Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Startup Innovation Ecosystem

Kirjoitettu 21.09.14
Esseen kirjoittaja: Jussi Kämäräinen
Kirjapisteet: 5
Kirja: Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City, Student entrepreneurs as Agents of Organizational Change and Social Transformation, How does a startup innovation community function?
Kirjan kirjoittaja: Brad Feld, Matthew Mars, Eeppi Nieminen
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Olen Jyväskylä Entrepreneurship Societyn kohdalla käyttänyt hyvin paljon aikaa oman positiomme ja sen kehittämisen miettimiseen. Olen mietiskellyt miten asetumme isoon kuvaan nyt ja miten tulevaisuudessa. Olen myös miettinyt paljon sitä, että minkälaisen muutoksen JES haluaa saada aikaan Jyväskylässä ja sen korkeakouluopiskelijoissa, ja miten saisimme sen muutoksen aikaan.

Vaikka olenkin ollut yhdistyksen toiminnassa mukana perustamisesta saakka, tarvitsin silti lisää insightia JESsin kehittämiseen, varsinkin kun meidän toimintaa pitää tarkastella myös koko Suomen laajuisessa kontekstissa. Ja niimpä lähdin tutkimaan Suomen startup-ekosysteemien kenttää ja etsimään insightia niitä tukevista tahoista. Tähän sisältyi tutustumista Helsingin ja Turun pitkäaikaisempiin ekosysteemeihin, keskustelua heidän paikallisten ES-hallituslaisten kanssa, kuin myös heidän sidosryhmäläisten kanssa. Perehdyin myös tutkimuksiin ulkomaalaisista ekosysteemeistä ja niiden syntytarinoihin. Kävimme myös useita keskusteluja Jannen kanssa, joka toimi viime vuoden JESsin puheenjohtajana ja teki oman gradu-tutkielmansa korkeakouluyrittäjyyttä tukevien ekosysteemien edellytyksistä.

Näillä eväillä aloin saamaan tuntumaan JESsin asemoitumiseen Jyväskylän korkeakoulukenttään ja aloin hahmottamaan JESsin kehitystä korkeakouluyrittäjien yhteisönä.

 

Alku

Kun lähdin itse mukaan JES:n toimintaan, olin kerennyt toimimaan yrittäjänä muutaman vuoden ajan vaikka samalla suoritinkin tutkintoa ammattikorkeakoulussa. Meillä Tiimiakatemiassahan se on helppoa, sillä meidän koko tutkinto muodostuu projektiopinnoista omana yrityksen parissa. Tiimiakatemia ei ole kuitenkaan ainut missä tätä tehdään, vaan se on mahdollista myös muillekkin JAMKilaisille ja yliopistolaisille. Ei toki samassa mittakaavassa, mutta onpahan kuitenkin. Ja oikeastaan yllättävän moni yliopistollakin tekee oman firman kautta töitä opintojen aikana.

”Entrepreneurship societies focus on providing students with inspiration and learning opportunities about entrepreneurship. However they are also a form of student activism as they too act as agents of change by providing services and benefits to students that they would not necessarily acquire through the traditional curriculum of the university.”

”The most common form for these societies is the ‘entrepreneurship society’, which the authors say seek to educate, inspire and encourage entrepreneurial interest, and strive to develop enterprising skills to enhance employability or to gain skills relevant to future venture creation.”

Itselleni suurin syy liittyä mukaan JES:n toimintaan oli yrittäjyyden promoaminen myös muille opiskelijatovereille muissa kouluissa. Ja muillakin hallitukseen lähteneillä oli selkeästi samanlaisia ajatuksia, Jannella varsinkin. Kun toiminta käynnistettiin vuoden 2013 alussa huomattiinkin aika nopeasti, että tarve JES:n kaltaiselle yrittäjähenkisyyteen kannustavalle, korkeakouluopiskelijoille suunnatulle järjestölle oli suuri. Ensimmäisen vuoden jälkeen luvut näyttivät tältä:

 • Jäsenet: 167 henkilöä
 • Toiminnasta kiinnostuneita yhteensä: 2452 kpl.
 • Järjestetyt tapahtumat: 16 kpl
 • Perustetut yritykset JES:n jäsenten toimesta: 28 kpl
 • Henkilöitä työllistetty JES:n jäsenten perustamiin yrityksiin: 110

