Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Ota oppia parhaasta – Tehoa vertailuoppimisesta

Kirjoitettu 25.01.16
Esseen kirjoittaja: Harri Mustonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Ota oppia parhaasta - Tehoa vertailuoppimisesta
Kirjan kirjoittaja: Bengt Karlöf, Kurt Lundgren & Mari edenfeldt Froment
Kategoriat: 6.1. Asiakkuuden työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Bencmarking on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi työympäristöön. Liike-elämässä bencmarkkaus tarkoittaa tavoitetta tai normia mikä pyritään saavuttamaan. Isojen organisaatioiden johtajat ovat usein dominoivia persoonia, jotka ovat usein kiinnostuneita omista tehtävistään tai yrityksestään. Vertailujohtaminen on hyödyllinen keino mitata omia suorituksia ja tavoitteita, sekä verrata niitä muiden suorituksiin. Suunnitelmatalouden kaatama markkinatalous mahdollistaa erinomaisesti vertailuoppimisen ja –johtamisen. Esimerkiksi meillä Tiimiakatemialla foorumit, sekä ristilölytykset ovat erinomainen maasto vertailuoppimiseen.

 

Mikä saa yritykset kehittymään?

 

Kirjan mukaan vapaan markkinatalouden luoma kilpailu nostaa yrityksen vaatimustasoa. Vaatimustason nousu taas edistää oppimista ja nämä lisäävät tehokkuutta ja menestystä. Mikäli yrityksellä ei ole kilpailua, esikuvat ovat hyvä keino nostaa yrityksen vaatimustasoa. Mehän tiimiakatemialla kuulemme ja näemme lähes päivittäin esikuvia, mitkä innostavat meitä. Myös tiimien välillä on tervettä kilpailuhenkisyyttä. Hyvä asia Tiimiakatemiassa on, että teemme projekteja omille asiakkaillemme. Palautteen myötä kuulemme, onko asiakkaan saama arvo heidän mielestä tarpeeksi korkea. Tämän kautta meidän tulee nostaa omaa vaatimustasoamme, mikä edistää meidän oppimistamme, sillä Tiimiakatemialla on mahdollista oppia aina uutta. Tekemisen kautta oppiminen lisää tehokkuuttamme ja menestystä.

 

Vertailujohtamisen opetuksia

 

Vertailujohtamisessa on tärkeää ottaa huomioon syiden ja seurausten välinen suhde. Eli selvittää perimmäinen syy, MIKSI jollain on parempia suorituksia. Suoritusten taso saattaa johtua lähes mistä vain, mutta apuna kannattaa käyttää neljää kohtaa:

 

  1. Miten toimimme nyt?
  2. Miten muut toimivat?
  3. Mikä selittää suoritusten välisen kuilun?
  4. Lopuksi tapahtuu toteutus ja oppiminen

 

Akatemialla usein kuulee kommenttia, että omaa tekemistä ei kannata liikaa vertailla muiden tiimiyritysten toimintaan. Kirjan mukaan yrityshenkisyyden huono puoli on liian usein kuitenkin omahyväisyys. Kaikki halutaan tehdä itse. Vertailujohtamisen yhdistää teorian ja käytännön, mikä tunnetusti innostaa tekijöitä. Varsinkin suorituskeskeisiä ihmisiä. Ja niitähän meiltä Tiimiakatemialta löytyy! Jokainen tiimiyrittäjä tietää, sen kuinka teorian ja käytännön yhdistäminen toimii. Tiimiakatemia on nyt 23 vuotta, eli samanlaiset ihmiset ovat pohtineet samanlaisia asioita jo vuodesta toiseen. Ei kaikkea kannata tehdä alusta saakka itse. Esimerkiksi alumnien hyödyntäminen ja heiltä neuvojen kysyminen tulisi olla paljon yleisempää. Näin saattaisimme olla paljon tehokkaampia. Ensin täytyy päästä vain vaiheeseen, että ymmärtää voivansa pyytää apua.

