Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Kuinka kasvaa ultimaattiseksi tiimiyrittäjäksi?

Kirjoitettu 27.11.14
Esseen kirjoittaja: Olli Leikas
Kirjapisteet: 2
Kirja: 1)Oma Sininen Meresi, 2)Arviointipassi, 3)Rakettimalli
Kirjan kirjoittaja: 1)Hannu Pirilä, 2)Koonnut Timo Lehtonen 3)Johannes Partanen
Kategoriat: 1. Oppiminen, 5. Valmentaminen, 8. Henkinen kasvu, 9. YPK:n ulkopuoliset, 9.01. Oppiminen, 9.05. Valmentaminen, 9.08. Henkinen kasvu

Kuinka kasvaa ultimaattiseksi tiimiyrittäjäksi?, 5.0 out of 5 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

KUINKA KASVAA ULTIMAATTISEKSI TIIMIYRITTÄJÄKSI?

 

Sisältö

1 Oppimisprosessit Tiimiakatemialla

2 Johdanto Omaan Siniseen Mereen

3 NLP:stä lyhyesti

4 Harjoitus: kuinka määritellä omat tavoitteet?

5 Tuloksia ja päätelmiä

 

 

1 Oppimisprosessit Tiimiakatemialla

Tiimiakatemian oppimismuodon kulmakiviä on niin sanottu Oppimisen Taikakolmio. Se tarkoittaa sitä, että itse oppimisprosessi toimii vuorovaikutuksessa kolmen kriittisen pisteen kanssa, jonka pohjalta on myös muotoiltu Tiimiakatemian Rakettimalli. Ohesta löytyy kuva Johannes Partasen kehittämästä Rakettimallista:

 

By Johannes Partanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimisprosessin rakenteet kulkevat seuraavien pisteiden kautta:

–          Yksilön oppimisprosessi

–          Tiimin(yhteisön) oppimisprosessi

–          Tiimiyrityksen oppimisprosessi

Nämä samat prosessit on asetettu Rakettimallin alapäähän indikoimaan, minkälaisia askeleita kyseisen pisteen kautta ”raketin rakentamisessa” on tarkoitus käydä läpi. Voidaan puhua myös eräänlaisesta karkeasta oppimisen projektisuunnitelmasta. Näistä kaikista prosesseista nopeimmin liikkeelle lähtevä on tiimin oppimisprosessi, kun alusta asti aletaan luomaan yhteisiä tavoitteita ja normeja toiminnalle, sekä pyritään tiimin mahdollisimman sujuvaan toimivuuteen.

Tiimiyrityksen prosessi taas on jokseenkin hitain, sillä se perustuu vain ja ainoastaan asiakasyhteistyölle ja yhteistyöstä syntyville projekteille, eli toisin sanoen yrityksen toiminnan käynnistämiselle ja menestyksekkäälle pyörittämiselle. Miksi kyseinen prosessi on hidas, johtuu siitä, että asiakkaiden hankkiminen varsinkin alkuvaiheessa on haastavaa, kun työ on pääsääntöisesti pelkästään potentiaalisten asiakkaiden kartoittamista ja etsimistä ennen mahdollisten asiakassuhteiden etenemistä syvemmälle tasolle.

Kaiken ”sitovana voimana” voidaan pitää yksilön oppimisprosessia, sillä jokainen tiimi ja tiimiyritys koostuu yksilöistä, ja jos yksilön kehitys laahaa, niin se vaikuttaa heikentävästi myös joukon kehittymiseen. Tämän prosessin tärkeyteen on siis ehdotonta kiinnittää huomiota ja siksi kiinnitänkin siihen huomioni tässä kirjoituksessa. Käytän työkaluna ja lähteenä Hannu Pirilän kirjoittamaa Oma Sininen Meresi -kirjaa, sekä Tiimiakatemian arviointipassia, jonka pohjalta koko oppimisprosessimme on määritetty.

Arviointipassiin on yksilön oppimisen avaimiksi annettu muun muassa kirjoista, julkaisuista, nettilähteistä tai esimerkiksi seminaareista hankitun tiedon tuominen tiimille, sekä näistä syntyneiden ja muiden omien kokemuksien ja oppien reflektointi tiimin kanssa. Tärkeiden taitojen harjoittelu, kuten tiimityö, erilaisuuden ymmärtäminen, paineen kesto ja dialogi, on ensisijaisessa asemassa. Konkreettisia työkaluja tälle taas ovat muun muassa treenipäiväkirja ja oppimissopimus.

