Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Luova hierre

Kirjoitettu 15.04.16
Esseen kirjoittaja: Ernesto Pylväläinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Luova hierre
Kirjan kirjoittaja: Jussi T. Koski
Kategoriat: 4. Johtaminen, 7. Innovointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luova hierre

Lähdin lukemaan kirjaa, koska minua kiinnosti luovuus ja innovaativuus käsitteenä. Kirja toi maailmaani ja johtamiseen erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä näkökulmia, joita minulla ei ollut. On paha sanoa kuinka tärkeänä pidin ennen kirjan lukemista luovuuden roolia ja mahdollistamista organisaatio kulttuurissa, mutta tällä hetkellä koen sen arvon mittaamattoman tärkeänä.

 

Luova yksilö

Millainen on luova yksilö? Luovan yksilön ominaisuuksia:

-Rohkeus omaan mielipiteeseen. Mielipide ei helposti määrity yleisten normien perusteella.
-Tunnistaa elämästään teemoja, joihin käyttää energiansa.
-Kehittävät ja luovat tehokkaampi työtapoja.
-Tunnistavat oman energianmääränsä ja säätelevät tekemisiään sen mukaan.
-Hyödyntävät omia vahvuuksiaan.
-Reflektoivat taitavasti tekemisiään.

 

Olenko minä luova?

En ole itse pitänyt itseäni juurikaan luovana ihmisenä. Olen ehkä yhdistänyt liikaa luovuuden taiteeseen. Kirjasta luettuani luovan yksilön ominaisuuksia, kuitenkin tunnistin todella monet ominaisuudet itsestäni. Sen lisäksi vielä sattumalta eilen muut tiimiläiseni olivat käyneet NASA-tehtävän parissa kaikkien tiimiläistemme vahvuuksia. Minun vahvuuksiini oltiin kirjoitettu, innovaattori ja keksijä.

Taidan siis olla jossain määrin luova ihminen. Tai tarkemmin ajateltuna kyllä, olen luova ihminen.

 

Minkälaisia tarpeita luovalla yksilöllä siis on johtamisen näkökulmasta?

Vapaus toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita.

Ensinnäkin luovalle ihmiselle tulee antaa mahdollisimman paljon vapautta toteuttaa itseään. Johtajana tulee selvittää myös mitä ovat nämä teemat joihin johdettava yksilö haluaa keskittyä. Kun ne tiedostaa niin on mahdollista sparrata luovia yksilöitä niiden parissa mahdollisimman paljon.

Energiatasosta huolehtiminen

Kun luovalla henkilöllä riittää energiaa, niin hän pystyy koviin suorituksiin. Jos kuitenkaan energiaa ei riitä, niin luova henkilö ei todennäköisesti pysty paneutumaan ja ”käyttämään” luovuuttaan. Itse ainakin koen, että jos energiatasoni ei ole kohdillaan niin en käytännössä pysty keskittymään mihinkään ja monien tehtävien toteuttaminen on vaikeaa. Sen takia johtajana tulee huomioida, että mikäli tälläisiä tilanteita tulee vastaan, niin on annettava luovan yksilön levätä ja kerätä voimia.

Mielipiteen avaaminen

Luovilla henkilöillä on monesti omat vahvat mielipiteensä ja he tuovat sen esille. Itse olen huomannut monesti tällaisen tilanteen, kun olen yleistä mielipidettä vastaan. Monesti tällaiset mielipiteet ajetaan nopeasti alas. Sen takia monen luovan henkilön voi olla myös vaikeaa ottaa osaan keskusteluun. Anyway, johtajan roolissa olevan tulee osata kuunnella erityisen tarkasti myös luovien henkilöiden mielipiteitä. Johtajien tulee kuunnella mikä on pointti mielipiteen takana ja onko pointissa perää. Luovat ihmiset pyrkivät usein luomaan poikkeuksellisen kehittäviä ratkaisuja. Sen takia luovien henkilöiden mielipiteet ovat todella tärkeitä.

Tietenkin sama pätee myös muidenkin mielipiteiden kuunteluun, mutta luovilta ihmisiltä voi odottaa odottamattomia kehitysehdotuksia. Siksi ne ovat erittäin tärkeitä näkökulmia.

 

 

Flow

Luoviin suorituksiin liittyy vahvasti flow –tunteen kokemus. Flown aikana ihminen toimii erittäin keskittyneesti johonkin kiehtovaan asiaan. Aika ja paikka unohtuvat ja tehtävän suorittaminen tuntuu erittäin mielenkiintoiselta.

Kirjassa sanotaankin, että elämässä tulisi pyrkiä mahdollisimman paljon kokemaan flown tunnetta, jotta elämänlaatumme olisi huipussaan.

 

Flown tunne yleensä syntyy kun henkilöillä on:

  1. Selkeät tavoitteet mihin keskitytään.
  2. Mahdollisuus keskittyä suoraan toimintaan, ilman häiriötekijöitä.

 

Kirjassa oli myös kolme hyvää vinkkiä, joita voi hyödyntää omien flow –kokemusten maksimointiin.

  1. Herää aina jokaiseen päivään mielessäsi jokin aidosti tärkeä tavoite tuolle päivälle.
  2. Muista, että teet mitä tahansa 100% asenteella tekemisestä tulee nautittavampaa.
  3. Varmista tekemisen palkitsevuus nostamalla vaikeustasoa.

