Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Medici-ilmiö – Huippuoivalluksia alojen välimaastossa

Kirjoitettu 29.09.13
Esseen kirjoittaja: Jari Savolainen
Kirjapisteet: 3
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tätä kirjaa lukiessani mieleni pomppi useista ideoista ja ajatuksista toisiin. Tuntui, että olen alitajuntaisesti halunnut etsiä ja lukea juuri tämänlaisen kirjan. Lukemalla Medici-ilmiön, sain selvyyttä omiin ajatuksiin ja toimintaan. Millä tavalla minun kannattaisi lähteä viemään eteenpäin omia ideoitani ja kuinka pystyisin kehittymään jatkuvasti innovoinnissa. Tämän hetkisissä projekteissani olen edennyt hitaanlaisesti, koska tavat edetä ja toimia ovat olleet minulle hieman epäselviä. Tästä kirjasta sain oivia vaihtoehtoja, jolla pääsen projekteissani eteenpäin sekä myös kokonaisvaltaisessa ajatusmaailmassani. Minulle on aina ollut tärkeää luoda ja kehitellä uusia ideoita. Tämä kirja ”buustasi” aivan valtavasti omaa haluakin innovoida yhä enemmän ja pyrkiä jatkuvasti eteenpäin ideoissani.

Lukiessani Medici-ilmiötä, kirjoitin itselleni muistiin todella paljon hyviä pointteja kirjasta. Nämä sivut olen kiteyttänyt kuuteen suurempaan, minua koskevaan ryhmään. Näitä ryhmiä ovat:

 • Alojen yhdistäminen
 • Assosiaatioesteet
 • Erilaiset näkökulmat
 • Osaamisen monipuolistaminen
 • Projektipölytys
 • To Do-lista

Rakennan esseeni näiden kuuden ryhmän pohjalta, koska nämä nousivat tärkeimmiksi seikoiksi henkilökohtaisella tasolla.

 

Alojen yhdistäminen

 

Kirjassa esiteltiin kymmeniä esimerkkejä, joissa oltiin onnistuneesti yhdistetty eri asioita eri aloilta. Nämä henkilöt olivat saaneet alojen välisten yhteyksien ansiosta uusia, luovia oivalluksia. Tätä kahden eri alan yhdistelmää sekä toisilta aloilta ideoiden tuomista omalle alalle kutsutaan välimaastoksi.

Itseäni puhutteli alojen yhdistelystä kertovat kappaleet erittäin paljon. Olen itsekin mielestäni hyvin luova ja pyrin keksimään useita eri ratkaisuja ongelmiini. Ongelmanani on kuitenkin ollut, että milloin tiedän jonkin ”tusinaideani” olevan hyvä, ja mitä silloin tulee tehdä. Huomasin hyvinkin nopeasti, että jotta pystyisin tehostamaan entistä enemmän luovuuttani sekä ideointiani, on pyrittävä myös  lähestymään asiaa laajemmalla ajatuksella.  Kannattaa pyrkiä yhdistelemään eri asioita eri aloilta. Mahdollisten ideoiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti, kun pyritään aktiivisesti hakemaan erilaisia ratkaisuja aivan muilta aloilta. Vaihtoehtoisesti pystyn myös rinnastamaan tämän saman tavan projektieni eri ongelmapisteisiin. Kun kohtaan jonkin tietynlaisen haasteen jossakin vaiheessa projekteitani, pyrin nyt myös etsimään ratkaisuja aivan toisenlaisista projekteista sekä aloista. Esimerkiksi yhden kirjan kappaleen luettuani, mieleeni juolahti monimuotoisen oppimisen yhdistäminen tämän hetkiseen mobiilisovellusprojektiini. Voisiko kenties mobiilisovellukseemme jollakin tavalla upottaa eri aloilta tulevan oppimisen? Voisiko sovelluksen käyttäjät jopa hyötyä aivan uudenlaisellakin tavalla toisten näkemisestä? Vastausta tähän minulla ei vielä ole, mutta sen voin varmaksi sanoa ainakin omalta osaltani, että alojen yhdistäminen käsitteenä avasi silmäni.

