Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Netti muuttuu, niin myös yritykset

Kirjoitettu 31.01.19
Esseen kirjoittaja: Johanna Torkkel
Kirjapisteet: 3
Kirja: Nettimarkkinoinnin karttakirja
Kirjan kirjoittaja: Jari Juslén
Kategoriat: 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jari Juslénin kirja Nettimarkkinoinnin karttakirja (2011) kertoo tarkasti, mitä kaikkea digimarkkinoinnissa pitää ottaa huomioon. Kirja on tehty silmällä pitäen eteenkin vanhoja yrittäjiä, jotka eivät ole tutustuneet netin ihmeelliseen maailmaan. Kirja alkaa kertomalla, mitä netissä ihmiset nykyään tekevät enimmäkseen. Sen jälkeen siirrytään kertomaan, mitkä ovat vanhanaikaisia sekä tehottomia markkinoinnin keinoja ja mitä niiden tilalle kannattaa ottaa. Sitten päästään vasta varsinaiseen asiaan, eli digimarkkinointiin. Siinäkin toki aluksi kerrotaan meille diginuorille itsestään selviä asioita, kuten mikä on hakukone ja sosiaalinen media. Lopuksi kumminkin kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti digimarkkinoinnin eri osa-alueista. Kirja on sisällöstä päätellen ensimmäisiä digimarkkinoinnin käsikirjoja. Siellä selitetään juurta jaksaen kaikki käsitteet auki, ja usein, miten ne ovat muuttuneet vuosien saatossa. Kirjaa lukiessa tuntui, että pitääkö kirjoittaja lukijaa aivan tyhmänä. Onhan tietenkin hyvä, että vanhemmatkin yrittäjät ymmärtävät, miksi ei kannata enää mainostaa esimerkiksi lehdessä, vaan miten ja missä kannattaa mainostaa netissä.

Kaikkeen markkinointiin liittyy samat perusasiat

Kaikkien yritysten pitäisi käyttää digimarkkinointia osana liiketoimintaansa. Vaikka yritys olisi pieni ja markkinointibudjettia ei olisi paljoa käytössä, heidän tulisi käyttää varansa digimarkkinointiin. Se on paljon tehokkaampaa kuin vanhanaikainen markkinointi, sillä sitä kautta saavuttaa paljon enemmän potentiaalisia asiakkaita ja vähemmällä rahalla. Kun käyttää paikallislehden sijaan esimerkiksi Facebook-mainoksia, saattaa saada jopa turisteja toisista kaupungeista vierailemaan liikkeessä. Tietenkin silloin täytyy olla esimerkiksi kaunis järvimaisema tai muuten kilpailijoista erottuva liiketoiminta. Jos ei erotu muista, monet asiakkaat siirtyvät kilpailijalle, vaikka se sijaitsisikin vähän kauempana. Myös jos ei mainosta ollenkaan netissä, on vaarana, että lähialueen asiakkaat siirtyvät kilpailijan liikkeeseen, koska he näkevät monien muiden yritysten mainoksia. Silloin liike, joka ei mainosta itseään netissä, jää pimentoon, eikä monikaan tiedä sen edes olevan olemassa. Jotkut digimarkkinoinnin keinot ovat myös ilmaisia, joita eteenkin pienten yritysten on hyvä käyttää hyväksi. Silloin menee vähemmän markkinointikuluja, jotta se saa saman verran näkyvyyttä.

Kuten aiemminkin, myös nykyään täytyy tuntea kohderyhmänsä hyvin. Tuote tai palvelu tulee kohdentaa selkeästi tietylle asiakasryhmälle, jotta markkinointi olisi tehokasta. Ensimmäisenä täytyy miettiä tarkasti, kuka saattaisi ostaa tuotteen tai palvelun. Täytyy selvittää ikä, sukupuoli, asuinpaikka, tulotaso, arvot, elämäntyyli, etsityt hyödyt sekä mitä tuotteita ja palveluja hän käyttää. Yritysmyynnissä puolestaan pitää selvittää yrityksen koko, ikä, sijainti, toimiala ja millaisia asiakassuhteita sillä on. Sen jälkeen pitää selvittää, mitä kautta nämä ihmiset saavuttaisi. Vanhemmat ihmiset käyttävät Facebookia ja nuoremmat Instagramia. Kummatkin käyttävät Googlea tiedon hakuun. Kun tekee mainosta, täytyy pitää esillä yrityksen omat arvot. Niitä ei saa potkia alas, vaikka ne eivät sopisi asiakkaiden arvomaailmaan. Silloin joko kohdennus tai yrityksen arvot ovat väärät, jolloin ne tulee miettiä uudelleen. Yrityksen arvot tulee olla ensimmäisenä kunnossa, ennen kuin ruvetaan edes miettimään tuotteita. Jos yritys haluaa olla luonnonmukainen, ei siellä saa myydä esimerkiksi ulkomaisia omenia. Niissä käytetään paljon kemiallisia torjunta-aineita, joita luomutuotteissa ei sallita.