Ensimmäisen puolen vuoden toiminnan jälkeen loimme pitemmän ajan vision, mission ja arvot, jotta toiminnan tarkoitus hahmottuisi enemmän. Pohjana käytimme omia ajatuksia meidän perustoiminnasta sekä jäseniltä kerätty palautetta. Visioksi, missioksi ja arvoiksi määräytyivät seuraavat:

Visio:

Vuonna 2020 JES:n verkosto on Jyväskylässä merkittävin työllistäjä opiskelijoille, jotka haluavat tehdä omaa juttuaan.

Missio:

JES yhdistää ideoita tekijöihin ja tuo yrittäjyyden todelliseksi vaihtoehdoksi opiskelijalle.

Arvot:

Yrittäjähenkisyys, Merkityksellisyys, Avoimuus, Omaleimaisuus & Helposti lähestyttävyys

 

Vuosi 2014

Viime vuosi meni pitkälti toiminnan aloittamiseen, brändin muovaamiseen, tunnettavuuden luomiseen ja normaaleiden tapahtumakonseptien vakiinnuttamiseen. Ja ennen kaikkea ihmisten inspiroimiseen tunnettujen nuorten yrittäjien tarinoiden kautta.

Tänä vuona fokus on erilainen. Olemme huomanneet, ettei pelkkä innostaminen ja inspiroiminen riitä, vaan yhteisömme kaipaa jotain muuta, jotain konkreettisempaa. Siksi tänä vuona käännämme katseita enemmän kulttuurin muuttamiseksi enemmän tekemiseen ohjaavaksi. Tarkoituksena on saada ihmiset ensin innostettua ja sitten ohjattua innostus tekemiseen.

”First the societies encourage students to invest time and work in activities, which they have little previous knowledge but in the society they can learn in a position of ‘relative security’. The societies’ learning environment is collaborative and provides an opportunity for the members to test their skills without significant risks.”

”Additional benefits of the provided learning opportunities are enhancement of reflective practice and the permission to learn through making mistakes and overcoming problems. Secondly a major benefit of entrepreneurship societies is their role as a platform for social learning and the links provided to entrepreneurs.”

Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme uudenlaisia verkostoja, kuten rahoittajia, jotka mahdollistavat jäsenien tekemisen. Tarvitsemme myös uusia tapahtuma konsepteja, jotka tukevat mahdollisimman paljon jäsenien aloitta mahdollistajia tekemiseen kannustavia tapahtumia, mutta myös uudenlaisia verkostoja jotka mahdollistavat tekemisen. Mukaan tarvitaan siis osaamista, näkemystä ja resursseja.

Näitä ei oteta mukaan aivan äkkiä, vaan tarkoituksena on rakentaa tänä vuona pohja ensi vuoden laajentumiselle.

Vuodelle 2014 olemme jakaneet toimintasuunnitelman 6 osaan:

 • Tapahtumatoiminta
 • Mediatoiminta
 • Yhteisötoiminta
 • Sidosryhmätoiminta
 • Kansainvälisyys
 • Liiketoiminta

 

”Thus the operations and events that an entrepreneurship society should focus on can be defined through the three stages of entrepreneurship knowledge its members are at.”

”The first stage is the Exploratory stage: the individuals have a nascent interest in entrepreneurship, and have only little knowledge or experience.”

“The second stage is the Intermediate stage: individuals at this stage have an interest in entrepreneurship and are likely to partake in technology commercialization and venture creation in the future.”

“The third stage is the Advanced stage: now the individuals possess a firm understanding of the technology commercialization and venture creation processes.”

”An entrepreneurship society that can fulfill the requirements of individuals in each ‘stage of entrepreneurship knowledge’ will have the possibility to create a comprehensive entrepreneurship ecosystem.”

”The exchange of perspectives and knowledge leads to a collaborative learning environment, which can potentially be a significant factor in cultivating innovative ideas. Therefore entrepreneurship societies should be inclusive of all disciplines.”

