Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Jazzia johtamiseen

Kirjoitettu 10.08.20
Esseen kirjoittaja: Jaakko Vanha-Viitakoski
Kirjapisteet: 3
Kirja: Jazzia johtamiseen
Kirjan kirjoittaja: Patrick Furu
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 4.4. Johtamisen haasteet

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Miten jazz ja johtaminen kohtaavat?

Yritystoiminta on monimutkaistunut tutkimusten mukaan jopa 35 kertaisesti 1950-luvulta tähän päivään mennessä. Ratkaisuna pidetään monesti erilaisten rakenteiden kehittämistä ja standardoituja prosesseja. Todellisuudessa parempi ratkaisu olisi päinvastainen. Työntekijöille pitäisi saada mahdollisimman vapaat kädet ratkaista ongelmia. Jazzia johtamiseen kuvaa tätä tilannetta ja kirjasta saa neuvoja, joilla muuttaa johtamista sujuvampaan suuntaan. Parhaiten jazz-johtaminen toimii muutoksessa ja yksilöiden ollessa ammattilaisia hommissaan. Silloinhan he tietävät, mitä kuuluu tehdä ja turha byrokratia vain hidastaa toimintaa ja vähentää vapauksia toimia parhaalla mahdollisella tavalla vision toteuttamiseksi. Tämän lisäksi vapauden tunteen puuttuminen laskee työmoraalia ja innostusta tekemiseen, jotka ovat avainasemassa hyvien tulosten saavuttamisessa. Jazzissa muusikot ovat ammattilaisia ja heidän kommunikointi toimii ja yhdessä he voivat luoda mahtavia esityksiä. Tätä jazzin johtamista kirjailija haluaa avata enemmän ja tuoda myös yritysmaailmaan.

 

Tavoitteiden asettaminen jazz-johtamisessa

Jazz-johtamisessa SMART tavoitteiden sijaan tulisi asettaa HARD tavoitteita. Se tarkoittaa, että tavoitteiden tulisi olla haastavia, mutta välttämättömiä ja niiden tulisi parantaa jonkun elämää sekä herättää tunnereaktio. Yleensä tunteet pyritään pitämään poissa johtamisesta, koska se nähdään tuottavuuden haittana. Niin ei kuitenkaan tulisi toimia, sillä todellisuudessa tuottavuus paranee kun johdetaan oikealla tavalla tunteella. On kyse ihmisten johtamisesta ja tunteet ovat meille hyvinkin tärkeitä elämässä. Tavoitteita asettaessa pitää pystyä vastaamaan kysymykseen miksi tämä tavoite valitaan. Pelkkä raha ei riitä syyksi. Tavoite pitäisi pystyä myös visualisoimaan niin hyvin, että sen saavuttamisen voisi käytännössä kokea. Täytyy miettiä, vaatiiko tavoite uusien taitojen oppimista. Tämä on hyvä käydä läpi, koska se voi myös innostaa kehittymään ja tavoittelemaan määränpäätä eri tavalla.

 

Luottamus ja vastuunanto

Luottamuksen syndrooma syntyy, kun alainen tekee jonkun pienen virheen. Esimerkiksi myöhästyy aikataulusta ja sitten esimies ei enää luota alaiseen yhtä paljon ja se näkyy alaiselle. Alainen ei enää luota myöskään itseen yhtä paljon ja kierre alkaa tästä. Alaiselle tulisi osoittaa luottamusta, jolloin hän uskoo itseen ja haluaa myös kantaa annetun vastuun. Vastuuta ei voi paeta, mutta se pitää myös haluta kantaa. Silloin saavutetaan parhaimmat tulokset. Joissain organisaatioissa ei välttämättä uskalleta kysyä neuvoa, jos johtaja vaikuttaa nihkeältä tai vaikeastilähestyttävältä. Johtajana tulisi pyrkiä poistamaan tällaiset kommunikoinnin esteet. Armeija on hyvä esimerkki paikasta, jossa ylempiarvoiselta ei uskalleta kysyä tarkennuksia, jos ei heti ymmärrä. Tällainen hierarkia ei ole paras malli johtaa yritystä.

 

Muutoksen ajaminen ryhmissä

Olemme sosiaalisia olentoja ja ryhmäpaine vaikuttaa meihin enemmän kuin välttämättä haluaisimme myöntää. Testit osoittavat että yli 30% muuttaa näkemystään, jos iso ryhmä on jotain mieltä, vaikka totuus olisi hänen tietonsa mukaan muuta. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan vähintään kaksi tyyppiä, jotka perustelevat vakuuttavasti mielipidettään. Johtaja ei voi siis yksin lähteä ajamaan muutosta, vaan tarvitsee liittolaisia, jotka ovat ensin hänen puolellaan. Hän tarvitsee avainhenkilöiden tuen muutosten läpiviemiseen.

