Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtavat ajatukset / Luova kaaos 2

Kirjoitettu 17.10.14
Esseen kirjoittaja: Essi Järviö
Kirjapisteet: 2
Kirja: Luova kaaos 2
Kirjan kirjoittaja: Tom Peters
Kategoriat: 7.5 Innovoinnin klassikot

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luin Tiimiakatemian Johtavat ajatukset moneen kertaan läpi. Muutama ajatuksen tynkä nousi mieleen joka kerralla, mutta lehtinen ei herättänyt mitään sen suurempia valaistumisia tai ahaaelämyksiä.

Sitten luin Tom Petersin kirjan Luova kaaos toisen osan. Sehän kolahti. Luin Johtavat ajatukset -läpyskän uudestaan ja kolahti taas. Ymmärsin molempia julkaisuja yhdessä syvemmin kuin erikseen.

Huomasin, että Tiimiakatemian arvoihin kuuluu paljon sellaista, mitä Peters peräänkuuluttaa omassa eräänlaisessa johtajuuden ohjekirjassaan. Ensimmäinen kohta on ihmissuhteet, kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen, johon kuuluu suhteiden ylläpito toistemme, asiakkaidemme ja perheen kanssa, jotta voimme harjoittaa liiketoimintaa, jota kantavat luovuus, luottamus ja avoimuus. Palautteen antamista ja vastaanottamista, ja sen mukaan kehittymistä korostetaan.

Peters korostaa näitä kaikkia asioita monessa eri kohdassa läpi kirjan. Hyvä ja tehokas johtaja ei linnoittaudu omaan toimistokopperoonsa, vaan voi jopa antaa purkaa koko työhuoneensa ja siirrättää työpöytänsä ja neuvottelunsa sinne, missä työntekijät ovat. Hän rakentaa henkilökohtaisen, luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvan suhteen heihin ja niin hänelle on helpompi tulla juttelemaan, kysyä neuvoa ja antaa palautetta. Johtajan tulee siis kiinnittää enemmän huomiota alaisiinsa, ja tietysti omiin esimiehiinsä ja todella kuunnella, ja ottaa turhautumisen aiheet huomioon. Siten hän saa ihmiset mukaansa ja rakentaa samalla vankkaa pohjaa luottamukselle. Ihmissuhteista pidetään huolta myös huomaamalla työntekijöiden (tai kenen tahansa) vähäisimmätkin onnistumiset ja palkitsemalla niistä.

Toinen kohta Tiimiakatemian arvoissa on tiimiyrittäjyys. Siihen kuuluu yhdessä kasvaminen, itsemme valmentaminen työelämää varten, vastuuntunto ja toistemme auttaminen.

Yritys toimii Petersin mukaan parhaiten itseohjautuvien ryhmien avulla, eli kuten tiimit Tiimiakatemialla. Olen samaa mieltä, koska silloin kaikilla on vastuuta ja kaikki saavat osallistua, eli toiminta on paljon haastavampaa ja siksi myös motivoivamaa, kuin omissa yksiköissä ja toimistolla nököttäminen ja yksin puurtaminen yhden ja saman aiheen ympärillä. Johtajien pitäisi muuttua sääntöjen valvojista toiminnan esteiden raivaajiksi.

Peters haluaa, että johtajat kutsuvat kaikki firman kaikilta tasoilta johtajistosta linjatyöntekijöihin mukaan laadun kehittämiseen ja sen valvomiseen. Hän haluaa, että jokaiselle työntekijälle annetaan sen verran valtuuksia esim. rahankäyttöön, mitä tämä tarvitsee ja halveksuu ihmisten nöyryyttämistä sillä, että jokaisen teippirullankin ostamiseen tarvitaan jonkun talousvastaavan allekirjoitus. Työntekijöille kehittyy ihan erilainen draivi ja vastuuntunto, kun heitä ohjataan eikä kytätä virheitä, ja heihin luotetaan, kuten tiimeissä omiin tiimiläisiin luotetaan ja toisia ohjataan ja kunnioitetaan.

