Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Normannin Liiketoimintateesit

Kirjoitettu 22.05.13
Esseen kirjoittaja: Jari Savolainen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Normannin Liiketoimintateesit
Kirjan kirjoittaja: Richard Normann
Kategoriat: 1. Oppiminen, 3.2. Yrittäjän taidot ja työkalut, 3.3. Yrityksen roiminnan kehittäminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Seuraavana kirjana luin Richard Normannin kirjoittaman kirjan ”Normannin Liiketoimintateesit”. Kirja oli mielestäni erittäin vaativa luettavaksi. Kuitenkin pikaisen silmäilyn tuloksena päätin lukea kirjan, koska tämä kirja piti sisällään muutaman mielenkiintoinen teorian ja niiden kuvaistamisen muutamiin yrityksiin. Poimin heti esseeni alkuun muutaman teorian, joita pidin hyvin oleellisena osana yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Lisäksi peilaan kirjassa mainitut kolme kehittämisen  suuntausta sekä Normannin mielestä viidestä tärkeimmästä kyvystä neljää meidän Rento Meloni Entertainment-projektiin.

 

Visionaariset sääntöjen rikkojat

 

Lähes kaikki ympäristöään uudelleenhahmottavat edelläkävijät soveltavat tietynlaista strategista ajatusmallia. Ne eivät keskity enää vain tuotteen valmistamisessa ja myymisessä tarvittavaan osaamiseen, vaan paljon laajempaan osaamiseen, jota tarvitaan arvoa tuottavan järjestelmän suunnittelussa ja sen toimivuuden takaamisessa.

Yhdistetään joitakin täysin erilaisia seikkoja yhdeksi kokonaisuudeksi.

IKEA -> mobilisoinut eri puolilla maailmaa toimivien valmistajiensa, suunnittelijoidensa ja ennen kaikkea asiakkaidensa resursseja ja osaamista.

MICROSOFT -> Kytkee yhteen hyvin monenlaisia toimijoita: tietokoneiden valmistajat, ohjelmistojen kehittäjät ja piisirujen valmistajat.

HEALTHEON/WEB MD (Terveydenhuoltoalalla toimiva)

EF EDUCATION (Kielikoulutuspalveluita tarjoava)

JC DECAUX (Ulkomainoksista tunnettu)

-Kytkevät yhteen aikaisemmin erillään toimineita tahoja aivan uudenlaiseksi, uudenlaisen arvon tuottamisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.

 

Jokaisella on ollut oma perusosaaminen, joka on myöhemmin lisätty se arvoa tuottavaan kokonaisjärjestelmään. Samalla he ovat lisänneet verkoston ja kyvyn saattaa resursseiltaan ja osaamisalueiltaan erilaiset toimijat yhteen uudeksi arvontuottamisjärjestelmäksi. Pitkän aikavälin menestyksen tärkein mittari ei ole siinä, miten paljon yritys saa voittoa kultakin asiakkaalta, vaan siinä, miten kilpailukykyinen asiakas on omilla markkinoillaan! Mitä syvemmälle uppoutuu asiakkaan tarpeisiin, sitä parempaa ja tehokkaampaa jälkeä jättää muillekin potentiaalisille ostajille.

On ajateltava Idealekan asiakkaiden asiakkaita ja heidän välistä suhdetta. Mitä kaikkia seikkoja tulee ottaa huomioon ja mitä kaikkia muuttujia siellä välissä on. Nämä antavat meille ainutlaatuisen ja uuden tavan toimia meidän omien asiakkaiden kanssa. Heistä myös tuntuvat, että teemme heille, miten parhaaksi näemme nimenomaan heidän osapuolelta, ei suinkaan meidän puolelta pelkän rahallisen voiton takia.