 

Kuinka johtajana mahdollistaa työskentely flown tunteen alla?

Se lukeekin oikeastaan yläällä. Tavotteiden tulee olla riittävän selkeät, jonka jälkeen tulee luoda mahdollisuus keskittyä suoraan toimintaan, ilman häiriötekijöitä.

Se on samalla myös kaiken hyvän tekemisen ohjenuora. Oltiin sitten tekemässä mitä asiaa tahansa.

 

Kuinka monesti onkaan nähnyt turhautumista, kun jotain pitäisi tehdä, mutta tavoitteet ei ole selvillä.

Tai, kun yritetään tehdä jotain, mutta jotkut asiat häiritsevät ja vievät ajatukset itse tekemisestä.

 

Luova kulttuuri

 

Kuinka rakentaa luova työnteon kulttuuri?

Noh, ensinnäkin luovan työ tulee olla sallittua ja sen tekoon on annettava mahdollisuuksia. Kulttuuri heijastuu aina johdosta.

Johdon tulee heijastaa rohkeutta kokeiluihin ja sallia epäonnistumiset. Ilman epäonnistumisia ei koskaan opita mitään uutta. Myös työympäristö tulee rakentaa luovuutta mahdollistavaksi.

Ehkä tärkein asia kuitenkin on, että organisaatiossa vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Mikäli ihmiset eivät luota toisiinsa, he elävät pelossa, eivätkä varmasti heittäydy rohkeisiin kokeiluihin.

 

Yksi hyvä esimerkki luovan kulttuurin rakentamisesta on käytössä Reaktorilla. Heillä ei ole johtajaa, joka sanoo mitä tehdään ja mihin suuntaan kehitytään. Työntekijöillä on valta tehdä päätöksiä ja ohjata itse omaa työntekoaan. Työntekijät siis itse kehittävät ja toimivat parhaimmalla tavalla, jonka katsovat olevan Reaktorille. Jokainen voi miettiä miten paljon mielummin tuollaiseen työnteon kulttuuriin sitoudutaan, kuin siihen, että joku kaveri ylemmältä hierarkialta kertoo miten sinä olisit parempi omassa työtehtävässäsi.

Organisaation tulee myös olla yhtä heimoa. On valtava menetys, mikäli yrityksen eri tiimit eivät ole minkäänlaisessa tekemisessä keskenään. Varsinkin jos näiden tiimien välillä on hierarkia eroja ja tunne siitä, että toiset tiimit ovat ylempiarvoisia organisaatiolle. Mikäli tällaisia hierarkian eroja on niin ”alempiarvoiset” tiimit eivät koe olevansa osa heimoa ja työtään arvokkaaksi organisaation eteen. Tämä näkyy itseohjautuvuudessa ja luovuuteen viitsimättömyytenä.

 

Yksilön tarpeet vs organisaation management

Näiden kahden asian tulee olla sopivasti tasapainossa. Mikäli organisaation management hallitsee liikaa, se tappaa luovuuden ja motivaation.

Mikäli yksilön tarpeisiin keskittyminen taas vallitsee liikaa, syntyy turhautumista, koska tuntuu, ettei organisaatio itsessään saavuta mitään. Tämä tuli opittua Aiton TL:nä. Keskityin liikaa yksilön tarpeisiin ja heidän sparraamiseen kohti unelmia ja tekemistä, vaikka olisi pitänyt myös johtaa organisaation kulttuuria ja tekemistä paljon kovemmalla huomiolla.

 

Muita hyviä lainauksia kirjasta:

-Luova hierre syntyy eritaustaisten henkilöiden näkökulma eroista. Perusteltu erimielisyys on hyväksyttävää.
-Luovat tilanteet ja niiden päätökset tulevat yllättäen, siksi vision ja mission sisäistäminen on tärkeää.
-Innovaatiot syntyvät usein yksilön tarpeesta toteuttaa itseään.
-Kaikki organisaatiot tarvitsevat pölyttämistä. Se tuo uutta virtaa ja näkökulmaa tekemiseen.

 

Mitä vien käytäntöön?

  1. Johdettavien aito kuunteleminen ja miettiminen, mikä heitä kiinnostaa ja on merkityksellistä. Vasta sisäisen motivaation löydyttyä, pystyn johtajana sparramaan heitä kohti merkityksellisiä tehtäviä.
  2. Turvallisen ilmapiirin ja luottamuksen hengen rakentaminen. Tämä tosin on itsestäänselvyys.
  3. Luovien ja rohkeiden kokeiluiden salliminen kulttuurissa. Myös perusteltu erimielisyys on hyväksyttävää. Tämän tulee heijastua johdosta.
  4. Pitää huolta siitä, että työntekijöillä on täysin selvää, minkälaisia asioita heiltä vaaditaan. Sekä luoda edellytykset työskennellä häiritsemättömästi kohti näitä vaadittuja asioita.
  5. Huolehtia, että yrityksessä huolehditaan yksilön tarpeista ja organisaation managementista sopivassa määrin.

 

Ernesto Pylväläinen
ernesto@aitoidea.fi
Ideaosuuskunta Aito, Tiimiakatemia

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!