Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Mahdollisuus muutokseen

Kirjoitettu 25.02.18
Esseen kirjoittaja: Tomi Rytkönen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti
Kirjan kirjoittaja: Outi Hägg
Kategoriat: 9.01. Oppiminen, 9.03. Yrittäjyys, 9.05. Valmentaminen

Mahdollisuus muutokseen, 5.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Tutkimustyö kirjan muodossa apuna oman osaamiseni reflektointiin? Tähän en olisi itsekään uskonut vielä muutamaa vuotta sitten, kun ensimmäisiä kertoja lähdin lukemaan kirjoja aktiivisemmin.

Olen huomannut, että päästessäni urallani yhä pidemmälle, minua kiinnostaa päästä aina vain syvemmin sisälle niihin ilmiöihin, joiden parissa työskentelen. Viimeiset puolitoista vuotta olen päivittäin vienyt itseäni eteenpäin yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen osalta.

Nyt koen toimivani asiantuntijana kyseisellä alalla. Siinä missä heitin ilmoille syksyllä 2016, että haluan olla viiden vuoden sisällä opiskelijayrittäjyyden asiantuntija ja nimitin itseäni ”opiskelijayrittäjyyden tulevaksi asiantuntijaksi”, jälkeenpäin on hyvä huomata omaa oppimisprosessiaan ja kehittymistä tämän osalta.

 

Kun tein opinnäytetyöni määrätietoisena askeleena kohti itseni brändäämistä yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijatehtäviä, käytin paljon aikaa tutustuessani myös tieteellisiin tutkimuksiin ja yrittäjämäiseen pedagogiikkaan. Asiantuntijaksi kehittymisessä suurin havaintoni onkin ollut kokonaiskuvan laajentuminen ja tiedon yhdistämisen taito. Olen alkanut ymmärtää yrittäjyyskasvatusta yhäkin laajempana ilmiönä ja juurikin sen pedagogisen puolen kautta.
Kiertäessäni paljon oppilaitoksissa puhumassa yrittäjyyskasvatuksesta, tulee mietittyä paljon myös sitä, kuinka saisimme myös suuremman yleisön ymmärtämään sen mahdollisuutena. Välillä tulee mietittyä, pitäisikö koko yrittäjyyskasvatus muuttaa sanana esimerkiksi asennekasvatukseksi tai työelämäkasvatukseksi. Painotankin aina hyvin vahvasti puheissani, etten halua kaikkia yrittäjiksi liiketoiminnallisessa merkityksessä, vaan haluan nykypäivän ja tulevaisuuden työelämään valmiimpia nuoria. Tässä kuvaan tulee identiteetin vahvistaminen.

Outi Hägg koostaa tutkimuksessaan laajasti yrittäjyysvalmennuksen ja yrittäjäidentiteetin käsittämisen osana oppimista. Puhuessani oppimisesta, haluan käsitellä aina yksilön kehittymistä. Identiteetti määritelläänkin jatkuvasti muuttuvaksi oppimisen tulokseksi, joka rakentuu erilaisten muistojen, nykyhetken ja ennakoidun tulevaisuuden mukaan.

 

Jos vertaan omaa identiteettiäni kymmenen vuoden takaiseen identiteettiini, olen saanut vahvistettua juuri niitä taitoja, joihin olen halunnut keskittyä. Siinä missä kymmenen vuotta sitten koin oman ammatillisen suuntani hyvin kapeana ja yksipuoleisena, en asettanut tavoitteita ja olin enemmänkin menossa kohti seuraavaa päivää tai viikkoa, nykyään koen itseni määrätietoisena ja kokonaiskuvan ymmärtävänä aikuisena, jolla on suunta ja mahdollisuudet selvillä.

