan, luovuus voi olla upealla tavalla vanhan uudistamista ja jo olemassa olevien asioiden uudenlaista yhdistelyä. Tällöin lopputulos muuttuu merkittävästi.

 

”Luovuus on kyky nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa siitä jotain uutta, omaperäistä ja toimivaa”

 

Luova henkilö ei synny tyhjästä. Luovuus vaatii asioihin perehtymistä ja tietoa aiheesta. Luovan ihmisen sisäinen motivaatio aihealuetta kohtaan ajaa hänet tutustumaan siihen monesta kulmasta ja hankkimaan tietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää luovassa prosessissa. Luova yksilö on monesti intuitiivinen, energinen, riippumaton ja omaperäinen. Henkilö sietää epävarmuutta hyvin. Tällaiset henkilöt saattavat painia aiheen parissa välillä yötä päivää, mutta nimenomaan sisäisen motivaation ajamana, ei ulkoisten motivaatioiden.

 

Luova prosessi

Jotta luovuuden kautta saadaan jonkinlaisia tuloksia, täytyy luovalla yksilöllä tai yksilöillä olla luova prosessi. Kirjassa esitellään luovasta prosessista yleinen nelivaiheinen kuvaus:

 • ongelman löytäminen
 • inkubaatio eli hautomisvaihe
 • oivallus ja
 • ratkaisun testaaminen ja käytäntöön soveltaminen

 

Tärkeä osa luovaa prosessia on juuri ongelman määrittäminen. Mitä yritetään uudistaa tai luoda ja miksi? Uskoisin, että monesti tämä saattaa olla luovaa prosessia ja luovuuden tuloksia rajoittava tekijä. Henkilö tai henkilöt eivät tiedä tai huomaa oikeaa kysymystä. Tähän haluan meidän panostavan kesän promootiosynnytyksessä. Lisähuomiona se, että ”synnytys” on Tiimiakatemialla käytettävä termi luovasta prosessista, jossa haetaan vastauksia ja ideoita asetettuihin kysymyksiin ja ongelmiin. Koostamme asiakkaan kanssa yhdessä pohjamateriaalit ja jokainen synnytykseen osallistuva tutustuu niihin huolellisesti, jotta huomio siirtyy ja keskittyy varsinaiseen luovaan työhön. Toivon, että saavutamme tilan, jossa jokaisen osallistujan energia, huomio ja työpanos keskittyy vain kyseisen aiheen kehittämiseen ja kysymyksiin vastaamiseen.

 

Luovuus on toki vapautta ja vaatii sitä, mutta välillä on syytä kokeilla jonkinlaista järjestelmällistä luovuuden herättelyä, erilaisia luovuuden prosesseja. Kirjassa esitellään mielestäni hyvä luovan ongelmanratkaisun prosessi.

 

 • Tehtävän määrittely
 1. Ongelman, mahdollisuuden, haasteen löytäminen
 2. Tosiasioiden etsiminen
 3. Tehtävän rajaus
 • Tehtävän ratkaisu
   4. Ideoiden tuottaminen

   5. Valikointi ja arviointi

 • Ratkaisun toteuttaminen
   6. Toteutuksen suunnittelu

   7. Toteutuksen hyväksyminen

   8. Ratkaisun käytäntöön paneminen

 

Yksi tavoite kesän asiakassynnytyksissä on rakentaa toiminta hyvän ja perusteellisen suunnitteun varaan, jotta kaikki energia suunnataan tehtävän ratkaisemiseen.

   

Mihaly Csikszentmihalyi on kehittänyt Flow-käsitteen. Ajatus Flowssa on se, että ihminen suuntaa energiaansa ja tietouttaan kohti jotain tiettyä asiaa. On kokonaisvaltaisesti läsnä luovassa prosessissa. Kirjassa esitellään Csikszentmihalyin mukaan Flowlle keskeisiä piirteitä.

