Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Matti Alahuhta – Johtajuus

Kirjoitettu 02.12.20
Esseen kirjoittaja: Matti Linna
Kirjapisteet: 2
Kirja: Johtajuus - Kirkas suunta ja ihmisten voima
Kirjan kirjoittaja: Matti Alahuhta
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Matti Alahuhta
Johtajuus – Kirkas suunta
ja ihmisten voima

 

Ajatuksia herättävä kirja. Aloitin kirjan kuuntelun ensimmäisen kerran viime vuonna ja pääsin noin puoleen väliin asti, mutta kirja jäi silloin kesken. Nyt tänä syksynä aloitin kirjan kuuntelun jälleen alusta ja pääsin loppuun asti. Kirjaa kuunnellessa suuri ongelma oli se, että jatkuvasti peilasin asioita meidän tiimin toimintaan ja johtamiseen. Puhelin kun ei tajua, milloin olen vaipunut ajatuksiini ja suurin osa tekstistä menee täysin ohi. Tästä syystä kirjan kuuntelu venyi tosi pitkäksi ja muistiinpanoja, ajatuksia ja ideoita kertyi paljon. Kolme asiaa, jotka jäivät kirjasta mieleen: Pidä asiat yksinkertaisina ja suunta selkeänä, kehitä organisaatiota yhteisten toimintamallien avulla ja jokaisen ihmisen työn merkitys organisaatiolle täytyy tuoda vahvasti esille. 

 

Matti Alahuhdasta sen verran, että hän on toiminut johtavissa rooleissa kahdessa suomalaisessa suuryrityksessä silloin kun he todella ovat menestyneet. Nämä kaksi yritystä ovat Nokia ja Kone. Alahuhta on korkeasti koulutettu ja globaalisti erittäin arvostettu yritysjohtaja. Tämän vuoksi suhtautumiseni kirjaan ja sen oppeihin on erittäin kunnioittava.

 

Kirjasta löytyy paljon luetteloita eri asioista, jotka Alahuhta on kokenut tärkeäksi kehittäessään yrityksiä. Kehittäminen onkin kirjan pääteema. Kaikkia asioita tulee jatkuvasti kehittää ja etsiä uusia mahdollisuuksia. Tärkeää kehittämisessä on nähdä olennainen eli kyetä näkemään eri asioiden merkitys kehitykseen. Kirjassa onkin monta hyvää esimerkkiä merkityksen näkemisestä. Yksi niistä on Ravi Kant, joka oli mukana nostamassa Jaguaria kriisiyrityksestä kannattavaksi yritykseksi. Ravi Kantin mukaan olennaisin muutos oli laatu ja laadun kehittämisessä tärkein asia oli kyky nähdä. Eli kyky nähdä mitä on laatu ja mitä sen puute sekä mikä laadussa on merkityksellistä asiakkaalle.

Piirsin tämän kaavion kuunnellessa kirjaa. Tästä kaaviosta mielestäni näkee helposti, kuinka yritystä tulisi viedä eteenpäin. Yksi suuri tavoite/päämäärä, joka pilkotaan osiin ja katsotaan kuinka sinne voidaan päästä. 

Valitsimme juuri Kaukalle uuden vision, joka kuuluu näin: “Tehdään yhdessä työnteosta hauskaa” Tämä on ihan hyvä päämäärä meille akatemialla, mutta mielestäni se ei ole tarpeeksi konkreettinen päämäärä, jota tukeva strategia olisi helppo luoda.

 

Kuitenkin tämä visio kannustaa ehkä akatemian tärkeimpään päämäärään, eli oman jutun löytämiseen. Tehdään asioita joihin on aidosti kiinnostusta ja pyritään pitämään tekeminen hauskana.

 

Alahuhta korostaa useasti kirjassa yrityksen toiminnan mittaamisen tärkeyttä. Mittareina kannattaa käyttää mahdollisimman konkreettisesti mitattavia asioita. Mittaamisessa nousee usein esiin asiakastyytyväisyys ja henkilöstökyselyt. Tuotteita ja toimintaa kannattaa kehittää asiakas ja työntekijä lähtöisesti. Jokaisen työntekijän täytyy kokea oma työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi organisaatiolle.

