Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Sisältömarkkinoinnin työkalut

Kirjoitettu 26.11.20
Esseen kirjoittaja: Aleksi Laitinen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Sisältömarkkinoinnin työkalut
Kirjan kirjoittaja: Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila
Kategoriat: 1. Oppiminen, 6. Markkinointi, 6.1. Asiakkuuden työkalut, 6.2. Myynnin ja markkinointiviestinnän taidot ja työkalut, 6.3. Brandi ja mielikuvien kehittämisen työkalut, 6.4. Uuden aallon markkinointi, 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Mitä sisältömarkkinointi on?

Sisältömarkkinointi on asiakkaan valintaan tai mielenkiinnon kohteisiin perustuvaa markkinointiviestintää, jossa viestit suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtöisin. Tavoitteena on aina luoda arvoa sisällön kohderyhmälle joko neuvojen, opastuksen, viihdyttämisen tai inspiroimisen kautta. Sisältömarkkinoinnille oleellisia jakelukanavia on digitaaliset jakelukanavat kuten verkkosivut ja niihin liikennettä ohjaavat hakukoneet ja sosiaalisen median kanavat. Hyvin toteutetulla sisältömarkkinoinnilla saadaan uudessa mediaympäristössä brändi näyttämään hyvältä julkaisijalta digitaalisten media-alustojen silmissä, jolloin brändillä on paremmat edellytykset saada enemmän näkyvyyttä sisällöilleen. Valitsin tähän aiheeseen meidän valmentajan suositteleman kirjan ”Sisältömarkkinoinnin työkalut” (Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila).  Kirja vaikuttaa ennakkoon kiinnostavalta ja sisältömarkkinoinnilla on tärkeä rooli koko organisaatiossa nykypäivänä. Se toimii niin sanotusti tukilihaksena moneen toimintaan. Esimerkiksi myynnin tulisi olla tiukasti kiinni yrityksen sisältömarkkinoinninprosessissa, sillä hyvän sisältömarkkinoinninprosessin kautta voidaan tuottaa samalla myynnille tärkeitä materiaaleja ja miksi ei myös markkinointiviestintään tarvittavia materiaaleja.

 

Mitä sisältömarkkinoijan on hyvä tietää ennen kuin siihen hommaan ryhtyy?

 1. Ilman sisältöstrategiaa et tule onnistumaan
 • Selkeät liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja paljon ymmärrystä kohderyhmistä.
 • Täytyy tuottaa paljon sisältöä eri kanaviin ja selkeät suunnitelmat ovat tärkeitä silloin.
 1. Sisältömarkkinointi tuottaa tulosta, mutta vaatii aikaa
 • Aloittelevissa yrityksissä voi mennä jopa pari vuotta ennen kuin näkyy selkeitä liiketoimintaa tukevia hyötyä. ( Mietin itse, että onpa pitkä aika ennen näkyviä tuloksia, mutta tietenkin jos aivan nollista lähtee niin ei siinä muutenkaan ensimmäisiin kuukausiin ihmeitä ehdi tekemään, joten varmaankin ihan totta puhuvat.)
 1. Sisältömarkkinointi on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä
 • Ei voi tehdä satunnaisia iskuja, vaan on oltava jatkuvasti esillä.
 • On jäätävä asiakkaiden mieleen.
 1. Sisältömarkkinointia ei tehdä vain markkinoinnin ilosta
 • Aiemmin mainittu myynti ja asiakaspalvelu voivat hyötyä sisältömarkkinoinnista huomattavasti.
 1. Digikanavat ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti
 • Juuri kun on ehtinyt oppimaan ja pääsemään sisään uuteen juttuun, niin olet luultavasti jo myöhässä.
 • Nykyään sisältöä tarvitaan paljon ja on hienoa, että yritykset voivat tuottaa laadukasta sisältöä esimerkiksi puhelimien videokameroilla, toisin kuin viisi vuotta sitten.
 1. Sisältömarkkinointi ei ole vain osa markkinointia – sisältö on markkinointia
 • Nykyään ihmiset kuluttavat hirvittävän määrän aikaa älylaitteiden parissa. Markkinointikanavat ja keinot ovat mukautuneet näihin sopiviksi ja jos brändi haluaa mukaan, niin he myös tarvitsevat sisältöä näihin kanaviin.
 1. Sisältöjä ei tarvitse tehdä aina erikseen – versioimallakin pääsee pitkälle
 • Välillä voi hyödyntää myös aiemmin kuvattua materiaalia, jota voidaan editoida myöhemmin ja tuottaa näin ollen uutta materiaalia. Tai sitten tehdä jemmaan ja julkaista myöhemmin.
 1. Sisältöjä ei tarvitse aina tehdä uudelleen – ikivihreät sisällöt voivat tuoda tulosta jopa vuosien ajan
 • Joitain sisältöjä ei tarvitse tehdä kuin kerran ja niitä voi hyödyntää myöhemmin. Esimerkiksi ohjeistuksia tai vuosittain toistuvia juttuja.
 1. Sisältömarkkinoinnissa ei tarvitse tietää oikeaa vastausta etukäteen – aina voi testata ensin
 • Erityisesti digitaalisissa kanavissa voidaan testata helposti erilaisia sisältöjä ja hyödyntää esimerkiksi A/B-testausta.
 1. Sisältömarkkinoinnissa teknologiasta on paljon hyötyä, mutta teknologia itsessään ei tee työtä puolestasi
 • Ei pidä liikaa tuudittautua teknologiaan ja siihen, että kyllä automaatiot hoitavat, vaan jonkun ihmisen on oltava myös perillä tuloksista ja osata analysoida niitä. Tulosten seurannasta saa tärkeää dataa, jonka mukaan on helpompi muokata toimintaa kohti oikeaa suuntaa.

