Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Paras mahdollinen joukkuepelaaja

Kirjoitettu 19.03.20
Esseen kirjoittaja: Tiia Kolehmainen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Paras mahdollinen joukkuepelaaja
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 1. Oppiminen, 1.2. Oppimisen taidot ja työkalut, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.5. Yhteisöllisyyden klassikot

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimityöskentelytaidot ovat nykypäivänä kasvava tarve, jota arvostetaan jo monilla työpaikoilla. Tiimissä toimiminen antaa meille taitoja työskennellä erilaisten persoonien kanssa ja opimme toimimaan myös eritavoin, kun yksin työskennellessä. Lencioni on nostanut kirjassaan ”paras mahdollinen joukkuepelaaja” kolme ominaisuutta, jotka nousevat esiin, kun puhutaan hyvästä tiimiläisestä. Nämä kolme ominaisuutta ovat nöyryys, nälkä ja älykkyys.

Nöyryys

Nöyryys on näistä kolmesta ominaisuudesta välttämättömin. Nöyrä ihminen ajattelee tiimiä ja tiimin etua eikä omaansa. Ihmiset, joilta nöyryys puuttuu, on kahdenlaista tyyppiä. Ensimmäinen on ylimielinen ja keskittyy vain itseensä. Tällaiset henkilöt ovat huonoja tiimipelaajia, sillä he aiheuttavat mielipahaa, hajaannusta ja politikointia. Tämmöiset henkilöt eivät ole harvinaisia ja heitä löytyy melkein joka työpaikalta. Toinen tyyppi, jolta nöyryys puuttuu, on täysin päinvastainen. Heiltä puuttuu itseluottamus mutta ovat myönteisiä muiden seurassa. He jättävät huomiotta omat lahjansa ja panoksensa, jonka vuoksi heitä usein luullaan nöyriksi. He eivät siis ole ylimieleisiä, mutta kyvyttömyys ymmärtää omaa arvoa taistelee nöyryyttä vastaan. Vaikka nämä tyypit poikkeavat paljon toisistaan, on niille yhteistä epävarmuus itsestä ja vaikka ne eivät aiheuta ongelmia samalla tavalla tiimitoiminnalle, heikentävät ne silti tiimin suoritusta.

Itse koen olevani nöyrä persoona, mutta toisesta persoonasta lukiessa heräsi paljon ajatuksia mieleen. En pidä omasta tekemisestäni paljoakaan ääntä ja olenkin hieman hukassa sen suhteen, mitä edes haluan tehdä, joten kuvaus jotenkin osui kohdalleni. Koen kuitenkin luottavani itseeni, mutta kaikessa tilanteessa en vain kenties uskalla tuoda sitä esiin, sillä perustan liikaa muiden mielipiteisiin. Tässä onkin se, missä voin lähteä itseäni kehittämään ja itseluottamusta kasvattamaan. Hyviä keinoja tähän on yksinkertaisesti uskoa itseensä, että kyllä mä osaan tän, ja vaikka en nyt, niin kohta ainakin!

Nälkä

Nälkäiset ihmiset ovat motivoituneita ja ahkeria. He miettivät aina seuraavaa askelta ja seuraavaa mahdollisuutta. On tietenkin ymmärrettävää, miksi tällaiset persoonat ovat hieno osa tiimissä. Mutta nälkäkin voi olla vääränlaista. Joillakin nälkä voi olla ohjautunut itsekkäästi tiimin sijasta suoraan yksilön hyväksi ja toisilla nälkä voi mennä äärimmäisyyksiin, jolloin työstä tulee liian tärkeää ja se hallitsee yksilön elämää. Positiivisessa muodossaan nälkäinen tiimiläinen siis vie tiimiä eteenpäin. Työt hoidetaan hyvin ja ollaan sitoutuneita.

