Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Rakkaus johtaa ihmisiä ja yrityksiä

Kirjoitettu 29.04.13
Esseen kirjoittaja: Tuomo Heinilä
Kirjapisteet: 2
Kirja: Rakkaus johtaa ihmisiä ja yrityksiä
Kirjan kirjoittaja: Jani Tikkanen
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.4. Johtamisen haasteet

Rakkaus johtaa ihmisiä ja yrityksiä, 4.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Rakkaus johtaa ihmisiä ja yrityksiä kertoo johtajuudesta hieman tavanomaisesta poikkeavasta näkökulmasta. Kirja keskittyy ihmisläheiseen johtajuuteen, jonka motiivina on rakkaus toisia ihmisiä ja työkavereita kohtaan. ”Ainoastaan, jos arvostat toisten ihmisten olemista ja tekemistä enemmän kuin omaasi, voit ymmärtää jotain ihmisläheisestä johtajuudesta”, Tikkanen kirjoittaa. Hän kuvaa teoksessaan omaan kokemukseensa pohjautuvaa analyysiä johtajan rakkaudellisen asenteen ja suhtautumisen vaikutuksista koko yhteisön ilmapiiriin, hyvinvointiin ja tulokseen.

Yritysmaailmassa johtajuudesta piirretään usein kuva menestyksestä, asemasta ja vallasta joka perustuu kovuuteen, päämäärätietoisuuteen ja liian monesti kyynärpäätaktiikkaan. Menestystä on saatava hinnalla millä hyvänsä. Oma elämä pyörii uran ympärillä. Yritykset irtisanovat työntekijöitä kun tulosennusteet eivät toteudu. Voitollisen tuloksen jälkeen saneerataan väkeä. Jatkuva kasvu otetaan työntekijöiden selkänahasta. Monesti näyttää toteutuvan periaate, ne joilla on töitä, tekevät sitä ylen määrin. Toiset puolestaan ovat työttöminä. Tuntuu olevan haastavaa löytää tasapaino tavoitteellisuuden, tuloksenteon ja hyvän mielekkään elämän välillä.

Rakkaus johtaa ihmisiä ja yrityksiä tuo raikkaan näkökulman tähän kylmään ja kovaan johtajuuteen. ”Johtajuus on aina asenne, ei koskaan annettu asema tai rooli suhteessa muihin ihmisiin”, kirjoittaa Tikkanen. Johtajuus on jotain, minkä tavoitteena on saada yhteisö kukoistamaan. Johtaja palvelee sidosryhmiään, yhtiökumppaneitaan ja asiakkaitaan. Hän luo lisäarvoa toisten elämään mahdollistamalla ihmisten kasvun, kehityksen ja yhteenkuuluvuuden yhteisöön. Jokaista arvostetaan omana itsenään. Työntekijöiden vahvuuksia hyödynnetään. Ihmisiä kohdellaan ihmisinä, ei numeroina tai tulosyksikköinä. ”Todellinen johtajuus tarkoittaa ja edellyttää vallasta luopumista ja yhteisön piilevien mahdollisuuksien kutsumista päivänvaloon”.

Kirjoittajan mukaan johtajuus ei rakennu vaatimalla, vaan luottamalla. Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti onnistua tekemisissään. Joissakin tuotantolähtöisissä yrityksissä tänäkin päivänä työntekijöitä pidetään koneina, joiden pitää pystyä tuottamaan maksimaalinen tulos joka ikisenä päivänä ja hetkenä. Autoritaariset johtajat valvovat selkäsi takana jokaista liikettäsi ja antavat moitteita, jos hetkeksi hengähdät miettimään seuraavaa liikettäsi. Johtaja miettii vain tulosta, ihmisestä on tullut tulosyksikkö, jonka pitää tuottaa maksimaalisesti voittoa. Kilpailu on kovaa ja jos haluaa menestyä, pitää tehdä tulosta. Tämä tulos revitään työntekijöiden selkänahasta.

Toisenlainen asenne on luottaa työntekijöihin. Siihen, että jokaisessa ihmisessä piilee paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, joka rakkaudellisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä puhkeaa esiin kuin itsestään. Työntekijät sitoutuvat tavoitteisiin, ovat motivoituneita ja haluavat antaa parhaansa, kun heitä ja heidän panostaan arvostetaan, heitä kohdellaan ihmisinä, ei tulosyksiköinä.

Onko tämän yltiö tehokkaan yhteiskunnan pyörteissä unohdettu ihmisyys, se että olemme inhimillisiä olentoja, emme koneita? Olemme hukanneet itsemme tuotannon tehostamisen pyörteisiin. Jatkuva parantaminen on vienyt huomiomme tuloksiin, tavoitteisiin, kehitykseen ja samalla olemme unohtaneet olevamme ihmisiä, inhimillisiä olentoja, joilla on tunteet, mieli ja tahto. Miten vanha psykologien tekemä löytö ”olemme psyko -fyysis -sosiaalisia olentoja” näkyy tämän päivän työelämässä?

