Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta

Kirjoitettu 23.01.13
Esseen kirjoittaja: Tuomo Heinilä
Kirjapisteet: 3
Kirja: Johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta
Kirjan kirjoittaja: Maxwell John
Kategoriat: 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

”Johtajuus alkaa oman johtajuuden kehittämisestä ja kulminoituu siihen perintöön, jonka johtaja jättää jälkeensä –mitä
merkittävämpi johtaja, sitä merkittävämpi perintö”.

Johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta on johtajuuskirjallisuuden klassikkoteos. Jokainen, joka tahtoo kehittyä johtajana, löytää kirjasta omassa toiminnassaan kehitettäviä osa-alueita. Tärkeintä on löytää omat vahvuutensa ja keskittyä niihin, ja lisäksi kehittää itseään jatkuvasti, päivittäin yhä parempiin suorituksiin. Johtaminen on jatkuvaa itsensä ja alaistensa kehittämistä. Luot arvoa muille ja kehität itseäsi, jotta voit toimia yhä tehokkaammin. Hyvällä johtajuudella voi lisätä tehokkuutta moninkertaiseksi. Siksi kannattaa opetella johtamaan.

On hyvä lähteä liikkeelle siitä, mikä kiinnostaa ja innostaa. Oma intohimo kannattaa etsiä ja löytää. Kun löydät sen, mikä sinua innostaa, saat sen toteuttamisesta energiaa jokapäiväiseen elämääsi. Samalla kannattaa karsia pois sellaiset asiat, jotka eivät oikeasti kiinnosta. Itsensä johtaminen on myös sitä, että sanoo ei niille asioille, jotka eivät aidosti kiinnosta ja vie kohti omia tavoitteita. Opiskelustakin on hyvä löytää ne seikat, jotka innostavat ja jotka vievät kohti omia unelmia, tavoitteita ja toiveita. Onnistumiset ruokkivat onnistumisia.

Johtajuuden todellinen mitta on vaikutusvalta ja johtaminen on vaikuttamista. On hyvä kehittää omia taitoja vaikuttaa muihin ihmisiin. Kannattaa opetella esittämään asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi. Toisinaan viestintä on mustavalkoista ja kärjistettyä, jotta viesti välittyy kuulijoille selkeästi. Todellisilla johtajilla on aina seuraajia ja menestyvät johtajat kehittyvät jatkuvasti, jotta toiset tahtovat seurata heitä.

Kun haluat muutosta organisaatiossasi, on hyvä lähteä liikkeelle toimintasuunnitelmasta. Mieti mihin keskityt, mitkä ovat pääpainopisteet ja kehityskohteet sekä konkreettiset tavoitteet. Listaa tärkeimmät asiat itsellesi muistiin. Kerro tärkeimmille ihmisille suunnitelmasi ja anna heille aikaa hyväksyä suunnitelmasi. Ala toimia, odota ongelmia ja muistuta aina ihmisiä onnistumisista. Tarkasta suunnitelmasi päivittäin.

Tehokkaat johtajat pyrkivät auttamaan toisia. Tämä tarkoittaa sitä, että arvostaa toisia ja osoittaa heille välittämistä. Johtaja auttaa kanssakumppaneitaan palvelemalla heitä ja tuottamalla lisäarvoa heidän elämäänsä. Toisten elämään tuotu lisäarvo näyttää oletko seuraaja vai johtaja. On hyvä miettiä, miten voit lisätä arvoa toisten elämään. Tehokkaat johtajat asettavat seuraajiensa ja organisaation edun omien etujensa edelle. Tämä vaikuttaa luottamukseen ja tuloksiin sekä osoittaa suoraselkäisyyttä, jota johtajilta odotetaan. Jos osoitat jatkuvasti kunnioitusta toisia kohtaan ja johdat heitä hyvin, saat lisää seuraajia.

Hyvä esimerkki viimeaikaisesta esimerkillä johtamisesta ja toisten edun asettamisesta oman edelle on presidentti Sauli
Niinistön teko alentaa omaa palkkaansa.. Hän oli valmis luopumaan omista eduistaan saadakseen seuraajissaan aikaan asenteiden ja toiminnan muutosta. Tämä osoittaa suoraselkäisyyttä ja henkistä vahvuutta sekä kypsyyttä johtajana.

