Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Kirjoita, vaikuta, menesty

Kirjoitettu 06.04.13
Esseen kirjoittaja: Hanne Eskelinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Kirjoita, vaikuta, menesty
Kirjan kirjoittaja: Lundberg Tom
Kategoriat: 1. Oppiminen, 1.2. Oppimisen taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Halusin lukea jotakin kirjoittamiseen liittyvää, sillä kirjoittaminen tuntuu itselle haastavalta. Lundbergin kirjan näkökulma on täysin ammattikirjoittajan näkökulmasta kirjoitettu, mutta itse sain sieltä paljon vinkkejä myös kuinka kehittää omaa halua kirjoittamiseen. Kirjassa keskitytään niin isoihin kokonaisuuksiin, jutun näkökulmasta lukijan auttamiseen, kuin pieniin yksityiskohtiin, kuten kielioppisääntöihin ja niiden vaikutukseen tekstiin. Lundberg lähtee lähestymään aihetta laajasta kokonaisuudesta pureutuen koko ajan tarkemmin ja tarkemmin aiheeseen. Kirjaa lukiessani jäin miettimään miten paljon kirjoittamisella voidaan vaikuttaa, mutta miksi Tiimiakatemialla kirjoittaminen ja sen tärkeys jätetään niin usein huomioimatta. Saataisiinko Tiimiakatemian projekteja markkinoitua paremmin, jos osattaisiin oikeasti kirjoittaa sujuvia markkinointitekstejä?

Kirjan ensimmäinen kappale keskittyy näkökulmaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Lundbergin mielestä ensimmäinen asia on tuntea lukijansa. Mitä tarkemmin lukijansa tuntee sitä helpompi on lähteä kirjoittamaan. Kun tietää kenelle kirjoittaa seuraava askel kirjoittajalle on miettiä mitä tekstillä haluaa viestiä ja kuinka lukijaan ja hänen toimintaansa haluaa tekstillään vaikuttaa. Näitä miettiessä on huomattavasti helpompi rajata jutun näkökulma, ettei juttu leviä käsiin. Näkökulmaa mietittäessä Lundberg rohkaisee lukijaansa olemaan myös subjektiivinen ja kirjoittamaan tekstin, niin että se tukee kirjoittajan omaa näkemystä ja että se tulee myös tekstistä esille. Lundbergin mielestä myös yksi tärkeä asia on olla rehellinen lukijalle.

Kaadossa meillä on kaksi pää-segmenttiä.  Ensimmäinen kohderyhmä ovat paikkakunnan keski-ikäiset miehet, toinen kohderyhmä ovat paikalliset aktiiviset lapsiperheet. Varmaan sanomattakin selvää, että ensimmäiseen kohderyhmään vetoaa erilainen markkinointiteksti kuin toiseen kohderyhmään. Molemmissa kohderyhmissä markkinointitekstin tarkoituksena on saada kohderyhmään kuuluvat tulemaan paikan päälle. Mikä siis vetoaa paikalliseen keski-ikäiseen mieheen, millä tekstin keinoilla voimme saada hänet tulemaan paikalle? Voisiko lätkän MM-kisojen virallinen kisakatsomo toimia paikkakunnan miehet yhteen kokoavana vetonaulana keväällä? Entä miten lapsiperheet saadaan tulemaan paikalle? Kerran kuukaudessa järjestettävät lasten päivät, jossa on tarjolla erityisesti lapsille suunniteltua ohjelmaa ja ruokaa? Nettisivujen tulee olla rakenteeltaan selkeät, niin että eri kohderyhmät löytävät helposti yhdeltä näkemältään juuri sen mikä heitä itseään kiinnostaa.

Seuraavaksi Lundberg puhuu tekstin rakenteesta. Tekstissä tulee olla kolme pääkohtaa: aloitus, keskikohta ja lopetus. Lundberg keskittyy ammattikirjoittamiseen ja lähinnä lehtijuttuihin. Itse näen, että tätä voi soveltaa myös Kaadon nettisivuihin. Kuinka saada nettisivujen teksti rakennettua jutun muotoon niin, että lukija jaksaa lukea tekstin loppuun saakka. Mielenkiintoisen aloituksen kirjoittamiseen on kaksi erilaista tapaa: deduktiivinen ja induktiivinen.  Deduktiivinen käsittelytapa menee yleisestä yksityiseen kun taas induktiivinen menee yksityisestä yleiseen. Kaadon kanssa tulemme käyttämään deduktiivista tapaa. Asia, jonka Lundberg haluaa kirjoittajan huomioivan, on se, ettei kirjoittaja lupaa avauksessa mitään enempää kuin mitä pystyy tarjoamaan.  On siis mietittävä ensin mitä voimme Kaadossa tarjota ja kirjoittaa nettisivujen tekstit vasta sen jälkeen.

