Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

JOHTAJAN ILO JA TUSKA- Kokemus opettaa

Kirjoitettu 08.12.13
Esseen kirjoittaja: Marjo Heiskanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: JOHTAJAN ILO JA TUSKA- Kokemus opettaa
Kirjan kirjoittaja: Olavi Toivola
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut, 4.4. Johtamisen haasteet

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

JOHTAJAN ILO JA TUSKA- Kokemus opettaa

Olavi Toivola

Tämän syksyn viimeiset kirjapisteeni sain laaja-alaisesti johtajuutta käsittelevästä kirjasta Johtajan ilo ja tuska- Kokemus opettaa. Siihen kirjan kirjoittaja on koonnut yhteen neljänkymmenen vuoden kokemuksen johtajana niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä toiminnasta. Kirja on oikea käytännön opas, joka antaa johtamisen perusajatuksia ja neuvoja johtajuuteen. Johtaminen on ollut minulle vieraampi alue ennen Vauvamessuja, joissa toimin myyntivastaavana, joten tämä kirja antoi monipuolisen paketin johtajuuden maailmaan. Siihen liittyvät asiat kiinnostavat minua ja myös olisi tarkoitus pyrkiä ensi vuonna Tiimiakatemian NJL-koulutusohjelmaan. Kirjan kirjoittaja sanoo osuvasti : ”Johtamista ei opita kirjoista, se on koettava. Kirjat vain ohjaavat oikeaan suuntaan”

Kirja neuvoo johtajaa arvostamaan itseään ja muita. Johtajan pitäisi olla työstään innostunut, jotta hän inspiroi myös alaisiaan uskomaan yrityksen menestykseen ja onnistumiseen. Myös kehotetaan olemaan oma itsensä ja ei saisi pelästyä vastustajia eikä tappioita. Myös tulisi tunnustaa, jos on väärässä ja ennenkaikkea kannustetaan olemaan vahva. Johtajuus myös vaikuttaa monen ihmisen hyvinvontiin ja todella on tärkeää, että johtajat itse ymmärtävät erilaisia ihmispersoonia. Johtajan tulisi tutustua omaan henkilökuntaansa kiertelemällä työntekijöiden keskuudessa, jolloin johtajalla on mahdollisuus oppia enemmän yrityksestään ja saada myös uusia kehitysideoita alaisiltaan. Samalla hän näkee henkilökuntansa heikkoja ja vahvoja puolia. Näin ihmiset motivoituvat johtajan kiinnostuksesta. Monet pitävät johtajan työtä hyvinkin hohdokkaana ja helppona. Sitä se ei todellakaan ole. Kirjan luettuaan jokainen voi yhtyä tuohon edelliseen lauseeseen. Johtajan työ sisältää kolme vaihetta: suunnittelun, toimeenpanon ja tarkkailun. Johtajan on aina tehtävä suunnittelun jälkeen päätös ja sen toimeenpaneminen sekä sitä seuraa sen valvonta.

Delegointi on yksi tärkeistä asioista johtajan työssä. Delegointi pitää suorittaa niin, että tehtävän suorittajalla on valmiudet suoriutua tehtävästä sekä hänellä on myös tarvittavat tiedot. Tehtävästä vastuu on kuitenkin aina johtajalla itsellään. Yleisempiä delegoinnissa tapatuvia virheitä kirjassa mainitaan, että on delegoitu, mutta seuranta jäänyt tehtävän hoitamisesta kokonaan pois ja tehtävä on delegoitu, mutta tehtävän suorittajalle ei ole annettu valtuuksia sen hoitamiseksi. Olisi tärkeää, että työntekijä olisi tietoinen, että on todella saanut valtuudet asioiden päättämiseen.

Aikaisemmin lukemastani Johda ihmistä- Teologiaa johtajille, minulle jäi hyvin mieleen uskonnomme historian ehkä tunnetuin johtaja Jeesus Nasaretilainen, joka osoitti johtajuuttaan valmentamalla seuraajiaan ja delegoimalla heille tehtäviään. Jeesuksella oli myös hyvät kommunikointitaidot ja hän luotti sekä uskoi tavallisiin ihmisiin. Näitä samoja asioita vaaditaan myös nykyajan johtajalta. Hyvä johtaja todella uskaltaa luottaa yrityksen ihmisiin ja pystyy delegoimaan valtaa sekä jakamaan työtehtäviä kunkin vahvuuksien mukaan. Tämä jo Jeesuksen käyttämä neuvo tehtävien ja vastuiden jakamisesta on tämän päivän johtamisen tärkeimpiä asioita. Meidän Vauvamessut projektissamme projektipäällikkö Julia delegoi tiettyjä asoita meille muille. Esimerkiksi, kun hän oli alkusyksystä NJL-koulutusohjelmassa, hoidin minä pohjapiirustus asiaa Paviljongin kanssa sekä vierailun siellä. Vastaavasti olen minä sitten delegoinut hänelle ja muulle projketiryhmälle myyntiin liittyviä asioita. Julia on mm. auttanut minua perehdyttämään markkinointivastaava Elmoa Vauvamessut myyntiin. Toivon, että seuraavilla Vauvamessuilla pääsisin kokeileman taitojani projektipäällikkönä. Uskon, että tämä kehittäisi minua myös ihmisenä valtavasti.

