Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Radikaali Brändi

Kirjoitettu 09.03.14
Esseen kirjoittaja: Jugi
Kirjapisteet: 2
Kirja: RADIKAALI BRÄNDI
Kirjan kirjoittaja: Nando Malmelin & Jukka Hakala
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Nando Malmelinin ja Jukka Hakalan kirjoittama kirja Radikaali Brändi on esimerkillinen teos brändin rakentamisesta ja siitä, kuinka brändistä tehdään menestyvä radikaali brändi. Kaikki teot yrityksessä vaikuttavat brändin kehitykseen ja siihen millaiseksi se muodostuu. Et voi ajatella panostavasi vain joihinkin osa-alueisiin, kuten vaikkapa myyntiin ja markkinointiin jos haluat rakentaa toimivan kokonaisuuden, jolla on arvoa myös muiden silmissä. Sanotaankin, että yrityksen johtajan tulisi lopulta johtaa brändiä, joka takaa mahdollisuuden menestykseen.

 

Joidenkin organisaatioiden ohjaavana ajattelutapana toimii radikaali brändi. Se on samalla myös sen toimintaa ja viestintää yhdistävä visio. Kirjassa esitellään radikaalin brändinjohtamisen malli, jota lähden pohtimaan tiimiyrityksen näkökulmasta. Tuo radikaali brändinjohtamisen malli korostaa koko organisaation johtamista brändin avulla. Onko Innomolla brändiä, joka integroi yrityksen osia ja yhdistää meidät asiakkaisiin? Voiko Innomo saavuttaa viimein haluamansa tiimiakatemian Golden Stepin tämän mallin avulla?

 

Radikaalin brändinjohtamisen malli

 

Mallia lähdetään käymään läpi myötäpäivään aloittaen organisaatio kohdasta. Siinä kyse on brändin arvoista, visioista ja tavoitteista, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa ja viestintää. Meidän kohdalla tämä on tullut aikojen saatossa esiin lausahduksessa “Innomo hoitaa”, joka tietyllä tapaa on myöskin ohjannut meidän toimintaa sekä asennoitumista eteen tulleisiin tehtäviin ja haasteisiin.

 

Toisena kohtana mallissa on viestintä. Voidaankin sanoa, että kaikki viestit vaikuttavat brändiin. Jos kaikki yrityksen jäsenet ymmärtävät brändin arvot ja tavoitteet, voidaan brändistä tällöin myös viestiä johdonmukaisesta. Kun organisaatio viestii brändin ohjaamana, se näyttäytyy johdonmukaisena eri sidosryhmien edustajille. Meillä viestintä on ollut toisinaan oikein hyvää ja välillä tuntuu, että se on unohtunut täysin. Kirjassa mainittiin hyvä esimerkki viestinnästä ja sen puuttumisesta. Nimittäin myös se, että yritys ei viesti, viestii. Meidän tulee lisätä akatemian sisäistä viestintäämme tai ainakin muuttaa sen sävyä. Liian usein Innomon viesteistä on jäänyt hieman negaativinen mielikuva tai sellainen, että hommat olisivat menneet täysin persiilleen vaikka todellisuus on oikeasti ollut aivan toinen. Kaikkien meidän on keskityttävä siihen, minkä viestin oikeasti haluaa jättää. Muut eivät tiedä taustoja tai jonkun asian yksityiskohtia joten väärinymmärrysten mahdollisuus on todella suuri huonosti viestityissä asioissa.

 

Kolmantena kohtana on julkisuus. Brändin viestintä näkyy julkisuudessa, mutta brändistä keskustellaan myös yrityksestä riippumatta. Erilaiset julkisuudet vaikuttavat muiden tietoihin ja mielikuviin brändistä. Innomo on tehnyt monia upeita projekteja ja juttuja, joista ei akatemian sisällä tiedetä juuri mitään. Vastapainona viime kevään tilanteen tuntui kaikki tietävän, mutta ei enää sen jälkeistä aikaa kun asiat saatiin pelittämään ja tehtiin hyvää tulosta. Otetaan esimerkiksi viime kesä, jolloin Innomolla oli Pielaveden kaksi isointa ravintolaa pyöritettävänä. Kohteessa tehtiin hyvää duunia ja paikallisesti “julkisuus” oli todella kovaa lähialueita unohtamatta. Valitettavasti akatemialle asti tämä ei välittynyt.

 

Neljäntenä kohtana on mielikuvat. Mielikuvien muodostuminen alkaa heti ensihetkestä ja kehittyy kaikista kohtaamisista, joita matkan varrella tulee. Innomo on alusta asti ollut hieman erikoinen tiimi. Meidän poppoossa on edustettuna aikamoinen joukkio erityyppisiä ihmisiä sisältäen räiskyviä persoonia, joiden toiminta tietyllä tapaa on muokannut myös Innomosta herääviä mielikuvia. Meillä on meininki monesti treeneissä aivan liian vakavaa ja totista. Tätä muuttamalla ja rentoa ilmapiiriä luomalla myös mielikuvat muuttuvat pikkuhiljaa positiivisemmiksi.

 

Radikaalin brändinjohtamisen mallin viimeisenä kohtana on maine. Brändistä kerrottavista tarinoista ja maininnoista muodostuu yhteisöllinen maine, joka mielikuvien kanssa ohjaa kuluttajien toimintaa ja brändin arvon muodostumista. Tässäkin tapauksesa tullaan taas siihen tulokseen, että viestintä on hyvin ratkaisevassa roolissa maineen muodostumisessa. Yksilölliset mielikuvat muodostuvat vastaanotettujen viestien ja muiden havaintojen perusteella. Maine muodostuu vasta myöhemmin, kun yksittäiset ihmiset keskustelevat aiheesta. Nämä kaksi edellämainittua virkettä kannattaa pitää mielessä ja miettiä, miksi Innomon brändi esimerkiksi Pielavedellä oli niin hyvä ja akatemialla ei niinkään. Pielavedellä toki teot puhuivat puolestaan, mutta myös viestintä oli positiivista kaikkiin suuntiin. Akatemialla, kun Innomosta lähteneet viestit eivät ole olleet aina niin mairittelevia on myös mielikuvat ja maine jääneet huonommalle tasolle. Tässä tuli esiin muutamia kohtia, jotka hoitamalla kuntoon myös meillä on mahdollisuudet taistella Golden Stepistä seuraavilla rakettipäivillä.

 

Nyt Innomolta tulee löytyä se radikaali johtaja, joka luotsaa meidät voittajiksi!

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!