Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Paras mahdollinen joukkuepelaaja

Kirjoitettu 23.03.20
Esseen kirjoittaja: Matti Linna
Kirjapisteet: 2
Kirja: Paras mahdollinen joukkuepelaaja
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Paras mahdollinen joukkuepelaaja – Patrick Lencioni

Patrick Lencioni kertoo kirjassaan kuvitteellisen tarinan yrityksestä, joka haluaa rekrytä johtoryhmäänsä mahdollisimman hyvän tiimipelaajan. Tiimipelaajan tulisi olla nälkäinen, nöyrä ja älykäs ihmisten suhteen. Kirjassa erotellaan hyvin, mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miksi ne ovat parhaan mahdollisen joukkuepelaajan ominaispiirteitä.

Kirja laittoi pohtimaan omaa käyttäytymistä, olenko tarpeeksi nälkäinen, nöyrä tai älykäs. Jo yhden ihmisen merkittävät puutteet jollakin osa-alueella näistä vaikuttaa huomattavasti koko tiimin toi-
mintaan. Jos yksikin näistä ominaisuuksista on heikolla tasolla, vaikuttaa se jo merkittävästi yksilöntoimintaan tiimissä ja siten koko tiimin toimintaan.

Kirja on minulle hyvin ajankohtainen, koska olen juuri aloittanut “tiimiliiderinä” tiimissäni ja koen, että jos haluamme saada hyviä tuloksia, on tiimin toimittava mahdollisimman hyvin. Kirjassa tiimin toimintaa käsitellään yksilötasolla ja jotta tiimi toimii mahdollisimman hyvin, täytyy jokaisen yksilön ottaa vastuu tiimin toiminnasta ja pyrkiä kohti parhaan mahdollisen joukkuepelaajan piirteitä.

Haluan seuraavaksi avata kirjan pohjalta, mitä seuraavat käsitteet, nöyryys, nälkä ja älykkyys, todella tarkoittavat. Ne ovat yksinkertaisia asioita ja asia voi tuntua jopa päivän selvältä, että juuri nämä piirteet ovat parhaan mahdollisen tiimipelaajan ominaispiirteitä.

Aloitetaan nöyryydestä. Nöyrä ihminen on sellainen, joka kohtelee kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Hän kuuntelee ja on kiinnostunut samalla tavalla niin rakennusmiehestä kuin työmaajohtajasta. Nöyrää ihmistä on helppo lähestyä, sillä tiedät että hän kunnioittaa sinua. Nöyrän ihmisen ei myöskään ole vaikea myöntää omia virheitään taikka pyytää tai antaa anteeksi. Hän tunnistaa omat heikkoutensa ja hyväksyy ne. Hän myös kertoo niistä rohkeasti tiimilleen.

Yleensä kun puhutaan nöyryydestä, tulee mieleen ihminen, joka vähättelee itseään. Mielestäni nöyryys ei kuitenkaan ole itsensä vähättelyä. Kirjassa olikin mielestäni monta osuvaa lausetta nöy-
ryydestä ja tässä mielestäni paras: “Nöyryys ei ole sitä, että ajattelee vähemmän itsestään, vaan sitä että ajattelee vähemmän itseään” Mielestäni tähän lauseeseen kiteytyy lähes kaikki nöyryy-
destä.

Voiko ihminen sitten olla liian nöyrä ja onko liiasta nöyryydestä haittaa. Voi olla ja liika nöyryys käy pidemmän päälle erittäin rasittavaksi. Kun ihminen on liian nöyrä, sinun on vaikea saada häneltä hänen oikeaa mielipidettä, koska hän on aina kysymässä mielipidettä muilta ja asettaa oman mielipiteensä sen mukaan mitä mieltä muut ovat, vaikka olisikin itse eri mieltä.

Nöyryys herätti paljon ajatuksia liittyen omaan toimintaan tiimiliiderinä. Minun täytyy uskoa vakaasti omaan intuitiooni ja omiin mielipiteisiini ja samalla kuunnella sekä ymmärtää jokaista tiimiläistä. Minun täytyy myös saada jokainen tiimiläinen ymmärtämään, miten tärkeä on aidosti kuunnella ja ymmärtää muita. Minun täytyy myös rohkeasti puuttua toimintaan, joka on röyhkeää tai itsekeskeistä. Nöyrä ihminen ei myöskään jätä huomioimatta omia lahjojaan ja taitojaan. Siispä minun täytyy myös rohkaista ihmisiä pitämään omia vahvuuksiaan esillä riittävästi. Melkoista tasapainoilua.