Tiimiakatemia on yksi hyvä esimerkki siitä, että yhteisöä voidaan luoda ihmislähtöisistä lähtökohdista. Tiimiyrittäjiä ei tasapäistetä, he eivät ole ensisijaisesti tuotantokoneita, vaan tuntevia, kokevia ihmisiä, joilla on omat toiveet, haaveet ja unelmat. Tiimiakatemia mahdollistaa omien tavoitteiden, unelmien ja haaveiden toteuttamisen innostavassa yhteisössä, jossa jokaista arvostetaan. Jokaisella on oikeus kehittyä, oppia ja laittaa kaikkensa likoon. Työtä ei tehdä ihmisen kustannuksella, vaikka omia rajojaan saakin koetella. Toiminta on ihmislähtöistä, jossa huomioidaan yksilöllisyys, vahvuudet ja jokaisen oma polku.

Sinun on siis luotava mahdollisuudet toisten onnistumiselle omalla toiminnallasi. Johtaja mahdollistaa yhteisönsä onnistumisen. Johtaja luo puitteet, pelisäännöt ja onnistumisen kulttuurin yhteistyössä yhteisönsä jäsenten kanssa. Johtaja mahdollistaa sen, että joukkue voi menestyä, päästä tavoitteisiinsa ja jopa ylittää ne. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ihmisten kustannuksella, vaan koko yhteisön etua etsien. Rakkaudellinen suhtautuminen toisiin mahdollistaa kasvun, uudistumisen ja yhteisön kukoistamisen. Kun työntekijöistä välitetään aidosti, he sitoutuvat mielellään yrityksen arvoihin, tavoitteisin ja visioon.

Viime vuosisadan alkupuolella oli yrityksiä, joiden johtajat arvostivat työntekijöitään syvällä tasolla. Laman ja taantuman aikana he halusivat pitää kiinni hyvistä työntekijöistään. Ketään ei irtisanottu. Työntekijöille pyrittiin löytämään muuta työtä yrityksen sisältä, jos hänen varsinaiselle työlleen ei taantumassa ollut tarpeeksi kysyntää. Johtaja tyytyi pienempään voittoon ja piti kiinni työntekijöistään. Voitte arvata, miten syvällä tasolla nämä työntekijät sitoutuivat yritykseen. He olivat valmiita joustamaan, ajattelemaan yrityksen etua enemmän kuin omaa etuaan. Työntekijät halusivat tehdä työnsä hyvin ja antaa parhaansa. Heitä arvostettiin aidosti ja se näkyi johdon toiminnassa.

Kaiken kaikkiaan kirja avasi uusia näkökulmia johtajuuteen. Tosin ajoittain se oli vaikeaselkoinen. Asioita käsiteltiin abstraktilla tasolla ja siitä oli vaikea löytää tarttumapintaa käytännön elämään. Se toi kuitenkin raikkaan näkökulman johtajuuteen ja ihmisläheiseen suhtautumiseen. Ihmisiä voi kohdella ihmisinä myös yritysmaailmassa. Ihmisiä voi arvostaa ja heille voi osoittaa kunnioitusta, vaikka he kilpailisivatkin samoista työpaikoista ja tehtävistä kuin sinä. Niin kuin niität, niin kylvät. Jos aidosti välität ympärilläsi olevista ihmisistä, tulet ajan mittaan huomaamaan, että myös sinusta välitetään. Metsä vastaa, niin kuin sinne huudetaan. ”Toteutat itsessäsi olevaa johtajuutta ainoastaan silloin kun toimintasi on pyyteetöntä ja rehellistä siten, että kaikissa tilanteissa voit todeta toivovasi itseäsi kohdeltavan samoin”.

Tässä vielä muutama poiminta, jotka kolahtivat:

Johtajalla tulisi olla:

asenteena myötätunto ja hyväksyntä

arvostus erilaisuutta kohtaan

rehellinen ja ihmisystävällinen rakkausasenne oman toiminnan lähtökohtana

”Anna palautetta tekemisestä, palkitse onnistumisista, älä kritisoi ja muista rohkaista uusiin yrityksiin. Tärkeää on arvostaa muiden tekemistä. Kohtele ihmisiä inhimillisinä olentoina kaikissa tilanteissa. → yhteisöstä muodostuu yhteenkuuluva, tavoitteisiinsa sitoutuva joukkue, joka yllättää itsensä ja asiakkaansa positiivisesti aina uudestaan”.

”Sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi, mutta ymmärrät sen olevan vain yksi näkökulma muiden joukossa”.

”Menneisyytesi ei määritä tulevaisuuttasi”.

”Rakkaus on pohjimmiltaan täydellinen hyväksyntä ja vapaus”.

Tagit: , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!