Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Pelkokin on vain asia

Kirjoitettu 11.11.19
Esseen kirjoittaja: Esa Salonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Pelon Hinta
Kirjan kirjoittaja: Henkka Hyppönen
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 8. Henkinen kasvu, 8.2. Yrittäjänä kasvun taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

”Pelko tuntuu olevan ihmisten mielessä jonkinlainen epämääräinen taikavoima – joka ilmestyy sotkemaan asioita silloin kun sitä kaikkein vöhiten tarvitsee – eikä sille voi mitään” -Hyppönen

Pelko on ehkä eniten ihmisten toimintaa johdatteleva emootio, se on niin syvällä liskoaivoissamme ja ollut niin vahvasti osana selviytymistämme, että se vaikuttaa vahvasti edelleen. Se on niin vahva, että ihmiset usein ajattelevat ettei sille voi mitään, tai eivät oikein tiedä mikä se on (niin kuin alun lainauksessa tulee ilmi), että se latistaa meidän toimintamme totaalisesti.

Pelko on kuitekin normaalia, se on konkreettista ja sen voi kääntää edukseen jos vain osaa. Oheisessa esseessä tulen kertomaan pari esimerkkiä pelon vaikutuksista, jonka jälkeen siirryn konkreettisiin esimerkkeihin, miten tiimitoiminnassa voidaan yksin ja yhdessä voittaa pelko esimerkiksi asiakaskäynteihin.

Hinta

Jääkiekkojoukkue Eagles oli pitkään pyörinyt häviämisten syöksykierteessä ja jokaisissa treeneissä pohdittiin aina sitä, mikä aiemmassa ottelussa oli mennyt vikaan ja miten ne korjattaisiin. Tuloksena pelaajat alkoivat vain kiinnittää huomiotaan epäonnistumisiin.

Eagles päätyi vaihtamaan johtoa, joka osoittautui parhaaksi mahdolliseksi valinnaksi, sillä se nousi sarjan pohjalta kovaa ylös. Riihilahden, eli yhden Eagelsien pelaajan mukaan keskeinen tekijä oli se, että uusi johto rakensi joukkueelle uudet ammattimaiset rutiinit. Huomio kiinnitettiin taitojen parantamiseen ja hiomiseen – uuden tarinan luomiseen edellisen ottelun epäonnistumisiin tarttumisen sijaan.

Lisäksi valmentaja vietti aikaa pelaajien kanssa keskustellen heidän toiveistaan, tavoitteistaan ja pelikentän ulkoisista asioista. He loivat pelaajien kanssa henkilökohtaisia suhteita, antoivat kannustavaa ja tarkkaa palautetta. Pelaajat kokivat, että heistä ja etenkin heidän kehittymisestä todella välitettiin, jonka seurauksena he eivät enää pelänneet.

Pelko on lamauttavaa myös yhteiskunnallisella asteella. Hyppönen nostaa keskusteluun aiheen yrittäjyydestä ja sen panoksista. 70 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa tutkimuksien mukaan pelon olevan este yrittämiselle. Toinen suuri este on sen sisältämä byrokratia.
Laitetaan kansainvälisesti 100 ihmistä torille – 70 heistä poistuu perustamuspapereiden saapuessa pelon takia, 22 byrokratian tai idean puutteen takia. Näin lopulle 8lle jää vastuu luoda tulevaisuuden työpaikat. Tämä on pelon hinta.
Toisin on rapakon takana jenkeissä, jossa vain 37 prosenttia ilmoittaa pelon olevan este yrittämiselle, miksi? Koska mm. Suomessa konkurssi romuttaa lähes kaiken ja sen pelko on suuri – jenkeissä konkurssi on kuitenkin vain osa kehitystä, oppimiskokemus. Huhujen mukaan piilaakossa ei pääse edes mihinkään isoo mukaan, ellei ole tehnyt vähintään yhtä konkurssia. Hyppösen mukaan ja omastakin mielestäni kynnystä tulisi ehdottomasti madaltaa, jos haluamme yrittäjyyden kukoistavan, joka kuitenkin tuo isoimman osan työpaikoista tähän maahan.

