Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Radikaali Brändi

Kirjoitettu 04.10.18
Esseen kirjoittaja: Antti Lyytikäinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Radikaali brändi
Kirjan kirjoittaja: Nando Malmelin Jukka Hakala
Kategoriat: 6. Markkinointi, 6.3. Brandi ja mielikuvien kehittämisen työkalut

Radikaali Brändi, 3.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

 

Radikaali brändi on kirja yrityksen brändin luomisprosessista, sekä onnistuneen brändäyksen tärkeydestä yrityksen kannattavuuden kannalta. Kirja käsittelee brändiä kolmessa osassa, jotka jakautuvat kahdeksaan eri kappaleeseen ja käsittelevät brändiä sen eri näkökulmista. Kirja etenee loogisesti sitoen eri kappaleet yhdeksi kokonaisuudeksi ja ideaksi radikaalin brändin luomisesta. Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään brändin historiaa ja brändäyksen tärkeyttä yritykselle huomisen liiketoimintaympäristössä, sekä kuinka vahva brändi luo suurelta osin yrityksen arvon. Tästä kirja etenee syvemmälle yrityksen brändin luomisen lähtökohtiin ja syihin miksi ja miten radikaalin brändin tulee näkyä yrityksen johtamisessa, sekä sisäisessä toiminnassa. Kirjan toisessa osassa paneudutaan syvemmin brändin luomiseen sen haasteisiin, hyötyihin, arvon luontiin, sekä odottamattomiin ilmiöihin yritysmaailman esimerkkien kautta. Brändin luomisen keinot käydään opastavasti läpi alkaen yrityksen liikeideasta, jonka tulisi toimia kivijalkana yrityksen brändiä luotaessa. Kestävän vahvan brändi perustana tulisi olla brändin johdonmukaisuus, sekä koko organisaation ymmärrys brändin arvoista ja tavoitteista. Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulisi ymmärtää oma arvonsa brändin luomisessa, vaikka he eivät toimisikaan suoranaisesti yrityksestä ulospäin näkyvissä tehtävissä. Perus asioiden ollessa kunnossa kirja vie syvemmälle itse brändin luomiseen ja brändäys strategiaan. Ulospäin suuntautuva brändin luominen tulee aloittaa perus kysymyksistä: miksi, miten, missä, kelle? Mainonnan suuntautuessa enemmän verkon puolelle yrityksen täytyy oppia ymmärtämään markkinoinnin kohdentamisen keinot, sekä uudenlaiset käytännöt mainonnassa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ihmisten kuluttajatottumuksien muuttuminen suuntaan, jossa tuotteita tai palvelua hankitaan usein vain mielikuvan perusteelle eikä suoranaiseen tarpeeseen luo brändille entistä suuremman roolin yrityksen liiketoiminnassa. Kirja käy läpi radikaalien brändien mielikuvan luomisen prosessia ja kuinka toimia ja eheyttää brändi kuvaa tilanteessa, jossa brändi kokee odottamattoman kolhun. Brändi ei ole pysyvä asia, jota voi pitää itsestään selvänä olemassa olevana asiana, kun se on kerran luotu onnistuneesti. Brändi vaatii työtä ja ylläpitoa koko elinkaarensa ajan. Kirjan viimeisessä osassa käsitellään brändin johtamisen haasteita, tulevaisuutta ja kuinka yritystä tulisi johtaa brändin kautta. Brändi johtamisen tärkeimpänä seikkana voidaan pitää linjansa pitävää selkeää viestintää niin yrityksen sisällä kuin myös ulospäin. Yrityksen johdon tulee olla hereillä nopeasti kehittyvässä maailmassa sen megatrendeistä ja suunnista ja niiden vaikutuksesta brändi kuvaan. Radikaali brändi tarvitsee myös radikaalia johtajuutta, jossa johtajan tulee ymmärtää yrityksen arvon luomisprosessi brändin kautta ja olla valmis tekemään nopeasti myös suuria muutoksia brändin suuntautumisen suhteen.

 

Radikaali brändi kirjana vie lukijan yrityksen brändäyksen perusteisiin ja toimii täten hyvänä perus oppikirjana brändin luomiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä asioissa. Kirjaa avaa lukijalle tärkeimpiä perus periaatteita brändäys prosessin eri vaiheista, mutta ei vie lukijaa liian syvälle pois perusasioiden parista. Kirja on julkaistu vuonna 2007 ja se osittain näkyy kirjassa melko vahvasti. Vaikka kirja ennustaa hyvin brändäyksen suuntaa tulevaisuuteen esimerkiksi SOME-persoonien käytöstä brändäyksen välineenä on ajoittain vaikea olla huomaamatta kirjan olevan suoraan 2000 luvulta. Kirja myös toistaa hiukan itseään kappaleesta toiseen. Tämän on ymmärrettävää oppikirjamaisessa teoksessa, jossa pääasiat kulkevat käsikädessä toistensa kanssa. Tämä kuitenkin luo perus periaatteet brändäyksestä ymmärtävälle lukijalle itseään toistavan fiiliksen, jossa asiasisältö ei etene jouhevasti. Radikaali Brändi on tämän kirjan nimenä hiukan harhaan johtava. Kirja ei mielestäni kerro juurikaan erityisen radikaaleista brändeistä tai radikaaleista tavoista brändi kuvan luomiseen vaan tarjoaa lukijalle perus tiedot sanasta brändi ja siihen liittyvistä tekijöistä. Jos Brändäys kiinnostaa tästä hyvä perus oppikirja, jolla pääsee alkuun.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!