Vaikka olen tähän mennessä yhdistellytkin asioita eri aloilta omaan toimintaani, en ole suoranaisesti koskaan ajatellut sitä tällä tavalla. Kuten alojen yhdistämisenkin, kulttuurien sekoittaminen ja asioiden yhdistely voi tuoda aivan uudenlaisen välimaaston. Kulttuurien sekoittelu ja yhdistely ovat olleet hyvinkin käytettyjä välimaastoja mm. elokuvissa, ruuissa, musiikissa ja peleissä. Tämän takia on mielestäni jopa välttämätöntä pyrkiä sekoittelemaan aivan erilaisia aloja sekä ottamaan eri kulttuureista toimivia tapoja ja yhdistellä niidä omaan alaan. Tämä takaa hyvin erilaisen, luovan ja omaperäisen lähestymistavan kenties asialle, jota on pidetty itsestäänselvyytenä omalla alallasi.

Minulla on useita omia ideoita, joita pyrin viemään eteenpäin. Jo ennen Tiimiakatemialle tuloakin olin jo valmistellut oman maailmanympärimatkan, jossa etsin, tutkin ja opiskelen erilaisia kulttuureja ja ihmisiä eri puolilla maapalloa. Miksi ihmiset tekevät asiansa juuri sillä tavalla, jolla he sen tällä hetkellä tekevät. Minua on lähes koko elämäni kiehtonut muiden ihmisten valinnat ja tavat (tosin nämä ovat vahvistuneet Tiimiakatemialla). Vaikka lähdemmekin Idealekan kanssa viimeisenä TA-vuotenamme maailmanympärimatkalle, uskon että tulen tekemään mahdollisimman pian tämän jälkeen oman matkan, jossa pyrin oppimaan todella paljon erilaisia tapoja ja asioita sekä yhdistelemään niitä myös omiin ajatuksiini. Sitä ei koskaan tiedä, minkälaisen maailmaa mullistavan innovaation kanssa tulen sieltä takaisin!!

 

Assosiaatioesteet

 

Kirjassa puhutaan assosiaatioesteistä. Nämä ehkäisevät luovuutta sekä alojen yhdistämistä. Samalla tavalla jatkuva asioiden teko ei synnytä uusia, tehokkaampia tapoja tehdä jo rutiiniksi muodostuneita asioita. Kun pyritään jatkuvasti kehittämään ja yhdistelemään asioita, voidaan luoda jotain aivan uutta, vaikka moni jo rutiineihin kangistunut olisikin sinun ajatuksiasi vastaan. Jotta pystyisimme yhdistelemään eri aloja, on assosiaatioesteet kaadettava ennen sitä. Kirjassa on lueteltu muutama tapa, jolla pystymme murtamaan assosiaatioesteemme

 • Monien kulttuurien vaikutuspiirissä olo
 • Oppiminen eri tavalla
 • Oletuksen hylkääminen
 • Uusien näkökulmien soveltaminen

Kirjan mukaan parhaimmat innovaattorit ovat itseoppineita. Tällaisten ihmisten tärkeimpinä piirteinä jatkuva kouluttautuminen eri aloilla sekä laaja koulutus. Kun teemme saman alan työtä vuosikausia, kangistumme tietynlaisiin rutiineihin. Tätä rutiineihin kangistunutta henkilöä kutsutaan useilla aloilla ammattilaiseksi. Ammattilainen on opetellut jonkin tietyn alan asiat, jotka ovat olleet jo entuudestaan tiedossa tästä alasta. Tällainen ammattilainen ei pyri itse vaikuttamaan jatkuvaan alan kehitykseen. Tottakai ammattilaisia on ja heitä pitää olla, ilman heitä ei tämä yhteiskunta toimisikaan. Mutta se ei ole minun ensimmäinen mielenkiinnon kohde. Pyrin mielummin kehittämään jotakin alaa ja vaikuttamaan kokonaiskuvaan. Myös sen takia olen tällä hetkellä Tiimiakatemialla opiskelemassa. Jotta pystyisin niinkin lyhyessä, kun 3,5 vuodessa oppimaan erittäin monelta erilaiselta liiketoiminta-alalta mahdollisimman paljon. Mielestäni tällaista mahdollisuutta normaalit lukemis-tentti-arvosana-koulut pysty antamaan tarpeeksi tehokkaasti. Kun jokin tietty asia käydään läpi esimerkiksi kirjasta tai jotain muuta kautta, tärkeimpänä koko oppimisessa on tekeminen. Tiimiakatemialla luetaan, ja sen jälkeen tehdään se.