Pelon karkoittaminen

Ihmisen aivojen syvimmässä osassa sijaitsevat liskoaivot. Tämä aivojen osa osaa tunnistaa ympäröivästä maailmasta kolmea erilaista tilannetta: turvallinen, vaarallinen ja hengenvaarallinen. Ihmisen sosiaaliset aivot ovat rakentuneet näiden päälle ja nyt nämä samat määritelmät toimivat edelleen, mutta eri asiaan: onko sosiaalinen tilanne turvallinen, vaarallinen vai hengenvaarallinen.

Oleellista tässä asiassa on tietää ja huomioida se, että kun aivot siirtyvät pois turvalliselta alueelta jonkin vaaratekijän, esimerkiksi jännityksen aiheuttaman epäonnistumisen pelon takia, aivomme käynnistävät sen puolustusmekanismit, jotka yhdistettynä pelon ajatuksiimme voi aiheuttaa hyvinkin vaikeita tilanteita.

Seuraavaksi esitän Hyppösen esittämiä keinoja pelon konkreettiseen vaikuttamiseen meidän omassa Tiimiakatemian ympäristössämme:

  • Sideättämällä – Asia kuin asia: asiakaskäynnit, puhelut, esityksen pitäminen on lähes aina aluksi pelottavaa. Kivuliain, mutta tehokkain keino on vain päättää ja tehdä sitä määrätietoisesti. Asettaa itselleen tavoite, kertoa sen muille ääneen saadakseen positiivista painetta ympäriltään, ja alkaa suorittamaan.
  • Ulos hengitystä pidentämällä – Tämä keino on erityisen tehokas itse tilanteissa, ennen asiakaskäyntiä, soittoa tai esiintymistä. Ihmisen autonominen hermosto tarkkailee jatkuvasti tiedostamattomien toimintojemme (suolisto, verenkierto, hengitys, jne.) kuinka reagoimme ympäröivään maailmaamme. Tämä tieto puolestaan vaikuttaa ajatuksiimme tiedostamattamme. Hengitys on ainoa autonomisen hermoston osa, jota voimme säädellä tietoisesti. Pidentämällä erityisesti uloshengitystäsi pelottavissa tilanteissa voit vakuutella kehollesi ja aivoillesi kaiken olevan hyvin.

  • Paineen alla harjoitteleminen – Jos suoraan toimintaan hyppääminen tuntuu liian isolta askeleelta kerralla, voit opettaa aivoille paineen alla toimimista. Asiakaskäyntejä, soittoja tai esiintymistä voidaan harjoitella keskenään, jolloin tilanteessa tulee pientä painetta samassa tilanteessa missä tulee sitten olemaan myös suurempaa painetta. Tällöin aivot oppivat toimimaan tilanteessa oikein ja tunnistat myös itsestäsi omia toimintatapojasi. Myös jo pelkkä mielikuvaharjoittelu voi toimia.
  • Leiman vaihtaminen kokemukselle – Tutkimuksien mukaan tunteet ovat omaa tulkintaamme tilanteesta. Esimerkkinä kokeessa asetettiin kahdet eri miehet kulkemaan kahden eri sillan yli – sillan toisessa päässä heitä odotti viehättävä naistoimittaja haastattelemassa heitä ja antoi heille puhelinnumeronsa jatkoa varten. Erona ryhmien välillä oli kuitenkin silta: toisella ryhmällä silta oli vaarallinen ja aiheutti pelon tunnetta ja kiihtyneisyyttä kehossa, kun taas toisilla silta oli täysin turvallinen. Vaarallisen sillan ylittäneet kokivat herkemmin toimittajan kanssakäymisen aikaiset tuntemuksensa ihastumiseksi, koska olivat kiihtyneitä vaarallisesta sillasta. Samanlailla jännittävissä tilanteissa voi itse tietoisesti vaikuttaa siihen, onko innostunut vai jännittynyt. Nämä tuntemukset kun ovat aivokemiallisesti lähes identtiset.
  • Pelottavaan tilaan liittyvien panosten vähentäminen – yksi tehokkaimmista esim. suhteuttamalla, tilanteeseen keskittymällä, tai muuttamalla tilanteen asetelman oppimiseksi.
Yhteisö:
  • Avoin ja turvallinen ympäristö – Achor kuvasi nykymaailmaa tässä vaiheessa ”sosiaaliseksi viidakoksi”. Tämä siksi, että meidän aivot ovat rakentuneet liskoaivojen päälle, jotka tunnistavat ympäröivästä maailmasta kolme tilannetta: turvallinen, vaarallinen tai hengenvaarallinen. Meidän sosiaaliset aivomme ovat rakentuneet näiden päälle, joten nykyään ne tunnisvatat sosiaaliset tilanteet samoihin kategorioihin. Oleellista tiimin toiminnassa olisi päästä kuitenkin keskusteluissa näille aivoille helposti vaaralliseksi tulkittaville asioille (arvioitavana oleminen, suoraan puhuminen, konfliktit) siten, ettei aivot mene hälytystilaan, vaan pysyvät turvallisella alueella luottamuksen takia. Tämä rakentuu lähinnä tiimin sisäisesti, luottamusta rakentamalla yhdessä vietetyn ajan ja toisiimme tutustumisen kautta.