 

2 Johdanto Omaan Siniseen Mereen

Siinä missä arviointipassi ohjaa oppimistamme Tiimiakatemialla ja auttaa kehittämään omaa ammattitaitoamme, löysin Pirilän Oma Sininen Meresi -kirjasta ohjeita sille, kuinka voi kehittää itseään henkilönä (joka taas aina parantaa enemmän tai vähemmän myös sitä ammattitaitoakin). Hannu mainitsee jo kirjansa johdannossa, miten monet itsensä kehittämisen gurut kertovat kyllä mitä tulisi tehdä, mutta harvat kertovat miten se kaikki on mahdollista tehdä. Oma Sininen Meresi tarjoaa nimenomaan vastauksen siihen, että miten asioita voi tehdä itselle paremmaksi.

Konkreettinen yhtymäkohtakin löytyi kirjan sisältämän ja Tiimiakatemian peräänkuuluttaman ajatusmaailman välillä ja se kuuluu näin:

–          Tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme.

–          Hyvästäkään suunnitelmasta ei ole hyötyä, jos sitä ei ryhdy toteuttamaan, eli ilman toimintaa ei ole mahdollista menestyä.

–          Jokainen on itse vastuussa toiminnastaan ja tuloksista, joita saavutetaan/halutaan saavuttaa.

–          Jos jokin asia ei toimi, tee toisin.

–          Vastoinkäymiset ovat loistavia oppimistilaisuuksia.

”Sanotaan, että järjettömyyden määritelmä on tehdä samoja asioita kuin ennenkin, mutta odottaa erilaisia tuloksia.”

Oma Sininen Meresi -kirjan kahdeksannen luvun ensimmäisellä sivulla kiteytetään, mihin kaikkeen kirjan sivuilta on mahdollista löytää vastaus:

 

Luku 8, s.125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 NLP:stä lyhyesti

Kirjassa käytetyt harjoitteet ovat pitkälti NLP:hen (neuro-lingvistinen ohjelmointi) perustuvia. NLP:n kiinnostuksen kohteena ovat, ongelmien ja niiden historian sijaan, taito taitavuus, onnistumiset ja niiden rakenne. Richard Bandler ja John Grinder kehittivät sen alun perin vaihtoehtona psykologialle ja eri terapiamuodoille ja työkaluna sille, miten ihmiset voidaan opettaa ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka on heille itselleen hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa.

NLP ei ole itselleni tämän enempää tuttua, enkä siis voi antaa luotettavaa arviota sen konkreettisista hyödyistä, mutta uskon kirjan lukemisen pohjalta, että sen tekniikat ovat ehdottomasti järkevimpiä tapoja tutustua siihen, missä pisteessä on nyt, minne on menossa, miten sinne pääsee ja kuinka tietää olevansa perillä. Itse hyödynsin kirjan tarjoamia harjoituksia määrittämään omia tavoitteitani ja sain niihin jo paljon enemmän selkeyttä kuin mitä aiemmin olen esimerkiksi omaan oppimissopimukseeni pystynyt tuomaan. Seuraava askeleeni on syventää, osittaa ja tarkentaa niiden sisältöä kirjan harjoitusten avulla. Avaan tässä esseessä vielä hieman konkreettisemmin tekemiäni harjoituksia ja niistä seuranneita tuloksia.

 

4 Harjoitus: kuinka määritellä omat tavoitteet?

Kirjan yksi isoimmista sanomista mielestäni on se, että tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme ja niiden määrittäminen on tästä syystä hyvin tärkeää. Siksi sen ensimmäinen harjoitus auttaa löytämään omia elämäntavoitteita: mitä haluan minulla tulevaisuudessa olevan, millainen haluan olla ja mitä haluan tehdä. Edellisistä kunkin alueen kohdalla ohjeistettiin käyttämään 10 minuuttia aikaa ja listata kaikkea mahdollista mieleen tulevaa ylös, vaikka ne olisivat täysin utopistisiakin.