 

Miten saadaan asiakas ostamaan?

Harva meistä istuu tietokoneen ääressä ja toivoo löytävänsä jotain, johon kuluttaa omat rahansa ja keskittymisensä. Asiakkaita täytyy siis pystyä innostamaan, opettamaan ja erityisesti sitouttamaan jo hyvissä ajoin ennen ostopäätöstä. On saatava asiakas kiinnostumaan palvelusta. Tässä on tarve, jolle tehdään suurin osa sisällöistä. Opeta sitä mitä osaat. Me ollaan Höyrymedian kollien kanssa ruvettu sisäistämään tätä entistä paremmin ja yritetään parhaamme mukaan myös antaa asiakkaille aina vinkkejä omaan toimintaan, tuli kaupat tai sitten ei. Kauppojen tullessa voidaan auttaa myös nostamalla digimarkkinoinnin voima esiin ja neuvomalla sopivia kanavavalintoja videoille. Ihmiset sitoutuvat helpommin sinuun, mitä enemmän sinä autat asiakasta ja hänen tarpeitaan. Kun ihminen sitoutuu enemmän, niin sen luottamus myös rakentuu samalla jo ennen ostopäätöstä. Usein on myös mahdollista, että asiakas ostaa nämä vinkit sinulta ja saat lisäkauppaa jo aiemman lisäksi.

 

Sisältömarkkinoinnin kolme tavoitetta:

 1. Brändimielikuvan kehittäminen:

Näkyvyys, muistettavuus, mielikuvat ja tunnesiteet ovat kaikki tärkeitä pointteja. Näiden taustalla on todella paljon toimenpiteitä, jotta ne saadaan toimivaksi.

 1. Myynnin kehittäminen:

Millä sisällöillä saadaan tehostettua/nopeutettua myyntiprosessia ja millä argumenteilla saadaan epäröivät asiakkaat ostamaan?

 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen

Palvelun helppokäyttöisyys, asioinnin sujuvuus ja esimerkiksi sivulatauksen nopeus ovat seikkoja, joihin asiakkaan kokema palvelu perustuu netissä. Miksi ei livenäkin, sivulatausta pois lukien.