 

Luulen, että Kaukassa olisi paljon tehtävää, kun mietitään sitä kokeeko jokainen itsensä tärkeäksi palaksi tiimiä. Huomaan, että tiimissämme on muutamia ihmisiä, jotka kokevat olevansa tiimin ydinpelaajat. Sitten on muutamia, jotka palloilevat ytimen ja ulkoreunan välillä ja muutama jotka oleilevat jatkuvasti ulkoreunalla. Epäkohtiin tai erkanevaan toimintaan täytyy puuttua, mutta vielä tärkeämpää on se, että jokainen kokee itsensä tärkeäksi palaksi tiimiä. Ainakin itse koen oman työni paljon tärkeämmäksi, jos saan sen tärkeydestä reilun tunnustuksen tiimiltä joko sanallisesti tai että se välittyy jollain muulla tavalla. Jos jatkuvasti koen, että teen turhaa ja merkityksetöntä työtä, se vie kohti tekemättömyyttä ja motivaation puutetta. Luulen, että tämä on yksi johtamisen ydin asioista, varsinkin kun puhutaan terveestä yrityskulttuurista ja hengen luomisesta.

 

Pari poimintaa kirjasta, joita en avaa sen enempää, mutta jotka resonoivat oman johtamisajattelun kanssa ja koin ne tärkeiksi poiminnoiksi kirjasta:

 

Alahuhdan viisi hyvän johtajan ominaisuutta

  1. Luottamuksen rakentaminen
  2. Positiivinen asenne
  3. Kiinnostus ihmisten kehittämiseen
  4. Kyky nähdä olennainen
  5. Aikaansaamisen halu

 

Laadun kehittämisen neljä pointtia

  1. Asiakkaan ilahduttaminen
  2. Tavoitteisiin johtaminen
  3. Laatukulttuuri
  4. Osaaminen

 

“Mikä tahansa asia alkaa kiinnostamaan, kun ymmärrys siitä kasvaa riittävän suureksi” Puhutteleva lausahdus kirjasta, minkä huomasin olevan totta niin monessa asiassa. Aina kun alkaa opiskella uusia asioita tai taitoja, aivan ensimmäiset askeleet ovat tuskaisimmat, mutta sen jälkeen nälkä kasvaa syödessä. Tämä on hyvin olennainen asia tiedostaa yrityksen kehittämisessä. Kun jonkun asian kehittäminen koetaan tärkeäksi yrityksen menestyksen kannalta, täytyy aluksi olla kärsivällinen.

 

Kirjassa puhuttiin paljon johtajan taidosta kuunnella. Johtajaa verrattiin kapellimestariin, kuuntelee ja seuraa mitä yhtye tekee ja johtaa sen mukaan oikeaan suuntaan oikealla tavalla. Tiimiakatemialla johtajuus on monesti hyvin erilaista, sillä olemme paljon lähempänä kvartettia kuin orkesteria tai kuoroa. Jokaisella on soolo-osuus vuorollaan ja muut yrittävät kompata taustalla. Erityisen haastavaa on se, että harrastamme jokainen omaa genreä. Usein käsitys siitä mihin suuntaan pitäisi mennä, on jokaisella niin erilainen, että joukkoon tulee useita soraääniä ja harjoituksia joudutaan jatkamaan pitkään, ennen kuin saadaan edes yksi kappale esityskuntoon.

 

Kirjassa puhutaan paljon yhtenäisten toimintamallien tärkeydestä. Yhtenäistä toimintamallia on helpompi muuttaa. Jos jokainen hiihtää eri reittiä, on vaikea saada kaikki hiihtämään yhtäkkiä yhtä reittiä pitkin. Yhtenäiset toimintamallit auttavat yritystä toimimaan arvojensa mukaisesti ja tällöin toiminta on johdonmukaista.

 

Koen tärkeäksi, että meidän Kaukassa olisi hyvä saada lisää koko tiimin yhteisiä projekteja. Niitä tehdessä olisi helppo luoda toimivia yhtenäisiä toimintamalleja. En tarkoita sääntöjä, vaan tapoja, miten vaikkapa viestimme asiakkaan kanssa. Yhteisen projektin ominaispiirre tulisi olla se, että jokainen pääsee haastamaan omaa osaamistaan sopivasti, sekä joutuu kehittämään sitä hiukan.

 

Kirjan lopussa on puhutteleva teksti nuorille, jossa kannustetaan rohkeaan ja ennakkoluulottomaan päätöksentekoon. Tärkeää Alahuhdan mielestä oli myös, että teet tai opiskelet sellaisia asioita, jotka todella kiinnostavat. Alahuhdan sanoin tällöin teet palveluksen itsellesi ja muille. 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!