Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Kirjanpito kertoo yrityksestä

Kirjoitettu 11.11.15
Esseen kirjoittaja: Hannes Hautala
Kirjapisteet: 3
Kirja: Käytännön kirjanpito
Kirjan kirjoittaja: Soile Tomperi
Kategoriat: 9. YPK:n ulkopuoliset, 9.03. Yrittäjyys

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Yrityksen taloudelliset asiat kiinnostavat. Siksi päätin mennä kirjanpidon kurssille. Ja kun kuulin, että meidän tiimin talouspäällikkö oli sinne lähdössä, niin oli kurssille helppo mennä. Kurssi oli todella haastava, ja se vaati paljon työtä. Tuli opittua perusteet siitä, miten kirjanpito tapahtuu tiliristikoilla ja miten se tapahtuu Tilitin-nimisellä ilmaisella kirjanpito-ohjelmalla. Nyt hallitsen kirjanpidon peruskirjaukset. Näen tärkeämmäksi kertoa muutamia kirjanpitoon vaikuttuvia-, kirjanpidon tuottamia ja kirjanpidossa huomioitavia seikkoja. Sen sijaan, että kertosin mikä on menojäännöspoisto tai hankintamenon jaksottaminen.

Kirjanpidon tarkoitus
Kirjanpito eli liikekirjanpito on synonyymi sanoille ulkoinen laskentatoimi. Kirjanpito tarkoittaa liiketapahtumien kirjaamista muistiin. Kirjanpidon tarkoituksena on yritystoiminnan tuloksen selvittäminen. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu täyttää lain vaatimat määräykset ja toimia yrityksen johdon apuna liiketoiminnan suunnittelussa. Kirjanpidon tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa tilinpäätös (=tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot), tuottaa informaatiota sidosryhmille ja tuottaa verotukseen tarvittavat tiedot.

Kirjanpidolle voidaan vielä määrittää kolme päätehtävää: rekisteröintitehtävä, Erilläänpitotehtävä ja hyväksikäyttötehtävä. Rekisteröintitehtävää suorittaa suurelta osin kirjanpito. Siinä kirjataan ylös yrityksen toimintaa muiden sidosryhmien (esim. henkilöstö, asiakkaat, omistajat) kanssa. Myös varastokirjanpito, kustannuslaskenta ja palkanlaskenta tuottavat tietoa yrityksen toiminnasta ja täydentävät sillä tavoin rekisteröintitehtävää.

Erilläänpitotehtävän tarkoituksena on pitää yrityksen ja muiden talousyksiköiden menot erillään. Esimerkiksi yrityksen omistajan rahat, menot ja tulot ovat erillään yrityksen menoista, tuloista ja rahoista.
Hyväksikäyttötehtävän tarkoituksena on tuottaa kirjanpidon (eli ulkoisen laskentatoimen) avulla voitonjakolaskelmat ja informointilaskelmat. Se myös tuottaa sisäisen laskentatoimen (vapaa ehtoista toisin kuin kirjanpito) avulla informaatiota, joka palvelee yrityksen johtamista. Sisäiseen laskentaan kuuluu suunnittelulaskelmat, tavoitelaskelmat, vaihtoehtolaskelmat, tarkkailulaskelmat ja informointilaskelmat.

Kahdenkertainen kirjanpito
Kaikki yritykset ammatinharjoittajana toimivaa toiminimiyrittäjää lukuun ottamatta ovat velvollisia kahden kertaiseen kirjanpitoon. Se tarkoittaa kirjausten tekemistä kahdelle tilille, niin että selviää rahan lähde (debet) ja rahan käyttö (kredit). Tomperin kirjan mukaan tili tarkoittaa kaksipuolista laskelmaa ”..jolla seurataan menojen, tulojen ja rahoituserien muutoksia.” Liiketapahtumat kirjataan kahdelle tilille, toisen tilin debet ja toisen kredit puolelle

Tositteet
Tositteita ovat kaikki lain vaatimukset täyttävät kuitit, laskut, tiliotteet ja muut muistiin kirjatut liiketoimintaa kuvaavat asiakirjat. Kirjanpidon kirjausten tulee perustua tositteisiin. Tositteen tehtävänä on todentaa liiketapahtuma. Tositteilla on tietty tositelaji tapahtumatyypin mukaan, kuten pankkitilitositeet, myyntilaskut, ostolaskut ja niin edelleen.