→ Jonkin alan ammattilainen on voinut sokeutua mahdollisille innovaatioille, kun on omaksunut jo tietyt normit

→ Eri aloilta/taustoilta ihmisiä mukaan. Heiltä voi tulla hyviäkin muutosideoita itsestäänselvyyksinä pidettyihin asioihin

→ Ulkopuoliset voi murtaa assosiaatioesteet!

Kirjassa kerrotaan hyvin yksinkertainen tapa poistaa omat assosiaatioesteet ja tuoda lisää luovuutta omaan toimintaan. Sivulla 84 kerrotaan oletusten unohtamisesta sekä niiden kääntämistä päälaelleen. Esimerkiksi ravintolassa on ruokalista. Käännetään tämä oletus toisinpäin: ravintolassa ei ole ruokalistaa. Tämän jälkeen voidaan miettiä tapoja, joilla saadaan vastakohdasta toimiva kokonaisuus. Esimerkiksi keittiömestari tulee kertomaan asiakkaille, että tänään ostimme tällaisia raaka-aineita, mitä kaikkea haluatte kokeilla. Valitsemisen jälkeen keittiömestari loitsii juuri näistä kattavan kokonaisuuden. Yksinkertaisella tavalla saatiin luotua omaperäinen ja aivan uudenlainen lähestymistapa, joka on vähintään kokeilemisen arvoista.   Näistä erilaisista oletuksien unohtamisista tuli myös hauskoja kuvia omasta toiminnasta ja kuinka siinä voisi hyväksikäyttää tällaista tapaa toimia. Pyrin käymään samantapaisen toteutuksen jossakin projektissani. Katsotaan miten saan  rikottua assosiaatioesteet!!

Erilaiset näkökulmat

Jotain pystyy ymmärtämään täysin vain tarkastelemalla sitä ainakin kolmesta eri näkökulmasta

Da Vinci

Erilaiset näkökulmat antavat todella paljon uusia perspektiivejä, joilla saattaa luoda aivan jotain uutta ja innovatiivista. Kirjassa osuvasti kerrotaan kukasta ja tämän elämänkaaresta, joka on puristettu kahteen sekuntiin, kasvu ja surkastuminen ja kaikki siltä väliltä. Tämä on oletuksena hyvin normaalia. Jos lähestyy samaa tilannetta aivan uudenlaisesta näkökulmasta voi löytää aivan uudenlaisia, ehkä jopa käänteentekeviä vaikutteita. Kirjassa kehotettiin kuvittelemaan, että kukan sisällä olisi kamera. Tämä kamera kuvaisi koko kukan elämänkaaren aikana tapahtuvat asiat, kuten sään vaihtelu, mehiläisten lennot, sateet, valot jne. Tällaisella tavalla pystyy saamaan tuoreita oivalluksia  ja herättämään enemmän ajatuksia.  Tätäkin tapaa pystyn suoraan rinnastamaan esimerkiksi mobiilisovellukseemme. Voisi miettiä jopa onko sovelluksestamme hyötyä jossain aivan toisessa maassa, tai jopa sovelluksen käyttäjien vanhemmille tai muille sukulaisille. Kun pystymme ajattelemaan epätavallisesti, saamme aivan epätavallisia vastauksiakin, joista joskus voi poikia maailmaa mullistava idea.

