Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Kohti A1 asiakkuuksia – oppivaan yhteistyöhön tähtäävä polku

Kirjoitettu 26.05.15
Esseen kirjoittaja: Olli Leikas
Kirjapisteet: 3
Kirja: Asiakkaan matkassa - Tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan
Kirjan kirjoittaja: Toni Keskinen & Jarmo Lipiäinen
Kategoriat: 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 6.1. Asiakkuuden työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Asiakkaan matkassa (Keskinen & Lipiäinen, 2013) kirjan pohjalta sain ajatuksen alkaa hahmottelemaan mielessäni yrityksen asiakassuhteiden ”palvelupolkua” kohti syvempää, oppivaa yhteistyötä (kirjassa puhutaan symbioosista). Tiimiakatemian Rakettimallista sai hyvän rungon polun mallia varten; sen keskellä kulkee asiakassuhdeprosessi A3 (asiakaspotentiaali), A2 (markkinointi), A1 (oppiva asiakassuhde). Se mitä lähden tähän esseeseen avaamaan, koskee ideoimaani tiimityön koulutuksen alustaa (Team Training Platform; TTP) ja sitä, minkälaisia asioita siinä täytyy tehdä ja ottaa huomioon, että sen ympärille muodostettu polku tuottaisi jossain vaiheessa A1 asiakkaita omaan verkostooni.

Asiakaspotentiaaliprosessin ensimmäisiä steppejä on se, että täytyy tietää mitä sellaista pystyn tarjoamaan, mistä asiakas on valmis antamaan jotain vaihdossa. Kaupankäynti perustuu yhteistyöhön ja vaihtamiseen, jolloin jos jotain yrittää kaupata niin sitä tulisi jonkun myös haluta ja tarvita. Toisin sanoen TTP:n kanssa on nyt alkuvaiheessa tehtävä aktiivista tarvekartoitusta ja sparrausta niin mahdollisten loppukäyttäjien, yhteistyökumppanien kuin omien tiimiläisten ja muiden tiimiakatemialaisten kanssa, kuten tein All Star Stories konseptiakin rakentaessa.

Edellä mainittu tarvekartoitus vaatii varmastikin useita satoja puhelinsoittoja ja asiakastapaamisia ja tavoitteena olisi saada myös kansainvälistä mielipidettä joukkoon mukaan. Datan käsittelyä varten olisi hyvä muodostaa erilaisia asiakasprofiileja sekä hyödyntää yhtä erinomaista työkalua, jonka nimi on value proposition canvas. Siinä tarkastellaan asiakkaan profiilia tarkemmin, sekä millä tavalla omalla tuotteella/palvelulla siihen olisi tarkoitus vastata. Olen jo aiemmin päässyt kokeilemaan kyseistä työkalua, kun teimme palvelumuotoilua Saunalautalle.

Ihan yhtäläisessä merkityksessä on se, minkälaista markkinointia Team Training Platformin ympärille halutaan luoda. Avainkysymyksiin kuuluvat: mitä tapahtuu, missä tapahtuu, miten tapahtuu, miksi tapahtuu ja miten kaikki liittyy osaksi yhtä tarinaa? Tiimiakatemian brändin muodostamisen työkaluja voi tähän soveltaa erinomaisesti ja tähän sopii hyvin, jälleen All Star Storiesia varten alunperin tekemäni mallinnos, markkinoinnin keihäänkärki. Siinä rakennetaan yrityksen tarinaa johtavien ajatusten, brändikirjekuoren ja Game Planin pohjalta. Tähän rinnalle äärimmäisen hyvä työkalu käytettäväksi on myös yksi Tiimiakatemian perusteorioista, jolla avataan asiakkaan kokemaa brändiä seuraavan kaavan kautta: 4P (kilpailukeinot) + 5E (elämys asiakkaalle) + 6Y (missä kohtaan asiakkaan) = 15B (asiakkaan kokema brändi). Totta kai olisi äärimmäisen hyvä luoda vielä, koulutusrungon ja sisällön selvitessä enemmän, loppukäyttäjän palvelupolku. Markkinoinnin prosessiin kuuluu vahvasti myös se, että muutama raakileen oloinen pilotti on työstetty läpi ja muokattu konseptia saadun kokemuksen ja tiedon pohjalta.

Suoraan viimeisimmästä johtaen on tässä vaiheessa välttämätöntä mainita palautteiden, reflektioiden ja motorolien merkitys. Ne ovat ”ehdoton pakko” ja otettava heti alusta asti aktiiviseksi osaksi toimintaa, sillä ne helpottavat epäkohtien parantamista ja hyvien asioiden hiomista merkittävästi. Tarkentaen vielä edellistä olisi siis hyvä käydä palautteet & reflektiot läpi ennen kaikkea asiakkaan kanssa. Ilman niitä ei todennäköisesti ole asiaa oppivien asiakassuhteiden asteelle. Yhteistyön syventäminen vaatii lisäksi ihan normaaleja ihmissuhdetaitoja yhdistettynä aktiiviseen haluun kehittää tarjottavaa työtä sekä aitoon kiinnostukseen toisen toimintaa kohtaan.

Tämän esseen tarkoituksena on myös toimia itselleni suuntaviittana ja aikajanan pohjana, kun lähden viemään Team Training Platformia eteenpäin. Samalla voin suoraan hyödyntää tätä mallia esimerkiksi SCRUM-projektinhallintatyökalun eri tehtäväkokonaisuuksien määrittämiseen. Tulevana kv-liiderinä tulen luomaan arvokkaita kansainvälisiä suhteita, jonka myötä pystyisin toivottavasti pilotoimaan TTP:tä ulkomailla asti. Kun haen oman tiimini tiimiliideriksi ensi syksynä, voin käyttää tätä pohjana tiimin johtamiseen sekä helpottaa sen avulla myös asiakaspäällikön työtä.

Tekstin kirjoitus oli mahdollisesti yksi kevään haasteellisempia prosesseja. Vaikka sain ajatuksen palvelupolku-mallin soveltamisesta jo kirjaa lukiessa, niin meni yllättävän pitkään siinä, että löysin itseni, tiimin ja tiimiakatemian kannalta sovellettavan näkökulman. Kun lopulta ”hiffasin” hyvän lähestymistavan ja sain jotenkin hiekkalaatikon reunat rajattua, niin sisällön avaamisestakin tuntui muodostuvan ennemmin Houdinin kuin ihan tavan kulkijan temppuja. Uskon kuitenkin löytäneeni jyvät akanoista ja tätä mallia kehittämällä ja rakentamalla voidaan toivottavasti viedä vähintään Driimi #lennossa kohti A1 asiakkuuksia.

A1 Polku, Leikas 2015

A1 Polku, Leikas 2015

 

Olli Leikas

+358 44 5222 673

olli@driimi.fi

Tagit: , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!