Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Organisaation kyvykkyydellä läpi kasvun lasikattojen

Kirjoitettu 21.04.21
Esseen kirjoittaja: Samuli Ala-Kasari
Kirjapisteet: 2
Kirja: Läpi kasvun lasikaton
Kirjan kirjoittaja: Veijo Komulainen
Kategoriat: 1. Oppiminen, 4. Johtaminen, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Veijo Komulaisen kirjoittama Läpi kasvun lasikaton kirja herätti konkreettisia havaintoja myöskin tiimiyrityksemme kasvun vaiheista. Vaikka kirjassa käydäänkin asioita PK-yritysten näkökulmasta pätee samat ‘’oireet’’ sekä ‘’ratkaisut’’ myöskin mielestäni hyvin havainnollistavasti tiimiyrityksen arkeen sekä myöskin tulevaisuuden yrityksen suunnitteluun. Onhan meille henkilöstömäärä kuitenkin myös Gravissa 12 henkilöä, joka voisi parhaillaan sijoittua jo henkilöstömäärän puolesta PK-yritykseksi. 

Suomalainen johtamiskulttuuri 

Veijo Komulainen omaa 25 vuoden kokemuksen erilaisista liiketoimintojen johtotehtävistä sekä Suomessa että ulkomailla. Useimmat liiketoiminnan kirjallisuudet kirjoitetaan suurten yritysten näkökulmasta, jolloin tällä kirjalla täydennetään tietoa PK-yritysten näkökulmasta. Suomessa PK-yritysten määrä on valtava, mutta kasvu sekä johtaminen jää jälkeen muista länsimaisista PK-yrityksistä. 

Harward Business Review:n tutkimuksen mukaan 85% yritysjohtajista on sitä mieltä, että kasvun suurin este tulee yrityksen sisältä. Suomessa johtamiskulttuuri on hyvin operatiivisesti suorittavaa sekä paljon nopeita päätöksiä ilman suurempia strategioita. Johtamiskulttuurin voidaan sanoa olevan näin ollen ‘’armeijamainen’’.  

Sota-aikana nopeita päätöksiä tulee vastaan nopeasti, jolloin hierarkisesti korkeat henkilöt tekevät koviakin päätöksiä. Edelleen joissakin tilanteissa tätä johtamistapaa pidetään tehokkaana ja arvokkaana. Osatekijä varmasti on, että Suomessa yritysjohtajien koulutustaustat ovat hyvin homogeeniset. Esimerkiksi Suomen pörssiyhtiöiden johtajista 40% ovat insinöörejä kuin sama luku kansainvälisesti on 20%. Suomessa myös yleisesti arvostetaan koulutusta suuresti, kun taas muualla maailmassa koulutuksella ei ole niin suurta merkitystä. Monipuolinen henkilöstö erilaisilla persoonilla sekä osaajilla tuo yrityksen sisälle monipuolista ajattelua sekä diversiteettiä, joka on suomalaiseen yrityskulttuuriin tervetullut lisä. 

Kasvun lasikatot 

Kasvun lasikatot tulevat yrityksen kasvussa vastaan säännöllisin väliajoin. Lasikatot ovat ilmentymiä kyvykkyysvajeesta, jota ei ole tunnistettu tai siihen ei ole osattu reagoida oikealla tavalla. Kyvykkyysvajeella tarkoitetaan yrityksen kasvaessa toiminnan monimutkaistumista, jolloin toiminta ylittää organisaation kyvykkyyden alkaa se haitata yrityksen toimintaa. Tyypillisimpiä kasvukipuja ovat: 

  • Johdon työ painottuu operatiivisiin ongelmiin 
  • Ihmiset ovat ylikuormittuneita 
  • Yksinkertaisissa ongelmissa tulee ongelmia 
  • Ihmiset eivät ole varmoja paikastaan yrityksessä 
  • Suunnitelmat eivät toteudu 
  • Tieto ei kulje. Huhut kulkevat 
  • Tiedätään huonosti mitä organisaation sisällä tapahtuu 
  • Yrityksen suunta ei ole kaikille selvä 
  • Tuloskehitys on pysähtynyt 

kyvykkyysvaje

Millasia kasvukipuja olemme oireilleet? 

