Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Miehet ovat Marsista naiset Venuksesta

Kirjoitettu 24.10.14
Esseen kirjoittaja: Karoliina Lahdenpää
Kirjapisteet: 3
Kirja: Miehet ovat Marsista naiset Venuksesta
Kirjan kirjoittaja: John Gray
Kategoriat: 2.1. Verkostot ja sosiaalinen pääoma, 8. Henkinen kasvu, 8.1. Filosofiaa, ajattelua ja mielikuvitusta yrittäjälle, 8.3. Havahtuminen - ihmisenä kehittyminen, 8.5. Henkisen kasvun klassikot, 9.08. Henkinen kasvu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Parisuhde ongelmiin erikoistunut filosofian tohtori John Gray avaa teoksessaan ”Miehet ovat Marsista naiset Venuksesta” sukupuolten välisiä eroja. Kirja käsittelee parisuhteita, miesten ja naisten erilaista tapaa toimia ja viestiä sekä ratkoo yleisimpiä parisuhteiden pulmia. Kirjassa lähtökohtana on se, että naiset ja miehet ovat kuin eri planeetoilta ja puhuvat eri kieleltä keskenään ja näin ollen toimivat ja ajattelevat eri tavalla. Mielestäni on tärkeää oppia ymmärtämään myös vastakkaisen sukupuolen ajatusmaailmaa, jotta tiimin sisäinen vuorovaikutus eri sukupuolten välillä olisi helpompaa. Tiimin menestys on paljon kiinni myös siitä, kuinka naisten ja miesten välinen vuorovaikutus tiimissä toimii. Keskinäisten suhteiden on oltava kunnossa jotta saadaan aikaiseksi hyviä tuloksia. Heijastin kirjaa lukiessani siinä olevia esimerkkejä omaan parisuhteeni, mutta lisäksi myös tiimini naisiin ja miehiin.

 

Aivan ensimmäisillä sivuilla vastaani tuli Grayn ajatus: ” Miehen neuvominen pyytämättä on samaa kuin olettaisi, ettei hän tiedä, mitä tekee, tai ettei hän osaa tehdä sitä itse.” Grayn mukaan marsilaiset eivät pyydä apua, ellei he sitä tarvitse. He eivät myöskään itse neuvo toisia, ellei sitä pyydetä, sillä he kokevat sen toisen ihmisen aliarvioimiseksi. Tämä on hyvä neuvo, ajatellen työ-yhteisöäkin eli tiimiämme, jossa tietysti haluan, että tiimin sisäinen vuorovaikutus ja kommunikointi toimii mutkattomasti.

Naiset päinvastoin arvostavat pyytämättä saatua apua. Naisista se on arvostamista, huomioimista ja välittämistä, että tullaan auttamaan vaikkei sitä pyydettäisikään. Itse ainakin huomaan antavani arvostusta sille, jos joku esimerkiksi tuo minulle tuolin treenien alussa dialogi-ympyrään.

Toinen asia mikä on helppo kirjasta nostaa esille, on naisten ja miesten erilaiset tavat käsitellä tunteita. Naiset haluavat ”avautua” ja puhua tunteistaan, negatiiviset tunteetkaan eivät ole useinkaan naisille tabu ja naiset kokevat helpotusta saadessaan puhua asioista jotka painavat. Asioista puhuminen helpottaa ja auttaa käsittelemään negatiivisiakin tunteita. Naiset kokevat saavansa emotionaalista tukea, voidessaan kertoa ongelmistaan ystävilleen tai kollegoilleen.  Miehet ovat tässäkin asiassa erilaisia. Miehet haluavat käsitellä asioitaan yksin, eivätkä kavereiden kanssa. He haluavat rauhoittua yksin ja käsitellä itse ongelmansa, kirjan mukaan mies menee luolaansa saadakseen rauhoittua. Työyhteisössä on helppo huomata jos joku hieman vetäytyy. Kirjan opetuksien mukaan miehen kannattaa antaa olla rauhassa, kun huomaa tämän vetäytyneen. Toki saa kysyä onko miehellä jotain mielen päällä, mutta asiaa ei kannata jäädä kyselemään jos mies vastaa, että kaikki on hyvin. Usein se tarkoittaa sitä, ettei mies halua puhua asiasta sillä hetkellä. Jos nainen taas vetäytyy ja on hiljaa, häntä ei saa missään nimessä(!) jättää rauhaan, vaan kannattaa rohkeasti kysyä mikä mieltä painaa ja voisiko jotenkin olla avuksi. Nainen kokee olonsa hylätyksi jos hänet jätetään omiin oloihinsa. Parisuhteessa miehen luolaan meneminen on helppo huomata. Kun mies haluaa omaa aikaa, kirjassa neuvotaan sitä miehelle antamaan, sillä se on miehelle tärkeä tapa käsitellä tunteitaan. Se ei ole henkilökohtainen loukkaus naista kohtaan, eikä tarkoita sitä, ettei mies enää rakastaisi tätä, vaikka monesti naiset niin erehtyvätkin luulemaan.

