Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Selaillessani YPK:ta, silmääni pisti tämä kyseinen kirja. Kirjan nimi on siis Ota oppia parhaista! – Tehoa vertailuoppimisesta. Kirjan on kirjoittanut Bengt Karlöf, Kurt Lundgren ja Marie Edenfeldt Froment. Aiheena kirjassa on siis vertailujohtaminen (benchmarking) ja sen uudempi ja kehittyneempi malli eli vertailuoppiminen (benchlearning). Benchlearningiä voidaan kuvata liiketoiminnan kehittämisen ja organisaation oppimisen yhdistelmäksi. Seuraavaksi esittelen mielestäni tällä hetkellä minulle tärkeimmät asiat.

Ensimmäisenä mieleen jääneenä asiana oli jo kirjan alussa kerrottu yrityksen pitkän aikavälin kehittymiseen keskittyvien kahden eri strategian historiat. Nämä kaksi strategia teoriaa ovat deterministinen ja voluntaristinen ajattelumalli. Deterministi perustuu olosuhteiden analysointiin ja niihin vaikuttavia muutoksia laskemalla, jolloin voidaan päätellä, miten organisaation tulisi toimia varmistaakseen menestyksensä. Voluntaristinen taas perustuu näkemykseen, jonka mukaisesti menestykseen vaikuttavat suurelta osin ihmisen tahto, tavoitteet ja tarmo. Nykyään, kuten kirjassa kerrotaan, ovat nämä kaksi erilaista strategista käsitystä sulautumassa toisiinsa. Seuraavana uuden strategian kiteytyksen kohdat, joita ainakin osia Tiimiakatemialla pyritään mielestäni toteuttamaan:

 1. Oppiminen on ratkaiseva kilpailuetu
 2. Tehokkuus on kaiken organisoidun toiminnan ehdoton edellytys
 3. Asiakas on kaiken lähtökohta
 4. Tarpeiden tyydyttämiseksi tehdään innovaatioita ja käytetään hyväksi tekniikkaa
 5. Ei-kaupalliset organisaatiot tarkastelevat itseään ikään kuin niillä ei olisi kilpailijoita
 6. Teknologia ja globalisaatio käynnistävät kolmannen ”teollisen vallankumouksen”

Toinen mielestäni mielenkiintoinen kohta, oli se missä kerrottiin johtamisen historiassa tapahtuneita esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat tutkineet huolellisesti asiakkaiden mieltymyksiä ja sen jälkeen tuoneet markkinoille tuotteita, jotka ovat menneet päin seiniä. Ajatuksia herätti kohta, jossa kerrotaan asiakkaiden toiveiden selvittämisestä ja täyttämisestä. Kuten kohdassa kerrotaan, se ei vaadi paljoa, mutta se ei ole myöskään hirvittävän hedelmällistä. Vastakohta asiakkaan toiveiden selvittämiseen on kirjan mukaan innovointi. Eli ensin pyritään selvittämään asiakkaan tilanne ja tarjotaan sen jälkeen jotain, mitä hän ei olisi koskaan voinut itse keksiä. Mielenkiintoisia ajatuksia, joita täytyy miettiä kun tiimini kanssa tarjoamme asiakkaillemme jotain. Meiltä on ehkä vähän jäänyt asiakasyrityksen tutkiminen ennen kuin alamme tarjoamaan, sillä meidän pitää ottaa asenne, että asiakas ei vielä tiedä tarvitsevansa sitä mitä tarjoamme.

”Tyhmät oppivat omista, mutta älykkäät toisten virheistä”

Kolmas pohdinnan aiheen ansainnut kohta alkaa tuolla ylläolevalla erään vanhan kiinalaisen sananlaskusta, jonka kirjasta löysin. Mielestäni Tiimiakatemialla käytetään tuota ajatusta perustana treeniyhteisössä, eli vertailuoppimista. Kuten kirjassa mainitaan, että kyse ei ole pelkästään omakohtaisten kokemusten hyödyntämisestä. Kyky kartuttaa tietoa käyttämällä hyväksi muiden kokemuksia on inhimillisen ja sosiaalisen kehittymisen tärkeimpiä lähteitä. Tätä varmasti varsinkin näin ensimmäisen vuoden tiimiyrittäjänä käytämme huomaamattomastikin, sillä eihän meillä ole mitään hajua Tiimiakatemia kulttuurista ilman vanhempia tiimejä, joita me vertailemme.