Jotta digimarkkinointi onnistuisi hyvin, täytyy kiinnittää erityistä huomiota moniin asioihin. Tärkein asia on sisällöntuottaminen. Sisällön tulee olla asiallista, mielenkiintoista ja tiivistettyä. Useimmat eivät jaksa lukea pitkää tekstiä, vaan jutut täytyy kiteyttää mahdollisimman hyvin. Mitä nuorempia halutaan tavoittaa markkinoinnilla, sitä vähemmän tulee käyttää tekstiä. Nuoret tykkäävät katsoa enemmän kuvia ja lyhyen kuvatekstin. Heille tulisi siis näyttää kuva tuotteesta ja kirjoittaa, mitä hyötyä he tuotteesta saavat. Hakukoneoptimointi on myös tärkeää, jotta ihmiset löytävät juuri sinun yrityksesi ensimmäisenä. Mitä ylempänä ja useammissa hakutuloskissa yrityksesi on, sitä enemmän se saa tunnettavuutta. Niin ihmiset tulevat vierailemaan sinne helpommin. Digitaalisia sisältöjä kannattaa käyttää joissakin tilanteissa hyväksi. Esimerkiksi, jos haluaa mainostaa sillä, että on ollut mukana jossakin tapahtumassa, kannattaa linkata tapahtumasta kertova artikkeli tai video mainokseen. Tietenkin yrityksen täytyy tulla selvästi esille, että se on ollut mukana tapahtumassa, esimerkiksi haastattelun avulla. Tuloksia tulee seurata aktiivisesti web-analytiikan avulla, jotta tietää, kuinka paljon se tuo lisää asiakkaita. Jos vain pieni osa näkee mainoksen, sitä kannattaa muuttaa jotenkin mielenkiintoisemmaksi. Myös kohdentaminen voi olla pielessä, jos mainos ei saa näkyvyyttä.

Tiedä mitä myyt ja kenelle. Ensin on syytä tietää, millaisia eri asiakasryhmät ovat. Minkä ikäisiä he ovat, kumpi sukupuoli, asuinpaikka, tarpeet ja niin edelleen. Heidät tulee tuntea hyvin, jotta pystyy ymmärtämään heidän ongelmansa. Kun tietää, että esimerkiksi perheenäidillä ei riitä aika omiin harrastuksiin, hänelle ei kannata myydä eri harrastusmahdollisuuksia, vaan mieluummin kotiapua. Silloin hän saa lisäaikaa, jolloin hänelle tulee mahdollisuus harrastaa jotakin. Näin pystytään ratkaisemaan asiakkaan ongelma, joka tässä tilanteessa on ajanpuute. Sitten täytyy miettiä, millainen palvelu käytännössä on. Kuuluuko siihen kodinhoito, lasten hoito, kaupassakäynti vai kaikkia näistä. Myös on hyvä miettiä, kuinka pitkään yksi vuoro kestää. Kukaan työntekijä ei voi koko päivää olla yhdessä paikassa kiinni, niin siksi täytyy määritellä erikseen mahdollisimman tarkasti työtehtävät ja maksimi aika. Siten työntekijästä ei tule kokopäiväinen taloudenhoitaja. Täytyy myös miettiä, miten palvelu tuotetaan asiakkaalle. Edelliseen esimerkkiin ei ole kovin montaa vaihtoehtoa. Työ täytyy tehdä asiakkaan kotona, jolloin työntekijällä täytyy olla auto, jolla hän liikkuu. Vaihtoehtoja on kumminkin yhteydenottotavassa. Halutaanko, että perheenäidit ottavat suoraan yhteyttä, vai tuleeko yhteydenotto esimerkiksi sosiaalitoimen kautta? Onko nettisivuilla lomake vai puhelinnumero? Aina täytyy muistaa, että asiakkaalle pitää tehdä kaikki mahdollisimman helpoksi. Lomakkeella ei tarvitse olla päivystävää henkilöä ja sitä kautta kiireiset äidit pystyvät ottamaan yhteyttä myös yöllä. Toisaalta puhelimen kautta säästää aikaa, kun ei tarvitse kirjoittaa, vaan pystyy vain kertomaan tietoja avun tarpeesta. Ehkä kumpikin vaihtoehto on hyvä, sillä eri ihmiset tykkäävät käyttää eri menetelmiä. On myös tärkeää miettiä tulevaisuutta. Miten asiakkaat pidetään tyytyväisinä ja pitkäaikaisina? Millainen kuva yrityksestä halutaan antaa, eli mitä asiakkaat kertovat tuttavilleen yrityksestä?

