Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtamisfilosofia

Kirjoitettu 06.04.20
Esseen kirjoittaja: Annika Palmari
Kirjapisteet: 1
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: 9.01. Oppiminen, 9.04. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Aivopesula-koulutuksemme kolmannen kontaktikerran teemana oli johtajuus, ja tehtävänämme oli koota oma johtamisfilosofiamme. Seuraavassa avaan siis vähän omia ajatuksiani johtajuudesta ja johtamistyyleistä.

Usein käsitys johtajuudesta mielletään viralliseksi, vakavaksi ja kaikkitietäväksi viisaudeksi. Johtajien ajatellaan olevan yksinäisiä työskentelijöitä, jotka eivät jousta tai muuta mieltään. Omasta mielestäni se on kuitenkin hyvin vahingollinen mielikuva, sillä se aiheuttaa tämän mielikuvan toteuttamista. Ja on selvää, ettei tällainen kylmä ja yksinäinen johtamistyyli ole läheskään toimiva yrityksen menestyksen tehostaja. Johtajuuden tulisi olla juuri päinvastaista: tiimityötä, jossa ollaan samalla tasolla alaisten kanssa ja joustetaan yhteisen hyvän edessä. Johtajien tulisi innostaa ja tukea motivoitunutta työskentelyä, ei käskyttää ja jaella työtehtäviä. Johtajien tulee olla aidosti kiinnostuneita alaisistaan ja pyrkiä rehelliseen ja avoimeen työilmapiiriin, jossa myös johtajat uskaltavat myöntää virheensä ja heikkoutensa. Ja kaikkein tärkeimpänä johtajien tulee ymmärtää itseään ja omia tunteitaan ja ajatuksiaan voidakseen ymmärtää alaisiaan.

Toinen piirre, joka mielestäni on johtajuudessa erittäin olennaista, on vastuu pitää huolta toisista. Tätä pidän erityisen tärkeänä seikkana, sillä mielestäni on tärkeää, että johtoportaan tavoitteena ei ole pelkästään voiton tavoittelu, vaan myös yhteisen hyvän ja kaikkien hyvinvoinnin takaaminen. Johtajan tulee olla tietoinen tekojensa seurauksista ja ihmisistä, joihin ne vaikuttavat. Jos empatiaa ei oteta mukaan päätöksentekoon, alaisilta riistetään heidän yksi tärkeimmistä perustarpeista: turvallisuus. Jotta työntekijät kokevat työolonsa turvallisiksi, heidän täytyy pystyä luottamaan johdon tekevän hyviä päätöksiä ja ymmärtävän heidän tarpeitaan. Jotta johtoportaan toimet takaisivat tämän, heidän tulee pystyä ymmärtämään alaisten ajatuksia ja haasteita ja asettua heidän rooliinsa. Useissa kasvavissa yrityksissä kohdataan tämä ongelma, kun johtajat ja alaiset eivät ole enää läheisessä kanssakäymisessä eivätkä johtajat ymmärrä, mitä haasteita heidän ohjaamansa alaiset kohtaavat ja mitä tarpeita heillä on. Tähän huomaa valtavan eron esimerkiksi omissa tiimiyrityksissämme, joissa kanssakäyminen tiimin johtajan kanssa on erittäin tiivistä ja henkilökohtaista.

Tiimiyrityksessä johtajuus on erittäin arvokas mutta myös vaikea rooli, sillä ihmisten ollessa hierarkisesti samanarvoisia heidän odotetaan myös ymmärtävän paremmin toisiaan. Lisäksi tiiviissä tiimissä kaikki päätökset ja teot vaikuttavat kaikkiin, eli päätöksien seuraukset ovat välittömiä. Siksi päätökset, joissa laiminlyödään toisten tiimiläisten tunteet ja perustarpeet, aiheuttavat hyvin nopeasti vakavaa haittaa tiimin toiminnalle. Joudumme jatkuvasti tekemään päätöksiä tiimissämme liittyen esimerkiksi aikatauluihin, projektitehtäviin ja rahankäyttöön. Jos tavoitteena on vain tehokkuus ja tuottavuuden lisääminen eikä toisten tarpeita oteta huomioon, estämme heiltä mahdollisuuden luovuuteen ja itsensä kehittämiseen. Tämän vuoksi, vaikka tuottavuus hetkellisesti nousisikin, se ei pitkällä aikavälillä ole tehokas ratkaisu.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!