Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Jazzia johtamiseen

Kirjoitettu 07.12.18
Esseen kirjoittaja: Elina Tolppi
Kirjapisteet: 3
Kirja: Jazzia johtamiseen
Kirjan kirjoittaja: Patrick Furu
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 4.7. Johtamisen klassikot

Jazzia johtamiseen, 5.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Luin tämän Patrick Furun Jazzia johtamiseen -kirjan jo kesällä. En kuitenkaan silloin saanut aikaiseksi kirjoittaa esseetä. Nyt, kun pidimme kirjasta workshopin treeneissä, on korkea aika kirjoittaa myös essee alta pois. Parhaimmat opit tulivat vasta nyt koko tiimin yhteisessä workshopissa. Oppi yksi: jaa oppimaasi tietoa. Jakamalla opit koko tiimin kesken, tietopääoma lisääntyy ja esiin tulee valtavasti uusia pointteja. Kirjan opit voidaan nyt tosissaan viedä käytäntöön.

Jazzia johtamiseen kertoo, miksi jazzyhtyeen toiminnasta kannattaa ottaa oppia tiimin johtamiseen. Se tarjoaa johtajalle käytännönläheiset neuvot, kuinka tiimin saa svengaamaan kuin parhaissa jameissa. Workshopissa kävimme läpi jazzjohtamisen perusperiaatteet ja -elementit. Elementteihin pureuduimme vielä tarkemmin pienissä ryhmissä.

Jazzjohtamisen perusperiaatteet

Yksinkertaista. Yrityksen strategian tulee olla helposti ymmärrettävissä, jotta energia suuntautuu strategian toteuttamiseen. Strategian tulee olla relevantti ja synnyttää tunne siitä, että ollaan tekemässä jotain merkityksellistä. On tärkeää, että jokainen kokee oman roolinsa strategian toteuttamisessa tärkeänä. Strategian yksinkertaistaminen ei kuitenkaan tarkoita liian yleispätevän strategian muotoilemista. Oli kyseessä sitten strategia tai mikä tahansa yrityksen yhteinen juttu, tulee sen olla sopivan yksinkertainen. Jos asia koetaan monimutkaisena, se turhauttaa ja syö ihmisten energiaa. Monimutkaisen asian voi myös ymmärtää helposti monella eri tavalla, mikä puolestaan lisää väärinkäsityksiä ja epäselvyyttä.

Ilmaise ymmärrettävästi. Viestinnässä on tärkeää käyttää sanoja, jotka ymmärretään organisaatiossa laajasti. Kun asiat ilmaistaan kaikkien ymmärtämällä kielellä, on toiminta sekä nopeampaa että tehokkaampaa. Ymmärrettävällä tavalla viestiminen on myös tarkoituksen selittämistä. On paljon helpompaa sitoutua, jos ymmärtää mihin kokonaisuuteen asia liittyy ja miksi.

Anna raamit – älä pureksi liian valmiiksi. Liian yksityiskohtainen johtaminen eli niin sanottu mikromanagerointi tappaa ihmisten luovuuden ja inspiraation. Johdettavilleen on siis tärkeää antaa raamit, mutta ei liian yksityiskohtaista selitystä, miten asiat tulee tehdä. Antamalla ihmisille ja heidän osaamiselleen tilaa annetaan heille samalla mahdollisuus kehittää osaamistaan oikeaan suuntaan.

Usko itseesi. Johtajan epävarmuus ja epäaitous kyllä huomataan ja tällöin muutoksia ei tapahdu. Kun taas johtaja uskoo itseensä ja esittämiinsä asioihin, muutkin alkavat tehdä niin. Vaikka johtajaakin vaivaisi pieni epävarmuus muutoksesta, tulee hänen esittää asia varmana itseluottamusta puhkuen. Kukaan ei usko asiaan, jos johtaja luo esimerkillä epäuskoa.

Jazzjohtamisen perustuu näihin neljään perusperiaatteeseen. Jazzyhtyeen toiminta perustuu puolestaan neljään peruselementtiin: yhteiseen kieleen, aktiiviseen kuunteluun, toisten tukemiseen ja vastuun ottamiseen.

Yhteinen kieli. Kun puhumme ns. samaa kieltä ja ymmärrämme asiat samalla tavalla, pystymme tekemään päätöksiä nopeasti. Yhteistä kieltä kehitetään toiminnan kautta. Esimerkiksi Tiimiakatemialle tultaessa meillä ei ollut mitään käsitystä synnytyksestä, rakettipäivistä tai piinapäivistä. Nyt, kun olemme kaikki kokeneet ne, tiedämme mistä puhutaan ja ymmärrämme käsitteet samalla tavalla. Sama homma tiimin sisällä. Vinnovointi-ilta tuskin sanoo kellekään muulle mitään. Me Waistossa tiedämme, mitä se tarkoittaa, sillä olemme kokeneet sen.

Jaettujen menestystarinoiden avulla voidaan vahvistaa kulttuuria ja ne ovatkin tehokkain tiedon jakamisen keino. Menestystarinat kertovat ihmisille, mikä on tärkeää. Ajatellaanpa tilanne, että Waiston pitäisi järjestää esimerkiksi piinapäivät uudelleen. Kevään piinapäivät olivat varsinainen menestys. Muistelemalla kevään piinapäiviä ja niistä saatuja oppeja, voisimme järjestää kaikkien aikojen piinapäivät uudelleen.

