Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

JOHDA IHMISTÄ – Teologiaa johtajille

Kirjoitettu 21.05.13
Esseen kirjoittaja: Marjo Heiskanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: JOHDA IHMISTÄ - Teologiaa johtajille
Kirjan kirjoittaja: Tapio Aaltonen
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.4. Johtamisen haasteet

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

JOHDA IHMISTÄ – Teologiaa johtajille

Tapio Aaltonen

 

 

 

Tiimiakatemiassa en olekaan lukenut kovin montaa kirjaa johtajuuteen liittyen. Pohjalla taitaa olla yksi itsensäjohtamista käsittelevä kirja. Johtaminen on alue, joka on minulle vieraampi alue, joten nyt oli aika sukeltaa johtajuutta käsittelevään kirjallisuuteen. Myös johtajuuteen liittyvät asiat kiinnostavat minua ja olen ensi vuonna ajatellut pyrkiä NJL- koulutusohjelmaan Tiimiakatemiassa.

Tapio Aaltosen kirjoittama Johda ihmistä – Teologiaa johtajille ei ole mikään pelkkä uskonnollinen kirja. Se antaa vastauksia arkipäiväisiin johtamistilanteisiin teologisen ajattelun avulla. Se antaa myös hyviä näkökulmia johtajuuteen, jolla on paljon merkitystä ihmisten henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Kirja käsittelee johtajuutta, johon teologia tarjoaa hyvän pohjan. Aaltonen käsittelee kirjassaan niin teologiaa, johtajuutta kuin bisnesmaailmaa. Hänen mielestään teologilla on paljon annettavaa johtajuuteen. Kirjassa painotetaan, että johtajuus vaikuttaa hyvin monen ihmisen hyvinvointiin ja se on tärkeää, että johtajat itse ymmärtävät erilaisia ihmispersoonia sekä ihmiset voivat aina kehittää persoonallisuuttaan ja myös johtajuutta voi aina oppia.

Kirjassa todetaan kuinka johtaminen on murroksessa. Nykyään vallitseva hallinnoiva johtaminen kaipaisi jotain uutta johtamisen mallia tilalleen. Mitä opittavaa johtajilla on teologiasta? Mielestäni nykyjohtajat voisivat oppia teologiasta paljon johtamiseensa. Kirjassa käsitellään monta uskonnon historian johtohahmoa, joilta nykyjohtajat voisivat ottaa johtajuutensa mallia. Teologia ja uskonnot ovat varmasti tulevaisuu- dessa uusien johtamiskäsitysten merkittävä lähde. Ne käsittelevät myös ihmistä kokonaisuutena ja osoittavat, että länsimaisten rakenteet ovat luonteeltaan uskonnollisia yrityksiä ja organisaatioita. Länsimaisessa kulttuurissamme heijastuu vahvasti kristinuskon historia, jota kirjassa paljon käsiteltiin.

Monissa johtamista käsittelevissä kirjoissa viitataan usein Raamatun johtohahmoihin ja heidän periaatteisiin sekä tapoihinsa johtaa. Yksi suosituimmista Raamatun kertomuksesta on Mooseksen appiukon Jetron kertomus 2. Mooseksenkirjasta eli Exoduksesta. Hän antoi Moosekselle arvokkaan neuvon: organisoi ja delegoi. Jetro näki kuinka paljon työtä Mooses joutui tekemään kansansa tähden. Hän sanoi Moosekselle ” Minkä vuoksi sinä istut tässä yksinäsi ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan? ” Mooses sanoi hänelle: ” Kansa tulee minun luokseni pyytämään neuvoa Jumalalta. Aina kun heillä on erimielisyyttä, he tulevat luokseni ja minä ratkaisen asian heidän välillään sekä kerron Jumalan säädökset ja lait”. Jetro torui Moosesta hänen menettelytavastaan, jolla hän vain uuvuttaa itsensä ja kansansa. Hän neuvoi Moosesta edustamaan kansaansa Jumalan edessä ja tuomaan sen kiistat Jumalan eteen sekä kertomaan kansalle tarkoin lait ja säädökset. Myös hän antoi hyvin tärkeän neuvon kuinka Mooseksen tulisi valita kansansa keskuudesta ne rehelliset ja kelvolliset miehet, joista tulisi päälliköitä pienempien asioiden ratkaisemiseksi ja suurimmat ja vaikeimmat asiat hän ratkaisisi itse.

Tämä Raamatun ikivanha neuvo tehtävien ja vastuun jakamisesta on myös tänä päivänä johtamisen tärkeimpiä asioita. Omassa vauvamessu- projektissamme Priiman Julia Partti toimi projektipäällikkönä ja pääsi harjoittelemaan johtajuutta. Hän organisoi ja delegoi monia asioita meille muille projektiryhmän jäsenille. Minä otin enemmän vastuuta myynti- puolesta toimimalla myyntivastaavana ja markkinointivastaava Idealekan Anni-Lotta Nieminen pääpaino oli markkinoinnissa. Projektipäällikkönä Julia piti tiimiä koossa ja vastasi projektin toimivuudesta. Hän teki myös viime kädessä päätökset keskusteltuaan kuitenkin ensin myös meidän kanssa.