Myytäessä tuotetta pitää myös tuntea asiakas hyvin. Yrityksistä löytyy tietoa netistä, mutta yksittäisiä henkilöitä tulee segmentoida ja käsitellä erilaisina asiakasryhminä. Oli asiakas yritys tai yksityinen henkilö, tulee miettiä, mitä mahdollisia ongelmia hänellä on. Mitä hän tarvitsee? Mitkä näistä ongelmista yritys pystyy ratkaisemaan? Esimerkiksi siivouspalvelu ei voi hoitaa lapsia, joten jos äiti haluaa omaa aikaa, yritys ei pysty vapauttamaan äitiä kotoa. Se kumminkin pystyy mahdollistamaan enemmän aikaa äidille, jotta hänellä ylipäätään on aikaa tehdä muutakin kuin hoitaa kotia. Sen jälkeen koko palvelukonsepti pitää kehittää. Mitä kaikkea tarjoamme? Kuuluuko ikkunoiden pesu ja pyykin pesu tarjontaan? Sisältyykö hintaan imurointi, pölyjen pyyhkiminen ja moppaus? Kaikki täytyy ilmoittaa erikseen, jotta asiakas tietää, mitä odottaa. Eri ihmisillä on eri käsitys siivoamisesta. Toinen laittaa tavarat paikalleen, toinen puunaa koko talon lattiasta kattoon. Siksi on hyvä olla erilaisia vaihtoehtoja. Jos joku haluaa pelkän imuroinnin, hänen on turha maksaa myös mattojen tomuttamisesta ja moppauksesta. Se koskee myös toisinpäin: moppaukseen menee selvästi enemmän aikaa, joten siitä täytyy laskuttaa enemmän. Myyntitilanteessa tulee kertoa, miksi asiakas tarvitsee juurin tämän palvelun. Mitä hän hyötyy palvelusta? Miksi hän ei ostaisi samaa palvelua muualta? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joiden pohjalta asiakas tekee päätöksensä. Yrityksen täytyy miettiä palvelunsa tarkkaan, jotta asiakas ei valitse naapuriyritystä. Täytyy erottua muista, jotta asiakas näkee arvoa juuri omassa yrityksessä. Palvelun toimitus on myös oleellinen osa myyntiprosessia. Asiakkaan tulee pystyä luottamaan, että palvelu tulee ajallaan ja mahdollisimman helposti. Kaikista helpointa on, että palvelu tulee suoraan kotiin, mutta se sitten maksaa enemmän. Esimerkiksi hiusten leikkuun pystyy tekemään myös liikkeessä, jolloin yritys pystyy vähentämään kuluja turhan ajelun suhteen. On myös tärkeää huolehtia asiakkaan tyytyväisyydestä oston jälkeen. Palvelu täytyy tehdä hyvin ja mahdollisesti lisätä asiakas sähköpostilistalle. Sähköpostista asiakas pystyy lukemaan uusista palveluista tai tarjouksista helposti ja nopeasti.