  • Luottamuksen kasvattaminen yhteisiä riskejä ottamalla – Tämän aiheen äärellä olemme painineet viimeaikoina tiimimme kanssa, nimittäin yhteisten suoritushaasteiden. Ilman yhteistä suoritushaasteita emme ikinä pääse oikeasti tutustumaan toisiimme, sekä samalla itseemme. Voimme kuvitella ja puhua kaikenlaista, mutta vasta tekemällä nähdään miten ihmiset (itsemme mukaan lukien) oikeasti toimivat, ja missä he ovat oikeasti hyviä. Yhteisillä suoritushaasteilla luodaan siis kaiken pohjaa ja perustaa, eli luottamusta.
  • Panosten poistaminen – ”Luo olosuhteet, josta pelot pysyvät poissa” oli mielestäni yksi Achorin parhaista sanavalinnoista tässä. Jos olosuhteet ovat sellaiset, että tiimiläiset tuntevat olevansa puolen metrin levyisellä lankulla satojen metrien korkeudessa – on oleellista saada laskettua se maahan. Lankkua voi nostaa ylöspäin esimerkiksi epäonnistumisen pelko ja siitä leimaantuminen, mikä on varsin yleinen pelko varmasti myös meillä. Tätä kyseistä pelkoa saadaan poistettua mm. juhlistamalla epäonnistumisia, sillä ne ovat oppimisen yksi tärkeimmistä asioista – kävi miten kävi, mutta siitä opittiin! Tällaista growth mindset:ia olen alkanut itse rakentamaan itselleni, seuraavaksi vastassa on tämän laajentaminen myös koko tiimiin.

  • Huomio vain siihen mihin voi vaikuttaa – Meillä on nyt juuri viimeaikoina ollut tiimin kanssa kassakriisi. Olemme puhuneet aiemminkin asiasta, että se on suuri haaste. Tällä kertaa kuitenkin, kun loimme selkeät suunnitelmat siihen, kuinka paljon jokaisen tulee tuoda rahaa tiimille, jotta yrityksemme pysyy toiminnassa – saimme osoitettua kaikille selkeästi sen, miten juuri yksilö voi vaikuttaa kriisiin. Tämä tuntui luovan yllättävän paljon energiaa ja uskoa ihmisiin.

  • Enemmän dialogia – vähemmän depaattia – Dialogi on toki selkeänä osana arkeamme, onhan meillä yhteiset ”treenit” kaksi kertaa viikossa neljän tunnin ajan, jossa istumme dialogiringissä. Huomiota minulla kuitenkin herätti tässä kappaleessa Stephen Porchesin huomio dialogin kehittämisestä, jossa meilläkin selkeästi on kokeilun paikka: ”Dialogissa luottamus ilmenee vasta kun riittävän moni ryhmän jäsen asettaa itsensä alttiiksi pilkalle, arvostelulle ja aseman alennukselle ja selviää tilanteesta vammoitta” – tämän johdosta ihmiset voisivat alkaa ymmärtämään, että suoraan puhumalla ja itseään avaamalla ei olekkaan mitään vaarallisia vaikutuksia.
Tässä olen nyt jakanut teidän kanssa Shawn Achorin antamia oppeja, miten pelon todella voi päihittää niin yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla. Oleellista on kuitenkin huomioida se, että pelkoreaktioita ei opi säätelemään vain satunnaisilla toistolla. Niitä tulee suorittaa ja voittaa järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Vain silloin pääsemme taistelussa pelkojemme kanssa oikeasti eteenpäin.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!