Tähän kehittymiseen koen suurimmaksi osaksi vaikuttaneen juurikin yrittäjyyskasvatuksen ja sen kautta saadut kokemukset. Jos en olisi uskaltanut silloin eräänä sunnuntaipäivänä lokakuussa vuonna 2011 lähteä NY-yrittäjäksi sekä nostaa kättäni ylös ottaen vastaan toimitusjohtajan roolin yrityksessämme, olisi polkuni voinut olla hyvin erilainen. Olenkin vuosien aikana kokenut, että olen päässyt viemään omaa tarinaani juuri sinne suuntaan, minne olen halunnut mennä.

Outi Hägg nostaakin esille identiteetin muodostumisen yksilön oman kertomisen mukaan:

”Identiteetti ei siten ole vain olemisen tila, vaan yhtä lailla tulemisen ennuste sellaisena kuin ihminen sen kertomisen hetkellä haluaa nähdä. Kertoessaan omaa sisäistä tarinaansa, jonka päähenkilö hän itse on, luo hän samalla omaa persoonallista myyttiään.”

Tämä sai minutkin miettimään, onko juuri sillä ollut suuri vaikutus myös omaan kehittymiseeni ja suuntani selkeyttämiseen, että olen aina puhunut avoimesti siitä, mihin suuntaan haluan mennä. Jo pienestä asti olen osannut ilmaista omia ammattihalukkuuksiani hyvin selkeästi ja suoraan, olipa kyseessä sitten poliisiksi, valokuvaajaksi tai lopulta opiskelijayrittäjyyden asiantuntijaksi tähtääminen.

Ihminen luokin siis minunkin mielestäni itse oman tarinansa. Täytyy vain uskaltaa aloittaa uusi luku tarinassa heittämällä ajatus ilmoille, jolloin ilmentyy erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Näistä henkilön täytyy punnita itselleen sopivin väylä lähteä viemään asioita eteenpäin ja pyrkiä luomaan merkitystä asioille matkan varrella. Koenkin oman urapolkuni juurikin konkreettisesti polkuverkoston kaltaisena väylänä, josta on osattava kääntyä oikealle polulle aina risteämäkohdissa uusien mahdollisuuksien kohdalla.

Tämä kiteyttää myös yrittäjyyskasvatuksen ilmiönä täydellisesti. Oppija ottaa itse vastuun omasta tulevaisuudestaan ja oppimisestaan, luo itse omat mahdollisuutensa ja vahvistaa omaa identiteettiään matkan varrella.

Minulla se on ainakin toiminut. Ja niin kuin minusta välillä on sanottu, taidan olla tavoitteellisen yrittäjyyskasvatuksen tulos. Ja hyvä niin.

 

Mikä opettaa?

Tutkimuskirjassa paneudutaan identiteetin muutosprosessiin yrittäjämäisen pedagogiikan kautta. Yrittäjyyskasvatuksen parissa työskentelevänä henkilönä kiinnostavina tuloksina ja kysymyksinä toimivat juuri pedagogiikan merkitys kehittymisessä ja identiteetin muodostumisessa.

Tuloksissa ollaankin juuri asian ytimessä: tärkeäksi koettiin sellainen toiminta, jossa pääsee itse kokeilemaan ja tekemään. Oppimista tapahtuu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tekemisen kautta, jossa esimerkiksi yksi tutkimuksen tuloksissa esille tuleva havainto on se, että ihmisten välinen vuoropuhelu mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen ja synnyttää uudenlaisia merkityksiä asioille.

Tätähän harjoitetaan myös päivittäisessä toiminnassa Tiimiakatemialla. Dialogi, tiimityöskentely ja käytännön harjoittaminen toimivat vahvoina kulmakivinä. On kuitenkin omasta mielestäni myös hyvä huomata, että pelkästään näihin kulmakiviin nojautuminen ei välttämättä tuota parhaita tuloksia kaikille, vaan olen liputtanut myös sen puolesta, että katsottaisiin myös yksilön kehittymistä osana tiimiä.

Tiimissä vastuu oppimisesta kun loppupeleissä ei ole kenelläkään muilla kuin yksilöillä.

Ja minun mielestäni hyvä tiimi rakentuu vahvoista yksilöistä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!