Digimarkkinointi osana yritystoimintaa

Ensimmäisenä kuntoon pitää laittaa kotisivut. Niiden tulee olla aktiiviset, mielenkiintoiset ja helposti käytettävät. Asiakkaalla täytyy olla siis syy tulla vielä uudestaankin käymään sivuilla. Tärkein asia on, että asiakas pystyy liikkumaan vaivattomasti sivuilla. Kaikkien linkkien tulee toimia, tieto ei saa löytyä monen mutkan kautta ja sivujen tulee toimia kaikilla laitteilla. Nykyään käytetään paljon puhelimella nettiä, koska puhelin on aina mukana eikä se vie paljoa tilaa. Silti myös tietokone ja tabletti ovat monilla aktiivisessa käytössä. Niille kaikille kotisivut pitää optimoida erikseen, koska kaikissa näyttö on eri kokosuhteessa. Jos sivuja ei ole optimoitu esimerkiksi puhelimelle, joutuu näyttöä suurentamaan ja siirtelemään koko ajan. Se on hyvin hankalaa, jolloin asiakas helposti luovuttaa ja siirtyy kilpailijan sivuille. Sisällön tulee olla myös ammattimaista. Sen täytyy vastata asiakkaan tarpeita eli sivuilla täytyy kertoa sellaisia asioita, jotka kiinnostavat asiakkaita. Esimerkiksi heitä ei välttämättä kiinnosta, mitä kontakteja yritys sai messuilta, vaan millainen tunnelma ja ohjelma siellä oli. Tiedon pitää olla myös oikein. Eteenkin yhteystietojen täytyy pitää paikkaansa, jotta asiakas saa yhteyden yritykseen. Jos liiketila esimerkiksi vaihtuu, täyttyy se muuttaa heti myös sivuille. Muuten asiakas saattaa mennä väärään osoitteeseen ja todeta, että yritys on lopettanut tai se hyppyyttää asiakasta ympäri kaupunkia. Silloin asiakas ei välttämättä enää ikinä astu samaan liikkeeseen, koska muistaa yrityksen negatiivisena. Silloin yrityksellä on taas yksi asiakas vähemmän, joka saattaa kertoa tuttavilleen tapahtuneesta.

Itselläni on paljon kokemuksia huonoista sivuista. Sekä kotivivut että some ovat usein jätetty oman onnensa nojaan. Nettisivuissa on useimmiten ongelmana se, että ne ovat todella luotaan työntävät. Niissä on huonoja kuvia, jos ollenkaan kuvia, pitkiä esittelytekstejä ja joko todella vähän sisältöä tai tieto on monen klikkauksen takana. Välillä yhteystiedotkin ovat niin hyvin piilotettu, että niitä joutuu etsimään Googlen kautta erikseen. Vain kaikista oleellisin tieto tulisi laittaa nettisivuille. Lyhyt kuvaus yrityksestä ja tuotteista, yhteystiedot, hinnasto sekä mahdollisesti kuvagalleria riittävät mainiosti. Nykyään kuvagalleriakin on nettisivuilla mielestäni turha, koska suurin osa yrityksistä on Facebookissa tai Instagramissa. Somessa on luonnollisempaa olla kuvia yrityksestä kuin nettisivulla. Koska somekanavat ovat yleensä osa yritystoimintaa, on niistä hyvä olla linkit nettisivuilla. Niiden täytyy heti johtaa yrityksen omille sivuille. Jos haluaa näyttää niiden sisältöä nettisivuilla, on kätevää käyttää sellaista ikkunaa, jossa näkyy uusimmat päivitykset suoraan nettisivuilla. Somekanavien taas tulee olla aktiiviset. Joka päivä ei tarvitse tulla sisältöä, mutta joka viikko olisi kumminkin hyvä tulla. Usein näkee, että viimeisin päivitys on monta kuukautta sitten tullut. Se ei anna hyvää kuvaa yrityksestä, koska tulee mieleen, että yritys ei viitsi panostaa mihinkään. Todellisuudessa tilanne voi olla se, että yritys haluaa keskittyä varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolloin aikaa ei riitä somen päivitykseen. Olisi kumminkin hyvä, jos joku kertoisi somessa, mitä yrityksessä aiotaan tehdä tai tehdään. Silloin asiakkaat tietävät, jos esimerkiksi tavarat ja hyllyt ovat eri lailla kuin aiemmin. Uudetkin asiakkaat ymmärtävät silloin, jos remontin takia liike on sekaisin. Päivitysten pitäisi olla myös lyhyitä ja ytimekkäitä. Ei tarvitse selitellä, miksi remontoidaan. Tärkeämpää on, että remontista tulee tieto.

