Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Mitä tarkoittaa Marketing as a service / markkinointi jatkuvana palveluna?

Kirjoitettu 09.05.21
Esseen kirjoittaja: Arttu Hietala
Kirjapisteet: 1
Kirja:
Kirjan kirjoittaja: Arttu Hietala
Kategoriat: 1. Oppiminen, 1.1. Oppimisen suuntaviivoja, 1.2. Oppimisen taidot ja työkalut, 1.6. Oppimisen käsikirjat, 9.03. Yrittäjyys, 9.04. Johtaminen, 9.06. Markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ei voi liiaksi korostaa toimivan markkinoinnin merkitystä liiketoiminnalle. Kilpailu kovenee päiväpäivältä, eri liiketoiminta alueilla ymmärretään markkinoinnin perään paremmin ja tajutaan, että digitalisaation myötä myös markkinoinnin merkitys on kasvanut. Markkinointi ei saa olla yrityksessä se osa, jota ajatellaan ylimääräiseksi ja välillä turhauttavaksi. Markkinointi on ennen kaikkea mahdollisuuksia ja se, joka erottuu joukosta positiivisesti, on usein voittaja. Kun nykypäivänä puhutaan markkinoinnista, se kattaa aivan älyttömästi asioita sisällään. Yrityksen ja markkinointitiimin täytyy ymmärtää monen asian päälle ja osata punnita oikeita ratkaisuja, jotka olisivat mahdollisimman kustannustehokkaita yritykselle markkinoinnin näkökulmasta. Henkilön/tiimin täytyisi osata mm. Graafisen suunnittelun osaamista, sisällöntuotantoa, nettisivujen tekemistä, tietoteknisiä valmiuksia, itsenäistä työskentelyotetta, valo-, ja videokuvaamista, eri alustoja ja analysointia ja analytiikkaa. Yksi vaihtoehto on ulkoistaa markkinointi ulkopuoliselle toimijalle (Esim. meille), jolloin yritys saa usein aivan uuden ’’tatsin’’ tekemiseen. Tämä ei missään tarkoita, sitä että yrityksen päättäjät jäävät kokonaan pois markkinoinnista ja se ulkoistetaan täysin. On todella tärkeä, että yritys hahmottaa markkinoinnin kokonaiskuvan ja usein yritysten päättäjillä on paljon annettavaa etenkin strategiselle puolelle. Markkinointi on nykypäivänä liian irrallaan yritysten tekemisestä ja se pitää tuoda lähemmäksi koko liiketoimintastrategiaa. Missä tästä palvelusta on kyse?

Mitä MaaS tarkoittaa?

‘’Businesses looking for assistance in developing marketing strategies, visual elements, campaign creation, and execution.

Liiketoimintalähtöinen ajattelutapa apuun markkinoinnin tekemiseen niin että markkinoinnissa pureudutaan markkinointistrategiaan (brändin ytimeen).

Usein kun asiakkaalle ruvetaan ratkaisemaan räätälöityä palvelua liittyen markkinoinnin ulkoistamiseen, yrityksen päättäjällä on hyvin harhainen ymmärrys mistä tämä kokonaisuus muodostuu. Markkinointia lähdetään miettimään ns. väärästä päästä. On hienoa, että innostutaan hienoista ideoista liittyen videoihin ja sisällöntuotantoon. Sosiaalinen media on nousussa ja se on tehokas paikka markkinoida oikein tehtynä, mutta asenteella ’’lähetään vaan tekemään’’ mennään helposti harhaan, vaikka joskus se voi toimia lottovoittona. Markkinointi ilman strategiaa on yksi yleisimmistä asioista, kun markkinointia tehdään pienemmissä pk-yrityksissä sisäisesti. Sen syvempää merkitystä ei ole mietitty, markkinoinnin pohjia ei ole suunniteltu tai aikataulutettu ja tekeminen on flow:n mukaista toimintaa. Ulkopuolinen toimija on usein iso apu miettimään asioita ’’Out-of-the-box’’ ajatuksella, jolloin oikeilla kysymyksillä ja dialogilla saadaan rakennettua markkinoinnin syvempää strategiaa kuntoon. Markkinointistrategiassa usein keskustellaan yrityksen nykytilanteesta ja visiosta, liiketoimintastrategiasta, tavoitteista ja ihan yrityksen olemassaolosta.