Nälkäisyys kuvaa sitä, kuinka intohimoisesti yksilö suhtautuu työhön. Nälkäiset ihmiset tykkäävät ottaa vastuuta ja paiskia töitä aamusta iltaan tiimin eteen. Nälkäiset ihmiset inhoavat ajatusta, että heidät havaittaisiin laiskureiksi. He ovat menossa jatkuvasti eteenpäin ja etsivät lakkaamatta uusia mahdollisuuksia.

Jotta voi olla nälkäinen, täytyy yksilön tuntea oma tekemisensä tärkeäksi. Jotkin nälkäisyyden muodot voivat kuitenkin olla haitallisia tiimille, esimerkiksi jos nälkäisyys on painottunut liikaa yksilötasolle, eikä henkilö kykene ajattelemaan, mikä olisi parasta tiimin kannalta. Ihminen voi myös olla liian nälkäinen. Tämä tapahtuu silloin, kun työ alkaa hallita ihmisen elämää ja esimerkiksi tärkeiden ihmissuhteiden hoito ja harrastukset unohtuu.

Tiimiliiderinä minun tulisi saada jokainen tiimiläinen ymmärtämään, kuinka tärkeä juuri heidän työpanoksensa on. Minun tulisi myöskin painottaa ennen kaikkea tiimin edun tavoittelua, eikä yksilön edun tavoittelua. Tiimi tulee aina voittamaan yksilön. Tiiminä voimme siis saavuttaa paljon merkittävämpiä tuloksia pitkällä aikavälillä kuin yksilönä.

Älykkyys ihmisten suhteen on sitä, että osaa sanoa sekä tehdä ja jättää sanomatta taikka tekemättä oikeat asiat oikeassa paikkaa. Se on myös tunneälyä. Tunneäly on sitä, että tiedostaa sekä omia, että muiden tunteita. Tunneälyltään älykäs ihminen kykenee hallitsemaan omia tunteitaan ja ymmärtää tunteiden vaikutuksen ryhmädynamiikkaan. Eli ihminen, joka on älykäs ihmisten suh-
teen ymmärtää hyvin toisia ihmisiä eri tilanteissa.

Älykäs ihminen ymmärtää kuinka omat sanat ja teot vaikuttavat toisiin tiimiläisiin. Hän kuuntelee tarkkaavaisesti ja on kiinnostunut aidosti muiden elämästä ja asioista. Hän mukauttaa käytöksensä ja sanansa tilanteen mukaan sopivaksi. Hän kykenee osoittamaan empatiaa toisia tiimiläisiä kohtaan.

Tiimiliiderinä voisin kehittää omaa älykkyyttäni ihmisten suhteen lukemalla kirjoja, joissa kerrotaan ihmisten tunteista ja ajattelusta sekä erilaisista toimintamalleista. Voisin myös suositella hyväksi havaitsemiani kirjoja tiimin jäsenille taikka valmistella treenit aiheeseen liittyen.

Jotta voi olla paras mahdollinen joukkuepelaaja, täytyy tasapainoilla kaikkien näiden kolmen hyveen välillä. Täytyy olla nälkäinen, nöyrä ja älykäs ihmisten suhteen. Ei siis voi olla pelkästään nöyrä, nälkäinen tai älykäs. Ollakseen huippu tiimipelaaja, täytyy säännöllisesti pysähtyä arvioimaan, millainen tiimipelaaja olet. Kirjan mukaan arviointi kannattaisi tehdä ”Muut tiimissäni sanoisivat, että olen…” muodossa. Tällöin pääsee lähimmäksi todellista tulosta. Täytyy siis jatkuvasti pyrkiä kehittymään näissä kolmessa hyveessä.

Tiimiliiderinä minun tulisi nostaa aina ihmisiä esille, kun he ovat toimineet nöyrästi, nälkäisesti tai älykkäästi. Minun tulisi itse etunenässä pyrkiä toimimaan näiden hyveiden mukaisesti. Esimerkin voima ja kiitokset ovat omiaan kannustamaan muita toimimaan näiden hyveiden mukaisesti.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!