Kirjassa puhutaan paljon blogeista. Nykypäivänä ne ovat menettäneet arvoansa, joten siellä ei kannata enää kauheasti mainostaa. Tietenkin on vielä joitakin tunnettuja bloggareita, mutta yhä useammin katsotaan YouTubesta vlogeja ja muita videoita. Niiden ansiosta YouTube mainonta on tullut kannattavammaksi. Siihen kannattaa siis mieluummin panostaa kuin blogeihin. YouTubessa pystyy hyvin kohdentamaan mainoksia jo pelkästään sen avulla, minkä tyylisiin videoihin mainoksen laittaa. Jos joku katsoo vaikkapa peliaiheista videota, on pelimainos todella osuva siihen. Mitkään kynsienhoitotuotteet eivät varmaan kiinnosta sotapelivideota katsovaa henkilöä, joten niille osuvampi paikka olisi ehostusvideo. Netissä on paljon mahdollisuuksia tavoittaa yhä useampi ihminen, mutta samalla tulee myös vaikeus herättää kiinnostusta ja tavoittaa oikea kohderyhmä. Mainoksia on todella paljon ja joka paikassa, joten mainoksen tulee olla jollakin tavalla pysäyttävä, jotta ihmiset katsovat sen. Esimerkiksi kuvassa tulee olla herkullisia leivonnaisia tai videon täytyy olla hauska. Se onkin nykypäivänä suuri haaste ja vain harva mainos pystyy siihen.

Kirjassa puhuttiin aika paljon myös muista sellaisista asioista, jotka eivät ole enää pinnalla, vaikka kirja on suhteellisen uusi. Siinä kerrotaan esimerkiksi, että asiakkailla pitää olla mahdollisuus tilata uutiskirje. Sitä kautta asiakkaat saisivat heti tiedon uusista asioista, kuten tulevista tapahtumista ja tarjouksista. Nykyään kovinkaan moni ei halua entisestään postia tukkimaan sähköpostia, sillä joka paikasta tulee erilaisia mainoksia. Nykyään uutiskirje on enemmän automaattinen mainosposti, jos liittyy kanta-asiakkaaksi. Onhan se tietenkin kiva saada tietoa alennuksista, mutta useimmilla ne menevät varmaankin suoraan roskapostiin. Onneksi kumminkin lähes aina pystyy poistumaan sähköpostilistalta, jolloin turhia mainoksia pystyy vähentämään. Myös ilmaisen sisällön lataaminen on nykyään aika harvinaista. Melkein kaikki ensinnäkin maksaa. Esimerkiksi jos haluaa saada ajoneuvon kaikki tiedot, se maksaa muutaman euron. Myös e-kirjojen, musiikin ja monien muiden tiedostojen lataaminen on maksullista. On kumminkin tärkeää, että lataaminen tapahtuu helposti ja nopeasti. Jos esimerkiksi Netflixissä elokuvat vain lataavat tai niitä pystyy näkemään monen mutkan kautta, ei kukaan halua käyttää palvelua. Lisäksi jos sivulla on paljon linkkejä, ei kovinkaan moni jaksa avata niitä. Jos niillä halutaan havainnollistaa jotakin, olisi kuva parempi, sillä kukaan ei muutenkaan lukisi koko tiedostoa. Paras tapa olisi tekstitiedostossa kumminkin poimia tärkeimmät kohdat ja käyttää niitä esimerkkeinä. Tietenkin, jos on kyse sivun yleisilmeestä tai kuvasta, niin silloin sitä ei voi sisällyttää tekstiin.

