Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Paranoidi optimisti

Kirjoitettu 06.04.20
Esseen kirjoittaja: Annika Palmari
Kirjapisteet: 2
Kirja: Paranoidi optimisti
Kirjan kirjoittaja: Arto Siilasmaa
Kategoriat: 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Paranoidi optimisti on Risto Siilasmaan tarina Nokian vastoinkäymisistä teknologia-alalla ja siitä, miten se onnistui välttämään konkurssin vaikeuksien keskellä. Siilasmaa on F-Securen perustaja ja Nokian entinen puheenjohtaja, joten hänellä jos jollain on ollut näköalapaikka seurata Nokian nousuja ja laskuja sekä niiden taustalla olleita toimia.

 

Kirjassa Siilasmaa kiinnittää huomion yrittäjämäiseen johtajuuteen, joka perustuu johtamisoppeihinsa ja omakohtaisiin havaintoihinsa omassa työroolissaan F-Securella vuosien aikana. Yrittäjyyden opiskelijana kiinnostuin totta kai Siilasmaan näkemyksiin yrittäjämäisestä johtajuudesta, joka on omien opintojeni pääasiallinen aihe.

 

Siilasmaa kertoo, että Nokian alamäki alkoi Applen tullessa markkinoille. Ylpeys omasta asemasta esti Nokian johtoa näkemästä, kuinka heidän käsityksensä tulevaisuudesta ja trendeistä oli virheellinen. Nokia oletti, että sen valmistamat monimutkaiset mallit olisivat suosittuja myös tulevaisuudessa ottamatta huomioon asiakkaiden tarpeiden ja trendien muuttumista. Applen vahvuutena oli yksinkertaisuus, joka vetosi asiakkaisiin. Nokian suurin kompastuskivi oli siis tuudittautuminen hyvään senhetkiseen tilanteeseen tulevaisuuden ja uusien kilpailuetujen etsimisen sijaan. Lisäksi kilpailijoiden menestystä ja kehitystä vähäteltiin eikä siitä edes yritetty ottaa oppeja omaan toimintaan.

 

Johtajuus on erittäin tärkeä rooli yrityksessä ennen kaikkea sen vuoksi, että kaikki ottavat mallia johtajasta ja seuraavat johtoryhmän reaktioita joka tilanteessa. Tämän vuoksi johtajan asenne ja johtamiskulttuuri tarttuu erittäin herkästi myös alaisiin. Lisäksi johtajan tulisi kyetä vahvistamaan omistajuuden ja vastuullisuuden tunnetta alaisissaan voidakseen rakentaa menestyvää yritystä. Luottamus alaisten ja johtoportaan välillä on elintärkeää, ja jos tuota suhdetta laiminlyödään, on mahdotonta odottaa mitään tukea alaisilta, kun tulee vastaan vaikeita aikoja. Auktoriteetti syntyy ainoastaan oikeiden tekojen perusteella. Johtajalta vaaditaan aktiivista ympäristön tapahtumien seuraamista ja reagointia sekä yrittäjämäisen johtajuuden toteuttamista voidakseen menestyä tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Nokian suurin ongelma oli ajattelumalli, että aiempi menestys takaa menestyksen myös tulevaisuudessa. Tämän väittämän voi kuitenkin kuka tahansa trendien muuttumisen ymmärtävä ihminen todeta vääräksi. Todellisuus on juurikin päinvastainen: mitä suurempi ja menestyneempi yritys on, sitä tarkemmin sen tulisi suunnitella tulevaisuutta ja kehittää uusia kilpailuetuja. Kaikki mahdolliset skenaariot tulisi arvioida ja tutkia, miten niihin tulisi valmistautua. Tämä antaa mahdollisuuden toimia nopeasti ja reagoida yllättäviin tilanteisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on tämänhetkinen koronaepidemia. Koronan vuoksi monessa maassa on tällä hetkellä poikkeustila, mikä vaikuttaa erittäin voimakkaasti myös liiketoimintaan. Muutokset ovat tulleet erittäin nopeasti, ilman lähes minkäänlaista varoaikaa. Jo nyt on selkeästi nähtävillä, mitkä yritykset ovat varautuneet jonkinlaiseen poikkeustilanteeseen toiminnassaan ja mitkä eivät. Ne yritykset, jotka pystyvät nopeasti reagoimaan tällaiseen poikkeustilaan voivat jopa vahvistaa liiketoimintaansa, kun taas yritykset, jotka vasta nyt alkavat suunnittelemaan mahdollisia toimintatapoja, luultavasti tulevat kiikkumaan konkurssin rajamailla.

 

 

 Mikä ihmeen paranoidi optimisti?

Paranoidi optimisti on Siilasmaan luoma termi, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa pelon ja epävarmuudenkin keskellä voi optimistisesti ajatella, että kaikkiin ongelmiin on myös ratkaisu.  Paranoidi ihminen tulisi olla siinä mielessä, että tulee osata varautua myös epäonnistumisiin ja virheisiin, jolloin jokin asia voi mennä pieleen. Tällä tavalla johtaja voi tutkia sekä parhaat että pahimmat skenaariot toiminnassaan. Optimismi auttaa selviämään vaikeista ajoista, sillä se tukee ajattelumallia, jossa kaikkiin ongelmiin löytyy jokin keino selvitä, vaikkei kaikkea pahaa voisikaan ehkäistä.

