Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Markkinoijan yhdeksän käskyä

Kirjoitettu 17.05.16
Esseen kirjoittaja: Miia Huotari
Kirjapisteet: 2
Kirja: Markkinoijan yhdeksän käskyä, uusi näkemys brandeista, mainonnasta ja mediasta
Kirjan kirjoittaja: Micael Dahlén
Kategoriat: 6. Markkinointi, 6.4. Uuden aallon markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Micael Dahlénin kirjassa Markkinoijan yhdeksän käskyä esitellään yhdeksän käskyä. Teoksen tarkoituksena on haastaa lukijaa ajattelemaan aivan uudenlaisella tavalla brändeistä, mainonnasta sekä mediasta.

 

1 Laajenna brändiäsi

Tämän vaiheen käskynä on tehdä brändistä mahdollisimman huomattava ja myös sellainen, että ihmiset saadaan ajattelemaan sekä puhumaan brändistä. Tavoitteena on myös jättää turhat rajaamiset sikseen vaan keskittyä siihen, että liitetään brändiin lukuisia positiivisia mielikuvia niin paljon kuin suinkin.

 • Arvioi brändiä ulkoa sisäänpäin.
 • Älä lukkiudu kapeasti määriteltyyn tuotekategoriaan.
 • Huolehdi siitä, että tietty tilanne tai mielikuva saa ihmiset ajattelemaan ensimmäisenä sinun tuotettasi.
 • Kasvata brändisi ominaisuuksien määrää.
 • Maksimoi niiden tilanteiden määrä, joissa brändi tulee ensimmäisenä ihmisten mieleen.

 

2 Tee brändistä irrationaalinen

Tämän käskyn mukaan brändiviestinnän ei tarvitse noudattaa samaa kaava ja olla aina yhdenmukainen. Sen sijaan brändiin tulisi sisällyttää epäyhdenmukaisia elementtejä, jotta brändistä saataisiin mahdollisimman inhimillinen.

 • Suhtaudu brändiin kuin parisuhteen osapuoleen.
 • Vältä suhteessa kaavoihin kangistumista.
 • Jätä tilaa ihmisten omille tulkinnoille, käsityksille ja tutkimustyölle.
 • Yllätä.
 • Kyseenalaista brändistä muodostettu yleiskuva.

 

Ainakin itse olen aina ajatellut, että markkinointiviestinnän tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaista, jotta asiakas voisi helposti yhdistää kyseiseen brändiin, mutta luulen, että uudet vaihtelut ja kokeilut herättävät aivan uudenlaista kiinnostusta. Tämä käsky täytyykin pitää mielessä, ettei vain kangistu kaavoihin.

 

3 Asemoi brändin ulkopuolelle

Asemoinnin tulisikin keskittyä ulkopuolella oleviin eli asiakkaisiin eikä brändin luomiin mielikuviin ja sen ominaisuuksiin.

 • Älä erehdy pitämään brändin ympäristöä vakiona.
 • Valitse brändin ympäristö huolellisesti.
 • Muuta tuotekategoriakäsityksiä brändikäsityksien sijasta.
 • Käytä (monia) brändejä viestintää tukevana aineksena.
 • Tee yhteistyötä toisten brändien kanssa.

 

4 Älä tee mainoksesta mieleenpainuvaa

Käskyn tarkoituksena on uhrata vähemmän ajatuksia itse mainokseen ja sen vaikutuksiin pikemminkin pitäisi keskittyä enemmän brändiin ja sen asemaan ihmisten mielessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun ihminen monesti tiedostamattaan törmää johonkin mainokseen tai asiaan ihminen saattaa pikkuhiljaa alitajuisesti alkamaan tykkäämään jostakin tutusta ja ’’turvallisesta’’. Myös jos mainos on ärsyttävä se jää ihmisten mieliin hieman pidemmäksi aikaa, joka vaikuttaa myös henkilön brändimielikuvaan.

 • Älä näe vaivaa tehdäksesi mainoksesta mieleenpainuvaa.
 • Vältä mainosyleiskuvan aktivoimista.
 • Mainosta kahdessa osassa niin, että ensimmäinen tukee toista. Käytä ensimmäisessä rajallisesti resursseja äläkä pyri korkeaan tunnettuuteen tai mainostajan tunnistukseen, toisessa painota tunnettuutta ja mainostajan tunnistamiseen.
 • Tämä käsky hyödyttää etenkin uusia brändejä ja sellaisia, joista ei pidetä.

 

 5 Käytä kivikauden kieltä

Kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen mainonnassa. Tämän käskyn tavoitteena on koskettaa ihmisten alkukantaisia viettejä niin, että asiakkaiden on niitä vaikea pukea sanoiksi.

 • Älä pakota ihmisiä ajattelemaa.
 • Tähtää aivojen limbisiin alueisiin.
 • Puhuttele ihmisten perusvaistoja- ja tunteita.
 • Päätä, mitä kohderyhmän on määrä tuntea, ja käytä oikeaa limbistä signaalia.
 • Selvitä uusia limbisiä signaaleja ja luo niillä etumatka.