Ihmisten käyttäytyminen muuttunut

Ihmiset ovat koko ajan vain laiskempia. Muistan, kun lapsena joutui odottamaan jopa 10 minuuttia, jotta peli oli latautunut. Nykyään lapsetkaan eivät odota minuuttia kauempaa. Ajatellaan, että kone on rikki tai liian vanha, jos sillä kestää kauemmin ladata. Myös huonoa nettiyhteyttä syytetään helposti, jos sivut eivät lataannu. Ihmiset eivät jaksa odottaa, kun he ovat tottuneet, että kaikki tapahtuu silmänräpäyksessä ja helposti. Tämä koskee niin lääkärin odotusta kuin nettikaupasta tavaran ostamista. Ostoksenkin pitäisi saapua viimeistään seuraavana päivänä tai ruvetaan miettimään, mikä sillä oikein kestää. Jos haluttu tieto löytyy monen klikkauksen takaa, ei sinne asti jakseta mennä. Joka paikassa pystyy nykyään tekemään tilin, joten se nopeuttaa esimerkiksi nettikaupassa asiointia, kun omat tiedot ovat jo valmiiksi sivustolla. Ei tarvitse laittaa aina nimeä, osoitetta ja yhteystietoja. Täytyy vain hyväksyä ja maksaa ostos. Mutta sitten tulee ongelma tilien kanssa. Niihin tarvitaan aina salasana. Joko sitä ei muisteta tai joka paikassa se on sama. Jos joku hakkeri saa tietää yhden salasanan, hän pääsee käsiksi myös muihin tileihin. Voi käydä sitten niin, että ei pääse millekään tilille ja saattaa tulla ongelmiakin. Esimerkiksi nettikaupoissa pystytään usein maksamaan laskulla ja tilaamaan paketti postiautomaattiin. Jos vaihtaa vähän tietoja niin, että saa tiedon paketista prepaid-liittymään, pystyy vain käydä hakemassa paketti. Kun jättää laskun maksamatta, tulee karhukirjeitä tilin alkuperäiselle haltijalle eikä hakkeria saada kiinni. Netti helpottaa monissa asioissa, kuten tiedon haussa ja asioiden hoitamisessa. Se kumminkin mahdollistaa myös huijaamisen ja hyväksikäytön. Kaikkien tilausten kanssa pitää olla varovainen, jotta ei menetä rahojaan turhaan olemattomalle yritykselle.

Nykyään myös kuvat ovat isossa roolissa eteenkin sosiaalisessa mediassa. Itsekään en jaksa edes lukea lyhyttä tekstiä, jos siinä ei ole mitään kuvaa. Myös pitkiä tekstejä en jaksa lukea, koska pitää vain nopeasti katsoa, mitä muut ovat tehneet. Osaksi tämä laiskuus varmasti johtuu siitä, että ihmiset eivät osaa kirjoittaa mielenkiintoisia tekstejä, vaan sellaisia, jossa valitetaan tai kerrotaan päivän tapahtumista. Yleensä sosiaalista mediaa käytetään pahan olon purkamiseen, jolloin ihmiset vain valittavat asioista. Usein törmään siihen, että joku valittaa, että on paljon tekemistä. Mutta miksi sitten kerkeää kirjoittamaan sen someen? Tämä kertoo myös laiskuudesta. Ihmiset eivät jaksa ryhtyä hommiin, jolloin keksii muuta tekemistä, kuten somen päivitys. Somesta on tullut kuin päiväkirja, johon vain kerrotaan tapahtuneista. Usein ne ovat niinkin viihdyttäviä kuin ruokakuvia joko omista tai ravintolan ruuista. Ne eivät kerro edes henkilöstä muuta kuin hän on luultavimmin syönyt kyseistä ruokaa. Kaikki tapahtumat ja sattumukset ovat paljon mielenkiintoisempia kuin se, mitä on syönyt. Yrityksen pitää panostaa siis sisältöön, vaikka sitä olisi vähän. Jos minua tulee vastaan mainos, jossa on jokin mielenkiintoinen kuva tai aihe, niin katson sen usein kokonaan, vaikka muuten yritänkin vältellä mainoksia.

Isoin ongelma kotisivuilla ja somessa on usein, että tietoa ei löydy tai sitä joutuu etsimään mitä ihmeellisemmistä paikoista. Esimerkiksi joulun alla tulee aina ongelmaksi löytää pyhien aukioloajat. Ne eivät ole useinkaan loogisimmassa paikassa, eli aukioloaikojen yhteydessä. Ne saattavat löytyä kotisivujen etusivulta tai somessa tieto-osiosta tai päivityksestä. Jos tieto löytyy vain päivityksestä, on vaarana, että se hukkuu aktiivisen päivittämisen takia. Jos poikkeukselliset aukioloajat halutaan ilmoittaa ajoissa ja päivittää somea joka päivä, se jää vähintään seitsemän päivityksen alle. Jos tietoa ei löydy muutamasta ensimmäisestä päivityksestä, ei asiakas jaksa etsiä sitä kauempaa. Parasta mielestäni olisi, että poikkeukselliset aukioloajat löytyisivät kotisivujen etusivulta sekä aukioloaikojen yhteydestä. Lisäksi somessa ne voisivat olla tieto-osiossa sekä kansikuvana. Silloin mahdollisimman moni löytää ne ensimmäisestä paikasta, johon menee. Se tuo helppouden tunnetta asiakkaille ja siten asiakkaat eivät menetä hermojaan yritykseen.