Jutun keskikohdassa tapahtuvat perustelut. Miksi lukijan pitäisi valita juuri meidän keilahallimme? Tai meidän ravintolamme? Mitä me pystymme tarjoamaan enemmän tai eri tavalla kuin muut ravintolat Pielavedellä? Tai muut keilahallit lähikunnissa? Lundberg puhuu kirjassaan Tshehovin laista. Jos tarinassa mies lähtee metsälle kirveen kanssa, hänen on laukaistava se jossain vaiheessa tarinaa. On siis kyse ennakoivasta kirjoitustyylistä, joka antaa lukijalleen viitteitä siitä mitä teksti saattaa tuoda tullessaan mikäli lukemista jatkaa. Lisäksi tekstin kirjoittamisessa on tärkeää luoda kosketuspinta asiakkaan elämään. Nykypäivänä tietovirta on loputonta eivätkä ihmiset pysty lukemaan kaikkia tekstejä jotka haluaisivat. Niinpä ihmiset valitsevat ne tekstit, jotka ovat hyvin kirjoitettuja ja joissa on kosketuspintaa heidän omaan elämäänsä. Niinpä kysymys kuuluu: ”Kuinka voimme luoda tarinan/tekstin nettisivuille, jolla on kosketuspintaa asiakkaan todellisen elämän kanssa? ja mikä on meidän törkeä lupauksemme asiakkaillemme?”. Kaaton brändiin liittyy ainakin tällä hetkellä hyvin voimakkaasti laatu, lämminhenkisyys ja vastuullisuus. Kuinka saamme tämän ajatuksen välitettyä nettisivujenkin kautta asiakkaillemme?

Lundberg painottaa, että kaikkien kolmen tekstin rakennekohdan (aloitus, keskikohta eli perustelut ja lopetus) on oltava kunnossa, niinpä hän kehottaa kirjoittajaa panostamaan myös lopetukseen ja tekemään siitä mieleen jäävän. Lundbergin mukaan lopetus voi saada lukijan joko puolellesi tai pettymään tekstiisi. Lopetuksen tulisi olla kytketty aiempaan tekstiin ja sisältää viittaus tulevaan. Voimmeko haastaa nettisivuillamme vierailevia ihmisiä lopetuskappaleessa tulemaan paikalle ja kokemaan aiemmin mainitun törkeän lupauksemme?

Jutun kirjoittamisen jälkeen on aika pysähtyä hetkeksi ja esittää itselleen seuraavat kysymykset: ”Mitä yritin sanoa? Olenko sanonut sen?” Kun on vastannut jälkimmäiseen myöntävästi, on juttu valmis tarkastettavaksi. Haluan viedä tämän pienen asian kirjasta arkipäivääni. Mielestäni näitä kahta pientä kysymystä voi hyödyntää kaikessa kirjoittamisessa, kirjoittipa sitten tiimin Facebook –ryhmään, sähköpostia asiakkaalle tai lehtijuttua.

Kun jutun näkökulma ja rakenne ovat selvillä, on aika kiinnittää tarkempaa huomiota kirjoittamisen pieniin yksityiskohtiin. Tekstiin saa lisää elävyyttä repliikeillä sekä valitsemalla päähenkilö/-t ketkä johdattavat lukijaansa läpi koko jutun. Kaadon osalta me itse olemme päähenkilöitä ja aiheuttaa tietynlaisen haasteen kirjoittamiselle, sillä meidän on luotava itse itsestämme henkilöprofiilit. Miten sitten luomme itsestämme henkilökuvat Kaadon nettisivuille? Lundbergin mukaan henkilökuvaa luotaessa kirjoittajalla on 6 hyvää ystävää, jotka ovat: Kuka? Mitä? Missä? Milloin? Miksi? Miten? Profiilit nettisivuillemme luomme näiden kuuden peruskysymyksen avulla. Lisäksi aiomme käyttää tarinaamme nuorista yrittäjistä nettisivuilla luodessamme henkilöprofiilejamme. Voisiko nämä nettisivuille luodut profiilit näkyä myös jossain ravintolan sisälläkin?

