Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Sponsorointi tapahtumissa

Kirjoitettu 09.12.15
Esseen kirjoittaja: Katri Rutanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Sponsorointi & Festival and special event management
Kirjan kirjoittaja: Valanko & Allen
Kategoriat: 6.2. Myynnin ja markkinointiviestinnän taidot ja työkalut, 6.6. Markkinoinnin käsikirjat projekteihin

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sponsorointi käsitteenä on itsessään hankala, sillä se voi käsittää monta eri asiaa. Kielitoimiston mukaan sanalla ”sponsori” tarkoitetaan taloudellista tukijaa, kustantajaa tai rahoittajaa. Sanoille ”sponsori” ja ”sponsorointi” löytyy suuri määrä erilaisia määritelmiä, mutta ehkä kuvaavin ilmaus on sana ”yhteistyökumppanuus”.

Sponsoroinnilla haetaan yleensä aina lisäarvoa liiketoimintaan oli sitten kyseessä sponsori tai sponsoroinnin kohde. Nykypäivänä vahvoina kilpailuetuina pidetään yrityksen vastuullisuutta sekä selkeää yritysidentiteettiä. Asiakkaat ja muut sidosryhmät arvostavat entistä enemmän vastuullista yrityskuvaa. Kun kilpailu kovenee, on pystyttävä erottautumaan eri keinoin. Yritysten arvomaailma korostuu entisestään ja niitä on pystyttävä avaamaan konkreettisesti ulkopuolelle. Nykyaikaisen yrityksen on ansaittava maineensa muiden silmissä. Sponsorointi on tähän oiva vaikutuskeino.

Sponsorointi voi olla suoraa rahallista tukea tai välillistä jolloin sponsorointikohde saa käyttöönsä sponsorin tuotteita. Sponsoriyritys saa vastineeksi aina vähintään aineetonta hyötyä tunnettuuden tai maineen lisääntymisenä. Näiden lisäksi sponsori voi esimerkiksi hyödyntää kohdetta ja siihen liittyvää mielikuvaa omassa markkinoinnissaan ja liiketoiminnassaan.

Valangon mukaan yrityksillä on monenlaisia mahdollisuuksia sponsorointikohteiden valinnassa. Se voi sponsoroida esimerkiksi urheilujoukkuetta, yksittäistä henkilöä, toista yritystä tai tapahtumaa. Viimeisinä vuosikymmeninä erilaisten kulttuuritapahtumien hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa on noussut huomattavasti.

Sponsoroinnin hyödyt ja tavoitteet

Tapahtumat ja festivaalit tavoittelevat sponsorointiyhteistyötä. Yritykset arvioivat tarkkaan sen hyötyjä ja ostavat sponsoripaketin jos kokevat sen tarpeeksi hyödylliseksi. Tapahtuman tulee toimittaa sponsorilleen asianmukaisia ja sopivia hyötyjä.

Sponsoreiden saamiseksi tapahtumanjärjestäjien on mietittävä, kuinka he voivat tarjota vähintäänkin useita hyödyistä, joita ovat nämä:

