Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Netistä asiakkaan iholle

Kirjoitettu 02.12.15
Esseen kirjoittaja: Essi Kinnunen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Netti mullistaa markkinoinnin
Kirjan kirjoittaja: Jari Juslén
Kategoriat: 6.4. Uuden aallon markkinointi, 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Markkinoinnin tulee koostua monesta toisiaan tukevasta elementistä, jotta saadaan mahdollisimman laajaa tulosta. Kaikki eivät vielä nykyaikanakaan ole Facebookissa ja seuraavat mieluummin lehtiä tai kuuntelevat radiota, jotkut eivät lue lehtiä eivätkä selaa nettiä, mutta viettävät paljon aikaa kaupungilla ja näin ollen kiinnittävät huomiota esimerkiksi mainostauluihin tai ottavat vastaan flaijereita. Toimiva kokonaisuus on hyvän markkinoinnin perusta. Viime vuonna Kahjobaaria pitäessä huomattiin vasta asiakaspalautteista, että vaikka miten olemassa oloamme Facebookissa julistimme, ulkopuolen mainokset unohdettuamme eivät ihmiset meinanneet löytää paikan päälle, näin on myös käynyt monessa muussa projektissa. Vaikka me olemme aktiivisia netissä, eivät asiakkaamme välttämättä ole. Tehtäväsi markkinoijana on rakentaa näistä tehtävistä asiakkaita houkuttava ja asiakastyytyväisyyttä tuottava kokonaisuus. Nykyaikana internetin osuus on suurempi kuin aiemmin, mutta sitä ei osata vielä täysin hyödyntää. Netti mullistaa markkinoinnin – kirjassa kerrotaan, miten internet saadaan hyödynnettyä parhaiten yhtenä monista markkinoinnin osa-alueista.

Suurimpana erona toimivan nettimarkkinoinnin ja perinteisten markkinointikeinojen välillä on miten asiakasta lähestytään. Perinteiset markkinointikeinot perustavat siihen, että asiakkaalle tyrkytetään omaa tuotetta tai palvelua, kuten lehti- ja televisiomainokset. Tämän kaltaista markkinointia kutsutaan outbound – markkinoinniksi. Outbound – markkinoinnin teho on pienentynyt verrattuna aikaisempaan ja se on aina vain kalliimpaa. Ihmiset ovat hyvin tietoisia mainostulvasta, joka meitä kaikki päivittäin koskettaa ja monet eivät esimerkiksi jaksa tv-mainoksia yhtään katsella ja ohittavat täysin kotiin tulevat suorajakelumainokset. Nettimarkkinointi on inbound-markkinointia eli se perustuu asiakkaan suostumukseen. Nettimarkkinoinnissa ei asiakkaalle tyrkytetä turhaa tietoa, vaan sen toimivuuden takana on asiakkaalle apuna oleminen ja asiakkaan oma suostumus ottaa markkinointiviestejä vastaan. Markkinoijan rooli kokonaisuudessaan muuttuu viestien työntäjästä, sisällön tuottajaksi. Inbound –markkinointi koostuu kolmesta osa-alueesta, toimivista nettisivuista (internet toimipaikka), hakukoneoptimoinnista ja sosiaalisesta mediasta sekä nettisivujen kävijöiden muuttamisesta asiakkaiksi. Mielestäni nettimarkkinoinnissa haasteena on juuri se, että miten tykkääjä- ja seuraajamäärät muutetaan konkreettisiksi, rahaa tuoviksi asiakkaiksi.

 

OUTBOUND INBOUND
asiakkaan keskeyttäminen asiakkaan suostumus
viestien työntäminen löydettävyys
kiteytetyt viestit Ostajan tarpeiden mukainen sisältö
massamedia internetsivut, blogit, sosiaalinen media, hakukoneet
Vanha ja uusi markkinointiajattelu -taulukko, lähde: Netti mullistaa markkinoinnin, Juslén Jari

 

Kun meillä puhutaan markkinoinnista, ensimmäisenä aina tulee että ”perustetaan Facebook – sivut” ja ”ostetaan Facebook – mainos”. Tehtäessä markkinointia sosiaalisessa mediassa, on kaksi vaihtoehtoa, joko olet passiivinen sivustakatsoja tai aktiivinen osallistuja. Passiiviset sivustakatsojat keskittyvät ainoastaan mainosten luomiseen ja pyrkivät niillä koukuttamaan esim. tykkääjiä Facebookiin ja sitä kautta mahdollisesti lisäämään asiakasmäärää ja myyntiä. Passiiviset mainokset ovat esimerkiksi sivustojen laidalla bannereissa olevia mainoksia, ja niitä harvemmin tulee selailtua. Passiivinen mainonta sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan ole se kaikista tehokkain tapa. Parempi on olla aktiivinen osallistuja, eli olla lähellä asiakkaita, tyrkyttämättä omia tuotteitaan vaan enemmänkin auttamalla ja ottamalla osaa asiakkaille tärkeisiin keskusteluihin. Asiakkaat arvostavat yrityksiä, jotka ovat helposti tavoitettavissa ja joiden kanssa voi olla vuorovaikutuksessa. Facebook – sivut on siis hyvä luoda, mutta niiden aktiivinen käyttö vasta oikeasti on toimivaa markkinointia. Kuitenkin itse haluaisin keksiä joitain muitakin keinoja, ja varmasti nettiä pystyy hyödyntämään monilla muillakin keinoilla, kuin pelkällä Facebookilla. Nykyään myös sosiaalisen median kanavia on monia muita kuin Facebook, esimerkiksi Instagramissa pystyy ostamaan mainoksia, jotka menevät sitten mahdollisesti kiinnostuneiden asiakkaiden kuvavirtaan.