Seuraaviin vaiheisiin kuului ensiksi listattujen tavoitteiden läpikäyminen ja niiden asettaminen mahdollisimman tarkkaan muotoon (esim. jos haluaisin lisää rahaa, se ei riittäisi itsessään, koska yksi eurokin on ”enemmän,” vaan täytyy määritellä tarkasti kuinka paljon). Tämän jälkeen saadut tavoitteet asetettiin ”helppousjärjestykseen;” siis minkä tavoitteen koki olevan helpoiten saavutettavissa. Lisäksi piti varmistaa, että tavoitteet oli asetettu positiiviseen muotoon (mitä haluan, mitä kohti haluan mennä), ja että tavoitteet olivat todellakin minun omiani (kävin läpi jokaisen tavoitteen: ”mitä hyvää tämän tavoitteen saavuttaminen tuo minulle ja toisaalta myös läheisilleni”)

Tästä seuraava vaihe oli tarkistaa jokaisen tavoitteen kohdalla mahdolliset negatiiviset seuraukset, sekä se, että tavoitteiden saavuttaminen on riippuvaista omaa toimintaa kohtaan, eikä vaikka perustuslain muutokseen. Lisäksi tavoitteille piti asettaa aikarajat, jolloin niiden toteutumisen kuvittelisi olevan mahdollista. Jotta lopullisille tavoitteille saataisiin mahdollisimman vahva tehoste, piti vielä visualisoida mielessään tilanne, jolloin kolme itselle jollain tavalla tärkeintä tavoitetta on toteutunut. Ennen kaikkea myös visuaalisuuden rinnalla piti huomioida tuohon hetkeen liittyvät muut aistikokemukset ja ympäristö, sillä ajatuksemme muodostuvat kaikkien eri aistiemme pohjalta.

 

5 Tuloksia ja päätelmiä

Mielestäni tein erittäin loogisia, helppokäyttöisiä ja tuloksellisia harjoitteita. Oma nykyinen oppimissopimukseni voisi olla parempi ja uskon, että näiden harjoitusten pohjalta pystyn päivittämään sen omaa opinpolkuani enemmän vastaavaksi. Tuloksena tekemistäni tehtävistä sain kolmeksi tärkeimmäksi tulevaisuuden tavoitteekseni seuraavat: 1) Mökki/huvila lapin jollakin tunturialueella, 2) Työ, josta oikeasti pidän ja nautin, sekä 3) Taloudellinen riippumattomuus. Kyseiset tavoitteet ovat ehkä enemmän pidemmän aikavälin tavoitteita, mutta listalta löytyy myös esimerkiksi Tiimiakatemialla saavutettavia tavoitteita, kuten työskentely jonkinlaisena (esim. nuorten) valmentajana, kirjan kirjoittaminen ja (mahdollisesti) oman vaatebrändin kehittäminen.

Tulevissa harjoituksissa opin vielä määrittämään arvohierarkiani ja vertaamaan sitä asettamiini tavoitteisiin, sekä tarkastelemaan oman fokukseni suuntaa. Harjoituksessa 11 tulen lopulta tekemään toimintasuunnitelman siitä, mitä täytyy tapahtua, mikä on ensimmäinen askel ja koska olen tavoitteessa.

Koen, että Oma Sininen Meresi on selkeästi linjassa Tiimiakatemian arvo- ja ajatusmaailman kanssa, ja että sen jakamien oppien pohjalta on mahdollista avata oppimisprosesseihin liittyviä solmukohtia, sekä samalla ymmärtää paremmin Tiimiakatemian toimintakulttuuria. Kun yksilön prosessi on jatkuvasti kasvavassa kehityksessä, on vain ajan kysymys, että tiimin ja tiimiyrityksen prosessit alkavat nekin kokea kasvusuhdannetta. Tästä tuloksena on mahdollista saavuttaa menestymistä, laajoja verkostoja, alati syveneviä asiakassuhteita, joiden myötä oman yrityksen toiminta siirtyy vakaalle pohjalle, ja lopulta myös vahvoja henkilökaraktäärejä kaiken takana, jotka pystyvät omalla toiminnallaan tuottamaan välitöntä arvoa kaikkialle ympäristöönsä.

 

Olli Leikas

044 5222673

olli.leikas@gmail.com

Tagit: , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!