 

Valinta-arkkitehtuuri

Se millainen toimisto on, sanelee yllättävän paljon sitä, miten työskennellään. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi koululaisten ruokavalintoihin voitiin vaikuttaa 25% suuntaan tai toiseen, terveellisempään tai epäterveellisempään. Tempon työtilan suunnittelu vaikuttaa meidän keskinäiseen yhteistyöhön. Esimerkiksi työskentely pöydän ääressä johtaa helpommin yhteistyöhön ja avunpyyntöihin sekä -antoihin kuin se, että kaikki työskentelisivät omissa paikoissaan. Toisaalta työskentely voi häiriintyä, jolloin tehokkuus laskee. Puolensa on molemmissa. Joka tapauksessa varmaa on, että tällaiset asiat vaikuttavat. Akatemian yhteinen kahvipaikka on esimerkki siitä, kuinka se johtaa eri tiimien henkilöt vaihtamaan ajatuksia, synnyttämään luonnostaan uusia ideoita sekä jakamaan tietoa.

 

Johtajan sanojen ja toiminnan vaikutus

Sanavalinnat eli kieli vaikuttaa ihmisten toimintaan ja ajatuksiin esim. yrityksestä. Sanat pitäisi valita niin, että ihmiset haluavat toteuttaa strategiaa parhaalla mahdollisella tasolla. Se kuinka puhuu vaikuttaa ihmisiin. Johtajalla tulee olla muutama hyvä tarina pakissaan, jotka lisäävät yhteistä kieltä. Yhteisten vaikuttavien tarinoiden voima saattaa olla paljon kuviteltua merkityksellisempää. Tätä en ole itse aiemmin edes ajatellut. Kun asiaa mietin, niin tosiaan myös omalla kohdalla tarinat ovat ehdottomasti motivaation ja tunnelman nostattajia.

Ruumiinkieli vaikuttaa paljonkin. Monet johtajat tekevät sen virheen, etteivät näytä tunteitaan. Pokerinaama ei toimi, vaikka ylimääräistä kaaosta ei pidäkään levittää epävarmoissa oloissa. Positiivisia tunteita tulisi kuitenkin ehdottomasti näyttää enemmän kuin monet johtajat näyttävät.

Aktiivinen kuuntelu on tärkeää ja on rakennettava työympäristö sellaiseksi, missä on tilaa käydä hedelmällisiä kahdenkeskisiä keskusteluja ja aidosti kuunnella työntekijöitä. Kahdenkeskisten kohtaamisten merkitys on myös paljolti aliarvostettu. Itse tyrmään helposti eri näkemykset kertomalla nopeasti omani. Omia näkemyksiä ei tarvitse haudata, mutta kuuntelemalla tulee myös muut mielipiteet esiin ja voidaan yhdessä kulkea oikeaan päätökseen keskustelun kautta, jolloin myös päätökset ovat yhteisiä. Yhteenveto on yksi tärkeä osa aktiivista kuuntelua, näin varmistetaan että kaikki ovat samalla sivulla. Aktiivinen aito kuuntelu ja muiden huomioiminen tuo jopa onnellisuutta ja paljon muita hyviä asioita.

 

Ehdotukset ja niihin reagointi

On parempi lähteä kokeilemaan ehdotuksia, eikä tyrmätä niitä. Ehdottaja huomaa nopeasti, jos hänen ideansa ei toimi ja se on parempi tajuta itse kokeilun kautta. Jos ideat tyrmätään, henkilö jää siihen uskoon, että hänen ideansa olisi ollut parempi ja ei toteuta toista visiota hyvällä asenteella. Hän eikä myöskään kukaan muu saa oppia, jota idean kokeilu olisi tuonut. Pahimmassa tapauksessa huikea idea tai siitä jalostettu lopputulos jää toteuttamatta. Tärkeä tapa reagoida on alkaa rakentaa toisten ideoiden päälle, eli ”kyllä, ja”. Sen pahin vihollinen on hyvin lähellä ja se on ”kyllä, mutta”.

 

Vieraat kulttuurit

Kukaan ei halua epäluottamuksen osoituksia. Muihin kulttuureihin ei pidä siis lähteä neuvottelemaan omien ehtojen mukaan peläten tulevansa huijatuksi vaan avoimesti ja kunnioittaen heidän tietämystään heidän kulttuurista. Jos siis haluaa rakentaa omaa bisnestä kyseiseen maahan ja sen kulttuuriin. Pätee myös Suomen sisällä eri alueellisissa kulttuureissa. Jos lähdet omien ehtojesi kanssa neuvottelemaan ja epäilet kumppanien huijaavan sinua, kauppoja ei tule, elleivät he suuresti tarvitse sinun apuasi. Silloin toki neuvoteltavaa ei paljon ollutkaan alun perin. Jos siis haluaisin laajentaa bisnestäni esimerkiksi Savoon, täytyy minun kunnioittaa paikallista tapaa toimia.

 

Jazz-johtamisen periaatteet

1. Yksinkertaista (helpompi ymmärtää, jolloin myös strategian toteuttaminen on helpompaa)
2. Ilmaise ymmärrettävästi (strategia pitää muotoilla helposti viestittävään muotoon, käytä ihmisten ymmärtämää kieltä, ei johtamisjargonia)
3. Anna raamit – älä pureksi liian valmiiksi (sellainen toiminta tappaisi luovuuden, eikä ihmiset, varsinkaan fiksut, halua että kaikki on pureskeltu valmiiksi, täytyy luottaa siihen että ammattilaiset vievät puolivalmiin idean loppuun parantaen sitä)
4. Usko itseesi (usko itseen luo uskoa myös muihin työntekijöihin ja organisaation positiivinen kierre on valmis, epäuskon ja -varmuuden havaitsee helposti)

Tagit: , , , , , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!