Kirjassa painotetaan kuinka viestintä on hyvin tärkeä asia niin pienessä kuin isommassakin yrityksessä. Jos sitä ei hoideta, syntyy helposti väärinkäsityksiä ja sitä kautta jopa konflikteja. Viestinnän tulisi olla aina avointa ja rehellistä. Avoimuudella tarkoitetaan, ettei salailla mitään ja että monet asiat olisivat läpinäkyviä. Omassa Vauvamessut projektissani sovimme ensimmäisten messujen jälkeen, että monet projektipäällikön tehtävät kuten budjetointi olisivat läpinäkyvämpiä seuraavilla messuilla. Tämä onkin nyt hyvin onnistunut, kun googledocsin avulla jokainen voi halutessaan vilkaista budjettia. Viestintäkanavana olemme käyttäneet Facebookia, joka on mielestäni toiminut hyvin. Sinne ilmoitetaan aina viikottaiset palaverit myynnin ja muitten tärkeiden osalta sekä uusimmat messuillelähtijät. Olen myyntivastaavana pitänyt tärkeenä, että kaikki myynnin onnistumiset ilmoitettaisiin facebookissa ja tämä antaisi potkua myös muitten myyntiin.

Vauvamessuilla on omat nettisivut, joita päivitetään uusien lähtijöiden osalta kerran viikossa. Myös facebookissa on oma Vauvamessujen profiili, jossa tykkääjien rajassa kolme sataa ylittyi tällä viikolla. Facebook on myös hyvä väline tehdä erilaisia markkinointikampanjoita. Juuri meillä on meneillään Joulukalenteri teemainen markkinointi kampanja. Vielä ennen joulua myös toteutamme myynnin vauhdit- tamiseksi kohderyhmälle kohdennetun kampanjan. Viime keväänä tämä kampanja tehosi hyvin. Facebook on myös paikka mihin voi saada sitä negatiivista palautetta. Näihin on parasta vain vastata asiallisesti. Vauvamessujen osalta saimme muutamia negatiivisia palautteita messujen pienuudesta ja näytteilleasettajien vähyydestä. Näihin reagoimme vastaamalla, että otamme kaikki palautteet ja toivomukset mielellämme vastaa sekä huomioimme ne tarkasti, kun suunnittelemme seuraavia messuja.

Kirjassa puhutaan myös yrityksen strategiasta ja tavoitteista. Jotta hyvä strategia toimisi, se tarvitsee ehdottomasti hyvää johtajaa, joka omaa hyvän johtamisen taidon. Hänen tulisi osata myös motivoida ja kannustaa työntekijöitään kohti yrityksen visiot. Mielestäni jokaisen alaisen on oikeus tietää strategia, yrityksen arvot, tavoitetteet sekä visio. Yrityksellä on paremmat mahdollisuudet myös menestyä, kun nämä asiat tiedetään ja sisäistetään oikein. Jokaisen johtajan tulisi löytää se oma tapansa johtaa.

Jokaisen johtajan olemukseen vaikuttaa oleellisesti pukeutuminen. Kirjassa oli hienosti mielestäni käsitelty tätäkin osa-aluetta. Johtajan oikea ja tyylikäs pukeutuminen lisää johtajan olemuksen ja sanomisen uskottavuutta. Kun johtaja pukeutuu eri tilaisuuksiin oikein ja miettii asukokonaisuudet loppuun, lisää hän vakuuttavuuttaan ja arvovaltaansa. Jos johtaja on hukassa tyylinsä kanssa, on tänä päivänä tarjolla asiantuntijan apua tältä saralta ja varmasti löydetään se oma pukeutumistyyli. Kävin syksyllä Fashion Unitin My Style Tyylivalmennuksen, josta sain varmuutta omaan pukeutumiseeni. Valmennuksessa opeteltiin etikettipukeutumista ja eri tilanteisiin kuuluvia pukukoodeja. Tyylikäs ja ulkoinen olemus sekä edustava esiintyminen eri elämän tilanteissa ovat avainasioita työelämän menestykselle. Valmennus antaa myös esiintymisvarmuuttaja uutta intoa sekä itsevarmuutta elämään. Voin vain lämpimästi suositella kaikille valmennusta.

Pidin kirjasta paljon. Sen kirjoitustyyli oli selkeä ja käytännön läheinen. Mieleeni olivat myös monet hyvät esimerkit.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!