Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtajan ajatuksissa

Kirjoitettu 26.11.13
Esseen kirjoittaja: Jarkko
Kirjapisteet: 3
Kirja: Johtajan ajatuksissa
Kirjan kirjoittaja: Peter F. Drucker
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Druckerin kirja Johtajan ajatuksissa koostuu 366 tekstikatkelmasta, jotka ovat poimittu hänen aikaisemmista teoksistaan. Vuoden jokaiselle päivälle on siis oma tekstinsä ja lisäksi jokaiseen tekstiin liittyy pieni pohdintatehtävä.

Druckerin mukaan johtajilla on viisi perustehtävää. Ennen kaikkea johtajat asettavat tavoitteita. Tavoitteiden avulla johtajat luovat eräänlaisen polun yrityksen tulevaisuutta kohti. Drucker kuitenkin painottaa ajatuksissaan sitä, että yrityksen ei tule ajatella pelkästään tulevaisuuttaan, vaan on myös ehdottoman tärkeää elää nykyhetkessä. Niinpä tavoitteita tulisi olla pitkäaikaisten lisäksi myös lyhyeen aikaväliin sidottuja ja niitä tulee päivittää tarvittaessa, jotta yritys pystyy sopeutumaan erinäisiin muuttujiin. Tavoitteissa ei ole siis kyse väistämättömästä kohtalosta, vaan toiminnan suuntaamisesta. Ne eivät ole komentoja vaan sitoumuksia. Usein nimittäin tavoitteisiin ei sitouduta tarpeeksi vankaksi ja näin ne unohtuvat ja muuttuvat merkityksettömiksi.

Johtajan perustehtäviin kuuluu myös organisoiminen. Moderni yritys tarvitsee organisaatiota. Ei ole olemassa vain yhtä ainoata oikeanlaista organisaatiota, vaan johtajan tai johdon tehtävänä on luoda omanlainen organisaatio, joka on toimivin oman yrityksen kannalta. Organisaation kehittäminen on myös erittäin tärkeää, minkä tulisi tulla automaattisesti, kun yritystä kehitetään. Yksi organisaatiota koskeva periaate on, että sen tulee olla läpinäkyvä. Ihmisten on tiedettävä ja ymmärrettävä sen organisaation rakenne, jossa heidän odotetaan työskentelevän. Jokaisessa organisaatiossa tulisi myös jollakulla olla päätöksentekovaltuudet ja jokaisessa organisaatiossa tulisi olla vain yksi ”herra”. Organisaatio on työkalu ja mitä erikoistuneempi työkalu sen on, sitä paremmin se suoriutuu tehtävästään.

Motivoiminen on myös yksi johtajan perustehtävistä. Druckerin ajatuksista kerättyjä erilaisia motivoimiskeinoja ovat muun muassa: palkitseminen, vastuun ja haasteiden antaminen ja mukavan työilmapiirin luominen. Työntekijät ovat yksi tärkeimmistä asioista yrityksessä. Ilman työntekijöitä yrityksessä ei ole mahdollisuutta toimia, joten heidän motivoiminen on erittäin tärkeää, jotta he tekevät työnsä vastuullisesti. Drucker kehottaa luomaan palkitsemisjärjestelmän, joka palkitsee yksilön suorituksen, mutta jossa yksilölle annettavaa tunnustusta tasapainotetaan koko organisaation jatkuvuutta tukevilla palkinnoilla.

Viestintä yrityksessä on asia, joka on usein jätetty liian vähälle huomiolle. Tiedon jakaminen ja välittäminen on ehdotonta toimivan yrityksen kannalta ja sen toimivuuden varmistaminen on johtajan yksi perustehtävistä. Druckerin mukaan viestintä on havaitsemista ja informaatio puolestaan logiikkaa. Sellaisenaan informaatio on vain muodollista ja merkityksetöntä. Se on ikään kuin koodattua ja jotta se otettaisiin vastaan, on vastaanottajan ymmärrettävä koodi käyttääkseen sitä. Tämä edellyttää etukäteissopimusta, eli jonkinlaista viestintää. Druckerin mukaan viestinnän parantamiseksi on kohdistettava huomio vastaanottajaan, eikä mumisijaan.

Yrityksen tulosten mittaaminen kuuluu myös johtajalle. Johtajan on löydettävä ne oikeat mittarit, jotka ovat merkityksellisiä organisaation tulosten kannalta. Niiden tulee myös olla tarkoituksenmukaisia organisaation päämäärää tai arvoja ajatellen. Yksi keino yrityksen mittaamiseen on sen työntekijöiden tarkasteleminen heidän osaamisen ja kehittymisen osalta. Drucker painottaa useasti ajatuksissaan sekä itsensä, että työntekijöiden kehittämisen tärkeyttä.

Druckerin ajatuksia lukiessani huomasin, kuinka tärkeä osa organisaatiota selkeä johtajuus on. Ajatukseni siitä, että tiimiyrityksemmekin tarvitsee selkeän johtohahmon, vain vahvistui. Selkeä johtaja luo organisaatioon selkeyttä, josta itse henkilökohtaisesti pidän. Tiimimme kehittämä vastuuryhmä ei mielestäni ole toimiva konsepti yrityksemme tulemiseksi huipputiimiksi, vaan tarvitsemme vahvan johtoryhmän ja tiimiliiderin. Johtajan viisi perustehtävää ovat mielestäni erinomaisia työkaluja tiimiliiderille tiimin johtamiseen ja aionkin suositella luettavaksi tiimimme vastuuhenkilölle Druckerin ajatuksia.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!