Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Medici-ilmiö

Kirjoitettu 26.04.14
Esseen kirjoittaja: Mikko Tammilehto
Kirjapisteet: 3
Kirja: Medici-ilmiö
Kirjan kirjoittaja: Frans Johansson
Kategoriat: 7. Innovointi, 7.1. Luovan ajattelun työkalut, 7.2. Aivoteollisuuden innovaatiotyökalut, 7.4. Tulevaisuuden mahdollisuudet, 8.1. Filosofiaa, ajattelua ja mielikuvitusta yrittäjälle

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Yksi luovuuden suurimmista esteistä on ihmisten aiemmat kokemukset asioista. Mieli alkaa rakentamaan assosiaatioketjuja ja rajoja ajattelulle, jolloin luovuus menettää asemaansa pään sisällä. Ihmisen aivot etsivät aina helpoimman ja ”järkevimmän” ajatuksen tien ulos ajatteluhaasteista. Aivot ovat laiska elin, kuten todetaan Alf Rehnin Vaaralliset ideat -kirjassakin.

 

Luovuus on samalla sattumanvaraista kun samalla se ei anna tilaa sattumille. Tämä asia on mielenkiintoinen, koska ihmisten aivot saattavat oivaltaa yhtäkkiä sellaisia asioita mitä ei muuten tulisi ajatelleeksi. Mieli yhdistää ajatuksia monesta eri ympäristöstä ja tällöin syntyy uutta tietoa tai taitoa. Se iskee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tätä voidaan kutsua alojen välimaastoksi.

 

Assosiaatioesteet ovat samalla hyvä ja huono asia. Erilaisilla ihmisillä ne toimivat eri tavoilla. Assosiaatioketju auttaa siinä, että asioita pystyy järkeilemään nopeasti ja siirtymään itse asioiden tekemiseen liian miettimisen sijasta, kuitenkin korkeilla ja matalilla assosiaatioesteillä on eri ominaisuuksia ja piirteitä. Seuraavaksi muutamia omia ajatuksiani näistä kahdesta.

 

Matalat assosiaatioesteet:

Asioita voidaan yhdistellä odottamattomilla tavoilla. Luovuus jyllää ja syntyy uutta tietoa sekä saadaan uusia tapoja toimia entistä tehokkaammin tai tuotteliaammin.

Uudet ideat ja tavat toimia ovat hyödyksi ihmiselle ja meitä ympäröivälle maailmalle.

Aidosti uudet ja luovat asiat tai tavat tehdä asioita voivat piristää ihmisiä ja vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, joka taas puolestaan tekee ympäristöä tehokkaammaksi ja ilmapiiriä myönteisemmäksi.

Matalia assosiaatioesteitä voi edistää, jos annetaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttamiseen, omien mielenkiinnon kohteiden kehittämiseen ja tätä kautta annetaan mahdollisuus käyttää tätä monipuolista tietoa harrastusten ja mielenkiintojen kautta luovuuden muodossa esim. omassa työympäristössä.

 

Korkeat assosiaatioesteet:

Ajattelu pysyy hyvin usein pelkästään ajatuksen kohteena olevan asian aikaisemmin määritellyissä rajoissa. Järkeily ja tekemiseen siirtyminen on nopeaa.

Uusien käyttötarkoituksien ja yhdistely muihin asioihin on vaikeaa/luonnotonta, jolloin luovuus ei saa sijaa.

Uusien tarkoituksien löytäminen ei tule luonnostaan, koska keskitytään liikaa jo olemassa oleviin määritteisiin ja ei näin ollen pystytä keksimään aiheeseen mitään uutta.

”Joku on jo miettinyt kaiken valmiiksi”.

Siispä: tiettyjä automaattisia oletuksia ei kyseenalaisteta, jolloin luodaan esteitä.

 

 

Edellistä kappaletta kirjoittaessani koin ehkä pienehkön hetken omien ajatuksieni välimaastossa, jonka pohjana oli ainakin kolme eri kirjaa. Yhdistin mielessäni ajatuksia kirjoista Wayne Dyer: ”Uskalla rikkoa rajasi”, Frans Johansson: ”Medici-ilmiö” ja Haslam, Reicher & Platow: ”Uusi johtamisen psykologia” Mahtavia ja hyödyllisiä, mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä kirjoja kaikki!

Ajatukseni:

Auktoriteetit tai autoritaariset tavat ajatella luovat korkeita assosiaatioesteitä eri voimakkuuksilla tietenkin riippuen ihmistyypistä, jolloin luovuus ja innokkuus kärsivät.

Tästä seuraa se, että uusia asioita ja tapoja toimia ja tehdä töitä ihmisten sekä muun maailman hyödyksi ei enää keksitä, koska koetaan ettei auktoriteetteihin ja heidän omaksumiin tapoihin ja tyyleihin toimia pystytä vaikuttamaan tarpeeksi merkittävällä tavalla.

