Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Matemaattinen bisnesäly

Kirjoitettu 04.01.21
Esseen kirjoittaja: Hanna Lehtomaa
Kirjapisteet: 3
Kirja: Liike-elämän matematiikka
Kirjan kirjoittaja: Pirjo Saaranen, Eliisa Kolttola, Jarmo Pösö
Kategoriat: 1. Oppiminen, 3. Yrittäjyys, 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jokainen liiketoiminnan parissa aloitteleva mahtaa jossain kohtaa tokaista, että ”niin, mites ne verot tässä kohtaa menee…”. Verot tulevat yrittäjälle melkeinpä väkisin tutuksi, ellei halua hävitä omassa hinnoittelussaan. Verojen myötä tulevat tutuksi myös yksinkertaiset laskukaavat, joilla verolaskut saa suoritettua, eli pääasiassa kerto- ja jakolaskut. Yrittäjän, kuin myös jokaisen palkkaa nostavankin ihmisen on hyvä olla tietoinen veroista, joita omaan palkkaan liittyen maksaa kuten sairaanhoito- ja päivärahamaksut ja valtion tulovero. Nämä tulee ymmärtää, jotta voisi laskea suuntaa antavaa liikevaihtoa niin, että yrityksellä on varaa investoida vielä palkanmaksujenkin jälkeen.

Katetuottolaskelmilla tarkoitetaan laskelmia, joilla lasketaan jonkin myynnin kannattavuutta. Kannattavuuslaskelmia voidaan tehdä eri pituisilta jaksoilta, kuten yhdeltä päivältä, viikolta, kuukaudelta tai vuodelta. Katetuottolaskemia aloittaessa kustannukset jaetaan kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Katetuottolaskelmat voivat olla todella paljon resursseja ja rahaa säästäviä laskelmia. Katetuottolaskelmien myötä voidaan huomata myyntiketjun kohtia, joissa teho heikkenee ja toimintaa voisi viedä vielä kannattavampaan suuntaan. Kasviskaiffarit-projektissa laskimme paljon katetuottolaskelmilla miten saisimme optimoitua katteemme sekä käytetyn työajan. Pääasiassa laskimme kannattavuutta rahassa mitattuna, kun toinen tapa olisi prosenteissa. Prosentteja käytettäessä voitaisiin paremmin verrata eri yritysten välisiä tuloksia ja kannattavuutta eri jaksojen aikana. Katetuottolaskelmilla on hyvä verrata esimerkiksi tapahtumien, kuten järjestämämme JKL Drift Kingin vuosittaista kasvua.

Indekseillä kuvataan muutosta suhdeluvuilla, prosenteilla mutta yleensä prosentti-merkki jätetään pois. Indeksit ovat hyvä tapa verrata esimerkiksi eri kuukausien tai vuosien hinnan tai määrän muutosta suhteessa johonkin ajanjaksoon. Esimerkiksi käyttämällä JKL Drift King tapahtumaa esimerkkinä, voitaisiin mitata lipunmyynnin ennakkomyyntiä tapahtumaa edeltävinä kuukausina suhteessa käytettyyn rahaan markkinoinnissa.

Nykyään nuorten keskuudessa suosioon noussut sijoittaminen hyödyntää havainnollistamisessa paljon indeksejä. Myös inflaatio liittyy vahvasti sijoittamiseen. Inflaatiolla tarkoitetaan rahan arvon heikkenemistä. Yleensä inflaatiota seuraa hintojen nousu. Yleisimpiä hintakehitystä mittaavia indeksejä ovat kuluttajahintaindeksi sekä elinkustannusindeksi. Kuluttajahintaindeksi sekä elinkustannusindeksi, molemmat kuvaavat useiden satojen, suomalaisten kotitalouksien käyttämien hyödykkeiden keskimääräistä hintakehitystä.

Inflaation liittyen, tai enemmänkin valuuttojen eri arvoon maiden välillä, voidaan joissain tapauksissa käyttää hyödyksi kun viedään tai tuodaan ulkomailta tuotteita. Oman valuutan heikkeneminen parantaa oman vientiteollisuuden hintakilpailukykyä ulkomailla ja vähentää tuontitavaroiden menekkiä kotimarkkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että omien vientituotteiden hintoja voidaan laskea ulkomailla. Tai, mikäli ulkomailla ei lasketa vientituotteen hintaa, jonka rahallinen arvon on kotimaassa pudonnut, vientiyritys saa tuotteistaan enemmän kotimaan valuuttaa. Huonossa tapauksessa, jos on valuuttalainaa, oman valuutan arvon laskiessa voidaan joutua maksamaan valuuttalainaa enemmän kuin lainan ottohetkellä valuutan arvon muutoksesta johtuen.

Sijoittamisen myötä korko on myös varmasti nostanut tunnettavuutta nuorten parissa, joilla ei vielä ole omia lainoja. Korko on korvausta vieraan pääoman käytöstä. Kun otetaan lainaa, lainan päälle maksetaan korkoa hyvityksenä lainasta. Korko voi olla esimerkiksi jokin prosenttimäärä otetun lainan määrästä. Korkoaika tarkoittaa korkopäivien lukumäärää kahden päivämäärän väliltä.

Jokaiselle laskujen maksajalle tuttu korko lienee laskun maksuehtokorko. Maksuehtokorko tarkoittaa korkoa, joka tulee laskun summan päälle mikäli laskua ei makseta määräajassa.

Koron korkoa, Albert Einsteinin maailman kahdeksanneksi ihmeeksi kuvailemaa matemaattista yhtälöä käytetään eritysesti sijoittamisen maailmassa. Koronkorkolaskuissa pääoma muuttuu eksponentiaalisesti. Summa x kasvaa korolla y tietyin väliajoin. Summa kasvaa aina vain isommaksi koron myötä. Kertyneelle korolle kertyy siis myös korkoa.

Yrittäjän näkökulmasta matemaattinen ymmärrys lisää mielestäni tietyllä tavalla bisnesälykkyyttä. Osaamalla hyödyntää lukujen muutoksia, kuten korkoa korolle ilmiötä tai valuutan muutoksia tai ihan vain katetuottolaskelmia voi saavuttaa yritykselleen parempaa asemaa markkinoilla. Mielestäni kyse ei ole enään niinkään osaamisesta yksittäisten laskujen kohdalla ja päässälaskutaidoista, vaan kokonaisvaltaisesta hahmottamisesta ja oikeiden välineiden hyödyntämisestä oikeilla hetkillä. Hyvä yrityksen johtaminen vaatii johtamistaitojen lisäksi matemaattista bisnesajattelua tai erittäin hyvää neuvonantajaa, jolla nämä taidot ovat.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!