Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Mielenterveys tärkeää johtamisessa

Kirjoitettu 20.05.20
Esseen kirjoittaja: Johanna Torkkel
Kirjapisteet: 3
Kirja: Mielen johtaminen organisaatiossa
Kirjan kirjoittaja: Helena Åhman
Kategoriat: 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Helena Åhmanin kirja Mielen johtaminen organisaatiossa (2012) kertoo, että monet johtajat eivät muista pitää huolta työntekijöidensä mielenterveydestä. Jos mieli on stressaantunut tai väsynyt, ei saavuteta haluttuja tuloksia, ainakaan pitkällä aikavälillä. Mielenterveyden hoitaminen on yhtä tärkeää kuin syöminen, sillä mielen voidessa huonosti, koko keho rupeaa reagoimaan. Johtajat eivät myöskään käytä työntekijöiden koko aivokapasiteettia hyödyksi, vaan työtehtävät ovat helposti toisiaan muistuttavia tai ohjeiden perässä juoksemista. Myös työyhteisön ja yksilön välille tulisi muodostaa linkki, sillä työyhteisö saattaa korjata yksilön tekemiä virheitä haastamalla, arvioimalla ja selkiyttämällä asioita, sekä toisinpäin. Kumminkin ehkä vaikein johtajan tehtävä on muistaa tehdä eettisiä päätöksiä ja ottaa huomioon muun muassa työntekijöiden ennakkoluulot, tunteet ja uskomukset.

Mielen johtamiseen organisaatiossa on kolme osa-aluetta: tekemisen ajattelun rikkominen, tunteiden rakentaminen ja tekemisen selkiyttäminen. Nämä osa-alueet taas voidaan jakaa yhä pienempiin osiin, joita esittelen alla tarkemmin.

Ajattelun rikkominen

Ajattelulle tärkeää ovat olosuhteet, jossa ajattelua vaativaa työtä tehdään. Ensin täytyy priorisoida asiat. Jos yrittää ajatella montaa asiaa samaan aikaan, ei mistään asiasta tule mitään. Jokainen asia keskeytyy koko ajan, kun koittaa prosessoida kaikkia vuorotellen, eikä tee mitään ensin valmiiksi. Mikä on siis tärkeysjärjestys asioille, jotka täytyy saada tehdyksi? Järjestyksen voi vaikka kirjata ylös, niin asioiden mielessä pitäminen ei rasita aivoja. Tämän jälkeen saa tyhjennettyä mielen, jotta pystyy keskittymään tehtävään täysillä. Ajatukset saa muualle esimerkiksi kuuntelemalla musiikkia, hengitysharjoituksia tekemällä tai käymällä pienellä kävelyllä. Myös tauottaminen auttaa pitämään töitä tehdessä aivojen vireystason korkealla. Jos työntekijöiden on vaikeaa saada motivaatiota esimerkiksi kokoukseen, kannattaa muotoilla aihe uudelleen. Työntekijät saattavat ajatella, että kokoukset ovat tylsää ajanhaaskausta. Kun kokouksen nimeää uudelleen esimerkiksi ajatusriiheksi ja pitää huolta mielenkiinnon säilyttämisestä, saattaa kokouksista tulla antoisammat kaikille. Jos taas itsellä tai muilla on tapana ajatella negatiivisia asioita esimerkiksi omasta tekemisestä, kannattaa ajatella, että se johtuu jostakin. Esimerkiksi väsyneenä tulee usein ajateltua asioiden negatiivisia puolia. Silloin saa siis luvan kanssa syyttää väsymystä, jotta ilmapiiri ja motivaatio pysyvät hyvinä. Lopuksi kannattaa vielä varmistaa, että tilanne on rauhallinen. Häiriötekijät pitää saada pois ja täytyy keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.

