Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Jazzia johtamiseen

Kirjoitettu 10.11.15
Esseen kirjoittaja: Jarna Lehtola
Kirjapisteet: 3
Kirja: Jazzia johtamiseen
Kirjan kirjoittaja: Patrick Furu
Kategoriat: 1.3. Oppivan organisaation ja tiimiyrityksen kehittämistyökalut, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Groove on organisaatiossa sitä, että asiat sujuvat ja ihmiset kokevat tyytyväisyyttä työssään. Se on myös toimintapa, jossa organisaatio saavuttaa yhteistyön avulla suurempia tuloksia kuin mihin he yksilöinä milloinkaan voisivat päästä. Toiminnalla on tavoitteita ja perusrakenteet mutta lopusta päättävät yhtyeen jäsenet. Heillä on taito ja halu improvisoida yhdessä.

Tähän kiteytyy mielestäni Aiton haaste. Joryn haaste, tiimiliiderin haaste mutta niin myös jokaisen yksilön haaste. Haasteena on saada Aito svengaamaan, kuten jazzyhtye. Kirjassa puhutaan tavoitteiden uudelleen asettamisesta, vision luomisesta sekä monesta muusta mutta aion paneutua jazzyhtyeen toiminnan neljään peruselementteihin. Niitä ovat yhteinen kieli, aktiivinen kuuntelu, toisten tukeminen sekä vastuun kantaminen.

Yhteinen kieli

Kirjassa kuvataan moneen otteeseen jazzyhtyeen mutkatonta yhteistä kieltä ja kommunikointia. Meillä Aitossa, niin kuin ei varmaan monessa muussakaan yrityksessä, se ei ole niin yksinkertaista ja helppoa. Vaikka puhuisimmekin samasta asiasta, kaikilla on silti omanlaisensa näkemys ja käsitys tilanteesta. Minä tiedän, mitä sanoillani tarkoitan mutta joku muu todennäköisesti ymmärtää asian täysin eri tavalla. Emme osaa vielä lukea toisiamme ja tulkita toistemme puheita, löytää toisen syvintä tarkoitusperää. Monesti syynä voi olla osittain haluttomuus ymmärtääkään toisen näkemystä, vaan nähdään asiat vain siitä omasta perspektiivistä.

Ratkaisuja tähän keksin heti kaksi. Ensimmäisenä yhteinen tekeminen, yhdessä oleminen. Silloin oppii tuntemaan toisen ja lukemaan toista paremmin ja nopeammin. Aitolla on liian vähän koko tiimin yhteisiä projekteja ja vietämme aikaa yhdessä lähinnä vaan treeneissä. Toisena ratkaisuna keskustelu ja tarkentavat kysymykset. Kun joku asia toisen puheesta jää epäselväksi, olisi asia hyvä avata siten, jotta kaikki tietävät mistä puhutaan ja mikä puhujan oikea tarkoitusperä asialla oli. Aitossa on monenlaisia viestijöitä ja monesti tulkintavirheitä tulee esimerkiksi väärien sanavalintojen vuoksi. Tärkeää on myös aktiivinen kuuntelu, jooka onkin toinen vaihe.

 

Aktiivinen kuuntelu

Huomaan itse monesti, että saatan istua treeneissä ja palaverissa hiljaa kuunnellen. Jälkeenpäin en muista ollenkaan, mitä minulle on puhuttu ja etten olekaan todellisuudessa kuunnellut. Olen ollut paikalla mutten läsnä. Kuuntelemisen taito onkin yksi vaikeimmista osa-alueista. On keskityttävä, jotta pystyy oikeasti kuunnella toista. Aktiivinen kuuntelu on keino rakentaa luottamusta tiimiin. Kuinka voisikaan ymmärtää ja oppia muista, jos ei osaa kuunnella?