Allekirjoitan kaikki aikaisemmin listatut kasvukivut. Tiimiyrityksemme on kärsinyt niistä kaikista ja kärsii osassta edelleen. Kuitenkin suuria kehitysaskeleita on vuosien saatossa tapahtunut. Tänäpäivänä johtyryhmän toiminta on ottanut suuria harppauksia johtamisen näkökulmasta ja keskittyneet hyvin paljon aina yksilöiden hyvinvoinnista yhteisten resurssien kehittämiseen. Tässä hetkessä suurimpana ongelmana ehkä tiimiyrityksessämme on, että ihmiset eivät ole täysin varmoja omasta paikastaan ja suunta ei ole täysin selvä.  

Monelle on selkeytynyt uudet kuviot akatemian jälkeisestä elämästä mikä haastaa yksilöitä sitoutumaan myös nykyhetkeen. Lisäksi tällä hetkellä koen, että kaikille ei ole täysin selvä suunta mihin menemme yrityksenä. Erityisesti kesän lähestyessä itsestä tuntuu, että monet haluavat elää täysipäiväistä yrittäjän elämää ja pyrkiä ansaitsemaan elantonsa sillä, osa menee ulkopuoliselle palkkatöihin ja osalla on vielä kesä osittain auki. Lisämausteen keskusteluihin ja tilanteeseen tuo vielä tuleva MYM, joka sekin tarkoittaa monelle eri asiaa. Tietämättömyys ja epävarmuus pistää liikkeelle huhuja ja epävarmaa tietoa. Uskon kuitenkin, että saamme sovittua hyvinkin nopealla aikataululla nämä kyseiset ongelmakohdat auki ja pystymme kasvamaan kasvukipujen yli. 

Kun mietin henkilökohtaisella tasolla tekemistäni sekä johtamista olen ajan saatossa törmännyt muutamiinkin kipeisiin kohtiin. Olen tehnyt paljon työtä asioiden eteen, jossa pääsisin irti operatiivisista töistä, jolloin aikaresursseja vapautuisi enemmän suunnitteluun sekä johtamiseen. Tässä olen kevään aikana onnistunut kiitettävästi. Ylikuormittunut tilani on helpottunut suuresti ja yksinkertaiset ongelmat eivät enään tunnu ongelmilta toimintatapojen vakiinnuttua selkeimmiksi.  

Tällä hetkellä pystyn tekemään aivo ja ideointityötä enemmän kuin koskaan akatemian aikana, joka mielestäni on todella innostavaa. Tietysti edelleen operatiiviset työt on mukana toiminnassani, mutta ne ovat jakautuneet tasaisemmin. Hyvänä esimerkkinä tästä on viimeisin valmistunut projektimme Simap-verkkosivut. Ongelmat mitä projektissa tulivat eteen eivät olisi tuntuneet näin helpoilta vielä vuosi sitten. Tässä hetkessä voi todeta itse olevan tyytyväinen ja mikä tärkeintä myös asiakas on sitä! 

Miten sitten kyvykkyysvajeesta ja lasikatoista mennään läpi?  

Kyvykkyysvajeesta ja lasikatosta läpi menemiseen tarvitaan yksinkertaisesti johtajuuden sekä kyvykkyyden kehittämistäEnsimmäisenä tulee ymmärtää minkä ongelman kanssa painitaan. Ongelman ymmärtämisen jälkeen yksinkertaisesti asiaan pitää investoida. Investointi voi olla taloudellista, aikaan sidonnaista tai vaikkapa ajattelua, joita useimmiten kasvavissa liiketoiminnoissa on liian vähän. Investoinnit usein siirretään myöhemmäksi tai niitä pidetään liian kalliina, jolloin ongelmaa ei saada poistettua. Investoinnille ei välttämättä osata laskea investoimatta jääneen rahan todellista tuottoa. Kuitenkaan ilman toiminnan muutosta kyvykkyysvajeessa lasikaton läpi ei päästä ennen kuin ongelma on poistettu. 