 

Nämä kolme tavoitetta on varmasti jokaisella yrityksellä mielessä jo alkuvaiheesta alkaen. Brändimielikuva on tärkeä, että asiakkaat muistavat sinut ja herätät jotain ajatuksia asiakkaan mielessä. Sitten tähän täytyy lisätä myynnillinen näkökulma, kuinka saat kauppaa sillä mitä teet. Millaisia keinoja käytät saadaksesi enemmän kauppaa ja tunnettavuutta yrityksellesi? Viimeisenä vielä tärkein eli asiakkaat ja niiden kokemukset omasta toiminnastasi. Ilman asiakkaita, et tee yritykselläsi mitään, joten asiakaskokemukset ovat tärkeitä juttuja kannattavan liiketoiminnan näkövinkkelistä. Hyvät asiakaskokemukset varmasti lisäävät myyntiä ja saat brändisi herättämään mielikuvia ja mukavia muistoja.

Mitkä kanavat sitten ovat juuri omalle yritykselle parhaita? Varmasti ne missä yrityksesi asiakkaat myös ovat. Ne kanavat, jossa asiakkaat viettävät aikaa ja haluavat katsoa sen kanavan omaista sisältöä. Asiakaspersoonia on tärkeä kartoittaa, joten saa selville millaisia asiakkaat oikeasti ovat. Tähän hyvä vinkki on tehdä niin sanottuja ”oikeita” ihmisiä. Voi vaikka kuvailla minkä ikäinen tämä asiakas olisi, mies/nainen, kiinnostuksen kohteita, elämäntilanne ja oikeastaan mitä vain mikä auttaa hahmottamaan juuri omaa yritystäsi ja omia asiakaspersoonia. Asiakaspersoonien jälkeen on hyvä miettiä ostopolkuja juuri näille persoonille, jolloin saat tietoa mitä kautta lähestyä juuri näitä asiakkaita. Viimeisenä vielä yksi tärkeimmistä asioista eli seuranta. Turha tehdä mitään, jos tuloksia ei analysoida ja katsota toimiiko se vai ei. Tarpeiden mukaan persoonia ja ostopolkuja voi ja pitääkin muokata. Nämä toimenpiteet pitävät sinut ja yrityksesi ajan tasalla.

 

Seuraavaksi näppärä työkalu oman yrityksesi toimintaan: Sisällöntuotannon inventaario!

Mitä kaikkea olette tehneet jo ja voiko näitä hyödyntää uudestaan tai onko jotain jäänyt hyödyntämättä? Voiko aiemmin tehtyjä videoita tai kuvia hyödyntää uudestaan? Voisiko omasta tiimistä löytyä esimerkiksi asiantuntijuutta, jonka pohjalta voisi tehdä podcastia tai opetusvideon jostain tärkeästä asiasta. Käy läpi nykyisiä asiakkaita ja hyödynnä asiakasreferenssejä. Jo näistä kohdista saa varmasti sosiaaliseen mediaan sisältöä hetkeksi ja näitä jalostamalla voit hyödyntää näitä kuukausiksi eteenpäin muun materiaalin tueksi. Itselle nousi esiin ainakin juuri tuo asiantuntijuus, että yritetään luoda omaan kanavaan asiantuntijuutta ja juuri aiemmin puhuttua auttamista ihmisille, jolloin heidän on helpompi lähestyä meitä kohtaan ja he näkevät myös ammattitaitoamme näissä sisällöissä. Lisäksi myös kysytään jokaiselta asiakkaalta refet ja näin ollen sieltä saadaan myös materiaalia, jota voidaan hyödyntää nettisivuillamme. Aiemmin tehtyjä asiakastöitä voidaan hyödyntää sitten muuten refeinä, joten nämä on ainakin meidän toimintaan toimivia jippoja.

Mikä on sisältömarkkinoinnin ja mainonnan ero?

Lyhyesti sanottuna mainoksella halutaan saada kohdeyleisö tietoiseksi brändin tuotteista tai palveluista ja haluamaan niitä. Sisällöillä halutaan saada kohdeyleisö oppimaan, viihtymään tai tuntemaan jotain, joka on yleisölle yhtä tärkeää kuin brändillekin. Sisältö on usein ennen ostoa ja mainos tuo lisäarvoa, kun ihminen ostaa.

 

Kaiken kaikkiaan kirjassa oli hyviä vinkkivitosia, joita tulee ottaa huomioon nykyajan markkinoinnissa. Välillä tuntui kuitenkin, että kirja toistaa itseään. ” Ei pöllömpi!” sanoo Raumamboja ja niin sanon minäkin kun lopetan tämän esseen.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!