Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Sinisen meren strategia

Kirjoitettu 08.10.15
Esseen kirjoittaja: Miia Huotari
Kirjapisteet: 2
Kirja: Sinisen meren strategia
Kirjan kirjoittaja: W. Chan Kim & Renée Mauborgne
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Olen monet kerrat kuullut puhuttavan täällä akatemialla sinisestä merestä, ja valmentajammekin on monesti haastanut meitä ajattelemaan paljon suuremmin eikä niin kapeakatseisesti. Tämä toisaalta on osoittautunut melko haasteelliseksi, sillä usein turvaudumme tahtomattammekin helppoihin ja vanhoihin, jo kokeiltuihin ratkaisuihin. Näin toimiessamme teemme samalla tavalla niin kuin kaikki muutkin, ja päädymme vain kilpailemaan siitä, kuka mahtaa tehdä sen kaikista edullisimmin.

 

Teoksen keskeisenä viestinä on se, että yrityksen tulee pyrkiä pois kilpailluilta markkinoiden punaisilta meriltä ja luoda sekä rakentaa itselleen oma sininen meri, jota verinen kilpailu ei ole vielä muuttanut punaiseksi. Siniselle merelle voi päästä kun rohkenee tutkimaan huolellisesti markkinoilla olevia yrityksiä ja merkittävästi erottautuu kilpailijoista erilaisella tarjonnalla sekä uudella tulokulmalla. Tästä on kyse sinisen meren strategiassa.

 

Itse olen huomannut sen tiimiyrityksessämme, että monesti totta tosiaan ajattelemme hyvin pienesti sekä kapea-alaisesti. On todella hyvä, että valmentajamme aina muistuttaa sekä haastaa meitä, miten meidän tulisi toimia, jotta emme toimisi niin kuin kaikki muutkin toimivat. Kuitenkin Bisneran visiona on ’’The new era of business’’, joten sinisen meren strategiaan meidän jokaisen tulisi perehtyä, jotta se voisi myös näkyä käytännössä niin toiminnassa sekä arjessamme.

 

Miten menemme siniselle merelle?

Itse henkilökohtaisesti näen sen, että meidän on herättävä todellisuuteen ja tehtävä jonkinlainen suunnanmuutos toiminnassamme. Tällä hetkellä jokainen meistä painaa omia hommia, ja jokainen olemme keskittynyt täysin niihin, emmekä niinkään tiimiimme saatikka tiimiyritykseemme. Kuitenkin se, mitä Tiimiakatemialla olen oppinut on se, että asioita kannattaa tehdä yhdessä. Kahdeksat aivot ovat enemmän kuin yhdet tai seitsemät. Jotta Bisnera voisi matkata kohti sinistä merta on tärkeää, että jokainen ymmärtää visiomme tärkeyden sekä merkityksen.

 

Mikä tähän ratkaisuksi?

Olemme tiedostaneet sen, että tämä ei ole mikään yksilöakatemia, joten suunnanmuutoksia täytyy meidän tehdä, jotta pääsemme kohti visiota. Itse ajattelen, että visiomme tarkoittaa sitä, että haluamme olla luomassa uutta bisneksen aikakautta sekä haluamme olla tutkimusmatkailijoita, jotka raivaavat tien niin asiakkaille kuin myös muillekin kohti valoisampaa tulevaisuutta. Juuri samalla tavalla myös ajattelen sinisen meren strategian toimivan. Jonkun on tehtävä jotakin uutta, poikkeuksellista sekä täysin eritavalla kuin kaikki muut tekevät. Näin meidänkin pitäisi juuri pyrkiä toimimaan.

 

Olemme hieman tiimissämme nyt pohtineet, että jotta voisimme saada jokainen paljon enemmän irti tästä akatemia-ajasta sekä saisimme vieläkin enemmän oppeja yrityksen pyörittämisestä, tiimityötaidoista kuin myös muustakin niin nykyistä strategiaamme tulee muuttaa. Tähän ongelmaan olemme nyt miettineet ratkaisun. Olemme siis ajatelleet, että Bisnerasta tulisi yritys, jolla olisi ainoastaan yksi päätoimiala. Se siis tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella meillä olisi oma paikka sekä vastuualue kyseisessä firmassa. Jolloin jokaisen rooli korostuisi entisestään esim. Team leader hoitaa kokonaisvaltaista johtamista, asiakaspäällikkö vastaisi asiakkuuksista, markkinointipäällikkö puolestaan hoitaisi markkinoinnin ja niin edelleen. Tällöin kun kaikki ovat tietyillä paikoilla ja osastoilla tulee myös vastuu siitä, että tämä on tärkeää hoitaa. Tällaisen bisneksen kautta pääsemme yhdessä harjoittelemaan kannattavan liiketoiminnan tekemistä ja rakentamista, sekä jokainen pääsisi oppimaan sellaisia taitoja, mitä tarvitaan ja kukakin haluaa kehittää. Kuitenkin lähtökohtana on se, että jatkossakin jokainen voi tehdä omia kokeiluja sekä projekteja mielin määrin, mutta unohtamatta kuitenkaan yhteistä bisnestä.

 

Nyt nimittäin tällä hetkellä kun jokainen tekee vähän jotakin, niin emme ole kokeneet tärkeäksi emmekä tarpeelliseksi, miksi markkinoisimme tiimiyritystämme, jos ei ole mitään muuta markkinoitavaa kuin yksilöt. Tällä hetkellä asiakaspäällikölläkään ei ole mitään virkaa, jos kaikki sinkoilevat sinne tänne, eikä kenellekään ole tärkeää ajatus siitä, että nämä eivät ole minun asiakkaitani vaan meidän jokaisen.