Itse nappasin kirjasta käytäntöön vinkkejä siitä, miten miehille kannattaa ilmaista pyyntöjä. Jos haluan, että esimerkiksi poikaystäväni vie roskat, käyttäydyn juuri niin kuin kirjan malliesimerkissä. Saatan sanoa: ”Tämä keittiö on kuin sikolätti, se suorastaan haisee. Roskapussiinkaan ei mahdu enää mitään. Se pitää viedä ulos. Voisitko tehdä sen?” Viestihän on todella pitkä sekä negatiivissävytteinen ja kysymys epäsuora. Kirjassa paljastetaankin paras keino, miten saa miehen viemään roskat, se tapahtuu kysymällä ”Veisitkö roskat ulos?” Tämä ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä, mutta minulle aika silmiä avaava lukukokemus. Kun pyydät mieheltä jotain, tee se siis mahdollisimman yksinkertaisesti ja lyhyesti, mielellään yhdellä lauseella. Miehet kuulevat asiat eri tavalla kuin naiset, se mikä mielestäsi on pyyntö, saattaa kuulostaa miehen korviin vain valitukselta. Tämä on helppo taktiikka viedä tiimissäkin käytäntöön, pyyntöjä esitettäessä.

Kirjaa lukiessani pohdin, olisiko vain helpompaa sittenkin jos tiimit oltaisiin jaettu alusta alkaen sukupuolten perusteella. Kommunikointi olisi helpompaa samaa sukupuolta edustavien kesken ja väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Koen kuitenkin erilaiset piirteet työyhteisössä ennemminkin edistäväksi kuin haitaksi. Pohdin sukupuolten välisiä eroavaisuuksia ja sitä mitä etua on siitä, että tiimissä on sekä naisia, että miehiä, hieman sukupuolten ominaisuuksia yleistäen.

+ Tiimin naispuoleisista henkilöistä on tärkeää kehittää tiimin jäsenten välisiä suhteita ja tiimiin sitoutumista yhteisten tavoitteiden kautta: tämä edistää koko tiimiämme ja vie meitä yhdessä eteenpäin.
+ Tiimimme naispuoleisilla henkilöillä on intoa tehdä asioita yhdessä ja monien välille onkin kehittynyt syviä ystävyyssuhteita.
+ Tiimissämme on tunnollisia naisia, joiden ansiosta asiat tapahtuvat aikataulullaan ja hommat hoituvat kiitettävästi.
+ Naiset ovat varovaisempia ja ottavat mielellään pienempiä riskejä kuin miehet.
+ Miehet luovat monesti hyvää tasapainoa sisäisiin suhteisiin tiimin jäsenten kesken, naiset ottavat mielestäni helpommin yhteen kuin miehet.
+ Tiimimme miespuoleisilla henkilöillä on uskallusta ottaa vastaan suuriakin haasteita ja riskejä.
+ Tiimimme miehillä on monilla sopivan stressitön tapa suhtautua maailmaan ja kyky osata ottaa rennosti, eikä murehtia asioista etukäteen.
+ Tiimissämme on monia toiminnan miehiä, jotka vievät asioita vauhdilla eteenpäin.

Grayn mukaan naisilla ja miehillä on erilaiset rakkauteen kohdistuvat odotukset, mitkä pystyy heijastamaan myös miesten ja naisten tarpeisiin työelämässäkin. On tärkeää tiimityöskentelyssä, että jokainen kokee itsensä tärkeäksi ja  hyväksytyksi, jotta näkee oman merkityksensä tiimissä.