Jos johtajat menestyvät omissa pyrkimyksissään, he saavuttavat ihmisten kunnioituksen. Tässä tarvitaan itsekuria, eli sitä, että teet velvollisuutesi joka päivä. Ole totuudenmukainen, vaikka se tekee kipeää. Älä silottele totuutta ja kerro valkoisia valheita vaan sano tosiasiat tosiasioina. Ajan kuluessa tämä tulee maksamaan itsensä takaisin luottamuksena. Voit kasvattaa luottamusta mm. seuraavilla tavoilla:

– Luomalla toisiin hyvät suhteet.
– Tarjoamalla mahdollisuus tehdä työnsä paremmin.-
– Auttamalla toisia pääsemään heidän henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa.
– Kehittämällä heitä johtajina.

Ihmiset kiinnostuvat johtajista, joilla on samanlainen arvomaailma kuin heillä. Johtajat vetävät samanlaisia ihmisiä puoleensa.  Loistokkuus etenkin omalla vahvuusalueella kiinnostaa ja ihmiset ovat tuottoisimpia ja tyytyväisimpiä voidessaan työskennellä hyödyntäen luontaisia lahjojaan ja vahvuuksiaan. Siksi on hyvä miettiä, millaisia ihmisiä vedät puoleesi, eli kuka olet. Opi arvostamaan vahvuuksiasi ja käsittelemään myönteisesti heikkouksiasi.

”Vain valtuutetut ihmiset voivat saavuttaa kaikki mahdollisuutensa”. Kun uskot ihmisiin, he alkavat uskoa itseensä. Jos teen jotakin, mikä on välttämätöntä, mutta minkä voisi tehdä joku muu, minun tulisi valtuuttaa hänet vastaamaan asiasta.

Oletko johtaja, seuraaja vai tuottaja? Heikkojen johtajien ongelma on tarve kokea olevansa tarpeellinen. He keskittyvät alimpaan 20 % ihmisiä, kohtelevat kaikkia samalla tavalla (ei yksilöllisesti). Johtajia kehittävät johtajat palkitsevat, tarjoavat toimintaedellytyksiä ja jakavat vastuuta tuloksien perusteella.

18 käytäntöön vietävää
periaatetta:

 1. Mitä suurempi johtaja, sitä enemmän työ kohdistuu tulevaisuuteen.
 2. Mikään ei ole tehokkaampaa kuin se, että elät todeksi sen, mistä puhut.
 3. Muuta ensin itsesi. Ensisijainen tehtäväsi on kehittää itseäsi.
 4. Et voi pyytää alaisiasi tekemään sellaista, mitä et ole itse valmis tekemään.
 5. Tehtäväsi on luoda esimerkilläsi käyttäytymissäännöt.
 6. Asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen vaatii meitä tekemään asioita, jotka ovat
  vähintäänkin epämiellyttäviä ja joskus jopa tuskallisia. Jos keskityt asioihin,
  jotka luokittelet tärkeimmän viidenneksen joukkoon, ne tuottavat sinulle neljä
  viidesosaa kaiken vaivannäkösi aikaansaamasta hyödystä.
  – Mitä minulta edellytetään? (mitä sellaista minun on tehtävä, mitä kukaan ei voi eikä
  kenenkään tule tehdä puolestani).
  – Mikä antaa suurimman tuoton?
  – Mikä on kaikkein palkitsevinta?
  – Jos teen jotakin, mikä ei ole minulle välttämätöntä, minun tulisi lakata tekemästä sitä.
 7. Siirry mukavuusalueelta vahvuusalueelle.
 8. Muista ne asiat, joita rakastat ja tee niitä säännöllisesti.
 9. Mieti, mikä vie aikaasi tärkeimmiltä asioilta. Toimeliaisuus ei ole välttämättä tavoitteiden saavuttamista.
 10. Suurin menestys perustuu siihen, että saa ihmiset keskittymään olennaiseen.
 11. Hallinnoijat tekevät asiat oikein. Johtajat tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan.
 12. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi? Keskity niihin!
 13. Opettele taito ottaa useita tärkeäksi kokemiasi asioita tekemisen kohteeksi yhdellä kertaa.
 14. Johtajuus on toisten asettamista itsen edelle. Se on toimimista tiimin parhaaksi.
 15. Johtajia kehittävät johtajat kehittävät ylintä 20 % ihmisistä. He keskittyvät heidän
  vahvuuksiinsa (seuraajia kehittävät keskittyvät heidän heikkouksiinsa).
 16. Tule siksi, minkä haluat nähdä toteutuvan muissa ihmisissä.
 17. Elä todeksi se,mihin sanot uskovasi.
 18. Prosessin johtaminen:
  – Kasvattaa ihmistä.
  – Näkyy toimintatavoissa.
  – Muuttaa ihmisiä.
  – Rohkaisee kehittymään.

