Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Markkinointi netissä

Kirjoitettu 03.12.17
Esseen kirjoittaja: Vili Partanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Netti mullistaa markkinoinnin
Kirjan kirjoittaja: Jari Juslen
Kategoriat: 6.4. Uuden aallon markkinointi, 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Digimarkkinoinnista ja netin tuomista loputtomista mahdollisuuksista kiinnostuneena päätin lukea Jari Juslenin kirjoittaman ”Netti mullistaa markkinoinnin” nimisen kirjan. Kirjassa kerrotaan, miten saadaan otettua kaikki hyöty irti markkinoinnin uusista tuulista, ilman että ne tempaavat lukijaa kumoon. Halusin syventää tietämystäni erilaisista keinoista kehittää osuuskuntamme asiakassuhteita netin välityksellä.

Kirjasta voisi olla jopa minulle apua digitaalisen markkinoinnin palveluiden ja konsultaation tuotteistamiseen. Tavoitteenani on kehittyä monipuolisesti markkinoinnin saralla ja koen, että markkinoinnin murrokseen perehtyminen auttaa ymmärtämään markkinoinnin nykyistä tilaa ja oppia ennakoimaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia kasvavan liiketoiminnan luomisen kannalta. Haluan saada erilaisia näkökulmia menestyvän liiketoiminnan taustalla toimivan markkinointiprosessin kulusta, joita pääsisin itse soveltamaan omaan toimintaan ja myös hiomaan palveluksi.

 

Miksi markkinointi on muuttumassa?

Digitalisaatio, markkinointia eniten ravisteleva muutos, siirtää suurimman osan markkinoinnista niihin kanaviin, missä ne se tavoittaa yleisön parhaiten, eli internettiin. Uusi ympäristö markkinoinnille tuo mukanaan myös uudet pelisäännöt, joiden mukaan tulisi pelata, jos haluaa lunastaa paikkansa pelikentältä.

Vanhanaikainen markkinointi perustui kuluttuajan pysäyttämiseen ja markkinointiviestin näyttämiseen. Tuote oli vanhanaikaisen markkinoinnin keskiössä ja markkinoinnin tärkein tehtävä oli vain pakottaa kuluttaja vastaanottamaan viesti. Markkinoinnin segmentointi oli pääasiassa demografista ja kulut olivat suuria, ja tuloksellisuus oli vaikeasti mitattavissa. Pienille yrityksille, kuten meille, vanhanaikaiseen markkinointiin nojaaminen olisi melkoinen riski, ja nykypäivänä jopa lähes täysin turhaa. Vanhaa kunnon ständimainontaa/myyntiä koittaneena, olen tullut siihen tulokseen, että on turhauttavaa mainostaa mitään tuotetta, jos mainoksen vastaanottavilla ei ole edes halua ottaa selvää, mistä on kyse.

Mediakäyttäytymisessä tapahtunut muutos ei tue tätä kuluttajan pysäyttämiseen perustuvaan taktiikkaa, vanhanaikaisella tavalla ei pääse enää samoihin tuloksiin, kuin ennen. Uusien pelisääntöjen mukaan, kuluttajan tulisi itse haluta pysähtyä mainoksen kohdalla ja vastaanottaa viesti. Kuluttajat lisäksi jakavat eteenpäin hyödylliseksi kokemaansa sisältöä, mitä pidetään arvokkaampana kuin markkinoijan omaa jakamaa sisältöä. Internet ikään kuin vetää asiakkaan samalle viivalle markkinoijan kanssa, eikä asiakas enää ainoastaan ole mainonnan passiivinen vastaanottaja, vaan vuorovaikutuskykyinen sisällöntuottaja.

 

 

Outbound- ja inboundmarkkinointi

Outbound-markkinoinnilla tarkoitetaan vanhojen pelisääntöjen mukaan tapahtuvaa markkinointiviestin tyrkyttämistä ostajalle. Outboundin piiriin kuuluu esimerkiksi sanomalehtimainonta, televisio- ja radiomainonta, messut ja telemarkkinointi. Outbound-markkinointi perustuu siihen, että pakotetaan kuluttajia vastaanottamaan markkinointiviesti, joka tapahtuu ujuttamalla se kanaviin, joita kuluttaja käyttää, kuulostaa melko brutaalilta, eikö?