Yleensä tulotositteet ovat yrityksen itsensä laatimia laskuja asiakkailleen ja menotositteet ovat muilta yrityksiltä saatuja laskuja. Tositteen tulee aina jos se on mahdollista, olla ulkopuolisen laatima.
Lain vaatimassa tositteessa on maksun antajan ja maksun saajan tiedot. Tietoja ovat muun muassa yritys, y-tunnus, päivämäärä ja osoitetiedot. Arvolisäverolaki asettaa myös vaatimukset tositteessa olevista verotiedoista.

Pääkirja ja päiväkirja
Liiketapahtumat (eli menot, tulot ja rahoitustapahtumat) kirjataan tositteiden perusteella kirjanpitoon. Pääkirjaan merkitään liiketapahtumat asiajärjestykseen tiliryhmittäin. Liiketapahtumat siis lajitellaan niiden tilien mukaan aikajärjestyksessä numeroituna, mihin tiliin ne on kirjattu. Pääkirja toimii siis listana tilikartan (tililuettelo) tileistä ja näyttää mitkä tositeet on kirjattu millekin tilille.
Päiväkirjassa liiketapahtumat ovat aikajärjestyksessä. Päiväkirjan aikajärjestys on ikäjärjestys eli vanhimmat liiketapahtumat ovat ensimmäisinä.

Arvonlisävero
Suomessa miltei kaikilla tuotteilla ja palveluilla on arvonlisävero. Se on välillinen vero, joka kuuluu maksaa valtiolle. Yritys saa vähentää ostojen arvonlisäverosta myynnin arvonlisäveron. Siis yritys tilittää arvonlisäveroa valtiolle vain tavaralle/palvelulle antamastaan lisäarvosta. Kuluttaja-asiakas ei voi vähentää arvonlisäveroa. Asiakas, oli se sitten yritys tai kuluttaja, maksaa tuotteista tai palveluista arvonlisäveron. Yrittäjällä arvonlisävero on kumminkin läpikulkuerä. Arvonlisäverokannat vaihtelevat jopa vuosittain. Veroprosentti on tyypillisesti 24 % (2015) ja se lasketaan hinnasta, jossa ei ole veroa.

vero15

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma kertoo yrityksen tuloksen eli voiton tai tappion tiettynä ajanhetkenä. Yleensä se on tilikausi, joka on tyypillisesti yksi vuosi. Tuloslaskelmasta selviää miten tilikauden tulos on syntynyt. Tuloslaskelmasta näkyy muun muassa: liikevaihto, liikevoitto, henkilöstökulut, tuloverot ja niin edelleen.

Tase
Tase kertoo yrityksen varat ja velat tiettynä ajanhetkenä. Yleensä varoja ja velkoja tarkastellaan taseessa vuoden mittaisen tilikauden päätöshetkellä.

Taseen vastaava-puoli kertoo yrityksen varoista. Vastaava-puolella on muun muassa: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, koneet ja kalusto, sijoitukset ja niin edelleen.

Vastattavaa-puoli kertoo siitä, millä tavalla yritystoiminta on rahoitettu pääomarahoituksella. Vastattavaa puolella on muun muassa: oma pääoma, tilikauden voitto (tappio), pitkäaikainen- ja lyhytaikainen vieras pääoma ja niin edelleen.

taulukon lähde: http://www.veronmaksajat.fi/luvut/tilastot/kulutusverot/arvonlisavero/ (26.10.15 klo 9.47)
Pääkirja ja päiväkirja: Käytännön kirjanpito ja https://www.e-conomic.fi/kirjanpito-ohjelma/sanakirja/paakirja (25.10.15)

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!