Johtaminen kohti flow -tilaa (muualta lainattua):
– Sisäiset tavoitteet.
– Selkeät päämäärät.
– Ennakkosuunnitelmat.
– Tunnetilojen seuraaminen.

Seuraavassa on johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta tiivistettynä. Se on ote Antti Äkräksen  referaatista, joka löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.kotisatamankauppa.fi/files/shop/Johtajuuden_21_kiistatonta_lainalaisuutta_173.pdf

1.Rajoitusten laki – johtamistaito
määrittää henkilön tehokkuustason. Mitä korkeammalle haluat nousta, sitä enemmän tarvitset
johtajuutta. Johtajina meidän pitää poistaa niin asenteelliset kuin taidolliset rajoituksemme.

2. Vaikutusvallan laki – johtajuuden todellinen mitta on vaikutusvalta – eikä mikään muu.

3. Prosessin laki – johtajuus kehittyy päivä päivältä, ei päivässä. Kyky kasvaa ja kehittää taitojaan erottaa johtajat seuraajistaan.

4. Suunnistamisen laki – kuka tahansa voi ohjata laivaa, mutta reitin kartoittamiseen tarvitaan johtajaa. Johtaja näkee enemmän,
pitemmälle ja aikaisemmin kuin muut.

5. Arvon lisäämisen laki – johtajat lisäävät arvoa toisten ihmisten elämään palvelemalla toisia. Edistymistämme tärkeämpää on
saada toiset edistymään ja menestymään.

6. Vakaan pohjan laki – luottamus on johtajuuden perusta. Johtaja rakentaa luottamusta osoittamalla kyvykkyyttä, yhteyttä ja luonteenlujuutta.

7. Kunnioituksen laki – ihmiset seuraavat luonnostaan itseään vahvempia johtajia. Kunnioituksen saavuttamisen tapoja ovat luontaiset johtajuuskyvyt, toisten kunnioittaminen, rohkeus, menestys, uskollisuus ja toisten elämään tuotu lisäarvo.

8. Oivalluksen laki – johtajat arvioivat kaikkea johtajuuden näkökulmasta. Johtajat ovat tilanteen, kehityssuuntien, voimavarojen, ihmisten ja itsensä lukijoita ja osaavat yhdistää näkemänsä oivaltavalla tavalla. Oivalluksen laki on johtajan käytössä vaistonvaraisesti kaiken aikaa, niin ongelmia ratkaistessa kuin intuitioon perustuvassa päätöksenteossa.

9. Vetovoiman laki – millainen olet, sellaisia vedät puoleesi. Tärkeitä vetovoimatekijöitä ovat sukupolvi, asenteet, tausta, arvot, tarmokkuus, lahjakkuus ja taito johtaa.

10. Yhteyden laki – johtajat koskettavat sydäntä ennen kuin pyytävät auttavia käsiä. Yhteys ryhmään syntyy vain yhteyden kautta jokaiseen ryhmän jäseneen. Yhteys alkaa yhteydestä itseesi. Muita yhteyttä luovia tekijöitä ovat avoin ja vilpitön keskustelu, muiden tunteminen, integriteetti eli puheiden ja tekojen sopusointu, muiden asemaan asettuminen ja muihin keskittyminen, luottamuksen
osoittaminen, suunnan näyttäminen ja toivon jakaminen.  Ihmiset eivät välitä siitä, kuinka paljon tiedät, ennen kuin he tietävät, kuinka paljon välität.

