Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Onnistunut projekti: Projektijohtamisen ja – suunnittelun käsikirja

Kirjoitettu 26.11.13
Esseen kirjoittaja: Jarkko
Kirjapisteet: 1
Kirja: Onnistunut projekti: Projektijohtamisen ja – suunnittelun käsikirja
Kirjan kirjoittaja: Monica Lööw
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Monica Lööwin kirja ”Onnistunut projekti” on käytännönläheinen opas niin projektijohtajille kuin jokaiselle projektiin osallistuvalle. Kirjassa käydään läpi vaihe vaiheelta jokaisen projektiin osallistuvan tehtävät ja keinot, joilla mahdollistetaan onnistunut projekti. Kirja jakautuu kahteen osaan: käsikirjaan ja työkirjaan, jota voi käyttää apuvälineenä omissa projekteissaan.

Projekti käsitteenä on ollut minulle ennen Lööwin kirjan lukemista tuttu ja olen ollut monessa projektissa mukana. Kirja antoi minulle kuitenkin paljon uusia näkökulmia ja vinkkejä isompienkin projektien läpiviemiseen. Lööwin tapa käydä vaihe vaiheelta läpi projektiin osallistuvien tehtävät oli mielestäni hyvin selkeä ja opettava.

Kirjassa käytiin paljon läpi projektipäällikön ohjeita. Tätä pidin minulle tärkeimpänä, sillä haluan itselleni haasteita ja tunnen olevani luonteeltani johtajatyyppiä ja näin halukas johtamaan projekteja. Sain paljon uusia yleishyödyllisiä ajatuksia, joiden avulla tunnen uskaltavani lähteä johtamaan isompiakin projekteja.

Projektiin osallistuvien motivoiminen nousi Lööwin ajatuksista eniten esiin projektipäällikön tehtävissä. Tähän löytyi useita keinoja ja tärkeimpänä pidin projektityöläisten pitämisen tietoisena projektin kokonaiskuvasta. Tämän huomasin itse, kun tiimiyrityksemme joulukuusiprojektissa toimin toisena projektipäällikkönä. Projekti tuntui seisovan paikallaan ja selvittäessäni asiaa, tuntui, että kukaan ei ollut tietoinen projektin päämäärästä ja näin kukaan ei uskonut projektin onnistuvan. Tämän takia päätimme tehdä toisen projektipäällikön kanssa selkeän toimintasuunnitelman ja aikataulutuksen projektille, jotta jokaiselle selkenisi kokonaiskuva projektista. Muutaman päivän päästä huomasimme kuinka osa-alueiden vastaavat alkoivat heti edetä projektin kanssa sopien tapaamisia projektiin osallistuvien kanssa. Kun jokaisella projektiin osallistuvalla on selkeä kokonaiskuva projektista, eikä vain omasta tehtävästään, ovat he paljon motivoituneempia tekemään parempaa työtä projektin eteen.

Motivoimiseen sain myös monia muita hyödyllisiä vinkkejä, joita ovat muun muassa vastuunjako, yhteishengen luominen, palkitseminen ja helposti lähestyttävyys. Nämä yhdessä tarkoittavat sitä, että projektipäällikön tarkoituksena on luoda projektiryhmä, joka on halukas tekemään parhaansa, hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia elementtejä projektin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Ennen kaikkea projektissa tärkeää on suunnittelu. Vanhaa sanontaa ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” painotetaan kirjassa paljon. Mitään ei pidä lähteä tekemään silmät sidottuna. Ennen projektiin ryhtymistä tulee ainakin miettiä seuraavia asioita: projektin tavoite ja tarkoitus, mahdolliset toimenpiteet ja resurssit, karkea aikataulu ja tietenkin projektiin osallistujat. Yhteenkään palaveriin ei kannata mennä huonosti valmistautuneena. Projektipäällikkönä annan itsestäni huonon kuvan, jos osoitan epävarmuutta ja tietämättömyyttä.

Tärkeänä oppimanani asiana pidän sitä, että projektipäällikön tulee osata sanoa ”ei”. Tämä käy ilmi siinä, kun Lööw luettelee syitä projektin epäonnistumiseen tai kaatumiseen. Jos projektipäällikkö ei osaa sanoa tietyille asioille ei, tulee projekti leviämään aivan varmasti käsiin. Tämä koskee itseäni, koska tunnen olevani henkilö, joka lähtee lähes kaikkeen mukaan. Olen kyllä jo huomannut, että tämä kostautuu ennen pitkää, sillä tälläkin hetkellä on itselläni menossa kuusi projektia Tiimiakatemiassa ja päiväni venyvät liian pitkiksi. Nyt pyrin olemaan tiukempi asioiden suhteen ja harkitsen asioita pidempään eri näkökulmista.

Lööw käy kirjassaan myös läpi eri projektiin osallistuvien tehtäviä. Yleinen sääntö työntekijälle on tehdä parhaansa, helpottaen muiden työtä ja olla omatoiminen tarttuen haasteellisiinkin tehtäviin mukaan. Vaikka projektijohtaminen kiinnosti minua henkilökohtaisesti enemmän, oli erittäin tärkeää saada uusia ajatuksia ja näkökulmia myös projektiin osallistuvien tehtävistä, jotta heidän johtaminen sujuu paremmin.

Työkirjaosioon Lööw on kerännyt monenlaisia apuvälineitä projektin kanssa työskentelevälle projektipäällikölle. Siinä on erilaisia taulukoita ja malleja kuinka projektista selviydytään järjestelmällisesti helpommin. Eihän pyörää kannata uudestaan lähteä keksimään, jos sellainen on jo valmiina. Montaakaan näistä apuvälineistä en nähnyt itselleni hyödylliseksi, ainakaan tällä hetkellä menossa olevistani projekteissani. Muutamaa taulukkoa kuten ”välietapit” ja ”aikataulu” tulen kuitenkin käyttämään useammankin kerran kuin vain joulukuusiprojektissa. Olen kyllä varma, että muutkin Lööwin apuvälineet tulevat minulle käytännöllisemmiksi kunhan eteeni tulee projekteja, joissa kyseisiä apuvälineitä tarvitsen.

Lööwin kirja Onnistunut projekti oli mielestäni oiva apuväline varsinkin projektijohtajalle. Mielestäni Lööw keskittyi kuitenkin liikaa suuriin projekteihin, jotka eivät minulle ole vielä ajankohtaisia ennen kuin yritysmaailmassa. Kirja sai minut kuitenkin luottamaan omiin kykyihini toimia projektipäällikkönä ja tulen hyvin todennäköisesti lainaamaan kyseisen kirjan uudestaan apuvälineeksi, jos pääsen johtamaan suurta projektia. Kaiken kaikkiaan kirja antoi minulle siis uusia ideoita ja näkökulmia toteuttaa hyvin onnistunut projekti.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!