Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Laskentatoimen nugetit

Kirjoitettu 16.02.20
Esseen kirjoittaja: Elisa Sihvonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Laskentatoimi päätöksenteon apuna
Kirjan kirjoittaja: Esa Jyrkkiö – Veijo Riistama
Kategoriat: 1. Oppiminen, 3. Yrittäjyys, 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Laskentatoimi päätöksenteon apuna

By Esa Jyrkkiö – Veijo Riistama

 

Poimintoja kirjasta meidän yrityksen avuksi:

Varastokirjanpito Mylliksen, TA-storen ja VKK:n avuksi. Varastokirjanpito raportoi varaston määrän ja arvon. Varastoa inventoidaan joko koko ajan tai tietyin määräajoin. Varaston todellinen arvo voi olla muuta kun otetaan huomioon hävikki. Hävikin määrän selvittämiseksi varasto inventoidaan.

Esimerkkinä Myllytuvan Koffin alkoholi tilaukset. Niistä pitää ottaa kaikki ylös, summat ja määrät. Joka päivä pitäisi inventoida aamupäivästä tuotteiden määrä ja verrata päivän päättö määrään. Varastokirjanpito – raportoi varaston määrän ja arvon.

Ta-storen varasto pitäisi inventoida. Silloin näkisimme tarkasti, paljonko on mitäkin tuotetta tai mikä liikkuu, mikä ei. Sen pohjalta tiedetään, mitä kannattaa ostaa lisää ja mistä kannattaa päästä eroon.

 

Alkuvarasto + ostot = käyttö + loppuvarasto + (hävikki)

 

Varastokirjanpitoon kirjataan:

–           Saapuneet määrät ja hankintahinnat

–           Käytetyt määrät nimi- / nimikkeittäin

–           Kustannukset kohteittain

Saapumisilmoitus:

-saapumispäivä

-toimittaja

– tavaroiden nimikkeet ja määrät

– pitääkö lasku paikkaansa vs. mitä on saapunut

Palkkasivukustannuksia:

Henkilöstösivukustannukset:

Lomapalkka, sairausajan, vapaapäivien, koulutusajan palkka

Lainsäädäntö ja työehtosopimukset.

Sosiaalivakuutusmaksu:

Sosiaaliturva, TEL- ja LEL-maksut + tapaturmat työttömyys- ja ryhmävakuutusmaksut

Muut henkilösivukustannukset: työterveys ja työpaikkaruokailu

Lyhytaikaiset tuotantovälineet käytetään sitä mukaan kun ne hankitaan.

Poistot:

Aikamääreinen – vanhenee tai malli vanhenee

Käyttöön perustuva – käyttö kuluttaa konetta

Meidän tiimin kustannuspaikat:

 • Hallinto
 • Markkinointi
 • Yhteiset
 • Akatemia
 • Henkilöt
 • Investoinnit

Kustannuspaikka on pieninkin toimintayksikkö tai vastuualue, jonka aiheuttamat kustannukset selvitetään erikseen.

Budjetointi tarkoittaa kulujen suunnittelua eli euromääräinen toimintasuunnitelma. Paljonko pitää varautua rahallisesti, paljonko pitäisi saada voittoa, tavoitteet tiimille/projektille ja tarkkailuvaiheessa seurataan toteutuneita kustannuksia.

Budjetoinnin huomion kohteita:

–           Yrityksen rahan käyttö

–           Tulojen hankinta tulevalla kaudella

–           Aktiivinen toiminta suunnitelma

–           Tavoitelaskelma

–           Tavoitteet ja niiden seuraaminen

–           Ennakointi

–           Kassabudjetti 1vk – likviditeetti tilanne, tarkoituksen välttää kassa kriisi

–           Myynti 1kk

–           Koordinaatioväline tarkkailuvaiheessa-> reaktionopeus

–           Aineiden osto, käyttö, varastomäärät, työmenekki, myyntimäärät

–           Avustaa johtoa, toiminnan suunnittelussa, toiminnan tarkkailussa, toiminnan koordinoinnissa

 

Pääbudjetti on jotain, minkä taloussolu rakentaa tulosbudjetista ja rahoitusbudjetista. Sisältää siis tulosbudjetin, osabudjetit esim. Ta-storen ja vkkn, tuotot, kustannukset ja täyttääkö budjetti asetetun tuottovaatimuksen.