Uuden ajan pehmeämpi tapa saada oma markkinointiviesti yleisön silmien eteen tapahtuu luomalla kuluttajia kiinnostavaa sisältöä. Viestin vastaanottaminen perustuu kuluttajan omaan vapaaehtoisuuteen ja haluun altistua viestille. Tällaista uusiin pelisääntöihin perustuvaa markkinointia kutsutaan termillä inbound-markkinointi. Inbound-markkinoinnin kanavia ovat esimerkiksi omilla internetsivuilla jaettava sisältö, laskeutumissivut, sosiaalinen media ja hakusanamarkkinointi.

Sisältömarkkinointi käytännössä

Oma kiinnostuksenkohteeni on tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa tapahtuva sisältömarkkinointi. Kirjan antamia tietoja pystyn myös soveltamaan omaan palvelun kehittämiseen ja liiketoimintaan. Meidän asiakkaamme toivoo meidän tuottavan videomuodossa olevaa sisältöä, joka edistäisi tuotteen myyntiä, eli käytännössä juuri sitä mistä inbound-markkinoinnissa on kyse.

Huomion herättämiseksi ja kohdeyleisön tavoittamiseen sosiaalinen media olisi juuri oikea paikka julkaista tuollainen kampanja, sillä asiakkaan tavoittelema kohderyhmä pyörii siellä sankoin joukoin. Kohdentaminen tietenkin tapahtuisi asiakkaan toiveiden mukaan ja videon promoaminen tapahtuisi erilaisilla sosiaalisen median kanavissa, esimerkiksi vaikka facebookissa. Sisällön tuotannolla olisi tarkoituksena tuoda konversioita tuottavia asiakkaita yrityksen verkkosivuille ja näin kasvattaa myyntiä, sekä näkyvyyttä.

Osuuskuntamme sivuille on suunnitteilla blogi, joka toimisi inbound-markkinoinnin kanavana. Tavoitteena on luoda kohderyhmiä kiinnostavia postauksia, joka houkuttelisi kävijöitä verkkosivuille, josta kävijät kääntyisivät asiakkaiksi. Esimerkiksi, kun myymme sosiaalisen median palveluja, voisimme luoda postauksen, jossa kerrotaisiin yrityksen sosiaalisen median markkinoinnista, esimerkiksi otsikolla ”Vältä nämä 5 virhettä somemarkkinoinnissa”.

 

 

Oma internet-toimipaikka

Olen kiinnostunut verkkosivujen tekemisestä osana netissä tapahtuvaa markkinointia. Haluan pystyä joku päivä luomaan omia verkkosivuja ja myymään osaamistani eteenpäin. Verkkosivujen tekemisessä kiinnostaa erityisesti visuaalinen ja suunnittelupuoli. Pari päivää sitten kirjoitin ensimmäiset rivini html-koodia. Opittavaa on vielä paljon, mutta selkeää kehitystä on tapahtunut. Verkkosivujen luominen on kuin toimisi arkkitehtinä ja rakentajana yrityksen virtuaaliselle toimipisteelle.

Internetiä voi kuvitella kuin virtuaalisena todellisuutena, jossa jokaisella on oma kivijalkaliikkeensä, eli internet-toimipaikka. Virtuaalisesti tapahtuva asiointi on yleistynyt huimasti, ja se on vain mahdollista, jos yritykseltä löytyy omat verkkosivut.

Internetin toimipaikan toimita perustuu samaan periaatteeseen kuin myös kivijalkaliikkeen. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi myydä tuotteita, saada uusia asiakkaita, tai lisätä näkyvyyttä. Tärkeintä on, että verkkosivun tavoite on selkeä ja yrityksen tavoitteen toteuttaminen on tehty helpoksi ja sulavaksi verkkosivulla vierailijan kannalta. Liian monimutkaiset verkkosivut pelottelevat pois asiakkaat ja jos he eivät muutamalla klikkauksella löydä etsimäänsä, he takuuvarmasti kaikkoavat sivuilta.

Miten hyödyn tästä itse?

Osuuskuntamme omien verkkosivujen suunnitteluun sain ammennettua sen, että ne eivät voi vain ainoastaan kertoa meidän olemassaolostamme. Meidän tulisi luoda verkkosivuista sellaiset, että saisimme muovattua sivulla vierailijoista esimerkiksi omia asiakkaitamme. Verkkosivujen tulisi selkeästi sisältää, mitä teemme, miksi teemme ja kenelle teemme. Verkkosivujen tulee olla helppokäyttöiset ja yksinkertaiset, jotta vierailija pääsee käsiksi siihen infoon, minkä me haluamme hänen näkevän.