Kuultuun on opittava myös reagoimaan. Kirjassa puhutaan kyvystä ymmärtää toisen näkökulma. Monesti kommentoidaan toisten ideaa tavalla ”Kyllä, mutta..” joka on lyttäävä tapa. Oikea, kehittävä ja myönteinen tapa olisi ”Kyllä, ja…” jolloin kommentti on kannustavampi. Esimerkiksi uusia ideoita tuodessa on suuri ero, miten asiaa kommentoidaan. Valitettavan usein niin omasta kuin muidenkin suusta tulee ensin mainittu kommentti, joka jollain tapaa lyttää ilmoille tuodun asian tai idean. ”Kyllä, ja” on reagointina paljon mieluisampi, jolloin esimerkiksi idean kehitysehdotukset tuntuvat myönteisemmiltä. Aion jatkossa itse kiinnittää huomiota reagoimistapaani.

 

Toisten tukeminen

Aitossa puhutaan paljon toisten tukemisesta mutta koen, että se on usein jäänytkin pelkästään puheen tasolle. Minä –asenne on vahvasti esteenä tuen antamiseen toisille. Sanotaan, että tuetaan mutta tukea ei välttämättä konkreettisesti osata antaa tai ottaa vastaan. Kirjassa mainitaan toisten tukemiseen liittyvät kolme tasoa.

1. Älä tyrmää. Pääpointtina on, ettei saa tyrmätä toisten ideoita. Tämä oli ongelmana varsinkin pinkkuvuonna mutta olen huomannut kehitystä Aitolaisissa tässä suhteessa.
2. Oma tekeminen pitää sovittaa muiden tekemiseen. Toista pitää auttaa aina, kun vain voi. Tämä on mielestäni sitä arkipäivän tuen antamista, jossa jo jollain tapaa onnistummekin. Osa tiimiläisistä osaa tämän paremmin kuin muut. Tässä kohtaa tulee esiin esimerkiksi auttaminen projekteissa kun huomaa jonkun tarvitsevan apua. Jotta toista voi tukea, tarvitaan yhteistä kieltä ja aktiivista kuuntelua.
3. Vastavuoroisuus. Tukea täytyy osata vastaanottaa ja mielestäni myös osata vaatia sitä muilta. Aitossa on osittain ongelmana myös avun vastaanottaminen, joka voi johtua osittain pelosta. Enkö muka osaa tätä hommaa, kyllä minä osaan itsekin, en halua rasittaa muita tai en halua näyttää epävarmuuttani tämän asian suhteen. Nämä ovat mielestäni yksi syy, miksi monesti hommat jäävät tekemättä tai niiden valmistuminen pitkittyy. Kun ei osata tai uskalleta ottaa tarjottua apua ja tukea vastaan.

 

Vastuunottaminen

Vastuunottoa kartetaan monesti. Osa Aitolaisista ottaa rohkeasti vastuuta ja he ovatkin ne, jotka yleensä vievät tiimiä eteenpäin. Olen itse yrittänyt aktivoida myös muita kantamaan kortensa kekoon ja ottamaan vastuuta tiimin yhteisistä asioista. Valitettavasti olen huomannut, että he jotka pakoilevat vastuunottoa tiimin asioista, eivät välttämättä osaa ottaa vastuuta omastakaan tekemisestä. Jotta vastuuta uskallettaisiin jatkossa ottaa rohkeammin ja vältyttäisiin ainaiselta ”väittelyltä” kuka ottaa vastuun, tarvitaan tukea ja rohkaisua. Rohkaisu ja tukeminen onkin jo alkanut tuottaa tulosta ja uskon, että tulevaisuudessa vastuu Aitossa alkaakin jakautua tasaisemmin tiimiläisten kesken.

 

Kukaan ei ole niin hyvä kuin kaikki yhdessä.

Huippusuoritukseen tarvitaan koko tiimiä ja sen jäsenten osaamista. Jotta ylletään huippusuoritukseen, pitää kuunnella ja tunnistaa tiimin hyvät ideat sekä jalostaa niitä edelleen. Tiiminä onnistuminen edellyttääkin sitoutumista jokaiselta ja panostusta tiimin eteen. Teemme Aitossa tiimisopimuksen, jonka uskon ohjaavan toimintaamme jatkossa nykyistä tarkemmin. Tavoitteenamme on myös saada koko tiimille yhteistä tekemistä, jonka myötä tiimihenki, ymmärrys ja kunnioitus toisia kohtaan toivon mukaan kasvaa.

 

Jarna Lehtola

Ideaosuuskunta Aito

jarna@aitoidea.fi

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!