Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

JOHTAJA TERAPEUTIN SOHVALLA – Lisää tunneälyä organisaatioon

Kirjoitettu 21.05.13
Esseen kirjoittaja: Marjo Heiskanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: JOHTAJA TERAPEUTIN SOHVALLA - Lisää tunneälyä organisaatioon
Kirjan kirjoittaja: Manfred Kets de Vries
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.4. Johtamisen haasteet

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

JOHTAJA TERAPEUTIN SOHVALLA – Lisää

tunneälyä organisaatioon

Manfred Kets de Vries

 

 

Kirjan takakannen lause : Oletko valmis asettumaan terapeutin sohvalle?  innosti minua lukemaan kirjan Johtaja terapeutin sohvalla. Myös kirjan etukansi oli hyvin salaperäisen ja houkuttelevan näköinen sekä kun kirjassa käsiteltiin myös johtajuutta, kuulosti se kokonaisuutena hyvältä kokonaisuudelta seuraavaksi luettavaksi kirjaksi. Olen lukenut lukiossa aikoinaan psykologiaa, josta pidin paljon ja jo kirjan otsikko lupasi paljon tietoa psykologian maailmasta. Miksi johtajiin ei niin usein olla tyytyväisiä? Ollaan missä päin maailmaa tahansa, on monesti tämä sama ongelma. Johtaja terapeutin sohvalla kirjassa todetaan, etteivät johtajat tiedosta omaa tekemäänsä ja mielialojaan ohjaavia psyykkisiä voimia. Kirjassa johtajia kehotetaan ”asettumaan sohvalle”, jotta johtajien asenteet ja toimintatavat katsottaisiin yrityksien terveyden tarkistettaviksi.

Kirjassa käydään läpi tunteiden merkitystä, erilaisia persoonallisuuden prototyyppejä ja persoonallisuuden toiminnasta ja sen vaikutuksista yritysmaailmassa. Tärkeänä asiana käsitellään myös erilaisia kehittämismenetelmiä, joiden avulla voidaan muuttaa johtajien ajattelutapoja ja asenteita. Yritysmaailma suhtautuu monesti huonosti tunnemaailmaan, mutta ilman tunteita ei ole hyvää eikä huonoa toimintaa. Kirjan luettuaan voi todeta, että johtajan persoonallisuus vaikuttaa johtamiseen.

Kirjassa esitellään mielenkiintoisesti erilaisia persoonallisuuksia ja niiden sopivuutta työelämän eri tehtäviin. Jo lapsuuden kokemuksemme muovaa tulevaisuutemme. Kaikki ympäristö ja siihen sisältyvät kaikki tärkeät henkilöt ratkaisevat paljon minkälaisia meistä tulee. Kannamme koko elämän ajan näistä asioista syntyviä asioita. Esimerkiksi, jos kyseessä on huomionhakuinen persoonallisuus, on kasvuiän perhe ja varhaiset vuorovaikutussuhteet hauraan minäkäsityksen ja ylenmääräisen huomiontarpeen takana. Myös syy voi johtua siitä, että vanhemmat ovat voineet kohdistaa huomion enemmän sisarukseen tai he ovat olleet kiireisiä työelämässä. Mielenkiintoista oli lukea näistä lapsuuden vaikutuksista aikuisikään. Tämän jälkeen tulee varamsti helposti mietittyä esimerkiksi tiimimme Soulincin jäsenten lapsuutta ja menneisyyttä, paljastavatko heidän nykyinen käytöksensä niistä jotain merkittävää?

Kirjassa käsitellään myös narsismia, joka on johtamiselle yleinen persoonallisuus. Monet narsistiset johtajat ovat hyvin helposti toisia ihmisiä manipuloivia, mutta pieni narsismi voi olla myös hyväksi johtotehtävissä olevalle. Narsistisen persoonallisuuden omaavan ihmisen todennäköisyys sijoittua johtotehtäviin työelämässä on erittäin suuri. Edellä jo mainitsemani huomionhakuisen persoonallisuuden omaavat henkilöt ovat huonoja keskittymään erilaisiin tilanteisiin. He ovat myös herkkiä arvostelulle, aika sinisilmäisiä ja loukkaantuvat helposti. Heillä on myös taipumista järjestää itselleen usein epäonnistumisen tilanteita. Tällaisen persoonallisuuden omaavalla henkilöllä on todennäköisyys sijoittua johtotehtäviin keskinkertainen. Työelämässä ollessaan alaisia, he ovat myönteisiä ylempiä ihmisiä kohtaan. Huomionhakuinen on työssään hyvin kunnianhimoinen ja myös menestyvä.

Riippuvaisen persoonallisuuden omaavalle henkilölle on ominaista avuttomuuden, voimattomuuden ja riittämättömyyden tunne. Myös taipumus tunnemyrskyihin ja vihanpurkauksiin sekä pessimismi, elämänilon puute ja itsensä pitäminen tyhmänä kuvaavat tällaista henkilöä. Hyvin pieni on mahdollisuus, että tällainen henkilö työskentelee johtotehtävissä, koska heiltä puuttuu aloitekyky ja myös haluavat työskennellä itsenäisesti. He eivät halua ottaa vastuuta.