 

Yrittäjämäisen johtajuuden opas

Siilasmaa jakaa kirjassaan yrittäjämäisen johtajuuden oppaaksi, jossa on kymmenen eri johtajuuden pääpiirrettä. Seuraavaksi avaan jokaista piirrettä hieman.

 

  1. Vastuuntunto

Aidosti vastuuntuntoinen johtaja välittää liiketoiminnastaan, alaisistaan, tuotteista ja asiakkaista. Olennaista on kokea työ omaksi omaisuudeksi, sillä kukapa haluaisi pitää huonosti huolta jostain omasta. Jos työpaikalla on ”mä oon vaan töissä täällä” -asenteella, tuskin haluaa myöskään nähdä ylimääräistä vaivaa yrityksen eteen.

 

  1. Tosiasioiden tunnustaminen

Vastuullinen ihminen tunnustaa ja hyväksyy tosiasiat, puhuu niistä avoimesti ja käsittelee ne hyvin. Lisäksi yrittäjämäinen johtaja kantaa vastuunsa, niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Vaikeuksia tulee aina, joten on parempi opetella käsittelemään niitä hyvin sen sijaan että aina selättää syyt toisten niskoille.

 

 

  1. Sinnikkäät palkitaan

Menestys ei lähes koskaan tule hetkessä, vaan se vaatii huomattavasti aikaa ja vaivaa. Yrittäjämäinen johtaja ei koskaan luovuta vaikeuksissa, vaan etsii aina ensisijaisesti ratkaisua. Kun yrityskulttuuriin kehitetään rutiiniksi ratkaisukeskeisyys, on ongelmia ja haasteita helpompi lähteä aina uudestaan ja uudestaan ratkaisemaan lannistumatta.

 

  1. Riskejä on otettava ja hallittava

Ilman riskinottoa ei tule tuloksia, joten riskejä ja kokeiluja tulisi tehdä rohkeasti. Riskejä tulisi kuitenkin myös hallita varautumalla mahdolliseen floppiin tai epäonnistumiseen. Riskienhallinnassa tärkeää on kaikkien hyvien ja huonojen skenaarioiden tutkiminen ja niihin valmistautuminen, jolloin mahdollisessa ongelmatilanteessa virheet voidaan korjata nopeasti.

 

  1. Opinjano

Ympäröivä maailma kehittyy jatkuvasti, joten ilman aktiivista uuden oppimista jää auttamatta jalkoihin. Jos ei jatkuvasti pyri hyödyntämään uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia, muut saavat kilpailuetua ja ovat askeleen edellä sinua joka käänteessä. Motivaatio oppimiseen tulee lähteä itsestä, sillä ilman aitoa inspiraatiota ei kukaan jaksa jatkuvasti kehittyä.

 

  1. Fokusointi

Ajan ja energian käyttöä tehostaa merkittävästi fokusointi eli asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen. Lisäksi kun tehtävät on priorisoitu, pystyy yhteen asiaan keskittymään paremmin ja tulokset ovat parempia. Priorisointi auttaa myös delegoinnissa, mikä säästää edelleen aikaa.

 

  1. Katse tulevaan

Helposti menestyksen ja kiireen keskellä keskittyy vain hetkeen, mutta paikalleen jumiutuminen on suuri virhe, kuten Nokian tarinasta opimme. Koko työtiimin on tärkeää toimia tulevaisuus päämääränään, mutta ensisijaisesti vastuu kiinnittää työskentelyn kiintopisteeksi tulevaisuus on johtajalla.

 

 

  1. Tiimi on avain kohti menestystä

Tämän otsikon toimivuuden voi varmasti jokainen tiimiyrittäjä myös Tiimiakatemialla allekirjoittaa. Keskinäinen luottamus on tiimityössä aina ytimessä, ja ilman sitä tiimi ei toimi oikein. Tiimi on ympärillä jakamassa niin hyvät kuin huonotkin hetket, ja yhdessä voidaan kehittyä ja oppia uutta. Yhteinen visio on valtava voimavara yritykselle.

 

  1. Kysy miksi

Yrittäjämäisyys on jatkuvaa ”miksi”-kysymyksen hokemista. Joka tilanteessa tulisi lähteä liikkeelle miksi -kysymyksestä, jonka antamien vastauksien ympärille koko toiminta muotoutuu.

 

  1. Muista unelmoida

Unelmat antavat suuntaa toiminnalle ja motivaatiota jatkaa vaikeinakin aikoina.

 

 

Mitä tästä opimme?

 

Olisi mielenkiintoista tietää, missä asemassa Nokia olisi nykyään teknologiamaailmassa, jos se ei olisi kompastunut omiin sudenkuoppiinsa. Nokia olisi voinut kääntää alamäkensä menestykseksi, sillä ongelmat olivat nähtävissä jo kauan ennen todellisia vaikeuksia esimerkiksi myyntilukujen laskun perusteella. Jos Nokia olisi tuossa hetkessä osannut reagoida tilanteeseen tosissaan ja muuttanut toimintaansa ja varautunut tulevaan, olisi sen asema varmasti hyvin erilainen kuin nykyään.

 

Nokia toimii nykyään varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka helposti muuttuvillakin markkinoilla vähätellään muutosta ja kehitystä sekä aliarvioidaan kilpailijoita. Siksi jokaisen menestystä tavoittelevan yrityksen tulisi oppia varautumaan jatkuviin muutoksiin ja kiinnittää katseensa tulevaisuuteen. Toisin sanoen johtaa kuin paranoidi optimisti.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!