 

Tarjoomien kehittämisen kolme suuntausta (s.160)

Palvelullistaminen, Nettiytyminen, Elämyksellistäminen


Palvelullistaminen

Pitää ottaa huomioon kokonaiskustannukset meidän asiakkailta tietyissä projekteissa. Vaikka tuotteen hinta maksetaan, tulee laskea mitä muita kustannuksia asiakkaallemme tulee, esim. Toimituskulut, pääsylippu, jne. Voidaan peilata esimerkiksi kesällä uudelleenkäynnistyvään Rento Meloni Entertainmentiin. Kun pidämme esimerkiksi biitsifutisturnauksen rannalla, mitä se kokonaisuudessa tulisi maksamaan asiakkaalle. Mahdolliset osallistumismaksut, juomat, ruuat jne. Siihen lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat sää ja kaverit ja muut ihmiset, kuinka paljon heitä tulee olemaan siellä. Jos meille osuu huono, sateinen päivä, se varmasti latistaa hieman tunnelmaa. Jos ihmisiä ei saavu paljon paikalle, tuskin asiakkaan ja osallistujat puhuvat meistä paljon heidän verkostoilleen.

Tarjoomat voivan muuntaa tuotteita ja palveluja ”ohjelmiksi” eli tehostaa asiakkaan käyttöprosessia, jonka pyrkimyksenä on liittää resursseja toisiinsa niin, että ne tuottavat enemmän arvoa yhdessä. Tätä hieman jo sivuttiinkin meidän Espanjan matkan Synnytysideoissa, joissa ideoimme mahdollisen tuotteistetun paketin kauneushoidoille. Paketti, joka pitäisi sisällään mm. ripsienpidennykset, hieronnat, kynsienlaitot, Real Techniques-meikkisiveltimet sekä niihin ohjeistuksen, millä tavalla saa loitsittua millaisiakin vähän erilaisia meikkejä. Tällöin tätä tuote/palvelu vastaisi yhdellä kerralla moneen asiakkaan tarpeeseen. Saisimme yhdistettyä erilaisia kokonaisuuksia yhdeksi uudeksi paketiksi, jolla saisimme varmasti lisättyä uutuusarvoakin!

 

Nettiytyminen

En ajatellut esitellä tätä kohtaa sen kummemmin esseessäni. Nettiytyminen piti sisällään seikkoja, millä tavalla yrityksen tulisi käyttää nettiä hyödyksi ja millä tavalla. Sivuttiin myös vähän samoja asioita kuin ”Netti mullistaa markkinoinnin” -kirjassa.

 

Elämyksellistäminen

Tarjoomat suunnitellaan tätä nykyä yhä useammin myös asiakkaiden henkisiin ja vertauskuvallisiin prosesseihin sopiviksi, mikä sisältää myös asiakkaiden arvoa tuottavien toimintojen merkityksen ja tarkoituksen. Kirjassa kerrotaan hyvin paljon tuotteiden elämyksellistämisestä, joka on käytännössä sama asia kuin yksi kohta 5E:stä, teoriaa, jota käytämme Tiimiakatemialla. Yhä enemmän ja enemmän kaikenlaiset maailman tuotteet ja palvelut edustavat vertauskuvallista maailmaa, ja siksi niiden oletetaan kertovan jotain asiakkaan persoonallisuudesta ja välittävän asiakkaalle jonkinlaista merkitystä. Mitä se kertoo ihmisistä, kun he tulevat R.M.E:n bileisiin? Ehkä sen, että he ovat sosiaalisesti aktiivisia, haluavat kokea jotain uutta sekä uskoo kavereihin (RME:n tekijöihin), jotka on vastuussa bileiden toimivuudesta ja elämyksellisyyden maksimoinnista.

 

 

Voisimme käyttää hyödyksi näitä kolmea kehittämisen suuntausta RME:ssä. Mitkä kaikki seikat tulisi ottaa huomioon, jotta saisimme maksimaalisen hyödyn asiakkaalle. Asiakkaat ovat pääasemassa meidän järjestämissä tapahtumissa, eihän muuten tapahtumia olisi. On pyrittävä tekemään tapahtumat mahdollisimman elämyksellisiksi sekä kokonaisiksi toimintasuunnitelmiksi. Esimerkiksi kun palvelullistamme tapahtumamme, voimme tarjota asiakkaalle itse tapahtuman lisäksi ruokakojuja, juomakojuja ja muita oheistuotteita sekä toimintaa. Tällöin lisäämme omalle päätarkoituksellemme lisäarvoa, joka rikastaa entistä enemmän meidän toimintaa. Meidän on myös löydettävä erilaisia keinoja, jolla erotumme kilpailijoistamme. Muutamien toimintakokonaisuuksien uudelleenjärjestely takaa sekä uutuusarvollisen että onnistuneen tapahtuman. Näin pystymme ylläpitämään vanhoja asiakassuhteitamme edellisistä tapahtumistamme ja hankkimaan lisää muita asiakkaita seuraaviin tapahtumiimme. Kaikki pienetkin asiakaskeskeiset yksityiskohdat luo parhaimman tunteen asiakkaallemme, jolloin mahdollistamme elämyksellisyydentunteen. Nettiytymisen etuna on tällä hetkellä pelkästään Facebook-sivumme, jonka kautta pystymme helposti ilmoittamaan vanhoille sekä uusille asiakkaillemme tulevista tapahtumistamme sekä muusta toiminnasta, jota olemme järjestäneet ja/tai mitä olemme järjestämässä.