Jotta pystytään lähestymään asioita aivan erilaisist näkökulmista kunmihin ollaan totuttu, on pyrittävä vapauttamaan ajatukset ja irtautua assosiaatioketjuista. Sivuille 88-89 on kerrottu kaksi ehdotusta, joilla tämä onnistuu:

 • Sovella ideaa johonkuhun tai johonkin muuhun
 • Luo rajoituksia

Kun sovelletaan ideaa erilaisiin ihmisiin, lopputulos muuttuu huomattavasti. Tällä tavalla pystyy nopeasti käymään läpi seikkoja, joita ei välttämättä normaalissa työskentelyssä tule esille. Kun rakennetaan uutta eleganttia kerrostaloa, rakennetaanko se vain sen takia, että saadaan lisää asuntoja? Rakennetaanko se tietyille ihmisille, jolloin työnjälki on aivan erilaista, esimerkiksi vanhuksille, elokuvatähdille tai liikuntakyvyttömille rakennettu talo.

Oivalluksiin tarvitsemme yleensä jonkin ulkoisen laukaisimen. Mikä siis onkaan sen parempi tapa löytää tuntematon laukaisin, kun useat eri alat, eri ihmisten kanssa keskustelu, eri kulttuurien näkökulmat sun muut aivan epätavalliset metodit? Seuraava toteamus on mielestäni erittäin sopiva myös omaan elämääni: ”Mieluummin tietää vähän sadasta eri alasta, kun paljon yhdestä alasta.”

 

Osaamisen monipuolistaminen

Kirjassa puhuttiin paljon osaamisen monipuolistamisesta. Alan vaihtamiset työpaikasta, projektista tai harrastuksesta toiseen synnyttää suunnittelemattomia ja ainutlaatuisia oivalluksia, joita ei välttämättä muilla tavoilla pystyisi tulemaan mieleen. Mitä enemmän erilaisia osaamisia esimerkiksi projektiryhmällä on, sitä laajemmin pystymme soveltamaan kaikkien eri alojen näkökulmia. Pystymme useasta eri alasta muovaamaan jopa yhden hybridin, jolla mullistetaan jokin tietty tapa tehdä asioita. Kirjassa kerrottiin monenlaisia tapauksia, jossa hurjat innovaatiot oli saaneet alkunsa juuri tällaisista ympäristöistä, jossa oli monen eri alan vaikuttajia. Tämän kautta sain itsekin mielikuvan, että onhan osaaminen paljon monipuolisempaa, kun työ- ja toimenkuvat vaihtelevat joillakin aikaväleillä. Kukkakauppiaalla ja automekaanikolla ei ehkä ensivaikutelmassa saa mitään realistista yhteyttä toisiinsa, mutta kenties tulevaisuudessa juuri näiden alojen yhdistämisestä voi tulla maailmaa mullistava idea.

 

Jos haluat tuottaa välimaaston ideoita, hakeudu ympäristöihin, joissa muut ovat erilaisia kuin sinä

Välimaastossa tarvitaan mahdollisimman paljon ideoiden satunnaisia yhdistelmiä. Tämähän on realistista, kun yhdistetään yhden alan sijasta esimerkiksi viisi eri alaa. Vaihtoehtoja syntyy räjähdysmäisesti ja lopputulos pystyy olemaan jotain aivan uskomatonta. Satunnaisia yhdistelmiä saadaan enemmän, kun kootaan aivan erilaisista ihmisistä tiimi, jossa voi vapaasti vaihtaa ja yhdistellä ideoita.

Osaamisen monipuolistamisesta tulee mieleen heti yksi jo ennen tämän kirjan lukemista saatu idea. Projektipölytys. Projektipölytyksessä saadaan ensisijaisesti oman osuuskunnan eli tiimin kautta mahdollisimman monipuolinen ajatusten verkko, jossa oppiminen tehostuu merkittävästi sekä ratkaisut tiettyjen projektiryhmien ongelmiin voivat olla erittäin innovatiivisia. Kun meillä on jo Tiimiakatemialla valmiina meidän tiimimme tiivis verkko, minkä takia sitä ei hyödynnettäisi juuri tämän kirjan kertomilla tavoilla?