Internet-toimipaikkasi on kaikkien internetissä tekemiesi markkinointitoiminpiteiden tukikohta. Kotisivut ovat meidän tukikohtamme, ainoastaan niiden sisältöön ja ulkonäköön pystymme vaikuttamaan täysin itse ja niistä voimme helposti jakaa tietoa eteenpäin sosiaalisen median kanaville. Internettoimipaikka on väline liikeidean ja siitä johdetun markkinointistrategian toteuttamiseksi internetissä. Meillä on Stiimillä hienot nettisivut, mutta ne ovat vähän tyhjät ja kylmät. Sinne tulee saada vielä enemmän sisältöä, jotta niistä tulee elävät ja oikeasti hyödynnettävät. Sisällön luominen on meidän kaikkien vastuulla, voimme yhdessä päättää millaisia tekstejä haluamme sinne laittaa, mitä kuvia ja millaisen kuvan haluamme siellä itsestämme antaa. Tarkemmat henkilökuvaukset ja vaikka esseiden jakaminen eivät olisi huonoja ideoita. Toimipaikkasi internetissä ei voi olla vain tuote-esite, joka kertoo kuka olet ja mitä myyt. Keskeisimpiä arviointikriteerejä toimiville kotisivuille ovat: saavutettavuus, käytettävyys, yhteensopivuus ja ymmärrettävyys.

Kun lähdetään hakemaan tietoa internetistä, suunnataan suoraan hakukoneille, yhä useampi ostopäätös tehdään nykyään netissä. Googleoptimoinnilla saamme itsemme nousemaan korkeammalle googlen hakutuloksissa. Jos löydymme haettaessa vasta hakutulosten toiselta sivulta, ei meitä oikeasti kukaan sieltä löydä. Hakusanoja, joiden perusteella meidät voitaisiin löytää, ovat esimerkiksi tiimiakatemia ja tapahtumienjärjestäminen. Hakukoneiden yleisenä olemassaolon tarkoituksena voidaankin pitää niiden halua tarjota internetin käyttäjille heidän tarpeitaan vastaavaa, ajantasaista ja laadukasta tietoa. Googleoptimoinnin voi ostaa ulkopuolisilta, mutta näkisin hyödyllisempänä, että joku meistä opettelisi sen itse ja pystyisimme siten lisäämään sen myös tarjoomaamme.

Yksistään netin välityksellä tehdyllä markkinoinnilla ei luultavasti päästä vielä kovin suureen näkyvyyteen. Vaikka netissä tehty markkinointi on hyvin kustannustehokasta, markkinoinnissa tulee ajatella asiat monesta eri näkökulmasta pyrkiä hyödyntämään niitä kaikkia. Tuttujen markkinointikeinojen uudenlainen hyödyntäminen on vähintään yhtä tärkeää, kuin sosiaalisessa mediassa pyöriminen. Markkinointia ei milloinkaan voi järkevästi tarkastella vain yhden teknologian tai markkinointivälineen näkökulmasta. Ei edes silloin, kun puhutaan niinkin voimakkaasti ihmisten viestintään ja yhteisökäyttäytymiseen vaikuttavasta tekijästä kuin internet.

Markkinointi muuttuu jatkuvasti, kokoajan tulee uusia keinoja haalia asiakkaita. Enää eivät suuret rahalliset mainoskampanjat ole menestyksen takuu vaan nykyään eniten merkitystä on sillä, miten asiakkaat suhtautuvat markkinointiviesteihisi ja jakavatko he niitä eteenpäin. Niin sanotun puskaradion merkitys on internetissä valtavan suuri johtuen tuhansista ja tuhansista keskustelupalstoista. Ihmiset kuuntelevat mielellään toistensa kokemuksia yrityksistä ja palveluista, ennen kuin itse tekevät ostopäätöksen Ne markkinoijat, jotka osaavat parhaiten ottaa huomioon asiakkaansa ovat ne, jotka loppupeleissä onnistuvat parhaiten, täysin yrityksen rahallisuudesta riippumatta.

Tagit:

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!