 

 

Tapahtumatoiminta

Tavoitteenamme vuonna 2014 on järjestää tapahtumia joissa jyväskyläläiset eri toimialojen ja koulujen opiskelijat, yrittäjät ja osaajat kohtaavat. Tapahtumissa nostetaan esille erilaisia yrittäjyyteen liittyviä teemoja, aihealueita sekä itse yrittäjiä ja heidän tarinoita. Kuten mainitsin, pelkkä inspiraatio ei enää riitä ja saadaksemme sisältöä myös vahvasti yrityksen kehittämisestä kiinnostuneille ihmiselle vuodelle 2014 otamme tapahtumatarjontaan mukaan myös erilaisia workshop, sparraus- ja valmennus-tyyppisiä tapahtumia.

Mukaan otetaan myös enemmän matchmakingiä, hackathoneja ja jameja, joiden kautta fokusta siirretään vielä enemmän inspiraatiosta tekemiseen. Juuri yhteisen tekemisen kautta, kuten hackathonejen avulla saadaan yhteisöllisyyttä ja entistä parempaa verkostoitumista monenlaisten osaajien kesken.

Uskomme vahvasti siihen, että vaikka tapahtumissa kehitetäänkin yksilöiden pääomaa, kehittää se loppujen lopuksi koko yhteisön pääomaa, kunhan teemme jakamisesta ja auttamisesta onnistuneen kulttuurin. Samalla pyrimme myös yhdistämään uudenlaista osaamista ja myös pääomaa rahoitukseen liittyvien tapahtumien merkeissä.

“…the very nature of the organization, being led by students, offers the opportunity of being aware of student needs. Also the flexible structure of the groups enables swift responses to student needs. Together these two aspects allow the society’s to create timely and innovative entrepreneurship events.”

 

Mediatoiminta

Vuoden 2014 aikana on tarkoitus kehittää markkinointiamme ja alkaa käyttäytymään viestinnässä yhä enemmän mediamaisesti. Tällä tarkoitamme sitä, että jatkamme entistä aktiivisemmin muiden luoman yrittäjähenkisyyttä promoavan sisällön levittämistä, sekä alamme luomaan sen rinnalle myös omaa sisältöä.

Käytännössä tiedotamme tapahtumista pääsääntöisesti sähköpostin, kotisivujen ja sosiaalisen median välityksellä. Tiedotamme myös sidosryhmiemme tapahtumista omia viestintäkanavia hyödyntäen. Otamme mukaan kokonaan uutena osa-alueena aktiivisen blogiympäristön johon kirjoitamme itse, sekä otamme mukaan myös jäsentemme ja verkostostamme nousseita bloggauksia. Kehitämme nettisivuillemme myös Jyväskylän alueen yrittäjyyteen liittyvien tapahtumien yhteenvetävän kalenterin, sekä startup-kartan.

Tarkoituksena on synnyttää Jyväskylä Entrepreneurship Societystä Suomen tasolla merkittävä yrittäjyyttä ja startup-kulttuuria ylöspäin nostava mediakanava ja hubi, joka sekä välittää toisten uutisia, että luo omaa sisältöä. Mediatoiminta tarkoituksena on vakiinnuttaa JESsin brändiä nuorten yrittäjyysyhteisönä, sekä samalla luoda uudenlaista lisäarvoa toiminnasta kiinnostuneille ihmisille myös Jyväskylän ulkopuolelta.

 

Yhteisötoiminta

Yksi tärkeä kehittämistehtävä vuodelle 2014 on omien tilojen varmistaminen vuodelle 2015. Tilan tarkoitus on tarjota kaikille jyväskyläläisille korkeakouluopiskelijoille paikka, jossa he voivat vapaasti työskennellä, verkostoitua ja jakaa ideoitaan esimerkiksi yrittäjyyteen liittyen, päivittäin. Toimitilojen on tarkoitus toimia tiimien ja yritysten ensimmäisenä pisteenä, josta ne etenevät muiden paikallisten yrittäjyyttä edistävien toimijoiden luo.

