Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Riitta Viitala

Kirjoitettu 23.05.13
Esseen kirjoittaja: Jetro Majaniemi
Kirjapisteet: 3
Kirja: Liiketoimintaosaaminen
Kirjan kirjoittaja: Riitta Viitala
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Liiketoimintaosaaminen – Riitta Viitala ja Eila Jylhä

 

Reflektiossa käsittelemme Ideaosuuskunta Priiman liiketoimintasuunnitelman

 

Yhteenveto

 

Perustiedot yrityksestä:

Ideaosuuskunta Priima, Piippukatu 3 40100 Jyväskylä.

 

Historia:

Priima perusti toimintansa 2011 syksyllä. Osuuskuntaan kuului 20 henkeä. Osuuskunta toimii nykyään yhdeksällä hengellä.

 

Tuotteet ja palvelut:

Ideaosuuskunta Priimalta voi ostaa videotuotantoa, sosiaalisenmedian markkinointia, markkinointitutkimusten tekemistä, vuokratyövoimaa, catering-palveluita, vohveleita, rakennuspalveluita, projektipäälliköita, markkinointipäälliköitä.

 

Toimiala:

Kaikki mahdollinen laillinen liiketoiminta

 

Tulevaisuuden näkymät:

Ideaosuuskunta Priima on tällä hetkellä potenttiaalisessa tiiminkehityksen vaiheessa. Toiminta tulee päättymään vuonna 2015.

 

Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät

 

Markkinoiden yleiskuvaus:

Ideaosuuskunta Priiman markkinatilanne näyttää hyvältä, koska liiketoiminta-ala on niin laaja (kaikki laillinen liiketoiminta).

 

Kohderyhmä ja kysyntä:

Kysyntä ylittää tarjonnan, joten tilanne on erittäin hyvä. Kohderyhmänä olemme keskittyneet B2B kauppaan ja niissä keskisuuriin yrityksiin keski-Suomen alueella.

 

Kilpailu:

Kilpailu on kovaa jokaisella liiketoiminta-alueella, mutta Priima pystyy kilpailemaan kilpailukykyisille hinnoilla, sekä tuottavuuden joustavuudella.

 

Yrityksen päämäärät ja tavoitteet

 

Strategia

 

Strateginen asemointi:

Ideaosuuskunta Priimassa toimii johtoryhmä, johon kuuluu tiimileaderi, asiakaspäällikkö, taloupäällikkö ja markkinointipäällikkö. Johtoryhmä toimii kusihenkiset hallintuksen alaisuudessa. Johtoryhmän tehtävä on johtaa Ideaosuuskunta Priimaa sen tavoitteita ja visiota kohti, heidän parhaaksi katsomalla tavalla.

 

Strategiset ratkaisut:

Ideaosuuskunta Priima järjestää puolivuosittain tiimin sisäisen synnytyksen. Synnytyksessä käsitellän mennettä puoltavuotta ja katsotaan seuraavan puolenvuoden peliliikkeet kohti päämäärää ja visiota. Tarvittaessa ne myös määrritellään uudelleen. Samassa tilaisuudessa annetaan myös johtoryhmälle palautetta ja katsotaan nauttiiko se edelleen hallituksen luottamusta.

 

Markkinointisuunnitelma

 

Myyntitavoitteet:

Tavoitteet laitetaan projektikohtaisesti. Näitä käydään läpi koko tiimiyrityksen kanssa niinkutsutuissa treeneissä, kuukausittain.

 

Markkinoinnin organisointi ja periaatteet:

Markkinoinnin organisoi markkinointipäällikkö. Tiimiyrityksen perusperiaate on nollabudjetinmarkkinointi, mutta erilaisissa projekteissa, kuten esimerkiksi Vauvamessuissa, on erillinen markkinointibudjetti. Markkinointi suunnitellaan aina projektin tarpeiden mukaan, yhdessä projektiryhmän ja tiimiyrityksen kanssa.

 

Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, palvelum hinnoittelu, myyntikanavat ja viestintä:

Kilpailemme markkinoilla hyvinpitkäli nuorekkaalla asenteella, joustavalla toiminnalla ja kilpailukykyisillä hinnoilla. Myyntikanavina käytämme puskaradiota, sosiaalistamediaa, sekä perinteisiä soittelu kamppanjoita.

 

Tuotekehityssuunnitelma

 

Tuotekehitystyön organisointi ja periaatteet:

Tuotekehittäminen on pienimmässä määrin osa osuuskuntamme toimintaa. Kehitämme tuotteita ja palveluitamme treeneissä, asiakkaittemme kanssa, sekä tarvittaessa pitempi kestoisessa synnytyksessä.