 

 

Ratkaisevat kyvyt (s.280)

Kirjassa kerrotaan viidestä ratkaisevasta kyvystä, jotka liittyvät olennaisesti yrityksen tai organisaation toimintaan. Käyn läpi näistä viidestä kyvystä neljä kykyä tällä hetkellä menossa olevaan projektiini, RME:hen. Yhtä kykyä en käy läpi tässä projektissa.

 

Viisi ratkaisevaa kykyä Normannin mukaan ovat:

♦ Sosiaalisuus

Kognitio

Suunnittelu

Tila

Valta

 

Olemme ”elvyttämässä” uudelleen meidän RME-projektia, johon kuuluu tällä hetkellä neljä henkilöä (Kesän yli 4, normaalisti 5 henkilöä). Elämme muutoksen aikaa tämän projektin osalta, koska emme ole järjestäneet tapahtumaa nyt puoleen vuoteen. Nyt olisi tarkoitus hoitaa kesäksi toimintaa projektillemme, jota ainakin projektiryhmän kesken haluamme palavasti jatkaa, mutkista huolimatta. Pidimme eilen pitkästä aikaa palaverin, jossa kävimme läpi tarkemmin kesän toimintaa. Mitä haluamme tehdä RME:n kautta kesällä. Soitimmekin jo muutamaan paikkaan ja hoidimme tapaamiset kyseisien asiakkaiden kanssa. RME:n päätarkoituksena on tähän mennessä ollut tapahtumien järjestäminen lähinnä night clubeissa. Nyt kesäksi olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä hieman erilaisten tahojen kanssa. Erilaiset ulkoilutapahtumat oli meidän mielestämme suotuisimmat tähän väliin. Tarkoituksena on järjestää nuorille ulkoilutapahtumia, joissa pääpiirteet pysyisivät aktiviteeteissa, kuten biitsifutiksessa.

 

Sosiaalisuus: vuorovaikutuskyvyt

 

Kirjan mukaan tärkeimpiä toimintaa ohjaavia muuttujia ovat pätevien tietojen etsiminen, valinnanvapaus ja sisäinen sitoutuminen valittuihin toimenpidestrategioihin.

Meidän on pidettävä projektiryhmän kanssa yhtä. On puhuttava hyvin avoimesti siitä, mitä mieltä kukin on mistäkin asiasta, ettei tule pienissäkään asioissa väärinkäsityksiä. Toimintamme on tehtävä täysin läpinäkyväksi ja meidän on laadittava selvät työnjaot. Tähän mennessä olemme tehneet lähes kaiken ryhmässä, joka ei ole ollut se tehokkain vaihtoehto meille. Meidän tulee välttää sitä, että joistakin tärkeistä asioista ja oletuksista ”ei voida keskustella”. Jotta pystymme panostamaan täydellisesti omaan tekemiseemme, meidän on oltava avoimia sekä projektiryhmän kesken että koko tiimimme kesken. Varmasti kaikilla tiimiläisillämme on omat mielipiteet meidän RME-projektia kohtaan, mutta niitä ei ole jaettu yhtään. Muutama tiuskaisu sillointällöin ”miksi ei tapahdu mitään?” – meiningillä. Vaikka olemme keränneet projektiryhmän, tämä -niinkuin kaikki muutkin projektit ovat meidän kaikkien tiimin sisällä, ja jos joku muu projektiryhmään kuulumaton tiimiläinen huomaa jotain tai hänellä on jotain hampaankolossa, on mielestäni tämä elintärkeää kertoa myös henkilöille, jotka operoivat tätä projektia. Tiiminsisäiset vuorovaikutuskyvyt vahvistavat meidän omaa pohjaa, jolloin projektiryhmäläistenkin on helpompi laatia toimintasuunnitelmaa eteenpäin. Meidän on mielestäni parannettava lisäksi projektiryhmän sisällä olevaa vuorovaikutusta. Kuinka tärkeäksi ihmiset kokevat tämän projektin? Onko kaikilla tarpeeksi motivaatiota toimimiseen? Ja jos ei ole, tulisiko tästä kertoa heti muille, ketkä saattaa olla erittäin motivoituneita tekemään asioita projektin eteen? Projektimme kokonaisuudessa mielestäni on roikkunut siitä syystä, että olemme olleet projektiryhmällä epäaktiivisia. Emme ole antanut maksimipanosta siihen, mitä teemme. Kun olemme huomanneet jonkinlaisen esteen tai hidasteen, emme ole ruvenneet korjaamaan tilannetta. Tällaiset asiat on otettava keskusteluun projektiryhmän kesken, jotta saamme taas hommat rullaamaan!

