Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Kohti tulevaisuutta käy opin tie

Kirjoitettu 17.10.14
Esseen kirjoittaja: Olli Leikas
Kirjapisteet: 2
Kirja: Aikuisoppiminen
Kirjan kirjoittaja: Jenny Rogers
Kategoriat: 1. Oppiminen, 5. Valmentaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kohti tulevaisuutta käy opin tie

 

Jenny Rogersin Aikuisoppiminen oli hyvä kirjavalinta. Päädyin kyseiseen teokseen, koska omat intressini ovat aina olleet enemmän tai vähemmän myös kouluttamisen ja valmentamisen saralla. En lähtenyt hakemaan oppeja tiettyä tehtävää tai tavoitetta varten, mutta kirja antoi itselleni muun muassa seuraavaa:

* Sain ajatuksia itselleni tulevaisuutta varten ja mahdollisesti hyvän ”isomman kuvan” tavoitteen.

* Löysin paljon yhteneväisyyksiä Tiimiakatemian oppimismalleihin sekä ideologiaan ja uskon, että se auttoi luomaan kontekstia TA:n pohjalla olevaan ajatusmaailmaan.

* Sain luotua parempaa struktuuria käsitteen ”oppiminen” ympärille.

 

Oppiminen

Jotta voi antaa ajatusta oppimiselle käsitteenä, on jollakin tavalla pystyttävä ymmärtämään, mitä oppiminen on ja mikä on oppimisen tarkoitus. Oppimisen synonyymiksi miellän itse kehittymisen, ja kummassakin tapauksessa kyse on muutoksesta. Oppiminen tarkoittaa muutosta aikaisempaan ja sen tarkoituksena on omaksua oman toiminnan kannalta tärkeä tieto tai taito.

Rogers käsittelee kirjassaan ajatusta oppimissyklistä. ”Pääpiirteissään käsite tarkoittaa sitä, että oppiakseen menestyksekkäästi oppijan on käytävä läpi oppimissyklin kaikki vaiheet.”

Mainintoja esiintyy kirjassa pariinkin otteeseen, joiden pohjalta kokosin omasta mielestäni järkevän ja tehokkaan oppimissyklin.

* Motivaatio – halu oppia yhdistettynä tietoon: miksi ja mitä varten haluaa oppia

* Osallistuminen/Suorittaminen – oppiminen syntyy tekemisestä eli kokemuksesta

* Palaute – tietoisuus kehityksen suunnasta ja laadusta. Jos palautetta ei ole antamassa oppimista ohjaava henkilö, on sitä tietoisesti haettava toiminnan seurauksista ja niistä syntyvistä reaktioista.

* Teoreettinen tarkastelu – ymmärrettävä, miten opeteltava asia suhteutuu teoreettisiin näkemyksiin.

* Toteuttaminen – opitun soveltaminen käytäntöön

* Reflektointi – Koko prosessin ja oppimiskokemuksen pohtimista

* Suorituksen paraneminen – Kehittyminen syntyy toistoista, toistojen määrä takaa suorituksen laadun.

Kaiken oppimisen avainsana on kuitenkin ehdottomasti motivaatio. Jotta on mahdollista oppia tai toisaalta myöskään opettaa, on päästävä perille toiminnan syistä, sekä selvittää mikä toimii motivaattorina ja kuinka motivaatiota pidetään yllä.

 

Tiimiakatemian malli

Aikuisoppiminen -kirjassa käsitellään itseohjautuvan oppimisen käsitettä. Tämän pystyin liittämään Tiimiakatemian ajatusmaailmaan hyvinkin vaivattomasti. ”Oppija ja vain oppija itse on vastuussa oppimisestaan.”

Itseohjautuvan oppimisen viitekehyksen voi muodostaa hyvinkin yksinkertaisesti:

* Mitä tiedän tietäväni?

* Mitä tiedän, etten tiedä?

* Mitä en tiedä, etten tiedä?

 

Ensimmäinen tärkeä vaihe tässä oppimisen mallissa on henkilökohtaisen opintosuunnitelman (vrt. TA -oppimissopimus) laatiminen. Sen avainkysymyksiä ovat muun muassa:

* Mitä kokemusta minulla on?

* Missä olen nyt?

* Mikä on tavoitteeni?

* Mitä minun pitää tietää sinne pääsemiseksi?

* Mitä kirjallisuutta minun tarvitsee lukea?

* Miten pääsen tavoitteeseeni?

* Mistä tiedän päässeeni sinne?

* Miten voin osoittaa päässeeni sinne?

 

Toinen käsite, ryhmän elinkaari, on myös liitettävissä selkeästi etenkin oman tiimiyrityksen vaiheisiin mukaan. Kaikki lähtee muotoutumisvaiheesta, kun ryhmän jäsenet ovat vielä epävarmoja ja toimintaa leimaa tietyllä tapaa petollinen konsensuksen hakeminen.

Kuohuntavaiheeseen päästään, kun näennäinen konsensus karisee ja oivalletaan, ettei täysin samoja odotuksia ja mielikuvia olekaan olemassa. Kuohuntavaihe ei ole helppo prosessi, mutta tärkeä käydä läpi ryhmän jatkon kannalta.

Normienluomisvaihe seuraa kuohuntaa, kun ryhmä alkaa asettua ja erilaiset säännöt ja roolit muodostuvat ryhmän sisällä. Oman tiimiyrityksemme uskon toistaiseksi vielä pidemmän aikaa seilaavan kuohunnan ja normienluomisvaiheen välimaastossa. Luomistyö on vaativa prosessi.

Viimeisenä vaiheena tulee lopulta toteuttamisvaihe, jossa ryhmän toiminta on jo saanut ”oman elämänsä” ja tuumasta siirrytään enemmän toimeen. Tämä vaihe on saavutettavissa, mutta sinne pääseminen vaatii paljon määrätietoista eteenpäin rämpimistä ja tavoitteellista työskentelyä.

 

Isompi kuva

Kirjan yksi luku käsittelee valmentamista ja mentorointia. Tämä oli itselle tärkein luku siinä mielessä, että minua on aina vetänyt puoleensa valmennus- ja koulutustyön tekeminen. Ennen kaikkea pystyn hyvin kuvittelemaan, että itselläni olisi (myös kirjan tekstin pohjalta) hyvät edellytykset toimia valmentajana.

”Valmentajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija – hänen erityisosaamisensa koskee valmennusprosessia.” Tärkeää on mennä asiakas edellä, esittää oikeita kysymyksiä oikeaan aikaan ja osata kuunnella.

Itselle ”Aikuisoppimisen” myötä tulleita tavoitteita on selvittää lisää valmentamiseen liittyvää kirjallisuutta ja valmentamiseen tähtääviä projekteja sekä luoda suhteita erilaisiin valmentajaverkostoihin. Esimerkiksi Tiimiakatemian valmennuspolku varmasti voisi tukea minua matkallani taitavaksi ja kokeneeksi valmentajaksi, vaikka intressini itse valmentamisen saralla ovatkin toisaalla.

Vaikka kirja ei välttämättä ole tuorein, niin sen aiheet ovat melko ajattomat. Ehdottomasti vaivan arvoinen luettava, mikäli opetus ja valmennus ovat lähellä sydäntä.

 

Olli Leikas

044 5222673

olli.leikas@gmail.com

 

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!