Start with why – Simon Sinekin kirjoittama kirja on erinomainen harjoitus liittyen liiketoiminnan strategiaan. Se pakottaa ajattelemaan asioita enemmän asiakkaan näkökulmasta ja miettimään mistä lisäarvon tuotto asiakkaalle syntyy. Meidän tehtävämme on ensin ymmärtää meidän asiakas(yritys) ja sitten heti perään asiakkaan asiakas. Tämä on ajatusta markkinoinninstrategiasta, mutta usein unohtuu, että tämä on koko yrityksen brändin ydin. Brändi-imagon roolia ei voi yrityksissä väheksyä, se minkä kuvan asiakas saa, mitä se tuntee, kokee, ajattelee yrityksestä ovat elinehtoja yritykselle. Uskomme, että strategia on tekemisen pohja, mutta visuaalista identiteettiä ja markkinoinnin kosketuspisteitä ovat niitä asioita, jotka oikeasti näkyvät asiakkaalle. Se on usein, missä laatua mitataan. Näyttävät nettisivut, videot, kuvat, tekstit, graaffit, alustat, uutiskirjeet, ovat asioita, joilla halutaan herättää fiiliksiä ja saada potentiaalinen asiakas tekemään ensimmäisen kosketuksen yritykseen. Onneksi meillä on nykyisin käytössä paljon dataa, jolla voidaan seurata yhdessä määriteltyjä tavoitteita liittyen markkinoinnin kokonaiskuvaan. Klikkauksen hinnat (CPC), sivuilla vierailut (New visitor web sessions by source, web sessions by source, web visitor angagement) hakukoneen suhdennevaihtelut (Organic monthly traffic, backlinks, tracked keywords) markkinoinnin vaikutukset myyntiin (ROI€) ovat yleisimpiä mittareita, joita meillä seurataan yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Yleisin palvelu meillä (Mitä MaaS pitää sisällään?)

Meillä markkinointipalvelut räätälöidään usein asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta usein tietyt elementit ovat asioita, jotka meillä toistuvat asiakkuuksissa. Haluamme olla tässäkin asiassa asiakaslähtöisiä ja toimia periaatteemme perusteella.

Meidän palvelumme pitää usein sisällään digimarkkinointia, sisällöntuotantoa, analytiikan tulkitsemista, mutta usein kaikki lähtee yhteisellä workshopilla liikkeeseen. Workshopissa kartoitetaan asiakkaan tilanne, tavoitteet, digitaalinen lähtötilanne ja miksi asiakas haluaa panostaa markkinointiin. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys markkinoinnista, jota lähdettäisiin sen jälkeen työstämään.

 

Markkinointistrategia – Mitä tehdään, miten tehdään, miksi tehdään, minkälaisella budjetilla, mitä se tuottaa nyt – mikä sen potentiaali voi olla?

Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään minkälaista markkinointia olisi hyvä lähteä tekemään. Markkinointistrategia vastaa kysymyksiin siitä, milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja millä tavoitteilla. Markkinointisuunnitelmassa on hyvä muistaa, että se voi skaalautua ja muuttua matkan varrella. Markkinointistrategia elää tilanteen mukaan ja on jatkuvasti viikoittain tarkastelussa. Markkinointistrategian ohella on usein markkinointisuunnitelma, joka taas ohjeistus, jossa kuvataan toimintaa, jota aiotaan toteuttaa ja milloin.

 

Verkkosivut / Verkkosivujen ylläpito – Käyntikortti, alusta, tietopankki.

Verkkosivut ovat usein yrityksen käyntikortti, johon digitaalisista kanavista liikenne ohjautuu. Verkkosivut ovat myös jatkuvasti seurannan alla ja niitä kehitetään jatkuvasti, kun yrityksen toiminta kehittyy ja tulee jotain uutta / vanhaa poistuu. Uudistunut evästepolitiikka, GDPR säännökset ovat yksi osa kokonaisuutta, jotka täytyvät olla kunnossa sivuilla hienon visun ja sisällön lisäksi. Verkkosivut vaativat paljon responsiivisuutta ja ne ovat yksi osa asiakaskokemusta. Usein nettisivuja lähdetään työstämäänkin analysoiden kohderyhmää ja mitä niillä on tärkein viestiä. 

Sisällöntuotanto – laadukasta sisältöä kuvan, videoiden, tekstien, graaffien avulla

Laadukkaan sisällönluominen on yksi todella iso erottautumiskeino. Me olemme erikoistuneet tähän ja usein sanotaankin, että content is a king. Laadukkaan sisällön tekeminen ei ole kaikista helpoin homma, se vaatii paljon luovuutta ja substanssia tekemään hyvännäköistä ja laadukasta sisältöä eri digitaalisiin kanaviin.

Facebook mainonta – Lisää kävijöitä maksettuna sivuille.

on usein kustannustehokkain digimainonnan muoto. Facebook mainonta on uskomattomasti kasvanut vuosien varrella ja isot konversio tarinat alkavat olemaan jo arkipäivää

Hakukoneoptimointi (SEO) – Nouse googlessa ylöspäin ja saa klikkauksia  

Hakukoneoptimointi on yksi nousevimmasta trendeistä tällä hetkellä. Kilpailu eri hakusanoissa kovenee ja ensimmäiselle hakusanasivulle on jo kova tunku. Hakukoneoptimointi on paljon muutakin, kun ’’hakusanoilla leikkimistä’’ Analysointi, sivuston tekniset ominaisuudet, sanatutkimukset, lauserakenteet ovat kaikki osa hakukoneoptimointia. Tiesitkö, että Jopa 83% suomalaisista hakee verkosta tietoa ennen ostoa. 