 

Tuotteiden nykytila:

Tuotteemme koostuu muutamasta päätuotteesta: Videotuotanto, sosiaalisenmedian markkinointi, vuokratyövoima, yritysmyynti ja catering-palvelut. Olemme kuitenkin, myös lanseeraamassa uuden tuotteen nimeltä Videoreferenssit. Nykyiset tuotteet työllistävät koko osuuskunnan

 

Tuotekehityshankkeet:

Videoreferenssi on uusi kehitteillä oleva tuote, joka lanseerataan 26-27.5.2013. Olemme tehneet kyseiseen tuotteeseen pienimuotoista markkinatutkimusta ja kyseiselle palvelulle olisi tarvetta.

 

Tuotteidensuojaus:

Tuotteiden suojaukseen käytämme lakimiesten apua aina tilanteen sitä vaatiessa. Suurin osa tuotteistamme ovat aineettomia palveluita, jotka eivät välttämättä tarvitse suojausta.

 

Tuotantosuunnitelma

 

Tuotantopuitteet ja -kapasiteetti:

Catering-palveluita tuotamme Mikkelin Päämajamuosekahvilassa. Meillä on tarvittaessa käytössä Jyväskyläm ammattikorkeakoulun teknisiä tiloja, joissa pystymme suorittamaan esimerkiksi videoiden leikkausta. Tiimiyrityksessämme on 9 työntekijää, mutta läheisessä verkostossa johon kuulumme (Tiimiakatemia), työskentelee yli 100 henkilöä, joten henkilöstö resursseja meillä on erittäin paljon saatavilla.

 

Tuotannon kehittäminen ja investoinnit:

Tuotteita ja palveluita kehitetään tilanteen vaatimalla tavalla, sekä projektien tuoton mukaan. Investointeja tehdään projektikohtaisesti yhteisestä kassasta. Esimerkiksi Vohvelssoniin rakennettiin noin 10 000 euron myyntiko, mikä mahdollistaa projektin eteenpäinviemisen.

 

Alihankinnat ja kumppanuudet:

Pystymme ostamaan palveluita tarvittaessa omasta verkostostamme (Tiimiakatemia). Muuten me olemme itse yleensä alihankijan osassa. Teemme myös projekteissa paljon yhteistyötä Tiimiakatemian muiden tiimiyritysten kanssa.

 

Organisaatio ja henkilöstö

 

Omistus:

Ideaosuuskunta Priiman omistaa osuuskunnan jäsenet saman suuruisella osuudella.

 

Organisaatio ja avainhenkilöt:

Kuudenhengen hallitus + kaksi varajäsentä, jonka puheenjohtajana toimii Jetro Majaniemi. Sekä hallituksen alaisuudessa toimiva Johtoryhmä, johon kuuluvat Ari-Jussi Oksanen, Juho Koistinen, Elmo Jussinoja, sekä Lari Pyykönen.

 

Organisaation ja henkilöstön kehittäminen:

Kehitämme osuuskuntamme toimintaa vähintään kaksikertaa viikossa neljätuntia kestävissa treeneissä. Osuuskuntamme jäsenet osallistuvat myös aktiivisesti erilaisiin koulutusohjelmiin, joita ovat esimerkiksi Nuoresta Johtajasta Liideriksi (NJL) ja Markkinoijantie (MT). Lisäksi kannustamme jäseniämme osallistumaan seminaareihin, näistä kovimpana Nordic Business Forum (NBF).

 

Riskien arviointi ja hallintakeinot

 

Taloussuunnitelma

 

Investointilaskelmat:

Priiman talouspäällikkö määrittää, meille vuosikulut. Jokaisella projektilla on myös oma talouden ylläpito ja seuranta. Seuraamme taloutta aktiivisesti aina kuukausikatsauksessa. Investointieja tehtäessä arvioidaan rahojen riittävyys, sekä laskelmat siitä onko investointi rahanarvoinen sijoitus.

 

Toteutunut kehitys ja ennusteet:

Ideaosuuskunta Priima on voittoa tavoittelematon yritys.

 

Rahoistesitys

 

Pääoman lähteet:

Jokainen osuuskunnan jäsen osallistuu osuuskunnan pääomittamiseen 50 eurolla.

 

Lopetus

 

Priiman liiketoiminta saatiin avattua, muutamiin kohtiin pitää kesällä ja syksyllä kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi strategia on laadittava sellaiseksi, että jokainen sen ymmärtää ja sitoutuu siihen.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!