Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Sodankäynnin strategiaa tiimiyritykseen

Kirjoitettu 08.12.15
Esseen kirjoittaja: Otto Ilari Schmidt
Kirjapisteet: 2
Kirja: Sun Tzu ja Sodankäynnin taito
Kirjan kirjoittaja: Sun Tzu
Kategoriat: 8.5. Henkisen kasvun klassikot

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sun Tzu ja sodankäynnin taito. Tämä kirja oli mielenkiintoista vaihtelua useimpaan Ypk:sta löytyvään kirjaan. Sisältö perustuu ainakin yli tuhat vuotta vanhoihin suurten Kiinalaisten kenraalien ja strategien oppeihin. Eka puolikas kirjasta perustuukin lähteiden analysointiin ja tutkii niiden laatijoiden historialliseen todenperäisyyteen. Se kuitenkaan ei ole se tartuttava osa. Kirjan loppupuolisko onkin. Kirja koostuu käytännössä listatuista ohjeista, kuinka hallita suurta ihmisjoukkoa. Kirjan tapauksessa kyseessä oli kansakunnat ja niistä tehty armeija. Pohdin seuraavissa kappaleissa, kuinka kirjan oppeja voisi soveltaa modernissa maailmassa. Sodankäynnin taito oli ensimmäinen kirja, jossa tutustuin strategiaan ja ymmärsin sen merkityksen yrityksissä. Tavoitteenani onkin laajentaa käsitystäni strategiaan ja sen laatimiseen. .

 

Määritelmä

Kaiken tulevaisuuden suunnittelun taustalla on strategia. Strategia on johdonmukainen suunnitelma tulevaisuuden varalle, jota yleensä ohjaa visio. Sodankäynnissä visio on yleensä voittaminen tai ainakin vallan saaminen. Nykyaikana vallan havittelu ja vihollisten voittaminen voisi olla yrityksen visio. Jotta yritys voisi suorittaa toimivaa liiketoimintaa, tulee sen vision ainakin jossain määrin kannustaa yritystä kehittymään eteenpäin ja voittamaan kilpailijansa.

Viisi oppia

 

Sivistyksen alkaessa yleistymään ihmiskunnassa on strategiaa käytetty työkaluna vallan havittelussa, onhan strategiaa käytetty jo metsästäjä-kerääjä kulttuurissa vahvempien hoitaessa metsästyksen ja heikompien huolehtiessa marjojen keräämisestä ja jälkeläisten kasvatuksesta. Jopa hämähäkit käyttävät yllättävän pitkälle kehittynyttä ansa ja hälytysjärjestelmä strategiaa metsästäessään ravintoa seitin avulla. Strategia on siis pähkinänkuoressa suunnitelman avulla tulevaisuuteen varautumista, jossa tulee huomioida henkilökohtaiset voimavarat ja ympärillä olevat haasteet ja mahdollisuudet.

Kirjassa kehotetaan strategiaa laatiessa kiinnitettävän huomiota viiteen pää seikkaan: moraalinen vaikutusvalta, sää, maasto, johto ja oppi. Yritykseen  vastaavat seikat voi selkeästi heijastaa henkilöstön moraaliin, yleiseen taloustilanteeseen, yrityksen toimintakenttään, henkilöstön osaamiseen ja resursseihin.  

Moraalinen vaikutusvalta eli henkilöstön moraali. Yksi oleellisimmista keinoista kehittyä on tottakai, se että organisaation henkilöstöltä löytyy motivaatiota työntekoon. Strategiaa laadittaessa onkin siis tärkeää pohtia kuinka pitää työntekijät tyytyväisinä ja punnita eri olosuhteita, joissa voi kuormittaa henkilöstöä tehokkaasti, mutta kuitenkin että moraali pysyy korkealla. Kirjassa kuvataan eri tilanteita, jotka vaikuttavat armeijan moraaliin. Motivaation korkealla pitäminen on tasapainottelua tyytyväisyyden ja haasteiden välillä, jotka sytyttävät sisäisen palon. Nykyisin motivaatiota eri organisaatioissa pyritään edistämään yksilön kehittymisen ja yhteisen kulttuurin näkökulmasta. Sodankäynnin taidossa suurimpina motivaation kartuttajina kuvailtiin tapahtumia, jossa armeija koki vääryyttä yhteisöään kohtaan tai kyseessä oli taistelu elämästä ja kuolemasta. Erityisen mielenkiintoisena pidin tekoja, joissa omaa armeijaansa johtavat kenraalit juonittelivat strategiansa siten, että saivat vihollisen tekemään vääryyttä juonittelevien kenraaleiden omille joukoille. Toisinsanoen kenraalit laittoivat tarkoituksella omia joukkojaan tai kansalaisiaan alttiiksi vihollisille, jotta vihollisten tekemä vääryys saisi omat joukot raivon valtaan. Kirjassa mainitaan, että raivostuneet joukot taistelivat kymmen kertaa normaaleja joukkoja tehokkaammin. Vastaavanlaista propagandaa harjoitetaan nykyisessäkin kapitalistisessa maailmassamme, jossa politiikka ja kapitalismi ovat kietoutuneet tiukasti toisiinsa. En kuitenkaan lähde sen kummemmin pohtimaan salaliittoteorioita.