Lundberg esittää mielenkiintoisen näkökulman kirjoittamiseen. Kirjoittajan tärkein tehtävä on auttaa ja neuvoa lukijaansa. En ole koskaan itse ajatellut asiaa tältä näkökulmalta. Uskon, että kun lähdemme kirjoittamaan Kaadon nettisivuja tällä näkökulmalla pystymme luomaan huomattavasti asiakasystävällisemmät nettisivut. Lisäksi Lundberg korostaa, että kirjoittajan on otettava vastuu omista teksteistään. Lundberg tiivistää, että loppujen lopuksi kirjoittamisessakin on kyse vain itsensä johtamisesta. On osattava ottaa rauhallinen aika kirjoittamiselle ja keskityttävä kirjoittamiseen. Itsellä juurikin tässä itsensä johtamisessa on vielä paljon kehitettävää, etenkin jos teen töitä tietokoneella. Tuskinpa tätä kirjoittamista, vaikka se haastavalle tuntuukin, on tarpeen paisutella. Luultavasti kyse on loppujen lopuksi siitä, että tekniikkani ei ole oikea vaan yritän saada kaiken kerralla valmiiksi sen kummemmin kirjoittamistani suunnittelematta. Tässä piileekin yksi kirja opeista: ”Suunnittele työsi, työskentele suunnitelmasi”.

Yksi suuri tekijä jutun luonteelle on se millaisen asenteen juttuun valitset. Kirjoitatko ratkaisuista vai ongelmista? Pyritkö löytämään juttuun jotain uutta, sellaista jota kukaan muu aiheesta kirjoittanut ei ole vielä kirjoittanut?  Valitsetko myönteisen vai kielteisen suhtautumisen asiaan josta kirjoitat? Kenen haasteeseen Kaadossa vastaamme ja millaisella asenteella? Miten se näkyy nettisivuillamme, entä silloin kun asiakas on paikan päällä keilaamassa tai ravintolassa?

Lundberg esittää kirjansa lopussa kirjoittajan 12 yleisintä virhettä:

 1. Et tiennyt, kenelle kirjoitit
 2. Kirjoitat vaikeasti ymmärrettävää kieltä
 3. Sekoitat lehtitekstin ja mainonnan keskenään
 4. Aloitat juttusi tylsästi
 5. Kirjoitat huonoa kieltä
 6. Jutustasi puuttuu näkökulma
 7. Jutussasi on heikko rakenne
 8. Kirjoitat liian pitkiä sitaatteja
 9. Käytät heikkoja lähteitä
 10. Toistat asioita liikaa
 11. Juttusi on liian pitkä
 12. Lopetat epämääräisesti

Olen käynyt nämä asiat läpi tekstejä tuottavan projektiryhmän jäsenen kanssa sillä koen, että nämä asiat auttavat työstämään nettisivujenkin tekstejä. Sen jälkeen kun tekstit on tuotettu, aiomme tarkistaa, ettemme sorru edellä mainittuihin 12 asiaa.

Kirjan loppupuolella Lundberg menee kirjoittamisen psykologiaan ja siihen miksi kirjoittaminen ei suju. Hän listaa viisi yleisintä syytä siihen, miksi kirjoittaminen ei suju:

 • Epäonnistumisen pelko
 • Tehtävän jatkuva lykkääminen
 • Täydellisyyden tavoittelu
 • Liiallinen itsekritiikki
 • Aiemmat negatiiviset kokemukset

Pystyn kyllä allekirjoittamaan omalla kohdallani nämä kaikki. Olen erittäin hyvä lykkäämään esseiden kirjoittamista, se tuntuu olevan tehtävälistalla aina viimeisenä ja sen vuoksi sitä on helppo siirtää. Tiedän myös olevani liian itsekriittinen ja tavoittelevani täydellisyyttä. Tämä näkyy siinä, että hyvin harvoin olen tyytyväinen siihen materiaaliin mitä olen itse tuottanut. Kirjoittamiseen liittyy myös paljon negatiivisia kokemuksia erityisesti lukio ajoilta. Muistan silloin pitäneeni kirjoittamisesta, mutta niin usein omasta mielestäni hyvät tekstit palautuivat huonoina arvosanoina takaisin. Akatemialla olen saanut paljon positiivista palautetta omista esseistäni, siitä kuinka voin uskaltaa kirjoittaa henkilökohtaisia asioita ja julkistaa ne netissä. Akatemian aikana saatu palaute on vaikuttanut jonkin verran siihen, etten pelkää enää pelkää niin paljon epäonnistuvani kun kirjoitan. Kaadon nettisivut ja tekstien tuottaminen sinne yhdessä Unnan kanssa onkin sitten seuraava askel epäonnistumisen pelon voittamiseksi.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!