Omalla kohdallani koen tämän kenties heikoimmaksi piirteeksi. En sano, ettei sitä minulla olisi mutta sen näyttämisen olen kokenut jopa haasteelliseksi. Ehkäpä se, etten ole asettanut tarpeeksi selvää tavoitetta, jota kohti mennä, että se ei ole kirkas, syö sitä, miten sitä kohti etenee ja se näyttäytyy muille pahimmillaan tekemättömyytenä. Se myös syö omaa motivaatiota, kun ei ole selvää suuntaa mitä kohti mennä, mutta kokeilemalla ja lukemalla on löytänyt niitä kiinnostuksen kohteita. Niistä pitäisi vaan saada muodostettua selkeät tavoitteet, jotta niiden saavuttaminen on helppoa ja motivaatio kasvaa tehdessä. Se alkaa varmasti myös näkyä ulospäin, kun löytää sen oman jutun, minkä haluaa saavuttaa.

Älykkyys

Tässä tapauksessa älyllisyys ei ole sitä, mitä ekana ajatellaan, nyt ei puhuta älyllisestä kapasiteetista. Kirjan yhteydessä älykkäällä ominaisuudella haetaan sitä, että osataan toimia ihmisten kanssa, olla valpas ja asiallinen kanssakäymistilanteissa. Älykäs tiimiläinen ymmärtää mitä on meneillään, kysyy hyviä kysymyksiä, kuuntelee ja pysyy tiiviisti keskustelussa mukana. Älykkyydessä on myös vaaransa, sillä usein älykäs henkilö tiedostaa taitonsa ja voi käyttää niitä hyvään mutta myös pahaan. Kirjassa sanotaankin, että jotkut historian vaarallisimmista henkilöistä ovat olleet älykkäitä ihmisten välisissä kanssakäymisissä.

Koen itse tulevani ihmisten kanssa hyvin toimeen ja ymmärtäväni heitä. Olen aina ollut myös hyvin empaattinen persoona, joka sekin vaikuttaa tunneälykkyyteen. Totta kai seura vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta ainakin heti kun tunnen ihmisiä yhtään paremmin ja olen täysin oma itseni, niin ymmärrän hyvin ja koen olevani hyvä ihmisten kanssa. Kuuntelutaidot ovat ehdottomasti yksi vahvuuksistani ja siitä haluan pitää kiinni myös jatkossakin.

 

Näiden kolmen yhdistelmä

Kuten jo heti alussa sanoin, että paras tiimiläinen syntyy näistä kolmesta piirteestä, eli henkilön on siis omattava jokaista näistä piirteestä, jotta voi tulla parhaaksi joukkuepelaajaksi. Nöyryys, nälkä ja älykkyys eivät ole voimallisia ja ainutlaatuisia sinänsä, yksittäisinä ominaisuuksina, vaan nimenomaan kaikkien kolmen yhdistelmänä. Jos siis tiimiläiseltä puuttuu yksikin näistä, on työskentely heti vaikeampaa muttei kuitenkaan mahdotonta.

Kirjassa puhutaan myös Viisi toimintahäiriötä tiimissä – kirjasta, ja siitä kuinka nämä liittyvät toisiinsa. Tämä kirja käsittelee sitä, kuinka tiimiläinen yksilötasolla vaikuttaa omalla persoonallaan tiimiin, kun taas toinen kirja on se, mitä tiimissä tapahtuu, kun nämä persoonat laitetaan yhteen. Muutokset lähtevät aina yksilötasolta liikkeelle ja lopulta ne näkyvät koko tiimin toiminnassa. Kun tiimiläinen uskaltaa olla haavoittuvainen muiden seurassa, tunnistaa ja tunnustaa vahvuutensa ja heikkoutensa, syntyy laajempaa luottamusta, mikä tekee konfliktista, sitoutumisesta, vastuullisuudesta ja tuloksista todennäköisempää.

 

Kirja antoi itselle paljon ajateltavaa ja uskonkin, että jokaista näistä piirteistä voi omalla kohdalla kehittää. Kirjassa oli hyviä vinkkejä ominaisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen ja niitä aionkin alkaa hyödyntämään matkalla kohti paremmaksi tiimipelaajaksi. En tietenkään kuvittele olevani valmis kaksikymppisenä, mutta kun kehitettävät kohdat huomaa ajoissa, on helppo alkaa keskittyä parantamaan niitä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!