Sää eli yleinen taloustilanne. Sodankäynnin taidossa sää on suuressa roolissa sotimisen näkökulmasta. Erityisesti vuodenaikoja painotetaan. Onhan se nyt selvää, että suuret etenemiset ja siirtymiset tulee tehdä kesällä, kun on lämmintä, huoltotiet toimivat paremmin ja yleisesti ruokaa on tarjolla ylläpitämään armeijaa. Strategiaa harjoittaessa tulee tottakai huomioida kuitenkin myös se, että kaiken ei kannata olla ilmiselvää. Joskus suuret siirrot on hyvä painottaa talven yllättävälle lauhalle jaksolle, jolloin yllättämisen mahdollisuus onkin huomattavasti todennäköisempi ja saatavat edut sen mukaisempia. Yritysten maailmassa tällaisia säätiloja kuvaa aloihin vaikuttavien tekijöiden taloustilanne, eli vaikka milloin kannattaa investoida ja milloin leikata menoja. Srategiaa laatiessa tärkeää on etenkin se, että kehittää vaihtoehtoja eri sääolosuhteille. Jos hinnat ovat korkealla, niin silloin ei ole ehkä järkevää laajentaa ja investoida vaan kannattaa keskittyä vaikka tuotekehitykseen ja tehokkuuden lisäämiseen. On siis oleellisen tärkeää pohtia erilaisia skenaarioita valmiiksi riskitilanteiden varalle, jotka ovat nopeastikin toteutettavissa tarvittaessa.

Maasto eli yrityksen toimintakenttä. Kirjassa maastolla määritetään etäisyyksiä, sitä onko maasto helppo vai vaikeakulkuista, onko se suojaava vai suojaton ja mitkä sen mahdollisuudet ovat elämään tai kuolemaan. Yritykselle matka on siis reitti visioon, strategian määränpäähän. Se on siis ehkä se haastavin osuus strategiaa laatiessa, etenkin jos toimintakentällä on muitakin kilpailevia yrityksiä. Strategia tulee siis laatia, niin että osaa laskelmoida matkan tuottamat riskit ja haasteet suhteessa lopputulokseen. On myös huomioitava, että taistelut käydään matkalla. Matkaa suunniteltaessa ja etenkin matkalla korostuu johtajuus, joka onkin seuraava yksi viidestä Sodankäynnin taidon peruspilarista.

Johdon hyveet ovat viisaus, rehellisyys, inhimillisyys, rohkeus ja tinkimättömyys. Pyydän pysähtymään tässä kohtaa hetkeksi ja pohtia edellämainittuja hyveitä. Kirjassa määritellään kukin hyve yhdella lauseella ja olen listannut hyvinkin vastaavanlaiset määritelmät itselleni, siitä millaisina näen suuren johtajan hyveet:

  • Viisaudella tarkoitetaan johtajan kykyä havaita olosuhteiden muutokset ja niihin reagoimista.
  • Rehellisyydellä johtaja vastaa siitä, että alaiset saavat palkkionsa ja väärin toimiessaan sanktionsa.
  • Inhimillinen johtaja rakastaa ihmisiä, tuntee myötätuntoa ja arvostaa heidän ahkeruuttaan ja uurastustaan.
  • Rohkeuden avulla johtaja saavuttaa voiton tarttumalla epäröimättä tilaisuuteen, sellaisen vastaan tullessa.
  • Tinkimätöntä johtajaa kunnioitetaan, jolloin toiminta on kurinalaista.