 

Myyntibudjetti:

 • Ennakoidaan nykyisten asiakkaiden ostot
 • Ennakoitujen uusien asiakkaiden ostot
 • Vähennetään jäävien asiakkaiden ostot

 

Ostobudjetti:

 • shoppailut

 

Varastobudjetti:

 • Ostot budjetoitava erikseen
 • Ostojen ajoitus & budjetointi on tarpeen rahoitusbudjettia varten, jotta voidaan budjetoida ostolaskuista aiheutuneet maksut

Rahoitusbudjetissa varmistetaan, että yritys selviää kaikista maksuistaan budjettikauden aikana

–           Selvitettävä myynneistä kertyvät kassaan maksut

–           Ostoista aiheutuvat kassamaksut

–           Alv. & valmistusvero + ennakonpidätys + sosiaaliturvamaksu

–           Poistot + korot

 

Budjettien seuraamis vaiheessa analysoidaan, missä kohdassa ja miten suuria poikkeamia on syntynyt budjetissa. Analysoinnin ansiosta reagoidaan budjetin poikkeamiin ja ryhdytään tarvittaviin toimiin.

 

Tuloskortti:

 • Omistajien näkökulma
 • Asiakasnäkökulma
 • (oman) liiketoiminnan näkökulmaan
 • Oppimisen näkökulma
 • Henkilöstönäkökulma

 

Tarvitsemme tiimillemme suoritusmittareita ja ennakoivia mittareita.

Vision toteuttaminen edellyttää mitattavissa olevien tavotteiden asettamista ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien toimintojen ja toimintatapojen keksimistä, vertailua ja valitsemista.

 

Päätöksenteon vaiheet:

 1. Ongelman määrittely
 2. Toimintavaihtoehtojen etsiminen ja kehittäminen
 3. Toimintavaihtoehtojen edullisuuden määrittäminen odotettavissa olevien tuottojen ja kustannusten perusteella
 4. Harkinnanvaraisten tekijöiden huomioon ottaminen ja toimintavaihtoehtojen edullisuusjärjestyksen lopullinen määrittely
 5. Päätöksenteko

Hinnan suunnittelu:

Hinnan tulee kattaa sen kaikki kustannukset ja osuuden tavoite voittoon.

Myös alennukset tulee ottaa huomioon hinnoittelussa.

Voittolisä = 100* tavoitevoitto/kokonaiskustannukset

 

Investoinnin suunnittelu:

 1. kohteen etsiminen
 2. Vaihtoehtojen edullisuuteen vaikuttavien tekijöiden määrittäminen
 3. investointilaskelmien laatiminen ja vaihtoehtojen vertailu laskelmien avulla
 4. investointien rahoituksen suunnittelu
 5. Päätöksenteko harkkinnanvaraiset tekijät huomioon ottaen

 

Talouspäällikön vastuu alue on minusta auttaa tiimiä viemään yritystä oikeaan suuntaan. Luvut ovat mittareita ja niiden avulla pystytään reagoimaan nopeastikin. Huolehtia tauloudellinen alue, että muut voivat keskittyä muihin osa-alueisiin. Tuoda esille ongelma tilanteet ja tavoitteet. Tehdä luvut ja mittarit mahdollisimman ymmärrettäviksi. Kantaa vastuun.

Taloustiimi auttaa mittareiden ja budjettien laskennassa ja toteutuksessa. Tuomme talouden teoriat koko tiimin saataville. Hoidamme juooksevat asiat kuten kuitit ja palkat.

 

Palkan tai muiden etujen saamiseksi pitää henkilöllä olla näyttää laskuttamansa raha, tehdyt työtunnit ja omat kulut. Perustelut, miksi on oikeutettu nostamaan rahaa tai saamaan luontaisetuja.

Tätä helpottaakseen rakennamme jokaisesta kustannuspaikan ja kirjaamme ylös hänen laskuttamansa rahat ja henkilökohtaisiin menoihin menneet rahat. Siitä näemme periaatteessa kuinka paljon hänellä on varaa nostaa palkkaa. Summa ei pidä täysin paikkaansa, koska meillä on yhteiskassa ja sen rahoittamiseen menee suurin osa laskutetusta rahasta.

 

Kun ihmiset esittävät investointi toiveen, mitä heidän tarvitsee kertoa?

Investointia esitellessä pitäisi käydä ilmi, miksi siihen kannattaa investoida. Mitä siitä opitaan, miten se vie eteenpäin tiimiä, tiimiläistä ja projektia. Millä aikajänteellä siihen sijoitettu raha palautuu tiimille. Tämä on vaikeampi, mutta olisi hyvä tietää millä rahoilla investointi rahoitetaan. Kysymys kuuluu, mistä saadaan rahat investointiin?

Tällä hetkellä on monta haluttua investointia, mutta raha ei riitä kaikkiin. Pitää siis päättää mihin investoidaan ensin. Eli mistä investoinneista tulee varminten enemmän rahaa kuin siihen laitettiin ja nopeinten.

Tagit: , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!