 
Naiset tarvitsevat:                                  Miehet tarvitsevat:
1. Tunnustusta                                       1. Luottamusta
2. Ymmärtämistä                                   2. Hyväksyntää
3. Kunnioitusta                                      3. Arvostusta
4. Omistautumista                                 4. Ihailua
5. Tunteiden arvostusta                       5. Tunnustusta
6. Rohkaisua.                                          6. Kannustusta

Naisille on tärkeää tulla ymmärretyiksi ja kuulluiksi, jotta he kokevat olevansa tärkeitä. ”Kun mies kuuntelee naista arvostelematta, myönteisesti ja eläytyvästi nainen kokee tulleensa kuulluksi”, yhdyn tähän lauseeseen täysin. Miehet harrastavat kirjan mukaan monesti tunteiden vähättelyä ja koittavat sillä saada naisen tuntemaan olonsa paremmaksi, kuten ”Ei se nyt niin vakavaa ole, ei maailma siihen kaadu.” Naisille on tärkeää, että ymmärretään jos heitä painaa joku, ei se, että kumotaan se seikka täysin. Vastaavasti miehille on tärkeää kokea itsensä hyväksytyksi niin, ettei nainen yritä muuttaa tätä paremmaksi. Kirjan mukaan kun mies kokee itsensä olevan hyväksytty, hänen on helpompi kuunnella naista (ja vältytään mahdolliselta mielipahalta tai konfliktilta, kun nainen kokee tulleensa kuulluksi)

Oma mielipiteeni kirjasta on, että se mukailee hyvin paljon stereotyyppisiä käsityksiä naisista ja miehistä, kuten käsitystä siitä, että naiset ovat tunteellisempia kuin miehet ja miehet loogisempia. Stereotypiat lisäävät epätasa-arvoa miesten ja naisten välillä, sillä miehisiksi ominaisuuksiksi miellettyjä ominaispiirteitä arvostetaan enemmän kuin naisellisia. Kirja lokeroi ihmisiä kahteen joukkoon sukupuolen perusteella, yksilöä huomioimatta. Gray toteaakin tämän myös itse kirjassa, että kirja yleistää naisten ja miesten piirteitä ja roolit saattavat tosiasiassa olla toisinpäin, kuin kirjassa on kuvattu. Itse koitan ajatella varsinkin työelämässä ihmisistä sukupuolineutraalisti ja edistää tasa-arvoista näkemystä työyhteisössä. En halua lokeroida ketään ja ajatella että joku toimii tai ajattelee kuten ajattelee, koska on sukupuolta x tai y.  Yritän arvioida ihmisiä yksilöinä, siksi tämä kirja herättelikin minua siihen, että miehien ja naisien ajattelumaailmassa, toimintatavoissa ja kommunikointitavoissa on tosiasiassa eroja. Toki jokainen ihminen on yksilö, eikä kaikki miehet tai naiset toimi sukupuolelleen tyypilliseen tapaan Yksi kolahdus minkä koin, oli kun tajusin, että vaikka miehissä ja naisissa on eroja, on absurdia ajatella toiset piirteet paremmiksi kuin toiset. Feministiseen ajattelumaailmaan kuuluu ajatella ihmiset yksilöinä. Faktahan on kuitenkin se, että harvaa naista kiinnostaa autot, moottorit ja traktorit, ei toki kaikkia miehiäkään kiinnosta, mutta luulen että näistä kiinnostuneeseen joukkoon kuuluu enemmän miehiä kuin naisia. Ja tämä on ihan ok. En näe siinä mitään pahaa, että miehillä ja naisilla on eri kiinnostuksen kohteet. Työyhteisön (ja parisuhteen) menestystä edistääkseen, jokaisen tulisi ymmärtää vastakkaista sukupuolta riittävän hyvin ja opittava vuorovaikuttamaan paremmin vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Aion ottaa kirjan vinkkejä käytäntöön sekä arkeen että työelämään.
Kirjan tärkeimpänä oppina minulle parisuhteen kannalta: Usein riidat ja konfliktit aiheutuvat kommunikaatiovaikeuksista ja siitä, että tapa viestiä on erilainen kuin toisella osapuolella. Ajatellaan toisen puolesta ja ymmärretään asioita väärin. Loukkaannutaan asioista, mistä toinen ei edes ymmärrä toisen loukkaantuvan. Kirjan lukeminen ja parisuhteen toisen osapuolen ymmärtäminen maksaa itsensä varmasti monin kerroin takaisin. Siviilielämän tasapainoisuus ja parisuhteen hyvinvointi heijastuu aina myös työelämään. Siksi kirjan lukeminen on suositeltavaa kaikille, jotka elävät parisuhteessa tai  työskentelevät vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!