 

Uuden strategian myötä voisimme yhdessä toteuttaa toivottavasti koko akatemia-aikaista sekä toivottavasti vielä pidempi aikaista bisnestä sekä siinä samassa tiimiytyä, lähteä rakentamaan yhdessä kannattavaa liiketoimintaa sekä kokeilemaan kirjoista sekä muualta saamiamme oivalluksia ja oppeja käytännössä. Esimerkiksi sinisen meren strategia kirja antoi monia hyviä vinkkejä ja työkaluja siitä, miten meidänkin kannattaisi toimia jotta saavutamme yhteisen päämäärämme eli visiomme.

 

Seuraavat askeleet?

Lähinnä seuraavana tehtävänämme on nyt määrittää, mikä olisi mieluinen liikeidea meille jokaiselle, jota haluamme lähteä yhdessä toteuttamaan ja tekemään. Sen jälkeen on tärkeää, että mietitään jokaisen rooliin sopivat tehtävät ja aloitamme niiden toteuttamisen. Lisäksi olisi hyvä, että otamme käyttöön erilaisia työkaluja, jotka voisivat auttaa meitä sekä tukea että ohjata toimintaamme.

 

Jotta voisimme päästä siniselle merelle tulevan bisneksemme kautta hyvänä työkaluna olisi käyttää strategiaprofiilia. Se toimii siten, että listaamme aluksi samalla alalle toimivat kilpailijamme. Sen jälkeen lähdemme selvittämään markkinatilan nykyistä tilannetta. Lisäksi sen pohjalta näemme mihin kilpailijat investoivat, mitkä ovat kilpailutekijät, miten kilpaillaan tuotteiden, palveluiden ja toimituksen osalta sekä mitä kilpailijoiden tarjonta antaa asiakkaille. Vaaka-akseli edustaa tekijöitä, joilla alalla kilpaillaan ja joihin panostetaan. Puolestaan taas pysty akseli kuvaa sen, että yritys tarjoaa kyseistä tekijää paljon ja myös panostaa siihen.

 

Kuva 1

strategy_canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä vielä strategiaprofiili Yhdysvaltain viiniteollisuudesta 1990-luvun lopulta.

 

Sen jälkeen kun olemme tehneet strategiaprofiilin kilpailijoistamme on tärkeää, että mietimme neljä ratkaisevaa kysymystä, joiden tehtävän on helpottaa uuden arvokäyrän laatimista ja asiakkaan saaman arvon koostumuksen muokkaamista.

 

Kuva 2

neljä kysymystä

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa näkyvät neljä kysymystä.

 

  1. Mitkä toimialalla selviöinä pidettävät tekijät tulisi poistaa?
  2. Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normia vähäisemmiksi?
  3. Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla on totuttu?
  4. Mitä tekijöitä tulisi luoda, joita alalla ei ole koskaan tarjottu?

 

Jotta voimme päästä siniselle merelle niin näitä neljää asiaa tulee miettiä tarkoin. Sen jälkeen kun olemme saaneet luotua uuden arvokäyrän sijoitamme sen strategiaprofiilin, jotta voimme verrata sekä tutkiskella graafisesti eroavaisuuksiamme monesta eri suhteesta.

 

Kolmas työkalu mitä meidänkin tulisi käyttää matkatessamme kohti sinistä merta on nelikentäksi kutsuttu työkalu, joka täydentää edellä käsiteltyä neljän kysymyksen viitekehystä.

 

Miksi nelikenttä?

  1. Nelikenttä kannustaa yrityksiä pyrkimään samanaikaisesti differointiin ja kustannusten pienuuteen eli vapauttamaan arvon ja kustannusten välisestä valintapakosta.
  2. Nelikentästä näkyy selvästi, keskittyvätkö yritykset vain korostamiseen ja luomiseen. Jos yritykset tekevät niin, ne kuormittavat turhaan kustannusrakennettaan ja tekevät usein tuotteistaan ja palveluistaan turhan hyviä ja monimutkaisia.
  3. Kaikkien tasojen esimiesten on helppo ymmärtää nelikenttä ja sitoutua toteuttamaan sen mukaisia toimenpiteitä.
  4. Nelikentän täyttäminen on haasteellinen tehtävä, joka panee yrityksen tutkimaan perusteellisesti alan jokaista kilpailutekijää ja kiinnittämään huomiota moniin hiljaisiin oletuksiin, joita yritykset tiedostamattaan vaalivat.

 

Kuva 3

nelikenttä

 

Kuvassa Yellow Tailin nelikenttä.

 

 Loppusanat

Odotan jo innolla sitä strategista päätöstä, jonka lähitulevaisuudessa tulemme toivottavasti tekemään, sillä tällä hetkellä tarvitsemme uutta puhtia, näkemyksiä ja intoa yhteiseen toimintaamme. Ainakin itse toivon, että jonain päivänä meistä voisi tulla vielä huipputiimi, joten uudet strategiat ja tavat, joilla voimme kirkastaa päämäärämme ovat aina enemmän kuin tervetulleita. Toivottavasti pääsen viemään kirjan oppeja käytäntöön oli sitten kyse yhteisestä bisneksestämme tai omista muista projekteistani.

 

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!