Lähde: Taloustutkimus Oy

 

Sosiaalisen median ylläpito – Jonkun sekin täytyy hoitaa, näyttävä julkisivu

Kun laadukasta sisältöä luodaan, sitä halutaan myös jakaa ihmisten – potentiaalisten ostajien joukkoon. Sosiaalinen media on yksi tehokkaampia markkinoinnin keinoja myös orgaanisesti (Ilman maksullista mainontaa) oikein tehtynä.

Analysointi ja raportointi – Mites me muuten suoriudutaan ja miten tämä juttu näkyy myynnissä?

Tämä on yksi kriittisiä pointteja markkinoinnissa. Dataa on nykyään todella hyvin saatavilla ja sitä täytyy osata hyödyntää. Oikein hyödynnettynä analytiikkaa markkinointiin saadaan varmuutta ja toimintaa voidaan analysoida erilaisin mittareiden. Karkeasti sanottuna huono sisältö ei saavuta, sitouta ihmisiä, huonosti toimivilla nettisivuilla yksittäisen kävijän kesto on sekuntteja ja poistumisprosentit ovat suuria suhteutettuna kävijämäärään.

Markkinointi on siis jatkuvaa kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Se on todella innostavaa ja kattaa paljon mahdollisuuksia.

 

Yleinen markkinoinnin paketti, jota lähdetään tarjoamaan asiakkaalle.

 

Mitkä ovat yritysten tärkeimmät digi- markkinoinnin pioriteetit?

Lähde: State of Inbound 2018, HubSpot

 

Inbound-markkinoinnin tavoitteet

 • tuottaa lisää uusia asiakkaita pienemmillä markkinointi- ja myyntikustannuksilla
  = Digimarkkinoinnin mahdollisuudet mm. Facebook ja Google mainonta.
 • markkinoida ja myydä vuoden jokaisena päivänä
 • tunnistaa potentiaalit asiakkaat mahdollisimman aikaisin analytiikan avulla
 • kasvattaa yrityksen liikevaihtoa
 • palvella ja kuunnella nykyisiä ja uusia asiakkaita
 • lisätä markkinoinnin ja myynnin mitattavuutta sekä läpinäkyvyyttä
 • rakentaa yrityskuvaa ja saumatonta palvelua systemaattisesti
  = Yksi tärkeimpiä asioita on tässä asiakaskokemus

 

Miten asiakas osallistuu tähän markkinoinnin prosessiin?  

Vaikka puhutaan ulkoistetusta markkinoinnin palvelusta, niin meille on tärkeää, että asiakas on silti prosessissa mukana. Olemme vielä kiteyttäneet, että miten markkinoinnin jatkuva palvelu on määritelty yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla herää usein kysymys, että minkälaista panosta tämä häneltä / hänen tiimiltään vaatii ja haluamme yrittää sen myös mahdollisimman selkeästi selkeyttää.

 

Läpinäkyvyys

 • Asiakas on osa tiimiä, kohtaamisia on määritellyn paljon ja vuorovaikutus on meidän yksi tekemisemme ydin arvoista.
 • Jokainen tiimin jäsen viestii asiakkaiden kanssa, mutta olemme määrittäneet omalta puolelta vastuuhenkilön, niin kuin myös asiakas.
 • Eteneminen on avoimesti näkyvissä työkalujen avulla ja olemme avanneet asiakkaan kanssa yhteisen rajapinnan läpinäkyvyydelle. (mm. Teams / Google Drive kansiot) Avataan samalla asiakkaan kanssa rajapinta yhteisten tavoitteiden ja markkinoinnin katsasteluun reaaliajassa.

Rytmi

 • Työskennellään määrätyissä printeissä, yleisemmin 2–4 viikon sykleissä.
 • Tällöin tekeminen on kaikille selvää ja joka sprintissä tarkastellaan yhteisiä tavoitteita ja tehtyä työtä.
 • Asiakas osallistuu myös tekemiseen ja osallistuttaa tiimiään erilaisiin havaintoihin. Esim. Markkinoinnissa huomataan, että tarvittaisiin myyjien kommentteja uusiin nettisivuihin. Asiakas osallistuttaa myyntitiiminsä ja vaatii jokaiselta 2–5 huomiota uusista sivuista.

Aikaansaaminen

 • Työskennellään yhdessä tiiminä vastaten kokonaisuudesta.
 • Tehdään paljon pieniäkin kokeiluja (Eletään hetkessä!) ja mitataan jatkuvasti tuloksia.
 • Aikataulutetaan ja sovitaan aina seuraavat työtehtävät

Ajattelu ja vastuu työssä

 • Tunnistetaan ja toimitaan tarkastellen yhteistä markkinointistrategiaa ja yhteisiä tavoitteita.
 • Kaikki tehdään kustannustehokkaasti ja ei tehdä asioita liian vaikeaksi.
 • Kannetaan vastuu ja tarkastellaan vastuun jakautumista yhdessä.
 • Ollaan tehokkaita.

 

Markkinointi on ennen kaikkea yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!