Kolmas kohta: Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen. Rajojen rikkominen ja tilaisuuksiin tarttuminen.

Petersin kirjaa ja sen hulluja yritysmaailman tarinoita lukiessani törmäsin jatkuvasti sellaisiin ajatuksiin, kuin ”Voiko noinkin tehdä?” ja kuitenkin, mitä pidemmälle kirjaa luin, aloin yhä vahvemmin ajatella: ”Mikseivät kaikki toimi näin?” Peters peräänkuuluttaa uusia toimintatapoja sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella, uusia tuotteita, uudenlaista ajattelua. Hän vaatii ohjeissaan kysymään parikymmentä kertaa eri ihmisiltä päivässä: Mitä tarkalleen olet tänään muuttanut? Tietysti uudet kokeilut vaativat epäonnistumisia, kokeen muuttamista ja kokeilua uudelleen. Mutta se vie eteenpäin, paikallaan pysyminen ei.

Kohta neljä Tiimiakatemian arvoissa: Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys. Teoriatiedon soveltaminen käytäntöön ja sen käyttäminen asiakaspinnassa ja kaikessa mitä teemme. Vastuun ottaminen omasta tekemisestä ja tiimistä.

Neloskohdan yhdistin Petersin ohjeeseen kouluttaa, kouluttaa ja kouluttaa työntekijöitä jokaisen uudistuksen ja ylennyksen yhteydessä. Ihmiset ovat yrityksen tärkein pääoma ja lisäämällä heidän tietotaitoaan he ja koko yritys pystyvät antamaan asiakkaille lisäarvoa, jota kilpailevalla yrityksellä ei välttämättä ole antaa. Samalla tavalla tiimiakatemiallakin on luettava ja opittava teorioita, että voi käyttää niitä hyödyksi omassa tekemisessään ja tuoda lisäarvoa asiakkaalle.

Viimeinen arvo Tiimiakatemian lehtisessä on matkustaminen ja kansainvälisyys. Ulkomailta etsitään uusia toimintatapoja ja Tiimiakatemian toimintaa halutaan laajentaa ulospäin, kohti uusia kontakteja ja laajempaa oppimista.

Tiimiakatemialla kaikki otetaan mukaan kaikkeen, myös kansainvälisiin projekteihin. Mikään ei ole valmentajien etuoikeus, vaan kaikilla on mahdollisuus muodostaa loistavia kontakteja ja laajentaa oman tiimiyrityksen toimintaa yli maantieteellisten rajojen. Peterskin haluaa, että kaikki yrityksessä otettaisiin mukaan kaikkeen, sillä jos vain ylin johto luo yritykselle verkostoa tai kehittää sen toimintaa, se hyvin harvoin palvelee tavallisia työntekijöitä, siis niitä, jotka ovat avaintekijöitä laadun ja asiakaspalvelun suhteen. Tämä kohta voisi liittyä myös toimintatapojen muuttaminen kohdassa kolme, sillä ulkomaille mennään etsimään uusia tapoja toimia. Myös tietynlainen omien kykyjen rajamailla toimiminen, josta Peters kirjoittaa, voisi liittyä tähän. Monille ulkomaille lähteminen ja vieraalla kielellä toimeen tuleminen vieläpä bisnesympäristössä, on haaste ja sopivista haasteista ihminen oppii parhaiten.

Muutenkin koko Luova kaaos –kirja kuvaa nimestä alkaen sitä ajattelua, mikä Tiimiakatemialla tuntuu vallitsevan, ja josta Ulla valkkuna puhuu treeneissä. Turhia hidastavia työvaiheita pitää välttää ja aina tulee pitää huoli, että työssä säilyy laatu, intohimo ja halu oppia ja mennä eteenpäin. Tiimin pitäisi pitää huolta omistaan, kuten Petersin mukaan hyvä johtaja ottaa huomioon jopa kaksi viikkoa talossa olleen juoksupojan.

Tiimiakatemian Johtavat ajatukset olisivat Petersinkin mielestä varmaan hyvää luettavaa kenelle tahansa yritysjohtajasta sosiaalitilojen siivoajaan.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!