Asiakkaisiin liittyvät vuorovaikutus on mielestäni ollut RME:llä todella hyvää. Olemme kaikki neljä hyvin erilaisia persoonia, mutta tulemme jokainen hyvin toimeen asiakkaiden kanssa. Olemme aktiivisia keskustelijoita, ja käytämme hyvin verkostoja hyödyksi. Meidän yhteiset verkostot ulottuvat hyvin pitkälle, joka auttaa myös projektin eteenpäinviemisessä. Tähän mennessä vuorovaikutus asiakkaamme kanssa on toiminut mielestäni hyvin. Muutama ihminen dominoi keskustelua, mikäli kaikki ovat paikalla, mutta mielestäni tämä ei ole huono asia. Keskustelu asiakkaan ja meidän kesken pysyy hyvin laajana ja saa erilaisia vivahteita jokaiselta projektiryhmäläiseltä. Tähän yhtenä kehityksenkohtana jo aikaisemmin mainitsemani työnjako edesauttaa myös tapaamisia ja projektinkulkua. Välttämättä meidän jokaisen ei ole tarpeellista mennä tapaamaan asiakasta, vaan olisi paljon tehokkaampaa jos esimerkiksi kaksi projektiryhmäläistä kävisi tapaamassa asiakasta ja muut tekisivät jotain aiva muuta. Asiat pysyisivät paljon yksinkertaisempana ja tehokkaampana.

 

Kognitio: Näkökulman vaihtamiskyvyt

 

Osaamme RME:n projektiryhmän sisällä mielestäni hyvin vaihtaa mielipidettä ja tiettyä näkökulmaa. Haastamme toisiamme usein ja heitämme ideoita ilmoille, joista yleensä muovaamme meidän kaikkien mielestämme sen parhaimman mahdollisen meidän projektin kannalta ja viemme sen käytäntöön. Itse ainakin olen pyrkinyt ottamaan muitakin näkökulmia tehokkaammin huomioon. Tärkeintä ei suinkaan ole se, kenen ideaa rupeamme työstämään.

RME:llä tulee olla selvä käsitys siitä, minkä tapaisella toiminnalla sekä minkälaisilla malleilla takaamme tehokkuuden sekä sopivuuden tämänhetkiseen projektivaiheeseen. Pyrimme luomaan RME:llä aivan erilaisia tapahtumia, joissa rikotaan rajoja. Tästä kirjasta poimitut opit tähän ovat loitontuminen, tarkentaminen ja asiakkaiden ja heidän tarpeiden ymmärtäminen ja niiden vieminen meidän toimintaan. Loitontumisella pystymme tuomaan jotain aivan uutta toiselta alalta ja lisätä se meidän toimintaamme luoden uusia kokonaisuuksia ja yhdistelmiä. Tätä olemme jo projektiryhmän kesken miettineet ja keskustelleet hieman enemmän. Pyrimme tuomaan meidän tapahtumissa jotain uutuusarvoa asiakkaille. Samalla on mietittävä asiakkaiden näkökulmasta heidän tarpeita ja toimintaa, mikä olisi meidän asiakkaallemme se paras vaihtoehto.