Aktiivinen kuuntelu. Yhteisestä kielestä ei ole mitään hyötyä, jos kukaan ei kuuntele. Halu ja kyky ymmärtää ovat aktiivisen kuuntelun perusedellytyksiä. Aktiivinen kuuntelu on itseasiassa mielentila. Täytyy siis pyrkiä kuuntelevaan ja oppivaan mielentilaan, olemaan läsnä ja keskittymään hetkeen. Treeneissä ja palavereissa on hyvä laittaa puhelin pois näkyviltä. Pelkkä äänettömälle laittaminen ei riitä, sillä puhelimen läsnäolo kyllä häiritsee. Puhelimen vilkkuminen vie ajatukset herkästi pois itse asiasta ja aktiivinen kuuntelu häiriintyy.

Älä kuuntele vastataksesi, kuuntele ymmärtääksesi.

Täsmentävät kysymykset ja yhteenveto ovat viimeinen varmistus sille, että kaikki ymmärtävät asian ja epäselvyyksiltä vältytään. Aktiivisen kuuntelun tavoitteena onkin saada asioihin sellainen selkeys, että päästään eteenpäin. Liian usein treeneissä käy niin, että check outille jää aivan liian vähän aikaa. Check outin tulisi toimia treenien yhteenvetona: tärkeimmät teemat käydään läpi, jotta kaikki ovat samalla aallonpituudella. Tässä vaiheessa on vielä hyvä esittää täsmentäviä kysymyksiä, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi. Tähän tulee siis Waistossa kiinnittää huomiota. Ylipäätänsä meidän pitää esittää enemmän täsmentäviä kysymyksiä. Vastuu ei ole vain valmentajalla vaan jokaisella on vastuu kysyä, jos jokin asia tuntuu epäselvältä.

Toisten tukeminen. Toisten tukeminen on sekä tuen (ideoiden, henkisen tuen jne.) vastaanottamista ja sen päälle rakentamista että vastaavasti tuen antamista muille. Toisten ideoiden päälle rakentaminen onkin edistynyttä jazzjohtamista. Waistossa tulee päästä ”kyllä, ja” -ajattelun kulttuuriin käsiksi. Toisen ideaa ei pitäisi koskaan tyrmätä vaan sitä tulee ruokkia. Yleensä tällaisesta syntyy ne helmet. Yksin puurtamisen kulttuuri on vaarallista. Helposti omaan ideaan rakastuu ja jos sen tuo valmiina tiimille, voi itsetunto kokea kolahduksen, jos ideasta ei pidetäkään. Porukalla ideoiminen synnyttää mestari-ideoita, sillä yksin ei varmasti tajua ottaa kaikkea huomioon.

Tuemme Waistossa melko hyvin toisiamme, mutta juurikin tuota ”kyllä ja” -ajattelua tulee lisätä. Lisäksi voisimme tarjota enemmän apua oma-aloitteisesti. Jos huomaamme, että jollakin on kädet täynnä töitä ja itsellä on vielä kalenterissa väljää, voisimme tarjota auttavaa kättä. On myös tärkeää olla saavutettavissa, jotta ihmiset saavat kiinni hädän hetkellä.

Vastuun ottaminen. Kun ihmisillä on todellinen lupa epäonnistua, he alkavat tehdä aloitteita. Epäonnistumisen pelko puolestaan vähentää vastuunoton minimiin. Kun henkilöstöllä on halu ja valmius hoitaa asiat loppuun riippumatta siitä, kenelle jokin asia muodollisesti kuuluu, on organisaatiolla valmiudet vastuunottoon. Pinkkuvuoteen verrattuna vastuunotto on parantunut huimasti. Mutta kyllä siinä vieläkin on petrattavaa. Varsinkin sellaisissa asioissa, jotka eivät varsinaisesti kenellekään kuulu tai jos tehtävä ei kiinnosta ketään. Se, miten asian esittää on tärkeää. Jos asia esitetään pakollisena paskanakkina, ei kukaan halua ottaa vastuuta siitä. Jos taas asia esitetään haasteena ja mahdollisuutena, löytyy sille vastuunottajia. Epäonnistumisista saa yleensä parhaimmat opit. Niinpä niitä ei pitäisi pelätä saatikka hyssytellä. Epäonnistumisia pitäisi juhlia samalla tavalla kuin onnistumisiakin. Ehkä juuri epäonnistumisen pelko estää meitä tekemästä isoja projekteja. Waistoon täytyy luoda sellainen kulttuuri, että kukaan ei pelkää epäonnistumisia.

Kaiken kaikkiaan Jazzia johtamiseen on loistava kirja johtamisesta. Itselleni se tosin kolahti vasta tänään treeneissä, kun kirjan oppeja pääsi jakamaan muille. Saadakseen kirjasta paljon irti ei tarvitse tietää mitään jazzista. Olen lukenut paljon johtamisen kirjoja, joten uusi ja todella erilainen näkökulma oli kyllä virkistävä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!