 

Nykypäivän yrittäjyyskoulutuksen vaatimuksia

  1. Tiedonmuodostus & oppiminen on yrityksen kannalta erittäin tärkeää
  2. Oppimisen nopeuttaminen (Työkalut, mittarit, tavoitteet jne.)
  3. Laaja osallistuminen – Työt siirtyvät yhä enemmän projektiryhmiin, ne jotka tekevät kyseisen työn, myös vastaavat siitä. Strategisen suunnittelun yksiköt vähenee.

 

Tiimiakatemiallahan me luemme kirjoja koko ajan, sekä treenaamme tiimin kanssa kaksi kertaa viikossa. Luomme ja opimme kirjoista uutta tietoa ja jaamme tietoa treeneissämme. Oppimisen nopeuttamiseksi, meille on tehty monia tiimiyrittäjän työkaluja valmiiksi. Esimerkiksi motorolat, oppimissopimukset ja rakettimalli on luotu nopeuttamaan oppimistamme. Lisäksi koko organisaatiomme perustuu tiimioppimiseen, joten laaja osallistuminen on meille tärkeää. Kaikilla henkilöillä on oma osa-alueensa tiimiyrityksessä ja mikäli joku ei osallistu tiimin toimintaan näkyy se nopeasti.

Tulin hyvälle mielelle, kun luin nämä kirjan kohdat ja helpotuksekseni totesin, että nämä kaikki kohdat toteutuvat Tiimiakatemialla. On innostavaa olla ”koulussa” mistä oppii aina jotakin uutta ja koko ajan se muistuttelee kirjoissa, kuinka se sittenkin on erinomainen ja nykyaikainen oppimisympäristö.

 

 

Vertailuoppi perustuu neljään perusainekseen

Käydään vielä lopuksi läpi, mihin vertailuoppi perustuu.

Tehokkuus

Tehokkuus on vertailuoppimisen parissa tehtävän työn hyvin tärkeä perusta. Organisoidun toiminnan tavoitteena on aina tuottaa arvoa, joka taas ylittää arvon tuottamisen kustannukset. Eli jotta meidänkin osuuskuntamme menestyy, asiakkaan saaman arvon ja tuottavuuden välille tulisi löytää tasapaino.

Tiimissä oppiminen

Vertailuoppi on erinomainen keino tiimissä oppimiseen. Mikäli on esimerkiksi osoitettu, että joku yritys tekee henkilöstön rekrytoinnin tehokkaammin. Jos projekti on ryhmän itsentä hallinnassa, luottaa se prosessiin ja synnyttää tervettä kilpailuhenkisyyttä. Kun ryhmä vastaa omasta projektista, edistää se myös oppimista. He saavat selkeämmän kuvan omasta työstään. He kokeilevat yhdessä muiden tekemiä teorioita käytäntöön ja voivat toimia jatkossa aina yhä enemmän itsenäisesti.

Laaja osallistuminen

Vertailuoppimisessa ihmiset joihin muutos kohdistuu, päättävät mitä muutoksia tarvitaan. Organisaation tulee myös sitoutua muutoksiin, jotta laaja osallistuminen tapahtuu. Nykyään ihmiset eivät osoita tyytymättömyyttään niin paljoa lakkoilemalla, vaan panttaavat tietoa. Kun taas ihmiset ovat mukana tekemässä muutoksia ja saavat mahdollisuuden vertailuopin kautta ymmärtää organisaation tilannetta, he ovat halukkaita ymmärtämään muutoksia. Eikä niitä koeta enää niin automaattisesti uhkaavina.

Hyvät esikuvat

Yritysten ja organisaatioiden toiminnassa käytetään nykyäänkin hyvin vähän esikuvia. Se on kirjoittajien mielestä hyvin outoa, sillä kokemuksella on oppimisessa keskeinen merkitys Kokemus on hyve, mitä kunnioitetaan. Kyky oppia muiden kokemuksista onkin ratkaisevan tärkeää ja tämä on syy siihen, miksi esikuvien käyttö on olennainen osa vertailuoppia. Esimerkiksi nuoret urheilijat pitävät esikuvinaan Selänteitä ja Litmasia, mutta samanlainen ajattelumalli yrityksissä on harvinaista. Näyttää siltä, että ihmiset arvostavat enemmän omia ideoitaan ja keksintöjään.

 

Harri Mustonen
Ideaosuuskunta Aito harri@aitoidea.fi

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!