 • Tiettyjen markkinarakojen tavoittaminen: Yrityksillä on tiettyjä kohderyhmiä, joita ne haluavat tavoitella. Tapahtuman tulisi tarkentaa oma kohderyhmänsä, jotta se voisi hakea itselleen näitä kohderyhmiä tavoittelevia sponsoreita.
 • Yrityksen brändin luominen tai sen parantaminen: Joillain yrityksillä hankaluutena brändäyksessä voi olla se, että niillä ei ole käsin kosketeltavia tuotteita. Esimerkiksi näissä tapauksissa tapahtumien ja festivaalien sponsorointi ovat hyödyllinen tapa parantaa yrityksen brändiä ja imagoa.
 • Brändin tunnettuuden kasvattaminen yrityksen tuotteille tai palveluille: Yritys voi mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan tapahtumien yhteydessä saadakseen niille näkyvyyttä. Tapahtumissa usein on paljon kävijöitä, ja mitä enemmän kävijöitä, sitä enemmän näkyvyyttä ja tunnettuutta.
 • Vaikuttaminen kuluttajien mielipiteisiin tuotteen tai palvelun brändistä: Kuluttajilla on usein ennakkokäsityksiä yrityksistä ja niiden tuotteista tai palveluista. Sponsoroimalla yllättävää kohdetta näitä ennakkokäsityksiä voidaan pyrkiä muokkaamaan.
 • Tuotteen tai palvelun liittäminen tiettyyn elämäntyyliin: Tuotteita tai palveluita voidaan haluta liittää joihinkin tiettyihin elämäntyyleihin, jotka koetaan sopivan niihin jollain tavalla. Yritys voi haluta liittää itseensä näihin elämäntyyleihin liittyviä mielikuvia.
 • Suhteiden parantaminen jakelukanavien jäsenten kanssa: Yritys voi haluta vahvistaa suhteitaan muiden yritysten kanssa, jotka tekevät jakelua. Tämä voi onnistua esimerkiksi niin, että yritys kutsuu vieraakseen näitä henkilöitä ja viihdyttää heitä tapahtumassa.
 • Tuotteen tai palvelun myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen: Yritys voi myydä tuotteitaan tai palveluitaan tapahtumassa, tai jakaa ilmaisnäytteitä tapahtuman kävijöille markkinointimielessä.
 • Tuotteen tai palvelun ominaisuuksien esittely: Yritys voi esitellä tapahtumissa uusia tuotteitaan tai palveluitaan, tai kertoa olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista.
 • Henkilökunnan palkitseminen ja huomiointi: Yritykset usein palkitsevat tai motivoivat henkilökuntaansa lipuilla urheilu- tai kulttuuritapahtumiin. Sponsoripaketti siis voi sisältää pääsylippuja kyseiseen tapahtumaan.
 • Hyvän mielen ja hyväksynnän ilmapiirin luominen yrityksen toiminnalle: Yritykset haluavat usein luoda ”hyvän yrityskansalaisuuden” kuvaa ulospäin. Tämä voi onnistua esimerkiksi tukemalla hyväntekeväisyystapahtumia.
 • Avainasiakkaiden viihdyttäminen yrityksen vieraanvaraisuutena: Yrityksille, joilla on yritysasiakkaita, on tärkeää pitää yllä suhteita ja vieraanvaraisuutta. Isoissa urheilu- tai kulttuuritapahtumissa on paljon yritysaitioita, jossa yrityksillä on mahdollisuus viihdyttää asiakkaitaan. Näissä tilanteissa voidaan luoda sosiaalisia suhteita henkilöiden välille, jotka parantavat myös yrityssuhteita.

Sponsoroinnin tavoitteet ja hyödyt

Sponsorointiyhteistyön tavoitteet sponsorin näkökulmasta ovat tärkeitä jos yhteistyön onnistumista halutaan jälkikäteen arvioida. Näiden tavoitteiden on oltava konkreettisia, mitattavissa olevia, aikaan sidottuja ja saavutettavia. Nämä tavoitteet ovat aina yrityskohtaisia.

Sponsorointiyhteistyön hyödyt tapahtumalle ovat usein rahallisia ja/tai aineellisia. Rahallinen hyöty on useimmiten sitä, että sponsori antaa rahaa tapahtumalle saadakseen jotain vastinetta, esimerkiksi näkyvyyttä. Aineellisilla hyödyillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että sponsori antaa jotain tuotteitaan maksutta tapahtuman käyttöön saadakseen tuotteilleen näkyvyyttä.

Sponsorin valinta

Rahoittajia ja yhteistyökumppaneita hankittaessa on hyvä kartoittaa, millä organisaatioilla arvomaailma ja imago kohtaavat oman tapahtumasi arvomaailmaan ja imagoon. Pohtiessaan potentiaalisia sponsoroijia tapahtumanjärjestäjän olisi mietittävä, minkälaiset yritykset, järjestöt tai muut organisaatiot haluavat toimia sponsoroijina eli kenen markkinointiviestinnän osaksi tapahtuman sponsorointi sopisi.

Valangon mukaan sponsoreita voidaan segmentoida myös maantieteellisesti niin, että tutkitaan paikallisten yritysten halukkuutta sponsorointiin. Muita yhteistyökumppani- ja sponsorisegmenttejä ovat julkinen sektori, mediayhteistyökumppanit, alihankkijayhteistyökumppanit, palveluntarjoajat, tai yritykset joiden toimintatavat kohtaavat kohteen kanssa.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!