 

Suunnittelu: Artefaktien muodostamisen kyvyt

 

Vaikka olemme todella uusi tapahtumajärjestäjä, on meillekin karttunut tietynlaista osaamista ja tietämystä jo alalta. Olemme järjestäneet kerran tapahtuman, jossa pääsimme laadittuihin tavoitteisiimme. Kuitenkin matkalla tapahtui virheitä, joista olemme nyt ottaneet vaarin meidän toimintaan. Virheiden avulla pystymme parantamaan toimintaamme.

Me luomme omat odotuksemme RME:llä ja sen kuvan, mitä asiakas ja muut ulkopuoliset ihmiset näkevät meissä ja olettavat näkevänsä. Vuorovaikutuksemme ja käyttäytymisemme on puhtaasti meistä kiinni, minkälaisenajatuksen haluamme jättää asiakkaalle. Olemmeko rentoja, helpostilähestyttäviä henkilöitä, jotka huokuvat intoa ja onnellisuutta, vai pyrimmekö hoitamaan asiat muilta näkymättömissä? Tästäkin olemme jo kerinneetkin keskustelemaan ja pyrimme olemaan mahdollisimman helpostilähestyttäviä tapahtumanjärjestäjiä. Ainakin itselleni on jäänyt sellainen mielikuva muutamista tapahtumajärjestäjistä, että he ei välttämättä halua olla suoranaisesti kosketuksissa asiakkaisiinsa ja he eivät halua ihmisten tietävän ketä he ovat ja mitä he tekevät. Tässä on mielestäni myös yksi meidän valtti, mikäli onnistumme hoitamaan asiat, miten haluamme!

 

Tila: Ekologinen asemointi

 

Olemme paljon puhuneet missä haluamme olla ja mitä haluamme tehdä tässä projektissa. Tavoitteemme tälle vuodelle oli kirkkaana mielessä niitä laatiessa. Kuitenkin nämä tavoitteet ovat hyvin kaukaahaettuja, mikäli emme pysty projektiryhmän kesken haastamaan itseämme tarpeeksi. Jos esimerkiksi haluamme olla Suomen johtava tapahtumatuottaja, on meidän haastettava itseämme vaikeiden tilanteiden kautta. Eilen käydyssä palaverissa juttelimme juuri tiimiläisiltä tulleilta kommenteista, missä useampi tiimiläinen oli sitä mieltä, että meidän tulisi hoitaa edes pieniä tapahtumia, jotta rahavirtaus alkaisi tässäkin projektissa. Kyseessä oli siis paljon pienempien yökerhojen, tai oikeastaan voisi sanoa pubien, tapahtumienjärjestelystä. Olimme yksimielisesti sitä mieltä projektiryhmän kautta, että se ei ole sitä toimintaa, mitä itse haluamme tehdä. Tällöin toimintamme muuttuisi niinsanotusti pakkopullaksi ja emme varmasti pystyisi maksimoimaan tehokkuuttamme ilman mielenkiintoa. Niimpä päätimme puskea kesän yhteen hiileen hankkien suurempia vaihtoehtoja, joissa oikeasti haastaisimme koko projektiryhmäämme kehittymään ja luomaan uutta. Mikäli yhteistyökumppaneita ei suurista yökerhoista löydy (JKL), käytämme verkostojamme hyödyksi ja laajennamme muihin suuriin kaupunkeihin sekä luomme itse aivan uuden tapahtuman esimerkiksi rannalle. Se on jo hyvä merkki, kun haluamme aidosti kehittyä ja puskea eteenpäin virheistä oppineina ja haastaa itseämme myös muillakin keinoilla kun riman ottamisella pois oikeasta toiminnastamme.

 

TOP-3 Käytäntöön:

-Yhdistä eri aloilta saatuja ideoita omaan ideaan ja luo uutta

-Ajattele asiakkaan ja hänen asiakkaansa välistä suhdetta liiketoiminnassasi!

-RME-projektin eteen annan kaikkeni, että saamme tämän toimimaan kesällä!!

 

 

Jari Savolainen

Osuuskunta Idealeka

jari.savolainen@idealeka.fi

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!