11. Sisäpiirin laki – johtajan mahdollisuuksien rajat määräytyvät hänen lähimpiensä kautta. Kukaan meistä ei saa yksin aikaan
mitään merkittävää – ei ainakaan johtajana. Valitse sisäpiirisi seuraavien kysymysten avulla: Onko heillä vaikutusvaltaa toisiin; Onko heillä lahjoja joita sinulla ei ole; Onko heillä tärkeä asema organisaatiossa; Tuovatko he lisäarvoa muille ja organisaatiolle; Vaikuttavatko he myönteisesti muihin sisäpiirin ihmisiin? Palkkaa paras henkilökunta minkä voit löytää, kehitä sitä niin paljon kuin kykenet ja välitä sille kaikki, mitä ikinä voit.

12. Valtuuttamisen laki – vain varmat johtajat jakavat valtaa muille. Theodore Roosevelt on sanonut: ”Paras johtaja on se, jolla on kylliksi järkeä etsiä oikeat miehet tekemään mitä hän tahtoo, ja kylliksi itsehillintää ollakseen sekaantumatta asiaan, kun he tekevät sen.” Hyvä johtaminen on toisten valtuuttamista. Valtuuttamisen pahimpia esteitä ovat pelko menettää jotakin mitä meillä on, muutosvastarinta ja omanarvontunnon puute. Suuret johtajat saavuttavat paradoksaalisesti vaikutusvaltaa antamalla sen pois. Kun laajennat toisten elämää, laajennat omaasi.

13. Esikuvan laki – ihmiset toimivat sen mukaan, mitä näkevät. Esikuva toimii aina, niin väärä kuin oikeakin. Esimerkkinä olevan
pitää ymmärtää, että olet esimerkkinä kaiken aikaa. Puheitasi saatetaan epäillä, mutta tekojasi yleensä uskotaan. On helpompi opettaa mikä on oikein kuin toimia oikein. Meidän on pyrittävä muuttumaan itse ennen kuin yritämme muuttaa toisia. Varsinkin vaikeina aikoina positiivisen esimerkin voima voi olla ratkaiseva –mietipä vaikka Daavidin ja Goljatin kohtaamista.

14. Omaksi ottamisen laki – ihmiset ottavat ensin vastaan johtajan, vasta sitten näyn. Johtaja löytää unelman ja sitten tarvitsemansa ihmiset. Ihmiset löytävät johtajan ja sitten unelman. Viestin välittäjästä riippuu, millainen viesti ihmisille välittyy – sinä olet itse viesti. Menestyksesi
mitataan sillä, saatko ihmiset seuraamaan itseäsi oikeaan suuntaan
. Se tapahtuu vasta sitten, kun ihmiset ovat ottaneet sinut omakseen.

15. Voiton laki – johtajat löytävät tiimille tien voittoon. Voittaville johtajille on yhteistä se, etteivät he kerta kaikkiaan sulata tappiota. Äärimmillään se voi olla kysymys elämästä ja kuolemasta kuten 2. maailmansodassa. Johtajat kuten Churchill ja Roosevelt eivät suostuneet häviämään ja löysivät keinot voittaa. Voittamiseen kuuluu johtajan vastuu, sammumaton intohimo, luovuus, luovuttamattomuus, omistautuminen ja – voiton väistämättömyys. Voiton avaimet ovat yhteinen näky, monipuoliset taidot ja johtaja, joka on omistautunut voitolle ja pystyy nostamaan tiiminsä korkeimmalle tasolleen.

16. Liikevoiman laki – liikevoima on johtajan paras ystävä. Usein liikevoima on ainoa asia, joka ratkaisee tuleeko voitto vai häviö. Liikevoima on kuin suurennuslasi, se saa asiat näyttämään suuremmilta kuin ovat, johtajat näyttämään paremmilta kuin ovat ja kaikki työskentelemään paremmin kuin yleensä. Liikevoimaa on helpommin ohjata kuin saada aikaan, mutta lähdettyään liikkeelle se on kaikkein voimakkain muutoksen aikaansaaja. Liikevoiman alullepano on johtajan vastuulla ja se alkaa johtajan sisältä. ”Et voi sytyttää tulta kenenkään toisen
sydämessä ennen kuin se palaa omassasi.”