 

Markkinoinnissa meidän tulisikin leikitellä enemmän ihmisten tunteilla sekä vaistoilla. Tutkimuksien mukaan tällöin myös ihmiset pitää mainosta puoleensa vetävänä ja myös ostavat suuremmalla todennäköisyydellä. Kannattaa siis panostaa aivojen limbisiin alueisiin, sillä ihmiset kaikki tulkitsevat viestin samalla tavalla ja ne herättävät tunteita ja jäävät mieleen ja näin ollen ihmiset voidaan saada muistamaan tietty brändi.

 

6 Minimoi sanoma

Mainoksen sanoma pitää minimoida hyvin pieneen kuudennen käskyn mukaan, sillä riskinä on, että liian laaja sanoma jää ihmisiltä kokonaan huomaamatta liiallisen laajuutensa takia.

 • Kiinnitä huomiota mainoksen keskeisiin elementteihin ja äärielementteihin ja vältä niiden välistä kilpailua.
 • Herätä brändiajatuksia, jotta viestinnän teho olisi pysyvä.
 • Huolehdi siitä, että äärielementit tukevat brändiajatuksia.
 • Älä edellytä liian suurta vaivannäköä (kapasiteettiperiaate).
 • Tee sanomasta tärkeä ja merkityksellinen (valikointiperiaate).

 

Ainakin itse olen huomannut sen, että kovinkaan usein en jaksa kiinnittää huomiota mainoksiin, jotka sisältävät paljon kaikenlaista sälää. Mainonnassa tulisikin keskittyä mahdollisimman tiiviiseen ja asiapitoiseen viestintään. Tämä on tärkeä taito ja siihen pitää meidän jatkossa kiinnittää vieläkin enemmän huomiota.

 

7 Anna median hoitaa puheet

Mahdollisimman suuren osan viestinnästä tulisikin siirtää mainonnalta medialle. Sen tarkoituksena on saada mainoksen ja brändin välinen kilpailu niin vähäiseksi kuin mahdollista ja hyvällä tuurilla voi saada pitkäaikaista mainosta siellä minne itse ei ole panostanut.

 • Älä pakota mediaa ja mainosta kilpailemaan keskenään huomiosta sen takia, että niiden sisältö on erilainen (mediakonteksti viestii yhtä ja mainos toista).
 • Tiedosta mediakontekstin vaikutus mainokseen.
 • Hyödynnä median ja mediakontekstin ominaisuuksia mainoksen ’’pohjustamiseen’’.
 • Valitse media luovasti perinteisten medioiden ulkopuolelta.
 • Yllätä medialla, jota kukaan ei osaa odottaa, jolloin vältät kilpailemasta toisten mainosten kanssa ilmoittamalla mediassa yksin.

 

Asiakkaille kun teemme markkinointia ja mietimme miten ja missä voisimme mainostaa kyseistä brändiä, niin jatkossa kannattaa meidän keksiä uusia erilaisia paikkoja, missä voimme mainostaa. Esimerkiksi deodoranttimainoksen asettaminen hiihtohisseihin saa mielikuvan, että tämä tuote toimii myös haastavimmissakin tilanteissa.

 

8 Uudista markkinointi

Käsky kehottaa muuttamaan markkinoinnin muotoa koko ajan, koska liika mitäänsanomattomuus pikkuhiljaa minimoi markkinoinnin tehoa. Jos halutaan lisää kiinnostusta ja huomiota niin vanhoja kuvioita tulee rikkoa kaiken aikaa.

 • Tiedosta että mainosten staattinen muoto vähentää tehokkuutta.
 • Muuntele ja yllätä!
 • Murra kaavamainen käsitys mainoksesta.
 • Pyri mainontaan, jonka vastaanotto rasittaa mahdollisimman vähän, jotta ihmisten ei pitäisi vältellä sitä.

 

Ainakin meillä Bisnerassa yritetään koko ajan kehittää jotakin uutta ja ennen kuulumatonta markkinointiin, mutta mihin meidän tulisi keskittyä jatkossa niin siihen, että vielä enemmän yritämme rikkoa rajoja, ja markkinoinnissamme näkyisi meidän sloganimme; hävyttömiä ideoita, hävyttömällä asenteella, vilpittömästi! Ja tämä myös välittyisi meidän asiakkaillemme.

 

9 Minimoi mainoksen ja ostopäätöksen välinen aika

Viimeisen käskyn mukaan viestiminen kannattaa tehdä ajallisesti lähempänä ostopäätöstä ja myös mahdollisimman lähellä itse kohdetta. Lisäksi on suositeltavaa mainostaa ympärivuoden sekä keskittyä jatkuvuuteen.

 • Vältä sesonkiajattelua.
 • Tähtää yksittäiseen ostopäätökseen.
 • Keskity ajoitukseen (esimerkiksi jatkuvuutta hyödyntämällä useuden sijasta).
 • Pyri mahdollisimman lähelle ostopäätöstä niin ajallisesti kuin myös fyysisesti.
 • Pyri saamaan viimeinen sana.

 

Vaikka teos ei ole kaikilta osin ihan ajankohtainen meille niin siitä huolimatta sain useita oppeja, joita voimme hyödyntää jatkossa meidän projekteissamme. Päällimmäisenä ajatuksena kirjasta jäi käteen se, että mielenmalleja kannattaa muuttaa ja oppia myös ajattelemaan täysin uudenlaisilla ja poikkeavilla tavoilla. Se voi johtaa kenties vaikka mihin.

 

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!