Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Menestyksen Pelikirja

Kirjoitettu 12.12.13
Esseen kirjoittaja: Aleksi Saarinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Menestyksen pelikirja
Kirjan kirjoittaja: Jukka Jalonen, Ilkka Lampi
Kategoriat: 2. Yhteisöllisyys, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.3. Yhteisöllisyyden kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ilman tavoitteita ei synny menestystä! Tavoitteiden luominen onkin ollut viimeisten viikkojen polttava puheen aihe. Eikä ihme. Jos ei ole yhteisiä tavoitteita, ei ole mitään yhteistä suuntaakaan. Tavoitteidenluontiprosessi on yksinkertaisesti kestänyt liaan pitkään joka on aiheuttanut täydellisen jämähtämisen. Täten päätettiin että startataan siitä, että jokainen luo omat tavoitteensa ja niiden pohjalta sidotaan tiimin yhteiset tavoitteet. Jokaisen tulisi luoda omat tavoitteensa sen pohjalle että mikä motivoi ja mitkä ovat toimintatavat joista nauttii. Jos tekee tavoitteensa niin että laittaa itsensä 100% likoon niiden saavuttamiseksi ja vielä toteuttaa ne parhaimmalla tavalla köytännössä on pelkästään se jo jonkin laista menestystä. Tärkeää on myös tunnistaa tarkoittaako oma menestyksesi sitä että olet itse päässyt tavoitteisiin ja koet itse omaa menestymistä vai katsotko menestymistä toisten silmistä. Siinä on suuri ero, joku saattaa nähdä sinut menestyksekkäänä vaikka itse et niin tuntisi ja päinvastoin. Omasta mielestäni vaan se merkitsee, oletko itse niin tyytyväinen tekemiseesi että voit sinisin silmin myöntää peilin edessä että olet menestynyt. Pyri täyttämään tavoitteesi niin realistisesti että voit jonakin päivänä oikeasti kokea että olet saavuttanut tavoitteet. Jos muodostat ”mahdottomat tavoitteet” on sinun helpompi valmistautua epäonnistumiseen joka suoraan tarkoittaa jo valmistelua jollain tasolla epäonnistumisen kohtaamiseen ja siinä ei ole mitään järkeä!

Yhteisten tavoitteiden luominen vaatii kaikilta täyden sitoutumisen, koska jos yksi ei niihin yltä ei tiimikään pääse perille. Tästä todennäköisesti johtuu miksi yhteisten tavoitteiden luomisen on niin vaikeaa. Teemme siitä itse vaikeaa. Halua menestyä ei ole tarpeeksi, johtuuko se sitten johtamisen tai motivaation puutteesta, sitä en tiedä. Pelätäänkö tiimissä niin paljon epäonnistumista? Epäonnistumisa ja virheitä on turha yrittää välttää koska niitä väkisinkin tulee, ne pitää yksinkertaisesti kohdata ja oppia niistä. Toki virheet tulee tunnistaa ja niitä tulee pohtia yhdessä läpi ja jakaa kaikki tieto minkä takia niin taphtui mitä tapahtui, mutta niihin ei pidä sen tarkemmin takertua ja jäädä puimaan että mitä jos näin tapahtuu seuraavallakin kerralla. Sama pätee onnistumisiin. Yhdessä käydään läpi muttei tuudittauduta siihen hyvän olon tunteeseen vaan kehitytään ja lähdetään hakeemaan uusia haasteita joissa voi taas onnistua.

Virheiden ja onnistumisten jakaminen ja ylipäätänsä avoin kommunikaatio kohottaa tiimihenkeä, motivaatiota, luottamusta ja uskallusta kantaa vastuuta. Kaikki edellämainitut kulkevat käsikädessä ja jos yksi osa-alue takkuaa, vaikuttaa se kaikkiin muihin.