Projektipölytys

Kuten jo hieman avasin ennen tätä kohtaa, projektipölytys on mielestäni erittäin tehokas keino lisätä luovuutta sekä oppia. Erilaiset vaihtelut projektiryhmien kesken takaa myös sen, että jokainen tiimiläisemme tietää, missä kohdassa mikäkin projekti on menossa. On hyvinkin mahdollista, että jollain tiimiläisellä, joka ei ole tietyssä projektiryhmässä, on johonkin tiettyyn projektin ongelmaan suora ja nopea ratkaisu. Mielestäni tämä kortti on katsomisen arvoinen!!

Osaamisen monipuolistamisen lainauksessa kehotetaan hakeutumaan aivan erilaisten ihmisten kanssa hommiin. Tästä pyrin myös itse ottamaan oppia. Haluan tietää Tiimiakatemian muiden osuuskuntien projekteista enemmänkin kuin pelkän pintaraapaisun. Tällöin pystyn avartamaan omaa ajatusta sekä myös ehkäpä löytämään ratkaisuja tulevaisuuden tai tämänhetkisiin projektin kitkakohtiin. Meillä on valmis verkosto Tiimiakatemialla, ja varsin suuri verkosto onkin. On mielestäni tyhmää olla käyttämättä tällaista mahdollisuutta oppia käytännössä kahdensadan ihmisen oppimisvauhdilla yhtenä ihmisenä. Pääavain tähän on keskustelu ja mielenkiinto toisen tiimiyrittäjän työhön ja projekteihin.

Itse näen tämän todella merkittävänä tapana, ja haluankin että tällaista tapaa aletaan käyttää sekä omassa tiimissäni, Idealekassa, että myös muissakin osuuskunnissa.

 

To Do-lista

Tämä kirja antoi aivan järkyttävän paljon tietoa ja inspiraatiota minulle toimia tästä eteenpäin. Maltan tuskin odottaa, että pääsen viemään tämän kirjan opit käytäntöön. Nämä kaikki seikat, jotka olen jo kirjoittanut tähän romaaniini, pyrin viemään käytäntöön, ja ainakin kokeilla näitä toimintatapoja.

Haastan itseni ajattelemaan jotain tyypillistä ominaisuutta jollakin asialla/esineellä ja koitan yhdistää tämän johonkin muuhun asiaan, joka käyttää samanlaista ominaisuutta aivan erilaisessa tilanteessa. (Esimerkkinä kilpikonnan kilpi. Mitä kyseisellä kilvellä pystyisi suojaamaan joltain aivan muulta alalta, aivan samalla tavalla kun kilpikonnakin tekee. Vaikkapa johtojen ulkopintaa, panssarivaunuja, puhelimen kuoria.)

Pyrin miettimään pystyykö mobiilisovelluksemme pääpointtiin yhdistää monimuotoisen oppimisen. Minkälaisia tapoja ne voisivat esimerkiksi olla. Muilta aloilta opitut asiat, tavatut ihmiset ja muut uudet alojen ulkopuolelta tulevat seikat voitaisiin jollakin tavalla yhdistää toistensa oppimiseen ja tekemiseen.

Kirjassa käytiin läpi tapaa, jossa kirjoitetaan sattumanvaraisia asioita ylös. Tämän jälkeen pyritään yhdistämään nämä asiat jollakin tavalla omaan työhön. Tulee aivan hullunkurisia ideoita, mutta sehän siinä onkin pääasia!

GPS-Lans, niinkuin muutkin innovoivat yksilöt tuottaa uskomattoman määrän ideoita ja työstää sitkeästi niistä parhaita.

→ Pyrin madaltamaan omaa epäonnistumisen pelkoa ja ideoida erittäin paljon erilaisia ideoita. Määrällä päästään parhaimmassa tapauksessa laatuun, eli läpimurtoon.

 

Innovaattorit eivät tuota ideoita siksi, että he ovat menestyviä

Innovaattorit ovat menestyviä siksi, koska heillä on ideoita

Jari Savolainen

Osuuskunta Idealeka

jari.savolainen@idealeka.fi

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!