Vaativalla persoonallisuudella on ominaisuutena mm. itsepäisyys, ylikriittisyys, virheitä pelkäävä, vakavuus ja itseään rankaiseva. Työelämässä vaativan persoonallisuuden omaava henkilö on usein johtotehtävissä. Alaisiaan kohtaan he ovat määräileviä ja tuomitsevia sekä uhraavat perhe-elämänsä työlleen. Vaativaan persoonallisuuteen yhdistetään monesti saavutuskeskeisyys: vankka moraali ja harkitsevaisuus. Tällaisella ihmisellä sijoittuminen johtotehtäviin on suuri.

Henkilö, jolla on itseään mitätöivä persoonallisuus, on monesti halukas asettumaan syntipukiksi. Hänellä on myös seuraavanlaisia ominaisuuksia: itse aiheutettu kärsimys, itsensä uhraaminen ja tunteiden ailahtelu. Työpaikassaan itseään mitätöivä persoona voi olla hyvinkin tärkeä, koska he ovat avuliaita ja luotettavia sekä rauhallisia. He viihtyvät työssään paremmin alaisina kuin johtajina.

Eristäytyvät ihmiset vieraantuvat helposti itsestään että muista. He ovat myös eristäytyneitä, epävarmoja, turhautuneita ja henkisesti poissaolevia sekä passiivisia. Työelämässä he työskentelevät usein alaisina, koska heidän vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitonsa eivät ole hyvät.

Depressiivisillä eli masentuneilla ihmisillä on usein avuttomuuden ja toivottomuuden tunne, unihäiriöitä, voimien puute, keskittymiskyvyn puute sekä huono ruokahalu. Myös he ovat työelämässä hyvin kriittisiä. Myös he saattavat olla hyvin luulosairaita. Tällaisesta henkilöstä ei ole johtajaksi, koska he eivät ole omatoimisia ja päättäväisiä.

Henkilöt, jotka ovat passiivis-aggressiivisia, ovat henkisesti hämmentyneitä, tehottomia, itsepäisiä, auktoriteetteihin kriittisesti suhtautuvia, sitoutumista pelkääviä ja pessimistisiä. Työelämässä tällaisen persoonallisuuden omaava henkilö välttelee riitoja ja hän ei ole johtaja-ainesta, koska helposti unohtelee velvollisuuksia.

Henkilöillä, joilla on epäsosiaalinen persoonallisuus,  on monesti  itsekeskeinen, epärehellinen ja aggressiivinen. He eivät halua ottaa vastuuta teoistaan ja mahdollisuus joutua työelämässä johtotehtäviin on suuri, koska omaavat älykkyyttä. He helposti eivät ota vastuuta teoistaan ja työskennellessään johtoasemassa tekevät helposti muutoksia, joista syntyy vain sotkuja huonon johtamistaitonsa peittämiseen.

Epäluuloinen (paranoidinen) persoonallisuuden omaava henkilö on aika herkkä, omahyväinen, kireä ja usein asioiden liioittelija, tekemällä kärpäsestä härkäsen. Tällaisella henkilöllä mahdollisuus joutua johtotehtäviin on suuri.  Ongelmia joskus kuitenkin voi aiheuttaa heidän liian pikkutarkkaisuus ja he näkevät usein ympärillään vain vihollisia.

Kirjan mukaan parhainta johtaja-ainesta olisi persoonallisuustyypeistä epäsosiaali- nen-, epäluuloinen – ja vaativa persoonallisuus tyyppi. Mielestäni näistä tärkein omi-naisuus, joka tekee hyvän johtajan on vaativuus.  Myös hyvän johtajan pitäisi olla mielestäni sosiaalinen ja sanavalmis sekä tulisi toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Myös hyvät verkostoitumistaidot ovat johtajan tärkeitä hallita sekä hyvään johtajaan voi myös luottaa sekä ammatillisissa sekä henkilökohtaisissa asioissa. Myös kaikissa tiimiakatemian projekteissa projektipäälliköllä olisi hyvä olla edellä mainitut ominaisuudet.

Tykkäsin kirjan erilaisten persoonallisuuksien käsittelemisestä. Kirjaa lukiessani mietin välillä, että pitäisikö myös itse mennä tälle ”terapeutin sohvalle”, kun aika monesta persoonallisuudesta löytyi jotain itselleni sopivaa. Mutta, niin varmasti ajattelee joku muukin tämän kirjan lukeneista. Kirja oli todella mielenkiintoinen. Kivoja olivat myös jokaisen luvun alussa olevat Zen-sananlaskut ja lukuisat esimerkit. mm karismaattisesta johtajasta, jollainen Hitler oli. Innostus oli se sana kuvailemaan sitä, jolla saksalaiset heittäytyivät väkivaltaan ja itsetuhoon. Karismaattisella johtajalla on hypnoottinen voima, joka Hitlerin tapauksessa oli aika negatiivinen. Hitler lumosi ympärillään olevat ihmiset ja vei mukaansa huonoin seurauksin. Vaikka kirja oli ajoittain aika raskasta luettavaa, voin suositella sitä vähänkin kaikille psykologian ystäville.

 

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!