‘’Jos kyvykkyyden kehittäminen tuntuu kalliilta, kannattaa kokeilla mitä kyvyttömyys maksaa.’’ 

Johtamisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää on luottaa muuhun henkilöstöön ja poistua itse operatiivisista tehtävistä valtaosin. Johtajan toiminta muuttuu ja kehittyy ajansaatossa. Yritysjohtajan pääasiallinen tehtävä kuitenkin on keskittyä liiketoiminnan johtamiseen operatiivisten ongelmien sijaan. Johtaminen voidaan jakaa asioiden johtamiseen (management) sekä ihmisten johtamiseen (leadership). Managementilla tarkoitetaan strategista puolta sekä asioiden seurannan sekä onnistumisen mahdollistamisen työkalujen luomista.  

Leadershipillä tarkoitetaan kyvykkyyden lisäämistä kannustamalla yksilöitä ja luomalla yhtenäinen ja yhteen hiileen puhaltava yrityskulttuuri, johon ihmiset sitoutuvat. Johtajamisen voidaan sanoa poissulkevan kyvykkyyden ja kehityksen esteitä ja mahdollistaa jokaisen yksilön tarvitsemat resurssit kehittyäkseen. Tarkkaan suunnitellut toiminnot esimerkiksi dokumentoinnin suhteen tai yhtenäiset pelisäännöt projektien kulkuun voi kuulostaa kovin kankealta. Kuitenkin tällä mahdollistetaan oikeanlaista systematiikkaa, jonka avulla pystytään seuraamaan toimintaa sekä välttymään aina uudestaan esiintyviltä ongelmilta. Kyvykäs johtaminen luo kyvykkään organisaation, systemaattinen johtaminen luo systematiikkaa. 

Miten ennaltaehkäisen kasvukipuja? 

Organisaation kyvykkyys ja tieto

Uutta liiketoimintaa suunnitellessa kirja avasi omaa ajatusmaailmaa hyvin. Uutta suunniteltaessa itseäni on tähän asti helpottanut ajatella isosti, ‘’toimisiko tämä ratkaisu, jos meitä olisikin jo 20’’.  Haluan suunnitella tulevaisuudessa yrityksestä kyvykkään. Väitän, että en ole samalla tasolla vielä, kun kaikki kyvykkäät johtajat, mutta olen tekemisen ja oppimisen asenteella, joten tiedän että minusta voi se tulevaisuudessa tulla.  

Olen systemaattinen ihminen, joten uskon että itselläni on tässä hetkessä tälle paljon annettavaa. Tälläkin hetkellä meillä on hyvä perusta tehdyistä projekteista sekä dataa asiakkaista. Tiedon purkaminen ja sen ymmärtämisen avulla luomme tarvittavat dokumentit sekä prosessit sisäisesti, että ulkoisesti, jotta viestintä on avointa ja jokainen voi parhaillaan kehittää omaa kyvykkyyttään jatkuvasti jaetulla tiedolla. Datan käyttö vaatii rakenteita ja ymmärrettävällä tiedolla luodaan organisaatioon ymmärrystä ja viisautta. 

Keskityn johtamisessa asioiden sijasta enemmän ihmisiin. Luomme yhdessä monimuotoisen kulttuurin, johon ihmisillä on aito halu kuulua. Uskallamme tehdä asioita eri tavalla. Kun koko organisaation kyvykkyys ja tieto kasvavat keskitetyn johtamisen tarve vähenee ja organisaatiossa päästään hyödyntämään tehokkaammin itseohjautuvuutta sekä tiimidynamiikkaa. 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!