 

Opit eli organisaation rakenne ja resurssit. Tässä osiossa tulee ilmi organisaation rakenne, johtosuhteet, organisaation kulttuuri,  huoltoyhteyksien järjestäminen ja tärkeimpien tarvikkeiden hankinta(yrityksen logistiset järjestelyt). Opeilla tarkoitetaan siis organisaation sielua. Kaikki toimintakyky pohjautuu, siis juuri opeista. Strategian laatimisen näkökulmasta pitää siis pohtia, kuinka yrityksen visio, missio ja arvot välittyvät johdon kautta kaikille työntekijöille. Kuinka logistinen puoli on järjestetty mahdollisimman paljon yrityksen etuja eteenpäin vieden. Oleellisia pointteja ovat siis henkilöstön kouluttaminen, valmentaminen ja yhteisen kulttuurin luominen organisaatioon.

Stiimin strategia

 

Moraalinen vaikutusvalta eli ilo tekemiseen. Näen että tämä on se miksi haluamme kokoontua treeneihin ja kotipesälle. Tämä on myös sisäistä paloa tekemiseen. Konkreettisesti olemme aktivoineet moraalimme kohoamista sopimalla ensi keväälle mm syklit. Syklit luovat oppimistavoitteet jokaiselle yksittäiselle jäsenelle. Lisäksi olemme luoneet yhteisiä tavoitteita, kuten matkan Hong Kongiin. Kaikki syklin tavoitteet huipentuvat päätösjuhlaan, jossa palkitaan kaikki tavoitteista suoriutuneet. Kaiken tämän taustalla pätee visiomme, eli yhdessä matkalla kohti tulevaisuutta. Suoriudumme siis yhdessä kaikista eteen tulevista haasteista ja pidämme huolen, että kaikki pysyvät matkassa.

 

Sää on se taito, kuinka hyödynnämme parhaiten eri vuodenaikoja osuuskunnassamme. Kalenteria katsoessa voi nähdä selkeitä etuja tai haasteita vuodenajasta riippuen. Olemme ottaneet tavoitteeksemme olla 100% läsnä kaikissa Tiimiakatemian tapahtumissa, lisäksi olemme päättäneet vaalia jo nykyisiä asiakkaita, kuten Pandan ja astumaan yhdessä uusiin tuuliin tekemällä yhteisiä projekteja ja osallistumalla erilaisiin verkostoitumis mahdollisuuksiin. Onkin siis hyvin oleellista aikatauluttaa vuosikellolla kaikki tekeminen, jotta kaikkien tavoitteiden aikaansaaminen onnistuisi.

 

Maasto tässä mietitään sitä matkaa sinne visioomme. Kokeiluna otimme juuri nämä syklit käyttöön. Samalla otimme päämäräksemme matkan Hong Kongiin, koska koimme sen tuovan Stiimiin lisäarvoa. Ei ole siis varmaa tietä visioon, mutta kuten missiomme sanoo “oppimalla yhdessä tekemällä” niin kokeiluihin täytyy heittäytyä ja vastoinkäymisen kohdatessa hyödynnämme pelikenttäämme ja teemme tarvittavat ohjausliikkeet. Tähän osioon kuuluu myös merkittävästi puolustus ja varautuminen yllättäviin tilanteisiin. Tärkeintä on nähdä metsää puilta ja osata luovia vaarallisten matkaa hidastavien ryteikköjen lävitse jo hyvissä ajoin.

 

Johto “armeija on niin vahva kuin kenraalinsa” onneksi meillä kaikki ovat ainakin jollakin tavalla toinen toistensa esimiehiä. Vastuuta täytyy tottakai aina jakaa ja siksi Stiimiä lähtee keväällä johtamaan Joro, johon siis kuuluu Tiimiliideri ja talouspäällikkö. Heidän tehtävänä on tottakai seurata ja pitää huoli, että pakettimme eli strategiamme pysyy kasassa. Tärkeintä on tottakai seurata mittareita ja huolehtia, että tavoitteet suoriutuvat deadlineihin mennessä.

 

Opit tähän sisältyy etenkin se yhteinen tekeminen ja tukikohdan toimivuus. Kunhan Stiimin pesä on kunnossa, niin tekemisestä tulee jouheampaa. Lisäksi on tärkeää pitää yllä yhtäjaksoista kehitystä käymällä treeneissä, lukemalla kirjoja, käymällä koulutusohjelmissa, syventämällä asiakassuhteita ja verkostoitumalla. Kehitetään siis yhdessä yksilöitä ja voimaannutaan yhdessä.

 

Yhteenvetona

On sanonta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Itse uskon, että se on vielä enemmän. Sun Tzun opeista sai yllättävän paljon irti oppeja useammasta eri näkökulmasta. Strategiaa voi hyödyntää, niin pienissä kuin suurissa asioissa. Tottakai tärkeintä on sitten vielä toteuttaa ne suunnitelmat.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!