Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtamistaitoa Nalle Puhin avustuksella

Kirjoitettu 25.08.14
Esseen kirjoittaja: Oskari Rouhiainen
Kirjapisteet: 1
Kirja: Nalle Puh ja johtamisen taito
Kirjan kirjoittaja: Roger E. Allen
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.8. Johtamisen käsikirjat

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nalle Puh ja Johtamisen taito

Roger E. Allen

Kirja on hyvin täynnä turhaa tarinointia joka varmistaa toki kirjan viestin 100% varman ymmärtämisen, mutta se myös pitkästytti minua.

Johtajan työn kuusi tehtävää:

1. Tavoitteiden asettaminen,

2. Organisointi

3. Motivointi

4. Kehittäminen

5. Kommunikointi

6.Seuranta ja analyysi

Johtajan suurimpia tehtäviä

Johtajan tehtäviin kuuluu delegoida tehtäviä eteenpäin. Eli johtajan pitää olla kärryillä laala-alaisesti yrityksen toiminnasta jotta tämä tietää mitä tulee tehdä. Hänen tulee myös osata delegoida hommia järkevästi kunkun työntekijän kykyjen ja erikoisosaamisten perusteella mahdollisimman tehokkaasti.

Johtamistaidon teorioita on hirvittävä määrä. Ei voi sanoa että joku teoria olisi parempi kuin toinen koska eri tilanteissa saatetaan tarvita erilaisia johtamistapoja. Esimerkiksi tiimiyrityksessä ei voida käyttää täysin samaa johtamismallia kuin esimerkiksi Suomen Puolustusvoimissa. Myös yrityksen sisällä voidaan käyttää erilaisia johtamistapoja eri ihmisten kanssa. Toinen työntekijä saattaa tarvita enemmän patistusta ja kannustusta kun toiselle riittää se että näyttää vähän suuntaa. On vaikea luoda yhden ainoan lajin johto-organisaatio joka sopisi täydellisesti kaikille. Johtajan täytyy mukautua eri tilanteisiin.

Tavoitteiden asettamisen ensimmäinen sääntö kuuluu että niiden täytyy lähteä organisaation perustarkoituksesta tai -tehtävästä ja olla sopusoinnussa sen kanssa. Toisinsanoen on tiedettävä mitä varten organisaatio on perustettu, mikä sen todellinen tehtävä on. Silloin tehtävät voidaan jokaisessa käytännön tilanteessa suunnitella niin että ne auttavat perustarkoituksen toteuttamisessa. Jos johtajalta puuttuu selkeä käsitys siitä mikä hänen organisaationsa tehtävä on, hän ei mitenkään pysty päättämään mitä tavoitteita hänellä pitäisi olla. Jotta johtaja ymmärtää mikä hänen organisaationsa tehtävä on niin ylimmän johdon on pidettävä huolta siitä että strategia, tavoitteet, visio ja missio ovat selvät. Tavoitteiden tulee olla järkeviä ja realistisia jotta ne voidaan myös saavuttaa. Organisoinnilla tarkoitetaan sitä kun johtaja analysoi millaisia toimia ja päätöksiä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän laatii vaiheittaisen suunnitelman joka kirjoitetaan muistiin johonkin mistä kaikki jotka ovat hankkeessa osallisina voivat sitä seurata. Johtajan tarkoitus on myös pilkkoa suunnitelman vaiheet ja työt ja jakaa ne sopivan kokoisiksi tehtäviksi ja valita yksilöiden lahjakkuuksien ja kokemusten perusteella niiden tekijät. Johtajan täytyy myös tunnistaa kun suunnitelma ei toimi ja tehdä tarvittavat muutokset.

Johtajan tärkeimmät ominaisuudet

Johtaja on vilpittömästi kiinnostunut alaisistaan.

Johtaja on reilu ja tasavertainen kaikkia kohtaan.

Taitava johtaja pitää myös alaisensa hyvässä valossa.

Hyvä johtaja on myös roolimalli.

 

Kommunikaatio

Johtamisessa on hyvin tärkeää että kun annat ohjeita alaisille tehdä teet selväksi miksi jokin asia tulee tehdä. Tämä edistää työntekijän ymmärrystä ja lisää motivaatiota. Kommunikaatio on kaksisuuntaista siitä syystä että jos johtajana yrität hyvin selkeästi esittää asiasi niin ei ole siltikään itsestään selvää että työntekijä ymmärtää asian. Työntekijällä tulee myös olla olo että tämä voi kommunikoida takaisin. Vanhanmallinen ylhäältä-alas johtaminen ei toimi tässä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaverijohtaminen mahdollistaa taas tätä erinomaisesti. Yksi kulmakivistä on että varmistetaan että viesti on mennyt perille.

Eri tapoja viestiä on puheen ohella eri visualisointityökalut kuten powerpoint tai mindmapit.

Tehokkaan kommunikaation säännöt:

1. Kommunikoiminen vaatii tietojen vaihtoa

2. Kaikkien vaihdettavien tietojen pitää olla mahdollisimman selkeitä ja täydellisiä

3. Tiedoilla pitää olla merkitystä sille joka ne saa

4. Varmista aina että viesti on ymmärretty

5. Tiedot voi antaa monella tavalla. Mitä useammalla tavalla ne annat sitä uskottavampaa. Viestin on kuitenkin oltava kaikilla tavoilla sama. on olennaisen tärkeää olla johdonmukainen. Muista: Teot puhuvat selvempää kieltä kuin sanat.

 

 

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!