 

Sen sijaan uskon, että oikeasti koettu vaikuttamisen mahdollisuus lisää ihmisten motivaatiota ja innokkuutta toimia tehokkaammin omassa ympäristössään. Mitä motivoituneempia ja innokkaampia ihmiset ovat, sitä innokkaammaksi hän tekee oman ympäristönsä, jolloin vaikutus leviää muihinkin ja motivaatio, innokkuus ja tehokkuus kasvavat samassa suhteessa ja ei pelkästään yksittäisen ihmisen organisaatio, vaan koko hänen oma ympäristönsä ja muu maailma tulee tehokkaammaksi ja tuotteliaammaksi sekä lisää onnellisuutta. Avainlauseena tähän on siis; Itsensä toteuttaminen ja sen mahdollistaminen organisaatiossa luo positiivista energiaa laajemmalekin ympäristöön ja tekee ihmisistä onnellisempia.

 

On erittäin selvää, että kun ihmiset ovat onnellisia on koko maailman tilanne paljon valoisampi.

 

Pitäisi siis antaa jokaisen ihmisen toteuttaa itseään monipuolisen tiedon pohjalta. Jokaisella ihmisellä on eri taustat ja kokemukset heitä itseään elämässä koskettaneista asioista. Pelkästään esimerkiksi työn ja harrastuksen elementtejä yhdistelemällä voi saada aikaan huikeita tuloksia Medici-salaman iskettyä pään sisällä. Tiedon ja alojen välimaasto siis tarvitsee toteutuakseen useita eri elementtejä eri ympäristöistä ja kun niitä on tarpeeksi, voi assosiaatioesteet kaatua ja uusi tieto syntyä. Uuden tiedon kehittyminen täytyy kuitenkin aina jollain tapaa viedä käytäntöön että se auttaa muitakin kuin pelkästään tiedon kehittäjää.

Muutama hyvä koppi kirjasta irtosi, kun puhutaan työympäristön luovuudesta:

 

Tee tiettäväksi, että kaikkein suurin epäonnistuminen on ideoiden toteuttamatta jättäminen.

Palkitse virheistä ideoiden epäonnistuttua, mutta valvo ettei samoja virheitä tehdä toistamiseen.

Jos ihmiset epäonnistuvat harvoin, ole epäluuloinen. He saattavat peitellä omaa epäonnistumistaan, jolloin muut eivät voi oppia siitä tai sitten he eivät vain ota tarpeeksi riskejä.

Palkkaa/palkitse ihmisiä opettavaisista ja älykkäistä epäonnistumisista ja anna muiden tietää, että palkinto tuli juuri suuren opettavaisen epäonnistumisen takia.

 

Jos joskus koet keksiväsi jotain uutta, talleta se jollain tavalla muistiin ja varaa sen analysointiin aikaa, sillä saatat jo muutaman minuutin päästä unohtaa kokonaan mistä ajatus alunperin lähti ja miksi sekä mitä voisit tällä uudella ajatuksella tehdä. Jos et tee näin, esteet ajattelullesi palaavat ja hävität luovuuden punaisen langan sillä hetkellä. Hyvänä esimerkkinä voin pitää itseäni, koska joskus vaikka kirjaa lukiessani saan ajatuksen jostain lauseesta tai kappaleesta, mutta en tallenna ajatustani millään tavalla ylös. Merkitsen kirjaan kuitenkin merkillä sen kohdan mistä ajatuksen sain, mutta seuraavilla kerroilla lukiessani ajatus on aina eri. Kirjoissa on se haastava puoli, että niissä on tietty jatkumo eikä sen takia voi muistaa päähän aikaisemmin tullutta ajatusta koska ei tavallaan ole enää kirjan sisällä, vaan on vain yhden lauseen päällä. Siksi ajatus on joka kerralla erilainen, koska ei ole kirjassa enää yhtä lausetta syvemmällä.

 

Täytyy muistaa, että sellainenkin asia mikä sinulle itsellesi saattaa olla itsestäänselvyys, voi jonkun toisen mielestä olla todellahyvä ja luova näkökulma. Kerro ajatuksistasi muille pelottomasti! Yhteinen ymmärrys ja avoimuus luovat myös hyvää ilmapiiriä ja motivoi. Kerro muille itsestäsi, ajatuksistasi ja niiden taustoista (kunhan olet tallettanut ajatukset niin, että itse muistat ne) ja kuuntele muiden ajatuksia ja elämäkertoja. Se saatat olla vaikka juuri sinä, joka keksii ratkaisun nälänhätään tai talouslaman purkamiseen, kunhan sisäisen motivaation ohjaamana tutkit monenlaisia kiinnostavia ympäristöjä. Et tajuakaan kuinka yhtäkkisesti selkeä ratkaisu onkin jo toteutusta vailla mielesi päällä, kun tietyt elementit eri puolilta ovat pääkopassasi yhdistyneet!

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!