Meidän tapauksessamme, verkkosivujen tavoite olisi esimerkiksi rohkaista kävijöitä ottamaan meihin yhteyttä yhteistyön merkeissä. Tavoitteena on tuoda osaamisemme esille ja tarjota helposti saatavilla olevat yhteystiedot, jotta verkkosivuilla kävijät saisivat selkeän kuvan, mitä teemme. Verkkosivujen tärkein tehtävä on saada asiakas luomaan konversioita yritykselle, joka niitä pitää.

Kirja antaa kokonaisvaltaisesti vinkkejä, miten luoda asiakasystävälliset verkkosivut ja miten saada tehtyä verkkosivuista sellainen risteys, jossa vierailija kääntyy asiakkaaksi. Kirjasta on myös hyötyä esimerkiksi, jos haluaa tuotteistaa verkkosivujen konsultointipalvelua. itseäni kiinnostaa enemmän tyhjästä luominen ja suunnittelu, kuin valmiin muokkaus. En ole vielä harkinnut verkkosivujenkehittämis/konsultointi palvelun tuotteistamista, mutta harjaantuessani, sekin on yksi vaihtoehto.

Sisältöstrategiat

Miten sitten kootaan markkinoinnin uusien pelisääntöjen mukainen strategia, jolla lähteä rakentamaan omaa sisältömarkkinointia? Uusien sääntöjen soveltaminen tulee ensinnäkin näkyä tuotetussa sisällössä, joita ovat esimerkiksi markkinoinnin perustuvan tuotteen sijasta sen antamien ratkaisujen tuonti markkinointiin. Maantieteelliseen sijaintiin perustuva segmentointi vaihdetaan käyttäytymisestä kumpuavien ostajapersoonien luokitteluun. Markkinoinnissa ytimenä on vastauksen löytäminen asiakkaan ongelman ratkaisu, ei niinkään oman tuotteen tyrkyttäminen.

Tärkeään asemaan nousee oikean markkinointiviestin näyttäminen oikealla henkilölle. Asiakkaan ongelma täytyy sillä mittarilla, että asiakkaalle syntyy arvon tunne. Segmentointi toimii parhaiten tällä logiikalla. Menestyksen avain on se, että tiedetään, kenelle halutaan tuottaa arvoa ja mitä kyseinen kohderyhmä arvostaa. Tämä on mahdollista vain tunnistamalla halutun liiketoiminnan kannalta olennaiset ostajapersoonat. Ostajapersoonien määrittämiselle on tarkoituksena kartoittaa, miten heille on mahdollista tuottaa arvoa palvelun tai tuotteen avulla.

Omaan markkinointiimme esimerkiksi voisimme nimetä kohderyhmäksi pienten ja keskisuurten yritysten markkinoinnista vastaavat henkilöt. Alkaessamme tuottaa sisältöä, meidän tulisi perehtyä miten voisimme tuottaa jotain arvokasta ja hyödyllistä heille ja tarjota heille ratkaisua ongelmiin. Sisällöntuotannon kanavaksi voisi esimerkiksi käyttää blogia, joka sisältäisi tälle kohderyhmälle ajankohtaista tietoa tai pohdintaa.

Meidän vuoromme

Kirjasta sai hyvin kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten hyödyntää internetiä oman liiketoiminnan kasvattamiseen ja asiakassuhteiden kehittämiseen. Tärkeimmäksi opiksi voisin nostaa markkinoinnin uusiin pelisääntöihin sopeutumisen. Internet on pelikenttä, missä ei voi lähteä sooloilemaan ottamatta muita käyttäjiä huomioon. Oman tuotteen aivoton tunkeminen joka kanavaan ei ole todettu tuovan tulosta.

Tärkeätä on muistaa, ettei internetissä kuluttaja ole ainoastaan hiljainen mainoksen vastaanottaja, vaan myös vaikutusvaltainen vuorovaikuttaja. Esimerkiksi blogia tai facebook-julkaisua voi kommentoida kuka tahansa internetin käyttäjä. Jokainen voi saada äänensä kuuluviin internetissä.

Oman osuuskuntamme markkinointiin sain runsaasti ideoita esimerkiksi verkkosivujen suunnittelua, digitaalisen markkinoinnin palvelujen tuotteistamista, ja oman osuuskunnan markkinointia varten. Apua sain myös projekteihini, jotka vaativat sisällöntuotantoa, kirja muistutti kohderyhmälle luotavan arvon tärkeydestä, mikä on mahdollista, vain jos kohderyhmään on perehtynyt tarpeeksi.

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!