Raamatun karismaattiset johtajat ovat saaneet huomiota paljon historian teksteissä. Tällaisia johtajia ovat olleet jo edellä mainitsemani Mooses, Jeesus ja Paavali. Mooses oli kaikkien muutosjohtajien isä. Hän sai Jumalalta kutsun tehtävänään johtaa orjuudessa elävän kansan luvattuun maahan. Hänellä oli taito tunnistaa todellisuus ja hänellä oli visio luvatusta maasta sekä hän antoi tälle muutokselle myös kasvot. Mooses osasi hyväksyä epätäydellisyytensä ja kohdata vaikeudet: kansan jatkuvan kritiikin, joka ilmeni välillä vastarintana häntä kohtaan sekä resurssi pulan ja ulkoiset uhat. Hän osasi myös jakaa vastuuta ja ennen kaikkea johtaa. Tästä tuloksena hän voitti ja kehittyi ihmisenä. Toivottavasti itse pääsen vielä Tiimikatemia aikani johonkin johtotehtävään, koska sellainen, jos mikä opettaa ja kehittää myös ihmisenenä valtavasti.

Jeesus taas osoitti johtajuuttaan valmentamalla seuraajiaan. Hän näytti mallia ja antoi seuraajilleen mahdollisuuden myös epäonnistua. Hänen valmennustyyliinsä kuului kysymysten tekeminen ja hän pisti todella ihmiset miettimään vastauksiaan. Jeesuksella oli myös hyvät kommunikointitaidot ja hänellä oli luottamusta sekä uskoa tavallisiin ihmisiin ja tätä samaa vaaditaan myös nykypäivän johtajalta. Hyvä johtaja uskaltaa luottaa yrityksensä ihmisiin ja osaa delegoida valtaa sekä jakaa työtehtäviä kunkin työntekijän vahvuuksien mukaan. Johtajalla on myös omia mielipiteitä, eikä vain toimi muiden mielipiteitten mukaan, mutta lopulta tekee päätöksensä yhdessä käytyjen keskustelujen pohjalta.

Yksi uskonnon historian Uuden testamentin suuruuksista johtajana oli myös Paavali. Hänen vahvuuksiaan oli strateginen ajattelu, ahkera kirjoittaminen. Hänen aikakaudellaan alkoi irtautuminen juutalaisesta kulttuurista. Hän oli oikea strateginen nero. Hänen levittäessään kristillistä sanomaa, hän toimi tekemänsä strategian pohjalta. Hän oli hyvä löytämään sen ajan kaupunkeja, jotka olivat taloudellisia ja uskonnollisia keskuksia. Hän piti tiivistä yhteyttä kirjoittamalla kirjeitä eri kaupunkeihin perustamiinsa ydinryhmiin. Paavali sai kirkon puoleensa terävän ajattelunsa ja hyvien kommunikointi kykyjensä ansiosta. Hänen merkittävin teologinen oivalluksensa oli armon nostaminen ihmisen ja Jumalan välisen suhteen perustaksi. Paavalin ansiota on, että kristiillisen kirkon evankeliumi levisi niin monen ihmisen tietoisuuteen. Missiona hänelle oli evankeliumi pakanoille, arvona usko , toivi ja rakkaus ja visiona kristillinen seurakunta toimisi kaikkialla maailmassa.

Näistä kaikista uskonnon johtajista voi varmasti nykypäivän johtajat ottaa mallia. Näiden roolimallien avulla johtajat voivat kehittää käyttäytymis- tään ja voivat pitää heitä esikuvinaan tiellä kohti yrityksen visiota. Toimiakseen hyvä strategia tarvitsee hyvää johtajaa, jolla on hyvä johtamisen taito ja hän osaa myös motivoida sekä kannustaa alaisiaan. Mielestäni jokaisen yrityksen henkilökunnan on oikeus tietää strategia ja tavoitteet. Kun nämä asiat tiedetään ja sisäistetään oikein, on yrityksellä paremmat mahdollisuudet myös menestyä. Jokaisen johtajan tulisi löytää se oma aito tapansa johtaa. Kun olemme tekemisissä muiden ihmisten kanssa auttaa se jokaista ihmistä löytämään ennen kaikkea itsensä.

Tykkäsin tästä kirjasta paljon. Koulussa uskonto oli yksi lempiaineistani ja oli kiva virkistää uskonnon historian muistiani. Myös johtajuuteen liittyen sain kirjasta paljon hyvää tietoa ja oppia, joita toivottavasti pääsen tulevaisuudessa kokeilemaan käytäntöön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!