17. Tärkeysjärjestyksen laki – johtajat käsittävät, että toimeliaisuus ei ole välttämättä tavoitteiden saavuttamista. Steven
Covey on sanonut: ”Johtaja on ihminen, joka kiipeää korkeimpaan puuhun, tutkii tilanteen ja huutaa: ’Väärä viidakko!’” Oleellisinta on siis tehdä oikeita asioita. Tärkeysjärjestyksen määrittelyssä on syytä muistaa mitä minulta edellytetään, mikä tuo suurimman tuoton ja mikä on kaikkein palkitsevinta. Arvojärjestyksen uudelleenjärjestely voi olla välttämätöntä ja siitä on sitten pidettävä kiinni. Menestyvät johtajat ja ihmiset yleensäkin elävät tärkeysjärjestyksen lain mukaisesti.

18. Uhrautumisen laki – johtajan on luovuttava noustakseen. Uhrautuminen on johtamisen ydin, johtajuutta ei ole ilman uhrautumista. Johtajien on usein luovuttava enemmästä kuin muiden – vastuut lisääntyvät ja oikeudet vähenevät. Luopuminen on jatkuvaa ja mitä korkeammallaolet, sitä suurempi uhraus tarvitaan. Uhrautuminen on yleensä lopullista – mieti tarkkaan mistä olet valmis luopumaan ja
mistä et. Tässä asiassa et voi pitää ja syödä kakkua.

19. Ajoituksen laki – johtamisessa ajoitus on yhtä tärkeää kuin se, mitä tehdään ja minne mennään. Ajoitus on kaikki kaikessa: Väärä toiminta väärään aikaan johtaa katastrofiin; Oikea toiminta väärään aikaan synnyttää vastustusta; Väärä toiminta oikeaan aikaan on virhe; Oikea toiminta oikeaan aikaan tuo aina mukanaan menestyksen. Tehdäkseen ratkaisut oikeaan aikaan johtajalla pitää olla ymmärrystä, kypsyyttä, luottamusta, päättäväisyyttä, kokemusta ja oivallusta. Ja hänen pitää olla hyvin valmistautunut.

20. Räjähdysmäisen kasvun laki seuraajien johtaminen on kasvua yhteenlaskulla, kun taas johtajien johtaminen on kasvua kertolaskulla. Valtuuttavaksi johtajaksi tuleminen vaatii aivan toisenlaista toiminnan kohdistamista ja asennetta kuin pelkkä seuraajien kokoaminen ja johtaminen Toisenlaiseen ajattelutapa näkyy erilaisina painotuksina – millaisiin ihmisiin keskityt ja mitä teet kanssaan.
Etsit tulevia johtajia, käsittelet heitä yksilöllisesti keskittyen heidän vahvuuksiinsa, varmistavat riittävän ajankäytön heidän kanssaan ja lopulta moninkertaistat kasvun. Johtajien kerryttäminen kerryttää itse itseään – josta hyötyvät kaikki.

21. Henkisen perinnön laki – johtajan kestävä arvo mitataan hänen seuraajiensa kautta. Kaikki lähtee elämäsi tarkoituksesta. Useimmat ihmiset hyväksyvät elämänsä sellaisenaan – he eivät suostu tarttumaan elämänsä ohjaksiin. Jos haluat jättää henkisen perinnön, toteuta seuraavat askeleet: Tiedosta itsellesi, millaisen perinnön haluat jättää; Elä todeksi henkinen perintösi; Valitse henkilö, joka voisi jatkaa perintöäsi; Varmista että siirrät viestikapulan seuraajallesi. Menestystä ei mitata sillä mihin olet siirtymässä vaan sillä, mitä jätät taaksesi. Ihmiselämän ainoa merkitys on sen vaikutuksessa toisten ihmisten elämään. Johtajan kestävä arvo mitataan hänen seuraajiensa kautta. Henkinen perintö voidaan luoda vain silloin kun että se tekee suuria asioita ilman häntä.

 

Lisätehtäviä:

Johtajuuden  21 kiistatonta lainalaisuutta (s. 45 testi)

Johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta: johtajuuden osa-alueiden arviointi (s. 341 testi)

Kirja: Today matters: kasvusuunnitelma

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!