Tälläinen yhteisöllinen ja poikkitieteellinen toimitila on ollut todella merkittävä osa esimerkiksi Helsingin ja Turun Entrepreneurship Societyjen kehityksessä ja muodostumisessa. Kun kohtaamisia, joissa ideat ja tekijät törmäävät, tapahtuu päivittäin, saadaan enemmän tekemiseen kanavoituvaa innostusta, ja siten myös uusia yrityksiä.

”The student’s and postdoctoral fellows’ primary responsibility is after all their research or studies. Therefore making effective delegation of tasks especially critical for success.”

Yhteisötoiminnan kehittämiseen kuuluu myös Jyväskylä Entrepreneurship Societyn jäsenryhmän entistä parempi aktivointi ja kehittäminen. JES:llä on oma jäsenten FB-ryhmä, jonka nimi vaihdettiin Jyväskylä Entrepreneurship Society – Developers muotoon. Tarkoitus on myös rekrytä hallituksen tueksi aktiivijäseniä, joiden avulla saadaan jäsenet kehittämään yhteisöä entistä tiiviimmäksi ja toimeliaammaksi.

 

Sidosryhmätoiminta

”Finally two distinct things large companies should offer for the startup community are 1. Provide a space and resources to the entrepreneurs 2. Create programs encouraging startups to build companies that can enhance the ecosystem for the large companies.”

Sidosryhmätoiminnalla tarkoitamme pitkälti samaa kuin yhteisötoiminnalla, mutta siinä missä yhteisö rakentuu ihmisistä, sidosryhmät rakentuvat organisaatioista. Vuoden 2014 aikana otamme JAMK:n, JYU:n ja muut rahoittajat entistä aktiivisemmin mukaan toimintaamme. Sen lisäksi aktivoimme myös yrityksiä ja alamme luomaan pohjaan yhteisen toiminnan alustalle. Tästä enemmän vielä Liiketoiminta-kohdassa.

”The second unique advantage to entrepreneurship societies, according to Brown and Kant is their position to cultivate relationships with existing campus groups and regional organizations with a shared objective of fostering entrepreneurship.”

Vaikka olemmekin opiskelijoiden näkökulmasta ainejärjestömäinen, emme missään nimessä ole mitään muilta pois, emmekä kilpaile muiden järjestöjen resursseista tai jäsenistä. Päinvastoin vahvistamme entisestäänkin ainejärjestöjen omaa toimintaa tuomalla siihen tukevaa sisältöä, sekä antamalla heidän opiskelijajäsenilleen enemmän inspiraatiota kulkea heidän omaa polkuaan.

 

Advisor Board

”Brown and Kant have written that the primary challenge facing student organizations is the formation of an effective management team. The management team should be comprised of motivated student leaders, because any organization’s success relies on leadership. The core team of student leaders should also be supported by a board of experienced advisers who are able to provide support, ideas, contacts and stability. Another critical issue they mention is the sustainability of the organization.”

”As graduate students are in a transitory situation, a dedicated board of advisers is particularly important for the sustainability of the organization, which operates in the midst of constant student rotation.”

Hallituksen taustalle on tarkoitus kerätä myös ”advisory board”, joka kokoontuu puolivuosittain. Tällä hetkellä advisory boardiin on jo lupautunut Nordic Business Forumin yrittäjä Hans-Peter Siefen. Muuten board tulee koostumaan  yhteistyökumppanien edustajista ja paikallisista kasvuyrittäjistä ja sarjayrittäjistä, jotka haluavat edesauttaa tämänkaltaista toimintaa Keski-Suomessa.

Hyvin koottu advisor board on toki apuna antamassa neuvoa strategian suunnitteluun, mutta boardin päätarkoitus on tuoda yhteisön toiminnalle vakuuttavuutta ja taustatukea. Advisor boardilta haetaan aina rahoitushakemusten yhteyteen suosittelukirje ja lausunto toiminnan tarpeellisuudesta. Näin saadaan toimintaa turvattua entisestään.

 

Kansainvälisyys

Yhteisön kehittymisessä nousee pitkällä tähtäimellä kansainvälisyys todella merkittävään rooliin. Kansainvälisyyden on tarkoitus tuoda Keski-Suomeen uudenlaista näkökulmaa ja mahdollisuuksia startup-yrittäjyydestä. Tarkoituksena on avata jäsenille suhteita ja polkuja paljon monipuolisemmin, joita pitkin on helppo vaihtaa tietoa, osaamista tai jopa taitoa ja ihmisiä.