 

 • Toiminnan tavoitteet ovat koko ajan selkeitä ja harmonisia.Olemme täysin keskittyneitä.
 • Toiminnasta saa välitöntä palautetta.
 • Tehtävän haasteet ja yksilön osaaminen ovat tasapainossa. Tehtävä ei ole liian vaikea eikä helppo.
 • Toiminta ja tietoisuus yhdistyvät ja keskittyminen suuntautuu täydellisesti käsillä olevaan tehtävään.
 • Häiritsevät tekijät suljetaan tietoisuuden ukopuolelle.
 • Epäonnistumista ei pelätä, koska uskotaan omiin mahdollisuuksiin suoriutua tehtävästä.
 • Itse tietoisuus tavallaan katoaa; keskitymme täysin tehtävään, emmekä ajattele, mitä muut meistä ajattelevat.Ajantaju hämärtyy; koettu aika voi olla paljon lyhyempi tai pidempi kuin todellisuudessa kulunut aika.
 • Toiminta ja tekeminen ovat itsetarkoituksellista eli autotelista. Meillä on hyvä sisäinen motivaatio.

 

Luovan prosessin tarkoitus

Kirjassa todetaan yksinkertaisesti, että luovan prosessin tulisi tuottaa lopputulos, tuote tai ratkaisu, jonka perusteella asiantuntijat voivat arvioida onko lopputulos luova. Itse sitä kirjan mukaan ei voi määrittää. Tämä on mielestäni hyvä mielipide, mutta kuitenkin kyse on paljolti myös siitä, millaissta ongelmasta ja prosssista on kyse. Luovan prosessin tarkoitus voi olla tuottaa jokin ratkaisu vain itseä varten. Esimerkiksi itselle sopiva uudenlainen päiväjärjestys. Olen sitä mieltä, että luovuutta tulisi kaivaa esiin ihan arkipäiväisessäkin elämässä. Liian usein nyky-yhteiskunnassa on jokin yleisestio hyväksi koettu ratkaisu, jota sitten hyödynnetään. Tämäkin näkökulma kirjassa huomioidaan.

 

Luovuuden johtaminen

Ideointitilanteessa on pääsääntöisesti hyvä olla joku taho, joka alustaa, valmistelee ja johtaa prosessia. Tällöin ajankäyttö on sujuvaa ja tehokasta, ilman ylimääräistä sähläämistä ja monimutkaisuutta. Kuten todettua, kaikki energiavarat olisi toivottavaa valjastaa tehtävän ratkaisemiseen. Luova tila, prosessi tai luovuus ylensäkin on ihmiselle luonnollinen asia. Olen aiemmassa ammatissani lasten kanssa työskennellessäni todistanut lasten uskomatonta luovuutta ja ideoinnin luonnollisuutta. Yhteiskunta omalla tavallaan tukahduttaa meidät aikuisuuden muottiin ja asetumme yhä helpommin valmiille raiteille. Luovuutta täytyy vaalia ja muistaa luovuuden lähde; jatkuva ihmettely. Tärkeää on myös se, että jokainen tuntee olevansa oikeutettu ja hyväksytty sanomaan ideansa ääneen. Kenenkään luovuutta ei saa jarruttaa ilmapiirillä tai muulla tukahduttavalla toiminnalla. Kirjassa esitellään luovuustutkija E. Paul Torrancen esittämä lista luovuutta edistävistä tekijöistä.

 

 1. Korosta olennaista
 2. Pysy avoimena
 3. Tunnista tunteiden merkitys
 4. Aseta ideasi oikeaan yhteyteen
 5. Yhdistele ja tee synteesejä
 6. Visualisoi riehakkaasti ja värikkäästi
 7. Käytä mielikuvitusta, fantasioi
 8. Rikasta mielikuvitusta
 9. Opi näkemään asiat erilaisista näkökulmista
 10. Murra muurit, laajenna rajoja
 11. Ole huumorintajuinen
 12. Opi pois itsekeskeisyydestä

 

Aion palata tämän kirjan pariin seuraavan ideointiprosessin valmisteluvaiheessa. Mielestäni tässä kirjassa esitellään tärkeitä perusideoita luovuuden kehittämiseen yhteisössä, luovuuden johtamiseen itsessä ja muissa sekä luovan prosessin toteuttamiseen. Kirjan nimen mukaisesti jatkuva uudistuminen on nykymaailmassa ja nykymaailmalle elinehto. Meidän on opittava ratkaisemaan asioita aj ongelmialle luovemmin, jotta saamme tarvittavaa muutosta aikaiseksi riittävän nopeasti. Nykyinen yhteiskuntamalli, kulutustaso ja hierarkinen rakenne eivät ole tulevaisuutta. Ne ovat hädintuskin tätä päivää.

 

Tomi Tajakka

osuuskunta Idealeka

 

Tagit: , , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!