Tämän jälkeen aivot voi suunnata uudenlaiseen ajatteluun. Tietoisen ja alitajuntaisen prosessoinnin yhdistäminen on tärkeää, jotta saadaan luovia ja uusia ajatuksia. Kun pitää taukoja, vapauttaa tunnelmaa huumorilla tai muuten vain rentoutuu, pystyy vaikuttamaan alitajuntaiseen ajatteluun. Kova kiire ja ahdistuneisuus taas haittaavat alitajunnan esiintuomista. Aina ei myöskään kannata liikaa rajata tavoitteita. Jos tavoitteet pitää laajoina, on mahdollisuus poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta ja saada ehkä aikaan jotain uutta ja parempaa. Kumminkin tavoitteiden tulee kattaa, miksi projekti on tärkeä, miksi tavoite muotoillaan juuri näin tai miksei toisella tavalla. Jos palaveri tuntuu tylsältä tai haluaa uutta inspiraatiota ajatteluunsa, kannattaa keskittää ajatuksensa johonkin tiettyyn asiaan. Esimerkiksi muiden välittämiin tunteisiin, kiinnostuneisuuteen tai uusien ajatusten esilletuomiseen. Tämä voi auttaa huomaamaan uusia piirteitä palaverista ja johtaa uusiin ideoihin. Jos palaverissa on myönteinen tunnetila, tulee helpommin uusia oivalluksia. Ilmapiirin tulee olla rento ja huumoria kannattaa käyttää jään rikkomiseen. Myös tauotus on tärkeää, eteenkin jos tulee eteen hankalia tilanteita. Taukojen aikana alitajunnasta saattaa löytää uutta inspiraatiota palaveriin. Kun pitää miettiä jotain uutta, kannattaa ensin antaa yksilöiden miettiä itsekseen omia mielipiteitä ja sen jälkeen vasta pohtia ryhmässä. Silloin vältytään siltä, että jonkun ideat eivät tule mieleen, kun annetaan jo ”valmiita” vastauksia. Kumminkin on tärkeää jakaa eri mielipiteet, jotta saadaan asiaan eri näkökulmia. Uusia ihmisiä kannattaa pyytää palaveriin kesken kaiken, jos on jumissa omissa ajatuksissaan. He voivat tuoda aivan uusia näkökulmia ja tuoreita ajatuksia.

Tunteiden rakentaminen

Omien ajatusten esille tulemiseen vaikuttaa monet asiat. Ajankohdan, tunnetilan ja muiden ihmisten tulee olla oikeanlaisia, jotta ajatus luistaa hyvin. Ei saa olla esimerkiksi väsynyt, vihainen tai sellaisten ihmisten seurassa, jotka ahdistavat. Jos vain mahdollista, kannattaa vaihtaa työaikaa, jos yllä olevat asiat eivät ole suotuisia. Valmistautuminen auttaa tuomaan turvallisuudentunteen projektia kohtaan. Kun on jo valmiiksi selvittänyt ja miettinyt asiaa, on tunne, että pystyy saamaan parhaan tuloksen aikaiseksi. Mitään muuta ei olisi tehtävissä, jos on valmistautunut hyvin aiheeseen. Valmistautuessa tulee myös pohdittua etukäteen aihetta ja palaverissa saattaakin tulla alitajunnasta hyviä pointteja. Jos ajatus ei kulje, kannattaa miettiä, pystyykö jotain muuttamaan. Esimerkiksi keskittyy tiettyyn asiaan, vaihtaa paikkaa tai poikkeaa rutiinista. Myös pienet palkkiot, kuten välitavoitteen saavuttaminen, auttaa jaksamaan keskittyä samaan asiaan pitkäänkin. Ennen palaveria voi myös tehdä palaverista mielikuvaharjoituksia. Siinä mietitään, miten palaveri voisi kulkea ja liittää siihen positiivisia tunteita. Näin pystyy huijaamaan itseään epämiellyttäviltä tuntuviin tilanteisiin positiivisella asenteella.

Toisten kokemusiin pystyy myös vaikuttamaan. Kannattaa viljellä myönteisiä tuntemuksia kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi, kun itse on iloinen, kiinnostunut asiasta ja tyyni, tarttuu tunteet helposti myös muihin. Myös toisten kannustaminen, kiitollisuuden osoittaminen ja toivon ilmaisu ovat tehokkaita. Myönteisten ihmissuhteiden rakentaminen auttaa myös vaikuttamaan muihin. Kaikilla tulisi olla tunne, että he kuuluvat yhteen ja ovat tärkeitä työssään. Kaikkien tulee lisäksi kunnioittaa toisiaan ja kokea, että pystyvät toteuttaa itseään. Näin jokaiselle muotoutuu tarkoituksellisuus projektissa ja he sitoutuvat työhönsä. Myös perus turvallisuuden tarpeet (suojautuminen vaaroilta) tulee tyydyttyä.

Tekemisen selkiyttäminen

Omaa tekemistä voi selkiyttää myös monella tapaa. Silloin kaikki pystyvät kartalla, mitä tapahtuu. Kaikesta kannattaa luoda kuvia tai kaavioita, sillä niiden avulla ihmiset helpommin ymmärtävät monimutkaisen asian. Ensin täytyy nähdä kokonaisuus. Sen pohjalta voi miettiä, mitkä osat vaikuttavat toisiinsa ja miten. Tämän jälkeen pystyy miettimään, mitä eri ryhmissä tapahtuu ja miten ne liittyvät toisiinsa. Lopuksi pystyy rakentamaan suunnitelman projektin etenemiselle ja sulauttamaan tunteiden johtamisen siihen mukaan.