Tiimihenki on asia johon ollaan keskitytty rankasti. Minkälaiset pelisäännöt tiimillä on? Minkälaista käyttäytymistä harrastetaan tiimin sisällä ja ulkopuolella? Miten kunnioitamme toisiamme? Kun tämä saadaan kuntoon avaa se ovet kaikkiin muihin osa-aluesiin.

Toisten motivointi tiimin sisällä vaatii ensin jokaiselta itsetutkiskelua. Mitkä ovat kiinnostuksen kohteet? Mikä on unelmani? Minkä vuoksi ja minkä eteen tehdä töitä? Kun noihin kyssäreihin löytää vastauksen löytää jonkin merkityksen omalle tekemiselle ja sitä kautta pystyy motivoimaan muuta. Oma tontti kuntoon ennen kuin pystyy vaatimaan muilta ja ennenkuin pystyy innostamaan muita. Esimerkillä toimiminen muodostaa motivaatiota muissa.

Luottamus muodostuu pikkuhiljaa. Kun tekemisen meininki saadaan siihen kuntoon että kaikille riittää tehtävää ja jokainen löytää paikkansa meidän tiimistä on helpompi luottaa jokaiseen liikkuvaan osaan eikä kenenkään tarvitse olla vahtimassa toisen perään. Luottamus on mielestäni tiimin kannalta kaikista tärkein asia mikä pitää saada sellaiselle tasolle että kenenkään ei tarvitse pelätä jonkin yksilön tekemättömyyttä tai aikaansaamattomuutta. Yksilötasolla luottamuksen saavuttaminen onnistuu yksinkertaisesti olemalla oma itsensä. Silloin henkilö antaa aidon kuvan itsestään ja luottamus yksilöön paranee.

Vastuun kantaminen omasta tehtävästään parantaa kaikkia edeltävää kolmea aluetta. Kun kantaa vastuun jostakin asiasta luo se luottamusta jonka seurauksena motivaatio kasvaa ja loppupeleissä parantaa tiimihenkeä uudelle tasolle. Kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle siitä kuinka avointa kommunikaatio tiimin sisällä on ja kuinka suoraan ihmiset ovat valmiita puhumaan omista asioistaan niin onnistumisista kuin epäonnistumisista. Tiimissä tulee myös ymmärtää että tiimihenki muodostuu siitä kun kaikkien tekeminen mielletään tiimin edistymisen kannalta yhtä tärkeäksi.

Roolien tunnistaminen tiimissä tekee huipputiimin. On tärkeä tietää millaisten ihmisten kanssa on tekemisissä ja kuinka hyödyntää kaikista täysi potentiaali. Usein meilläkin käy niin että dominoivat persoonat ottavat liian suuren roolin ja vähemmän huomiota kaipaavat ihmiset eivät pääse vaikuttamaan niin voimaakkaasti. Tällaisessa tilanteessa pitää jonkun johtaa tilanne sillätavalla että jokainen tulee kuulluksi. Jokainen on kuitenkin yhtä arvokas tiimin jäsen ja jokaisesta jäsenestä tulee olla ylpeä ja ajoittain vielä osoittaa se. Kun roolit ovat selvät on helpompi myös selvittää mitä kukakin sillä hetkellä puuhaa joka jälleen kasvattaa luottamusta ja tiimihenkeä. Organisoitumisen merkitys ja sen selkeys on erittäin tärkeä tiimin yhteistyön kannalta. Ja olit sitten tuppisuun tai puhemiehen roolissa on kaikkien ymmärrettävä ettei tiimin sisällä ole kenenkään tarkoitus kilpailla keskenään vaan kaikki jakavat yhteiset tavoitteet ja päämäärän. Kun niihin pusketaan täysiä ja se saavutetaan voidaan sanoa että olemme tiimin menestyneitä! Keskity tiimiin äläkä vain itseesi! Tosin ilman hyviä yksiöitä ei voi olla hyvää tiimiäkään, jokaisen vahvuudet täytyy vain tunnistaa ajoissa jotta jokaisella yksilöllä on jotain annettavaa toiselle. Menestytään yhdessä eikä erikseen!

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!