Tehokkaan prosessin kuusi toisiaan vahvistavaa periaatetta:

 • Osallistuminen – Ihmiset osallistuvat päätöksentekoon ja vaikuttavat siihen, koska heiltä pyydetään ideoita ja mielipiteitä.
 • Selittäminen – Kaikki asianosaiset ymmärtävät, miksi päätökset on tehty.
 • Odotusten selkeys – Uudet tavoitteet ja pelisäännöt todetaan selvästi
 • Yhdessä tapahtuva oppiminen – Kaikki lähtevät yhteiselle älylliselle matkalle ja saavat samat tiedolliset virikkeet.
 • Tavoitetason nousu – Kohentaa prosessiin osallistuvan ryhmän tavoitetasoa, eli ryhmä haluaa yltää aina vain parempiin suorituksiin.
 • Lojaalius – Päätöksiä kohtaan, selittäminen erittäin tärkeää, sillä se lisää lojaaliutta.

Ylläolevia kohtia aion pyrkiä toteuttamaan myös meillä Bisnerassa.

Lopuksi viimeinen kolahdus, jonka haluan tuoda esille. Kirjassa kerrottiin tärkeistä asioista, jotka ovat toimivalle tiimille olennaisia. Tämä avasi minulle hyvinkin sitä, että miksi meillä uusilla pinkuilla on pienemmät tiimit kuin aikaisemmilla vanhemmilla tiimiyrittäjillä. Kirjan luettuani olen vahvasti tämän uudistuksen puolella. Kuten siinä mainitaan, niin 6-8 hengen tiimit ovat tehokkaita ja toimivia. Harvassa yrityksessä on muutenkaan 10-18 omistajaa. Moni ihmettelee Tiimiakatemialla tätä uudistusta, mutta minä kyllä kirjan luettuani mietin niinpäin, että miksi helvetissä niissä on niin monta ihmistä per osuuskunta aikaisemmin ollut. Aivan järjetöntä touhua, sillä eihän tähän kouluun tulla sen takia, että opittaisiin tekemään ”hanttihommia” tai sellaisia töitä mihin tarvitaan paljon porukkaa. Sitä varten on tämä Tiimiakatemian yhteisö, jolta voi pyytää apua mikäli varat tai omat resurssit eivät riitä palkkaamaan ketään tekemään niitä töitä. Oma osuuskuntani on ollut mielissään tästä uudistuksesta, sillä emme tulleet tänne kouluun opettelemaan nurmikon ajoa vaan pyörittämään sitä bisnestä, joka palkkaa jotkut ajamaan sitä nurmikkoa. Näin minä olen ainakin ymmärtänyt Tiimiakatemian tavoitteet oppimisesta. Mutta niin tai näin tämä on oma näkemykseni uudistuksesta. Seuraavana listaan koontina hyvän tiimin piirteitä:

 1. Pieni ryhmä
 2. Täydentävät taidot
 3. Yhteinen tarkoitus
 4. Yhteiset suoritustavoitteet
 5. Yhteiset ja sovitut työskentelymenetelmät
 6. Yhteisvastuu

Yhteenvetona, kirja oli välillä sekava ja vaikea luettava, mutta loppujen lopuksi todellakin lukemisen arvoinen. Mielenkiintoisia itselle oli varsinkin tuo tiimityön osa, sillä se näin pinkkua koskettaa ensimmäisenä vuotena tiimiyrittämistä.

Jake Vitikainen

Osuuskunta Bisnera

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!