Yksinkertaistaminen on tärkeää monimutkaisissa asioissa. Kannattaa aloittaa yksinkertaistaminen siitä, että pystyykö jotain asiaa jättämään pois tekemisessä. Vaihtoehtoisesti voi myös miettiä, saako jollakin toisella tavalla sama arvo tekemisestä. Myös järjestystä muuttamalla saattaa säästää aikaa tai selkiyttää muuten tekemistä. Asiat monesti tuntuvat yksinkertaisemmilta, jos ne luokittelee. Onko tämä siis mahdollista? Joistakin asioita pystyy tekemään yksinkertaisempia harjoittelemalla ja toistamalla. Onko se projektissa mahdollista? Kuvat, kaaviot ynnä muut sellaiset konkretisoivat projektia. Näitä kannattaa käyttää hyödyksi oikeastaan jokaisessa projektissa. Viimeinen vaihtoehto yksinkertaistamiselle on aloittaa alusta. Jos projekti on liian epäselkeä ja yllä kuvatuista asioista ei ole hyötyä, voi kokeilla keksiä pyörä uudelleen. Tämä ei kumminkaan usein toimi saman projektiryhmän sisällä, kun prosessia on pyöritelty jo tietyllä tapaa. Tulokset helposti toistavat vanhaa ja silloin tämä on vain ajanhukkaa. Tähän kannattaa siis pyytä muiden apua.

Käytäntöön viemistä kirjasta

Itselleni on usein vaikean tuntuista ajatella boksin ulkopuolelta. Olen kumminkin huomannut, että tilanteella on siihen paljon merkitystä. Kotona tehdessäni hommia itsenäisesti, pystyn miettimään hyviäkin ideoita ja mielipiteitä. Treeneissä tai muissa tiimin asioissa en useinkaan saa lähes mitään aikaiseksi. Olen onnistunut priorisoiman asiat päässäni ja kirjoitettuani kaikki työt ylös, pääsen niiden miettimisestä vapaaksi. Pystyn myös keskittymään yhteen asiaan kerrallaan ja haluankin tehdä aina loppuun ennen uuden aloittamista. Olen myös itsekseni työskennellessäni ruvennut pitämään säännöllisesti taukoja ja se onkin auttanut minua keskittymään ja jaksamaan tehdä hommia. Kotona pystyn myös saamaan sopivan tilan, jossa ei ole juurikaan häiriötekijöitä. Niiden ei siis pitäisi vaikuttaa ajatteluuni.

Voisin kumminkin kokeilla ajattelemalla positiivisesti ikävistä asioista. Voisin teorian lukemista kutsua uusien tuulien etsimiseksi ja treenejä toisten ajatusten kohtaamiseksi. Heti kyseiset asiat tuntuvat paljon positiivisemmilta. Vielä pitäisi saada vain sisältö muutettua. Sen saisi aikaan, jos pystyisin viemään tiimille käyttämäni taktiikat: taukoja usein ja selvitetään yksi asia kerrallaan. Myös positiivisia vaikutuksia kannattaisi yrittää saada aikaan. Esimerkiksi huumori, taukojumpat, kannustaminen ja muuten vain positiivisella asenteella oleminen saattaisi laukaista tilannetta. Olisi myös tärkeää miettiä treenien alussa, miksi puramme tiettyä asiaa ja mitkä ovat treenien tavoitteet. Kun keskittymiseni herpaantuu välillä, voisin kokeilla suunnata huomioni tiettyyn asiaan. Voisin vaikka aloittaa toisten tunteiden analysoinnilla ja myöhemmin kokeilla jotain toista kikkaa. Jos jäämme jumiin, eikä tauko auta, voisimme pyytää Tiimiakatemialla (ehkä syksyllä) ollessamme jonkun antamaan omia näkökulmiaan. Se voisi auttaa asiassa. Zoomissa ainoaksi vaihtoehdoksi jää tuttujen ihmisten mielipiteiden kuunteleminen, jos heitä läheltä löytyy.

Uskon, että näillä parannuksilla on hyvä lähteä liikkeelle. Kun saa perusasiat kuntoon, on helpompi ruveta miettimään muita kirjasta saatuja vinkkejä. Jos saisimme muutettua ilmapiirin treeneissä positiiviseksi, kannustavaksi ja kaikille mielekkääksi, saisimme paljon aikaan. Nykyään kun usein aikaa kuluu siihen, että valitetaan toisten negatiivisuudesta tai osallistumattomuudesta. Se vain pahentaa asiaa entisestään. Itsekin olen joidenkin mukaan kylvänyt negatiivisuutta, sillä olen miettinyt asioiden haittoja. Olen sillä pyrkinyt vain miettimään, että pitäisikö jotain asiaa vähän muuttaa, jotta kukaan ei pahoita mieltään tai liiketoiminta olisi asiallista. Pitää yrittää tuoda asiat esille positiivisemmassa muodossa, jotta en vaikuta negatiivisesti ilmapiiriin.

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!