Netti muuttuu nopeasti. Täytyy olla aina ajan hermolla ja seurata kulloisiakin trendejä. Vaikka yritykset ajattelevat, että esimerkiksi Instagram on aivan turha heidän toimintaansa, heidän odotetaan käyttävän sitä. Jotta yritys pysyy pinnalla, sen täytyy seurata trendejä. Muuten eteenkään nuoret asiakkaat eivät halua asioida yrityksessä, koska se ei ole trendikäs. Monet haluavat pysyä massan mukana, koska he pelkäävät jäävänsä pois porukasta. Massa määrittelee yritystä ja sen toimintaa. Mitä pienempi yritys on, sitä tärkeämpää sen olisi olla trendikäs, jotta se saa tarpeeksi asiakkaita. Tietenkin pieni yritys ei tarvitse määrällisesti yhtä paljoa asiakkaita kuin iso yritys, mutta ilman markkinointia sitä ei edes tiedetä. Kumminkin yleensä pienet yritykset eivät päivitä someaan, koska he haluavat pitää mahdollisimman vähän porukkaa töissä. Eteenkin, jos yrittäjä on yksin yrityksessä, hänellä ei luonnollisesti riitä aika muuhun kuin ydinosaamiseensa.

Tiimimme piti omat asiakasviikot nyt tammikuussa. Jaoimme porukan kahteen osaan: markkinointi- ja myyntiryhmään. Itse olin markkinointiryhmässä, sillä haluan oppia lisää markkinoinnista. Päätimme ryhtyä etsimään yrityksiä, joille tekisimme digimarkkinointia. Sen innoittamana päätin lukea kirjan, koska en ole ikinä tehnyt minkäänlaista markkinointia. Sain paljon hyvää tietoa, vaikka se olikin todella yleisellä pohjalla. En ollut aiemmin ajatellut käytännön asioita, vaikka ne ovat päivänselviä. Esimerkiksi tekstien pitää olla lyhyitä ja ytimekkäitä sekä houkuttelevia. Minulle oli hyödyllistä muistuttaa, millaisia päivitysten tulee olla, koska usein minulla on tapana kirjoittaa pitkiä selittelyjä. Pitää muistaa, että muutama lause riittää ja nettisivuille ei tarvitse laittaa joka kohtaan kuvaa.

Asiakkaalla täytyy olla syy tulla uudestaan yrityksen sivuille. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuille pitää tulla jatkuvasti uutta mielenkiintoista sisältöä ja niiden pitää olla selkeät sekä informatiiviset. Maailma on muuttunut ja sen mukana myös nettimaailma. Se myös jatkaa muuttumistaan koko ajan ja yrityksen täytyy pysyä sen perässä, jotta asiakkaat löytävät yrityksen. Vaikka some on osittain syrjäyttänyt kotisivun, mielestäni hyvällä yrityksellä on vielä kotisivutkin. Tuntuu, että sieltä löytää varmasti oikean tiedon, vaikka kotisivujen sijaan päivitetään usein paremmin somea. Jokainen pystyy tekemään somekanaviin uuden sivun, joten aina ei tiedä, mikä on yrityksen oikea sivu. Sen takia kotisivuilla on hyvä olla linkki kaikkiin somekanaviin. Ihmiset ovat myös laiskoja, niin se on myös hyvä syy laittaa linkit muille sivustoille. Jos joku löytää esimerkiksi yrityksen Facebook-sivun, hän todennäköisesti katsoo myös Instagramin, jos sinne on linkki. Jos ei ole linkkiä, hän ei varmaankaan jaksa etsiä yritystä sieltä. Yksinkertaisuus on nykypäivänä tärkeintä.

Tagit: , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!