Aaltoes:n Startup Life -ohjelma pyritään aloittamaan JESsin avulla Jyväskylässä vuoden 2014 alussa. Startup Life on Aalto ES:n pari vuotta sitten käynnistämä ohjelma, jonka kautta yliopisto-opiskelijat pääsevät harjoitteluun Piilaaksoon ja New Yorkiin. JES pyrkii saada Jyväskylän yliopiston sekä ammattikorkeakoulun rahoittamaan opiskelijoidensa osallistuminen ohjelmaan. Korkeakoulut saavat itse määritellä kuinka monta hakijaa ovat valmiita rahoittamaan. Yhden henkilön viisumien ja matkojen kulut riippuvat viisumin pituudesta ja vaihtelevat 2500-3000 euron välillä.

Startup Lifen ja JES Rekry -projektin kautta saadaan myös suunnattua yhteisöä enemmän tekemisen ja mahdollisuuksiin tarttumisen kulttuuriin.

Näiden lisäksi kansainvälisiin startup-keskuksiin lähdetään verkostoitumaan ensin JES Ambassador-ohjelman kautta ja myöhemmin excursioiden ja muiden yhteistyökuvioiden kautta. JES Ambassadorit ovat siis vaihto-opiskelijoille, joille myönnetään JES Ambassadorin status, käyntikortit, t-paidet yms. kilkkeet ja heille annetaan tehtäväksi verkostoitua kohdemaan paikalliseen startup-kulttuuriin.

 

Liiketoiminta

JES Rekryn tavoitteena on työllistää pääosin JES-jäsenistöä ja laajentaa JESin rahoituspohjaa. JES Rekrystä järjestetään pilotti kevään 2014 aikana. JES Rekry voi toimia esimerkiksi vain kesällä tai koko vuoden ympäri. Petri selvittää ja pilotoi järjestelmää vuoden aikana. Alustavasti pilotin käynnistämiseen ei haeta erikseen ulkopuolista rahoitusta.

Vuoden aikana pyritään tunnistamaan myös muita liiketoimintamahdollisuuksia nykyisen toiminnan (tapahtumat, sisällöntuotanto, yhteisö) piiristä. Tarkoituksena on esimerkiksi luoda yhteistyökumppanuuksia yritysten kanssa, jotka tukee yhdistyksen toimintaa myös taloudellisesti. Hallituksen piiristä toinen projektivastaava jatkaa syksyllä 2014 liiketoimintavastaavana.

 

Tulevaisuus 2015

JES on aloittanut toimintansa hyvin tekemällä brändiään tunnetuksi ja vakiinnuttamalla tapahtumien konsepteja opiskelijoiden arkeen. 2014 vuoden aikana toimintaa on tarkoitus vakiinnuttaa entisestään, mutta tarkoitus on myös laajentaa ja luoda pohjaa isommille kokonaisuuksille, jotka käynnistyvät varsinaisesti vuonna 2015. Tälläinen kokonaisuus on esimerkiksi isomman jäsenyrityksiä sparraavan kokonaisuuden luominen. Tätä sparrausohjelmaa varten haemme vuonna 2015 isompaa rahoitusta mm. ELY-keskukselta. Ohjelmaa varten teemme kuitenkin ensin pienillä resursseilla vuoden 2014 aikana pilotin.

Yhdistyksen toimintaa pyritään vakiinnuttamaan myös hankkimalla yhdistykselle omat tilat Jyväskylän keskustasta tai sen lähialueelta. Tilojen tarkoitus on luoda yhteinen poikkitieteellinen kohtaamispaikka yrittäjähenkisille opiskelijoille, kokeneille yrittäjille, rahoittajille ja startup-kulttuurissa mukana oleville yhteistyötahoille. Tiloja kartoitetaan aktiivisesti jo vuoden 2014 aikana, mutta tavoitteena on, että ne niiden hankinta toteutuu vuoden 2015 alkupuolella.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!